Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje ve girişim zamanlarının hesaplanması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje ve girişim zamanlarının hesaplanması"— Sunum transkripti:

1 Proje ve girişim zamanlarının hesaplanması

2 Girişim zamanlarının hesaplanması
Tüm girişimler tanımlandıktan ve Pert/CPM ağı düzenlendikten sonra, girişimlerin süreleri tahmin edilmelidir. Girişim süresi , girişimin başlanmasından tamamlanmasına dek gereken beklenen zaman dilimidir

3 Erken başlama ve erken tamamlama zamanının hesaplanması
EB - girişimin mümkün en erken başlana bilme zamanı ET - girişimin en erken tamamlana bilme zamanı T- projenin en erken tamamlana bilme zamanı t(a)- a girişiminin süresi S= projenin başlama zamanı (genelde =0) EB (a)= S , tüm başlangıç girişimler için veya EB (a)= Max {ET (a’nın tüm öncelleri)} ET (a)= EB (a) + t (a) T= Max {ET (tüm girişimler)}

4 En geç başlama ve en geç bitiş zamanının hesaplanması
Projenin programlanan zamanda gecikme olmadan bitmesini sağlaya bilecek her bir girişim için yolverilen en geç başlama ve bitiş zamanları GB- girişimin, projenin bitiş zamanını geciktirmeyecek en geç başlama zamanı; GT: girişimin en geç başlama zamanı artı onun süresi. GT (a)= T , tüm son girişimler için veya GT (a)= Min {GB (a’nın tüm ardılları)} GB (a)= GT(a)-t (a)

5 AON düğümünde bilgi içeriği

6 PERT/CPM ağında girişim zamanlarının belirlenmesi

7 Örnek ağın oluşturulması -1

8 Örnek ağın oluşturulması-2

9 Örnek Ağ üzerinde zaman değerleri

10 Örnek Ağ üzerinde zaman değerleri (açıklama)
S= projenin başlama zamanı (genelde =0) EB (a)= S , tüm başlangıç işler için veya EB (a)= Max {ET (a’nın tüm öncelleri)} ET (a)= EB (a) + t (a) T= Max {ET (tüm işler)} GT (a)= T , tüm son işler için veya GT (a)= Min {GB (a’nın tüm ardılları)} GB (a)= GT(a)-t (a) 1)Önce başlangıç girişimler (a ve b) için EB’ler hesaplanır; EB(a)=0;EB(b)=0 2) Uygun olarak ET(a) ve ET(b) hesaplanır 3) Son girişimler (j ve i) için GT(j) ve GT(i) hesaplanır; GT(i)=21; GT(j)= projenin tamamlandığı zamandır. 4) Uygun olarak GB(i) ve GB(j) hesaplanır 5) 2. adımının sonuçlarına göre d,e,c ve f’in erken başlama zamanlar(EB) hesaplanır; buna göre ET hesaplanır 6) 4. adımının sonuçlarına göre önceki girişimlerin en geç tamamlanma zamanları (GT)hesaplanır ; alınan değerlere göre uygun GB’ler hesaplanır

11 Kritik yol ve Zaman 7 olayına götüren sekiz yol bulunmaktadır: a-d-j= =43 gün b-e-j= =38 gün b-f= =34 gün b-g-f= =42 gün c-h-i= =39 gün c-yapay-e-j= =28 gün c-yapay-f = =24 gün C-yapay-g-i= =32 gün En uzun yol a-d-j=43 yoludur. Bunun anlamı odur ki, ağın tamamlanması için gereken zaman 43 gündür. Bu yola kritik yol, zamana ise kritik zaman denir. Bir ağda birden fazla kritik yol bulunabilir!

12 Esnek Zaman -Slack Esneklik = GB – EB
Esnek/Sarkma zaman: proje geciktirilmeden bir girişimin geciktirilebileceği zaman süresidir. Esneklik = GB – EB (GB-en geç başlama; EB-erken başlama) Esnek zamanı “0” olan girişimler Kritik girişimlerdir. Proje süresini kısaltmak için, tüm kritik yollar göz önüne alınmalıdır. Proje süresi ancak, kritik yollar üzerindeki tüm girişimler daha fazla hızlandırılamayacak duruma gelinceye kadar kısaltılabilir

13 Esnek zaman ve olaylar (örnek)
GO-en geç oluşma; EO-en erken oluşma

14 Esnek zaman ve girişimler-örnek
GB-en geç başlama;EB-en erken başlama

15 Örnek ağ üzerinde (AON)girişim zamanlarının belirlenmesi-1
Girişim öncel A B C D a E b,c F b,c G b,c H c I g,h J d,e

16 Örnek ağ üzerinde (AON)girişim zamanlarının belirlenmesi-2
Girişim öncel A - B - C - D a E b,c F b,c G b,c H c I g,h J d,e Açıklama:-girişim süresinin belli olduğunu kabul ediyoruz; örn. , a için=20

17 Gantt şemaları- Gantt Charts
Gantt şemalarının kullanılmasının üstün yönleri bunlardır: Şemalarda ifade olunan bilgi boyutunun büyük olmasına rağmen onların anlaşılması kolaydır Sıklıkla güncelleme gerektiren şemaları saklamak kolaydır Gantt şemaları projenin güncel durumu hakkında belirgin bilgi veriyor Yapılandırılması kolaydır Chapter 8-16

18 Gantt Şemaları-2 Gantt şemaları,proje meseleleri için yatay zaman ölçeği üzerinde, planlanan ve gerçek gelişmeleri ifade eder Bu, planlanan ve gerçek gelişmeleri karşılaştırmak için etkili ve kolay anlaşılan yöntemdir Meselelerin hızlandırılmasında, ardışıklarının belirlenmesinde ve meseleler arasında kaynakların dağıtılmasında çok yararlıdır Chapter 8-14

19 Gantt Şeması-1 Chapter 8-15

20 Gantt şeması-2 Figure 8-22

21 Gantt-şeması-3 Figure 8-23

22 Gantt Şeması-4 Figure 8-24

23 Gantt-şeması-örnek Figure 8-25

24 ÖZET Projelerde karmaşık eşgüdümlüme sorunlarını anlamak ve çözmek için Programlama çok önemlidir Ağlar genellikle, öncel girişimleri ve olay zamanlarını göstermekle soldan sağa oluşturulur. Gantt şemaları ağ diyagramlarına çok yakındır; ama daha anlaşıla bilendir ve projenin o anki durumunu çok iyi açıklar Chapter 8-19


"Proje ve girişim zamanlarının hesaplanması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları