Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: Laboratuar Yaklaşımı Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: Laboratuar Yaklaşımı Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: Laboratuar Yaklaşımı Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2 OLGU  65 yaşında erkek hasta  KOAH  Konjestif Kalp Yetmezliği  Diabetus mellitus  Akut myeloblastik lösemi (2005)  İmmun baskılayıcı tedavi (Sitozin arabinozit)  SSS tutulumu nedeniyle dekzametazon

3 Steroid tedavisinin 13 günü  Ateş, dispne  Akciğerlerde bilateral non-spesifik infiltrasyon  Antibakteriyal tedavi (Piperasilin- tazobaktam / Vankomisin)  Klinik ve radyolojik yanıt

4 Yatışı sırasında;  Galaktomannan antijen testi  Üst üste gelen iki kan örneğinde cut off 1. örnek: 0,87 2. örnek: 0,91

5 SORU 1  Serum Galaktomannan değerinin iki kez 1> Cut off değeri >0.5 göstermesi nasıl değerlendirilmelidir? a - Anlamlı kabul edilip hemen antifungal tedavi başlanmalıdır b- 1> cut off değerleri anlamsızdır c- Bu değer piperasilin-tazobaktama bağlı olabilir

6 İZLEM  Taburcu olduktan 9 gün sonra yeni bir ateş ile tekrar yatırılıyor  PAAG’sinde ve toraks CT’de yeni infiltrasyonlar görülüyor  Sefepim ve amfoterisin B deoksikolat başlanıyor  Ateş yanıtı gelmiyor  Serum galaktomannan düzeyi düşük pozitif olarak devam ediyor (1>cut off >0.8)

7 Balgam Örneği Direkt Mikroskobisi

8 SORU 2  Bu direkt mikroskobik görünüm göre aşağıdakilerden hangisini ifade etmek doğrudur? a- Bu bir maya mantarına ait yalancı hifdir b- Hiyalen yapıda bir küf mantarıdır c- Mukormikoz etkeni bir küf mantarıdır d- Bu görünüm Aspergillus fumigatus’a aittir

9 Neler söylenebilir? 1- Hiyalen bir küf mantarına ait bir hif olduğunu 2- Septalarının net görülmesi ve hif boyutu ile mukormikoz etkeni olamayacağını 3- 45 o ’lik açı ile dallanması nedeniyle Aspergillus türlerine ait olabileceğini

10 Üreme

11 Aspergillus türleri  Aspergillus fumigatus  Aspergillus flavus  Aspergillus niger  Aspergillus terreus

12 İZLEM  BAL’da da Aspergillus terreus ürüyor  BAL galaktomannan düzeyleri yüksek olarak pozitif bulunuyor (cut off > 2.5)  Etken doğrulanmış oluyor

13 SORU 3  Uygulanan antifungal tedaviyi değiştirmeli mi? a- Evet b- Hayır

14 In vitro duyarlılık testleri  Amfoterisin B= 8 µg/ml (mikrodilüsyon)  Vorikonazol= 1 µg/ml (mikrodilüsyon)  Itrakonazol= 0,25 µg/ml (mikrodilüsyon)  Ketokonazol= 4 µg/ml (mikrodilüsyon)  Kaspofungin= 0,064 µg/ml (E test)

15 İZLEM  Hatanın amfoterisin B tedavisi kaspofungin ile değiştiriliyor  Kaspofungin tedavisi ile hastanın ateşi düşüyor ve Galaktomannan cut off: <0,5

16 YORUM  Galaktomannan pozitifliği için cut off değerinin >1 olması her zaman bir kural değil  Yalancı olarak değerlendirilen pozitifliklerin de anlamlı olabileceği düşünülerek bir kenarda tutulmalı  BAL özellikle nadir patojenlerde; a- hem balgam üremelerinin desteklenmesi, b- hem de şüpheli kan galaktomannan sonuçlarının yorumlanmasında yaralı  Aspergillus terreus amfoterisin B’ye direnç gösterebilir

17 İZLEM  27 günlük kaspofungin tedavisi ile sorunsuz olan hastanın tekrar ateşi yükselir.  Eklenen çeşitli antibiyotikler ile yanıt alınamaz  Tedavinin 39. gününde balgamda yeniden hif yapıları görülmeye başlar  CT ile daha önce olmayan farklı lezyonlar görülür  Kaspofungin tedavisi altında gelişen farklı bir mantar enfeksiyonuyla mı karşı karşıyayız ?

18 SORU 4  Kaspofunginin aşağıdaki mantarlardan hangisi / hangilerine etkisi şüphelidir? a- Zygomycetes sınıfı mantarlar b- Cryptococcus neoformans c- Trikosporonoz etkenleri d- A ve B şıkları e- A, B, C şıkları

19 Balgam Kültür  Maya benzeri bir mantar üremesi  Mısır unu besiyeri, ureaz aktivitesi ve API 32 ID ile yapılan identifikasyonda  Geotrichum capitatum

20 Geotrichum capitatum  Normal GIS florasında bulunabilen maya benzeri bir mantardır  Trikosporonoz denilen hastalığın, Trichosporon türlerinin yanı sıra ikinci etkenidir  Üreaz aktivitesinin negatif olması, blastospor oluşturmaması ve annellospor yapması ile Trichosporon türlerinden ayrılır

21 İn vitro antifungal duyarlılık testleri  Amfoterisin B= 4 µg/ml (mikrodilüsyon)  Flukonazol= 16 µg/ml (mikrodilüsyon)  Vorikonazol= 1 µg/ml (mikrodilüsyon)  Itrakonazol= 2 µg/ml (mikrodilüsyon)  Kaspofungin= >32 (E test)

22 İZLEM  Hastaya vorikonazol veriliyor  Ancak hastalık ilerleyerek ekstremitelerde siyonotik büllerle karakterize lezyonlar oluyor  Bu tür lezyonlar Trichosporon türleri ile gelişen enfeksiyonlarda bildirilmiş olmakla beraber, Geotrichum capitatum için böyle bir bilgiye rastlanılmadı

23 YORUM  Genel durumu bozuk hastalarda farklı mantar türleri ile karşılaşabiliriz  Her antifungal, her mantara etkili olmayabilir  Antifungal tedavi altında olan hastada bile uyanık olma zorunluluğu vardır  İmmün baskılanmış hastada üreyen her mantarın normal florada olsa da patojenitesi düşünülmelidir  Invitro duyarlılık sonuçları kesin olmamakla beraber bu olguda olduğu gibi yol gösterici olabilir


"İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: Laboratuar Yaklaşımı Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları