Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Ateş  Baş ağrısı  Kusma  Boğaz ağrısı  Hasta önceki gece başlayan şikayetleri ile dış merkeze başvurmuş. Orada bakılan kan tahlillerinde;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Ateş  Baş ağrısı  Kusma  Boğaz ağrısı  Hasta önceki gece başlayan şikayetleri ile dış merkeze başvurmuş. Orada bakılan kan tahlillerinde;"— Sunum transkripti:

1

2  Ateş  Baş ağrısı  Kusma  Boğaz ağrısı

3  Hasta önceki gece başlayan şikayetleri ile dış merkeze başvurmuş. Orada bakılan kan tahlillerinde;

4  Hemogram  WBC 17.790  NEU 16.220  LYM 820  HGB 12.13  HCT 35.71  MCV 75.38  PLT 223000 CRP:7.91

5  Klinik muayenesinde ense sertliği olan hasta acil servisimize sevk edilmiş.

6  Prenatal  Annenin 2. gebeliği.Gebeliği boyunca düzenli doktor ve USG kontrolu var. Kontrollerinde herhangi bir patoloji saptanmamış.  Natal ▪ Hereke Devlet Hastanesinde, Miadında, normal yolla ile, 3400 gr doğmuş.  Postnatal ; ▪ Doğar doğmaz ağlamamış.Mekonyum aspirasyonu olan hasta aspire edilmiş.

7  Geçirdiği hastalıklar:  3 yıl önce tonsillektomi  Anal fissür

8  Anne: 40 Y, ev hanımı, sağ sağlıklı  Baba: 40 Y, şoför, sağ sağlıklı  Anne baba arasında akrabalık yok.  1.çocuk: 14 yaşında, sağ-sağlıklı  2.çocuk: Hastamız

9  Ateş: 37.4 C  SS: 26/dk  Nbz : 120 /dk  TA: 100/70 mmHg  Boy: 120 cm (75-50 p)  Tartı:38.5 kgr (10-50 p)

10  Genel durum: İyi-orta  Cilt: Turgor,tonus doğal. Ödem yok, ikter,siyanoz, peteşi, purpura yok. Perioral solukluk,yanaklarda kızarıklık mevcut.  Baş boyun: Saç, saçlı deri doğal. Kafa yapısı simetrik, boyunda kitle ve lenfadenopati yok.  KBB:Orofarenks hiperemik, tonsil dokusu üzerinde beyaz eksüdatif plak mevcut.  Göz: Bilateral ışık refleksi var. Gözlerin her yöne hareketi doğal.  KVS: S1, S2 doğal, ek ses yok, üfürüm yok.  Solunum sistemi: Doğal, ral yok, ronküs yok, ekspiryum uzunluğu yok.  Batın: Rahat, defans yok, rebound yok, organomegali yok.  GÜS: Haricen kız. Anomali yok.  Nörolojik muayene: Bilinç açık. Koopere, oryente, çevreyle ilgili. Ense sertliği pozitif. Kernig ve brudzinski negatif. Kranial sinir sistemi normal. Refleksler normoaktif.

11

12  Acil servisimizde tekrar alınan kan tahlillerinde;

13  Hemogram  WBC 14.600  NEU 13.100  LYM 855  HGB 11.3  HCT 34.6  MCV 76.1  PLT 216.000  CRP: 13.5  Sedimentasyon:17  Glukoz: 99  Ca:8.5  Na:135  K: 3.42  Tot.protein:67  Albümin:3.91

14  Periferik yayma  %94 nötrofil  %6 lenfosit  Atipik hücre yok

15  Hastanın çekilen akciğer grafisi normal  Hastadan kan kültürü alındı.

16  Hastanın gözdibi muayenesi yapıldı;  Gözdibi silik olarak görüldü.  Kranial BT çekildi.

17  Çekilen BT çocuk nörolojiye danışıldı. Ventrikülleri silik olarak görülen hastaya LP yapılmaması önerildi.

18  Hasta menenjit düşünülerek seftriakson tedavisi menenjit dozunda 100 mg/kg/gün dozunda başlandı.

19  Hasta çocuk enfeksiyon tarafından değerlendirildi.

20  Hastanın;  Tonsil dokusu üzerinde beyaz eksüdatif plaklarının olması  Perioral solukluk  Yanaklarda kızarıklık olması Meningismus bulgularının Streptokoksik boğaz enfeksiyonuna bağlı olabileceği düşünüldü.

21  Bu nedenle boğaz kültürü alınması ve ventriküllerin silikleşmesi açısından çocuk nörolojiye danışılması önerildi.

22  Çocuk nörolojiye danışıldı; Ventriküllerin silik olmasına rağmen, klinik bulguların streptokoksik tonsillofarenjit ile uyumlu olduğu belirtildi.

23  Hastanın meningismus bulgularının streptokoksik boğaz enfeksiyonuna bağlı olabileceği düşünülerek;  Seftriakson tedavisi kesilerek penisilin tedavisi başlandı.

24  Hastanın kan kültüründe üreme olmadı.

25  Genel durumu düzelen, boğaz ağrısı ve boğazındaki eksüdatif lezyonları kaybolan hasta penisilin tedavisi 10 güne tamamlanması planlanarak taburcu edildi.

26  Üst lob pnömonisi  Epiglottit  Farenjit-tonsillit  Otitis media-mastoidit  Tüberküloz  Kedi tırmığı hastalığı  Herpes zoster  Tetanoz  Difteri  Kuduz  Reflü özefajit  SLE  Juvenil romatoid artrit

27  Derin boyun enfeksiyonları  Retrofarengeal abe  Parotitis  Bezold absesi  Konjenital kistler ve abseler  Derin servikal adenit  Diş enfeksiyonu

28  Tümörler  Posterior fossa tümörleri  Beyin sapı tümörleri  3. ventrikül tümörleri  İntraspinal tümörler

29  Ensefalit  Gullian-Barre sendromu  Akut serebellar ataksi  Beyin absesi  Epidural abse  Multipl Skleroz  Tik ve Tourette sendromu  Tortikollis

30  Vasküler anormallikler  Subaraknoid kanama  Serebral anevrizma  Venöz sinüs trombozu

31  Servikal spinal travma  Subluksasyon  Dislokasyon  Kırıklar  Burkulma  Disk zedelenmesi

32  Genellikle 5-15 yaş grubu çocukların hastalığıdır.  İnkübasyon süresi 2-4 gündür.

33  Klinik tablonun ağırlığı farklılık gösterir.  Ağır olgularda belirgin, ani başlangıçlı boğaz ağrısı, odinofaji, ve 39 C ve daha üzerinde ateş vardır.  Baş ağrısı, üşüme, titreme ve karın ağrısı olabilir.  Bulantı, kusma belirgindir.

34  Farenks hiperemiktir, tonsiller üzerinde yamalı sarı-gri eksüda vardır.  Genellikle uvulada belirgin ödem mevcuttur.  Büyümüş ve ön servikal lenf nodları ve polimorfnüveli lökositlerin baskın olduğu bir lökositoz önemli bulgularındandır

35  Boğaz sürüntü kültürü altın standarttır.  Duyarlılığı %90-95’tir.  24-48 saat sonra yanıt vermektedir.

36  Streptokok antijen testleri de diğer önemli tanı metodudur.  Lateks aglütinasyon, ELISA, optik immunassay yöntemleridir.  Ancak pahalıdır.  Özgüllüğü yüksek %90 üzerinde ancak duyarlılığı %60-95 arasındadır.  Bu nedenle negatif olgularda kültürle doğrulanmalıdır.

37  İlk seçenek penisilindir  Akut romatizmal ateşi önlediği gösterilmiş tek antibiyotiktir.  Tedavide 10 günlük penisilin ve ya tek doz intramuskuler benzatin penisilin G uygulanır.

38  Penisiline alternatif olarak amoksisilin kullanılabilir.  Penisiline alerjik hastalarda 10 gün süre ile eritromisin ve ya klindamisin kullanılmalıdır.

39  Lomber Ponksiyon (Lp) Kontrendikasyonları  -Serebral kitle oluşturan lezyon  -Trombositopeni (50.000’ in altı)  -Göz dibi bulgularının KİBAS’ı düşündürmesi  -Koagülasyon bozukluğu  -LP yapılacak deri bölgesinde enflamasyon


" Ateş  Baş ağrısı  Kusma  Boğaz ağrısı  Hasta önceki gece başlayan şikayetleri ile dış merkeze başvurmuş. Orada bakılan kan tahlillerinde;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları