Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERK İSG-İK 0505 705 8046 – 0505 705 80 47 0505 705 8046 – 0505 705 80 47

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERK İSG-İK 0505 705 8046 – 0505 705 80 47 0505 705 8046 – 0505 705 80 47"— Sunum transkripti:

1 ERK İSG-İK 0505 705 8046 – 0505 705 80 47 0505 705 8046 – 0505 705 80 47 www.erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com mail@erkisg.com mail@erkisg.com

2 Erol KAMALAK İSG Uzmanı- A Em. Baş İş Müfettişi

3

4 KORKULUKLAR - BARİKATLAR

5

6 •Düşme yüksekliğinden bağımsız olarak su, sert zemin ve düşme tehlikesinin olduğu sıvı maddelerin bulunduğu yerler •Düşme yüksekliğinden bağımsız olarak su, sert zemin ve düşme tehlikesinin olduğu sıvı maddelerin üzerinden geçen yollar •Korkuluksuz merdivenler, duvar çıkışları veya 1,00 m' den fazla yükseklikte aletler kullanırken KORKULUK – BARİKATIN ZORUNLUĞU OLDUĞU YERLER

7 •3,00 m'den daha yüksekte çatı üzerindeki çalışma alanları ve geçişler •2,00 m üzerindeki tüm diğer çalışma alanları ve geçişler •Zemin açıklıklarında, < 9,00 m2olan tavan ve çatı yüzeylerinde, <3,00 m kenar uzunluğu olan derin yerlerde •Parazitler aracılığıyla (Güvercin keneleri, Toz, Dışkı ar, deri, tüy partikülleri). •Güvercin dışkılarının yakıcı etkisi olabilecek yerler.. KORKULUK – BARİKATIN ZORUNLUĞU OLDUĞU YERLER r

8 •20 dereceden daha az eğimli çalışma alanlarında ve geçişlerde kenar desteği; kenara 2,00 m kala sabit bir düşmeye karşı korunma emniyeti konulmuşsa, gerekmeyebilir (Örn. Kalaslarla, iplerle, zincirlerle vs.) •Teknik sebeplerden dolayı kenarlara destek konamıyorsa; bunun yerine yakalama iskelesi, çatı tutma iskelesi, yakalama ağları, koruma duvarlarından biri varsa kenar korkuluğundan vazgeçilebilir. •Sorumlu kişi çalışanların yüksekten düşmeyi önleyici ve diğer güvenlik tertibatlarını kullanmasını sağlamalıdır. •s 3,00 m olan kenarlar ve derin yerlerin üzerileri yürünebilir ve kaymaz kapaklarla güvenli hale getirilmişse kenar korkuluklarından vazgeçilebilir. DÜŞMEYE KARŞI KORUNMA

9 •Parmaklıklar ve ara kalasları kazara düşmelere karşı, zemin kenarı da yıkılmalara karşı güvenli hale getirilmelidir. •Aşağıdakiler parmaklık ve ara kalas olarak kullanılabilirler:  2,00 m direk mesafeli iskele tahtaları asgari ölçü l5 x 3 cm  3,00 m direk mesafeli iskele tahtaları asgari ölçü 20 x 4 cm veya çelik veya alüminyum borular; 0 48,3 x 3,2 mm, 0 48,3x4 mm.  Zemin kenarları, zeminden en az 15 cm yüksekte ve en az 3 cm kalınlığında olmalıdır. KENAR KORKULUĞU ÖLÇÜLERİ

10 •20 derecelik eğimli kenarlarda (örn) çalışma zorluklarından dolayı kenar koruma bulunmuyorsa bunun yerine düşecek kişiyi korumak amacıyla koruma iskeleleri kullanılmalıdır. •Tehlikeyi azaltmak için düşme kenarı ve iskele zemini arasındaki yükseklik farkını en aza indirmeye çalışın. •Düşme kenarı ve iskele zemini (dayamalı iskele, kollu iskele) arasındaki azami yükseklik farkı 3,0 m1 den fazla olmamalıdır. Diğer koruma iskelelerinde ise 2,0 m' den fazla olmamalıdır. •Zemin genişliği düşme yüksekliğine göre değişir, her durumda en az 0,90 m olmalıdır. KORUMA İSKELELERİ

11

12

13 İskele Zeminini Oluşturan Ahşap Kalasların Azami Destek Mesafeleri

14 ÇATI KORUMA KORKULUKLARI

15 Çatı koruma korkuluklarının kullanımında şunlara dikkat edilmelidir: •Koruma korkuluklarını sadece 60°'ye kadar eğimli çatılara kurun. •45°'den fazla eğimli çatılarda çalışma yeri ve koruma korkulukları arasında en fazla 5,00 m mesafe bırakın. (1) •Koruma korkuluklarını sadece yeterli sayıda dikey dayanıklı desteklere tutturun. Kurulum ve kullanma talimatında asgari kesit •sabitleme malzemeleri ve gerekli diğer tedbirler yer alır ÇATI KORUMA KORKULUKLARI

16 •Koruma korkuluklarını en az 1,00 m yükseklikte yapın, kullanın ve koruma korkuluklarının yukarı kenarını çatı yüzeyinden en az 0,80 m yükseklikte olacak şekilde kurun. •Koruma korkulukları için sadece ağ veya en fazla 10 cm genişliğinde tellerle örülmüş örgü ağlar kullanın. •Koruma korkuluklarını monte edecek kişiler yüksekten düşmeye karşı koruyucu donanımlar kullanmalıdırlar (Örn. Bağlayıcı halatlar ÇATI KORUMA KORKULUKLARI

17 •Emniyet takımını sadece dayanıklı inşaat bölümlerine sabitleyin. Emniyet takımları 7,5 kN gücünde yüklenmeye dayanabilir olmalıdır. •Hazır durumdaki sabitleme düzenekleri, kullanmadan önce dayanıklılık testine tabi tutulmalıdır. •Sorumlu kişi sabitleme donanımlarını belirlemeli ve emniyet takımının kullanılmasını sağlamalıdır ÇATI KORUMA KORKULUKLARI

18 KORUMA AĞLARI

19

20 Koruma ağlarının düşme emniyeti olarak kullanılmasında şunlara dikkat edilmelidir: •Sadece test edilmiş, dayanıklılık işaretli ve hasar görmemiş Sistem S (kenar halatlı ağlar) halatlarını kullanın. •Koruma ağlarının muayenesi 1 yılı aşmamış olanlarını kullanın. •Koruma halatlarını sadece taşıma gücü uygun yapı bölümlerine bağlayın. (1) Her bağlantı noktası 6 kN kaldırabilmelidir. Yükler, (örn) Taşıyıcı iskeleler ve destekler üzerinden geçiriliyorsa sadece üç yük(4kN, 6kN, 4kN) dengelenerek geçirilebilir, kurulabilir. KORUMA AĞLARI

21 •Koruma halatları için kullanma kılavuzu inşaat yerinde hazır bulundurulmalıdır. •Ağı asarken aşağıdaki şartlan göz önünde bulundurun: –Koruma ağının kenar bölgelerindeki düşme yüksekliği azami 3,0 m olmalıdır. –Diğer bölümlerde düşme yüksekliği azami 6,0 m olmalıdır.(2) •Zemine veya alttaki bir nesneye çakılmamak için koruma ağlarının zorlanmalar sonucu deforme olabileceğini göz önünde bulundurun. (3) KORUMA AĞLARI

22 •Koruma ağı olarak gözenek araları en fazla 10 cm olan ağları seçin. •Koruma ağları aşağı düşebilecek aletleri de tutmak için ise gözenek araları en fazla 2 cm olmalıdır. Dikkat: Keskin kenarlı nesneler (Örn. Cam kırıkları) koruma ağına zarar verebilir. KORUMA AĞLARI

23 CEPHE İSKELELERİ Genel •Birbirinden farklı olarak; Çıkma parçalardan oluşan iskele sistemlerinde (kurallar; genel inşaat denetleme sonucunda alınması gerekli izinlerdir) kurallara uyulmadığı zaman yasal yaptırımlar uygulanır. •Çelik borulu iskeleler (düzenlemeler DİN 4420-3) kapsamındadır. •Yapılan işe göre iskele seçerken; yük genişlik sınıfına, ayak-sürgü aralıklarına ve zemin yüzeyi dayanıklılığına dikkat edilmelidir.

24 Montaj •iskele inşası yetkili bir kişinin gözetiminde ve mesleki olarak uygun kişilerin eşliğinde yapılmalıdır. •Kurma ve sökme için montaj kılavuzu oluşturulmalı ve inşaat yerinde bulundurulmalıdır. •Montaj kılavuzunun içeriğinde aşağıdakiler yer almalıdır: –Üreticinin kurulum ve kullanma kuralları, –Yana eğilme durumunda tamamlayıcı detaylar, –Güvenli montaj için belirlenmiş tedbirler (Örn. Montaj güvenliği destekleri ). CEPHE İSKELELERİ

25 •Zarar görmüş iskele parçalarını kullanmayın. •Kullanıma hazır olmayan iskele. Yasak işaretli alanlara "Giriş yasaktır" işareti asın ve tehlikeli alanları girişlere kapatın. •Tamamlanmış iskeleleri / bölgeleri işaretleyin (kullanma planı). •Sabitleme •iskelelerin arasındaki azami mesafe ve montaj kılavuzuna göre demirleme türünü belirleyin. •iskeleyi sürekli çekmeye ve bastırmaya dayanıklı olacak şekilde taşıma gücü yüksek cephe bölümlerine yerleştirin CEPHE İSKELELERİ

26

27 KORUMA ÇATILARI

28 •Kule tipi inşaat veya yüksek çalışma platformları yakınındaki tehlikeli alanları, kazara girilmelere karşı kapatın. •Tehlikeli alanlar kapatılamıyorsa koruma çatıları veya ağları ile üzerilerini kapatın. Bu tedbirler; Şantiye dışında: - Tehlikeli bölgenin etrafı çevrilemiyorsa (Örn. Cadde trafiğinin korunması, yayaların emniyeti). KORUMA ÇATILARI

29 Şantiye içerisinde; •Çalışma alanları ve yolların üzerinde (Örn. Makine çalışma yerleri, asansörler, iskele altları), •Üst üste kurulmuş çalışma platformlarında aynı anda yürütülen çalışmalar sırasında, •Kule tipi inşaatlarda (Örn. Bacalar, tehlikeli bölgelerdeki kuleler) alınmalıdır. KORUMA ÇATILARI

30 Koruma Çatıları; •İskele üzerindeki koruma çatıları en az 1,50 m genişliğinde olmalı ve İskelenin dış kenarını en az 0,60 m aşmalıdır. •Çatı kenar duvarları en az 0,60 m yükseklikte olmalıdır. •Kule tipi inşaatlarda çapraz biçiminde üst üste yerleştirilmiş çift kat koruma çatısı kalaslarının (24 x 4) arasına 10 cm kalınlığında çatı katmanı yerleştirilmelidir KORUMA ÇATILARI

31 Güvenlik sistemleri için aşağıdakiler geçerlidir: Çalışılan yere göre sistem seçiminde; •Çatı ağırlığı, •Çatı eğimi, •Çatının şekli ve ölçüleri, •Maksimum bina yüksekliği •rüzgar hesaplanmalıdır. DÜZ ÇATILARDA DÜŞMEYE KARŞI GÜVENLİK SİSTEMLERİ

32 •Üreticinin kurulum ve kullanma talimatlarına uyun ve kılavuzu inşaat yerinde hazır bulundurun. •Montaj işinde sadece bu iş için eğitilmiş işçiler çalışmalıdır. •Sadece uzun ve birbirine bağlantılı parçaları çatı kenarlarına monte edin. Sık sık değiştirmeyin. •Güvenlik tedbiri alınmamış kenarlarda kenara en az 2,00 m'de halat, ip veya zincirlerle güvenlik barikatı oluşturun. DÜZ ÇATILARDA DÜŞMEYE KARŞI GÜVENLİK SİSTEMLERİ

33 •Tek parça koruma desteklerinin yukarı çıkartılmasında güvenlik barikatı oluşturan destekleri aşmayın. Aşılması durumunda ek koruma destekleri yerleştirin. •Şiddetli rüzgara karşı önlemler alın (Örn. Sistemi katlayın veya gerekirse sökün, katlayın). •Sistemi kurarken düşmeye karşı önlemler alın. •Yeterli oranda dayanıklı tutunma halatı bağlantı yerleri yapın. •Sistemi çatı kenarından en az 2,00 m içeride kurun. DÜZ ÇATILARDA DÜŞMEYE KARŞI GÜVENLİK SİSTEMLERİ

34 DÜZ ÇATILARDA DÜŞMEYE KARŞI GÜVENLİK SİSTEMLERİ

35 HİÇ BİR İŞ TEDBİR ALINMADAN YAPILACAK KADAR ACİL ve ÖNEMLİ DEĞİLDİR. www.erkisg.com mail@erkisg.com

36 TEŞEKKÜR EDERİZ ERK İSG&İK

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71


"ERK İSG-İK 0505 705 8046 – 0505 705 80 47 0505 705 8046 – 0505 705 80 47" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları