Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıp Fakültelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi öğrenci ve öğretim üyeleri sayıları nasıl belirlenebilir? Dr Hakan Abacıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıp Fakültelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi öğrenci ve öğretim üyeleri sayıları nasıl belirlenebilir? Dr Hakan Abacıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp."— Sunum transkripti:

1 Tıp Fakültelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi öğrenci ve öğretim üyeleri sayıları nasıl belirlenebilir? Dr Hakan Abacıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 23/24 Ocak 2009-Ankara

2 Tıp Fakülteleri: temel görevler BİLGİÜRETİMİ ARAŞTIRMA NİTELİKLİ İNSANGÜCÜ YETİŞTİRME HİZMET SUNUMU Akademik politikalar Sağlık politikaları

3 Politikalar ve temel soru(n)lar Hekim gereksiniminde artışHekim gereksiniminde artış Öğretim üyesi başına düşen öğrenci oranı düşükÖğretim üyesi başına düşen öğrenci oranı düşük Büyük illerdeki Tıp Fakültelerinde kadro fazlası var.Büyük illerdeki Tıp Fakültelerinde kadro fazlası var. Öğrenci sayılarında ortalama %30 artış Norm kadro çalışması

4 İnsan kaynakları: kavramsal model Ekonomik Girdiler YÖNETİŞİM (kaynak yönetimi) Çıktılar Ve sonuçlar Diğer unsurlar (coğrafik, sosyal teknolojik, vb) Sistemler Ve Politikalar Sağlık hizmet Sunum politikaları Toplumun gereksinimleri

5 Nitelikli insan gücü yetiştirme… BİLGİ ÜRETİMİ ARAŞTIRMA NİTELİKLİ İNSANGÜCÜ YETİŞTİRME HİZMET SUNUMU ÇIKTILAR Nasıl bir hekim istiyoruz? ÖĞRENCİLER EĞİTİCİLER GİRDİLER SÜREÇ FİNANSAL KAYNAKLAR EĞİTİM ORTAMI EĞİTİM PROGRAMI politikalar

6 Nasıl bir hekim istiyoruz? DSÖ (Beş yıldızlı doktorlar) Hizmet sunucuHizmet sunucu –Bütüncül yaklaşım Karar vericiKarar verici –Etik ve kanıta dayalı İletişimciİletişimci –Etkili, sağlığı koruma ve geliştirme için destekleyici Toplum lideriToplum lideri –Birey ve toplum yararını çakıştıran, eylemci bir lider YöneticiYönetici –Ekip lideri Özvarış ve Sayek. Tıp Eğitiminde Değişim “Toplumun sa ğ lık gereksinimlerine yanıt verebilen”

7 Tıp eğitiminde temel dönüşümler Disipline dayalı Organ-sisteme dayalı (integre sistem) Probleme- topluma-yeterliğe dayalı 19. yy 20. yy ortası 20. yy son çeyrek Biyolojik yaklaşım Biyopsikososyal yaklaşım Özvarış ve Sayek. Tıp Eğitiminde Değişim

8

9

10 Nitelikli insan gücü yetiştirme… BİLGİ ÜRETİMİ ARAŞTIRMA NİTELİKLİ İNSANGÜCÜ YETİŞTİRME HİZMET SUNUMU ÇIKTILAR Nasıl bir hekim istiyoruz? ÖĞRENCİLER EĞİTİCİLER GİRDİLER SÜREÇ FİNANSAL KAYNAKLAR EĞİTİM ORTAMI EĞİTİM PROGRAMI politikalar

11 Girdiler: mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi

12 Öğrenci sayısı: etkileyen parametreler PolitikalarPolitikalar FinansmanFinansman Öğrenme ortamı alt yapısıÖğrenme ortamı alt yapısı Eğitim programının yapısıEğitim programının yapısı Eğitim insangücüEğitim insangücü

13 İnsan kaynakları yönetimi İnsangücü planlama İşe alma Performans yönetimi ve terfi Eğitim ve geliştirme programları Çalışan ilişkileri çatışma yönetimi İnsan kaynakları yönetim planı Bölüm planları Kurumsal planlar Ulusal planlar Matematik modeller

14 İnsan gücü planlaması: Markov zinciri Mevcut durum verildiğinde, gelecek durumlar geçmiş durumlardan bağımsız olarak tahmin edilebilir.Mevcut durum verildiğinde, gelecek durumlar geçmiş durumlardan bağımsız olarak tahmin edilebilir.

15 İnsan kaynakları yönetimi İnsangücü planlama İşe alma Performans yönetimi ve terfi Eğitim ve geliştirme programları Çalışan ilişkileri çatışma yönetimi İnsan kaynakları yönetim planı Bölüm planları Kurumsal planlar Ulusal planlar Görev-temelli yönetim

16 Görev temelli yönetim mission-based management Görev alanlarına özgü “standartlar/normlar” geliştirmeGörev alanlarına özgü “standartlar/normlar” geliştirme –tanımlar –ölçümler Veri toplamaVeri toplama AnalizAnaliz Karar vermeKarar verme

17

18 Tanımlar: TZE Tam zaman eşdeğeri (TZE)Tam zaman eşdeğeri (TZE) –Bir öğretim üyesinin yıllık yasal çalışma süresi –44 hf x 5 gün= 220 gün İzinler: 4 hf + Tatiller: 4 hf = 8 hf çıkarıldığındaİzinler: 4 hf + Tatiller: 4 hf = 8 hf çıkarıldığında –220 gün x 8 saat/gün = 1760 saat –Zorunlu eğitim yükü 10 saat/hf x 44 hf = 440 saat10 saat/hf x 44 hf = 440 saat 440 / 1760 = 0,25 TZE440 / 1760 = 0,25 TZE 1 TZE

19 Eğitim yükü… İki temel yaklaşım:İki temel yaklaşım: –Temas sürelerinin hesaplanması –Göreli değer (relative value) yöntemi Eğitim etkinlikleri Eğitim materyalleri geliştirme Eğitim yönetimi Eğitimde araştırma

20 Hizmet yükü… Klinik TZE hesaplanmasıKlinik TZE hesaplanması İşlemler için göreli değer birimleri (RVU) kullanılmasıİşlemler için göreli değer birimleri (RVU) kullanılması

21 Araştırma yükü Proje sayısı/yaratılan kaynakProje sayısı/yaratılan kaynak YayınlarYayınlar Ulusal tanınmışlık belirleyicileriUlusal tanınmışlık belirleyicileri Fakültenin araştırma misyonuna katkıFakültenin araştırma misyonuna katkı

22 Bütünleşik model… (mission-based management) Hizmet Araştırma Eğitim Yönetsel

23 Norm kadro… Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duydukları personelin nitelik, sayı, sahip olacağı unvan ve derece olarak tespit edilmesi ve standart hale getirilmesidir.Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duydukları personelin nitelik, sayı, sahip olacağı unvan ve derece olarak tespit edilmesi ve standart hale getirilmesidir. Organizasyonun analizi ve organizasyon şemasının çıkarılmasıOrganizasyonun analizi ve organizasyon şemasının çıkarılması Görev tanımlarıGörev tanımları İş akışları ve iş yükü analizleriİş akışları ve iş yükü analizleri İş(ler) için gerekli kişi sayısının belirlenmesiİş(ler) için gerekli kişi sayısının belirlenmesi

24 Dokuz Eylül 2004: temas zamanı…

25 DEUTF 2004 yılı verileri Öğretim üyesi başına yıllık ortalama ders yükü 706 saat = 0,4 TZE (1760 saat= 1 TZE)

26 Fakültenin öğrenci kapasitesi belirlenebilir mi? İş gücü kapasitesi (öğretim üyesi TZE) Eğitim iş yükü (toplam saat) EVET

27 Öğrenci sayısında artış: ABD örneği…

28

29 Sonuç ve öneriler… Tıp eğitiminde değişimTıp eğitiminde değişim –Yeni kavramlar, yeni görevler, ek kaynaklar İnsan kaynakları yönetimiİnsan kaynakları yönetimi –Yönetim modeli ve standardize ölçüm yöntemleri –Paradigma değişikliği Farklı kariyer yollarıFarklı kariyer yolları Farklı bütçeleme yöntemleriFarklı bütçeleme yöntemleri Hizmet-dışı finans kaynakları (eğitim?)Hizmet-dışı finans kaynakları (eğitim?)


"Tıp Fakültelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi öğrenci ve öğretim üyeleri sayıları nasıl belirlenebilir? Dr Hakan Abacıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları