Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr Hakan Abacıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr Hakan Abacıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Dr Hakan Abacıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Fakültelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi öğrenci ve öğretim üyeleri sayıları nasıl belirlenebilir? Dr Hakan Abacıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 23/24 Ocak 2009-Ankara

2 Tıp Fakülteleri: temel görevler
Akademik politikalar ARAŞTIRMA NİTELİKLİ İNSANGÜCÜ YETİŞTİRME BİLGİ ÜRETİMİ HİZMET SUNUMU Sağlık politikaları

3 Politikalar ve temel soru(n)lar
Hekim gereksiniminde artış Öğretim üyesi başına düşen öğrenci oranı düşük Büyük illerdeki Tıp Fakültelerinde kadro fazlası var. Öğrenci sayılarında ortalama %30 artış Norm kadro çalışması

4 İnsan kaynakları: kavramsal model
Sağlık hizmet Sunum politikaları Sistemler Ve Politikalar Girdiler YÖNETİŞİM (kaynak yönetimi) Çıktılar Ve sonuçlar Toplumun gereksinimleri Diğer unsurlar (coğrafik, sosyal teknolojik, vb) Ekonomik

5 Nitelikli insan gücü yetiştirme…
politikalar GİRDİLER ÖĞRENCİLER EĞİTİCİLER FİNANSAL KAYNAKLAR BİLGİ ÜRETİMİ ARAŞTIRMA NİTELİKLİ İNSANGÜCÜ YETİŞTİRME HİZMET SUNUMU SÜREÇ EĞİTİM ORTAMI EĞİTİM PROGRAMI ÇIKTILAR Nasıl bir hekim istiyoruz?

6 Nasıl bir hekim istiyoruz?
“Toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt verebilen” DSÖ (Beş yıldızlı doktorlar) Hizmet sunucu Bütüncül yaklaşım Karar verici Etik ve kanıta dayalı İletişimci Etkili, sağlığı koruma ve geliştirme için destekleyici Toplum lideri Birey ve toplum yararını çakıştıran, eylemci bir lider Yönetici Ekip lideri Özvarış ve Sayek. Tıp Eğitiminde Değişim

7 Tıp eğitiminde temel dönüşümler
19. yy 20. yy ortası 20. yy son çeyrek Probleme- topluma-yeterliğe dayalı Organ-sisteme dayalı (integre sistem) Disipline dayalı Biyolojik yaklaşım Biyopsikososyal yaklaşım Özvarış ve Sayek. Tıp Eğitiminde Değişim

8

9

10 Nitelikli insan gücü yetiştirme…
politikalar GİRDİLER ÖĞRENCİLER EĞİTİCİLER FİNANSAL KAYNAKLAR BİLGİ ÜRETİMİ ARAŞTIRMA NİTELİKLİ İNSANGÜCÜ YETİŞTİRME HİZMET SUNUMU SÜREÇ EĞİTİM ORTAMI EĞİTİM PROGRAMI ÇIKTILAR Nasıl bir hekim istiyoruz?

11 Girdiler: mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi

12 Öğrenci sayısı: etkileyen parametreler
Politikalar Finansman Öğrenme ortamı alt yapısı Eğitim programının yapısı Eğitim insangücü

13 İnsan kaynakları yönetimi
Ulusal planlar Kurumsal planlar Bölüm planları İnsangücü planlama İşe alma Performans yönetimi ve terfi Eğitim ve geliştirme programları Çalışan ilişkileri çatışma İnsan kaynakları yönetim planı Matematik modeller

14 İnsan gücü planlaması: Markov zinciri
Mevcut durum verildiğinde, gelecek durumlar geçmiş durumlardan bağımsız olarak tahmin edilebilir.

15 İnsan kaynakları yönetimi
Ulusal planlar Kurumsal planlar Bölüm planları İnsangücü planlama İşe alma Performans yönetimi ve terfi Eğitim ve geliştirme programları Çalışan ilişkileri çatışma İnsan kaynakları yönetim planı Görev-temelli yönetim

16 Görev temelli yönetim mission-based management
Görev alanlarına özgü “standartlar/normlar” geliştirme tanımlar ölçümler Veri toplama Analiz Karar verme

17

18 Tanımlar: TZE Tam zaman eşdeğeri (TZE)
Bir öğretim üyesinin yıllık yasal çalışma süresi 44 hf x 5 gün= 220 gün İzinler: 4 hf + Tatiller: 4 hf = 8 hf çıkarıldığında 220 gün x 8 saat/gün = 1760 saat Zorunlu eğitim yükü 10 saat/hf x 44 hf = 440 saat 440 / 1760 = 0,25 TZE 1 TZE

19 Eğitim yükü… İki temel yaklaşım: Temas sürelerinin hesaplanması
Göreli değer (relative value) yöntemi Eğitim materyalleri geliştirme Eğitim etkinlikleri Eğitim yönetimi Eğitimde araştırma

20 Hizmet yükü… Klinik TZE hesaplanması
İşlemler için göreli değer birimleri (RVU) kullanılması

21 Araştırma yükü Proje sayısı/yaratılan kaynak Yayınlar
Ulusal tanınmışlık belirleyicileri Fakültenin araştırma misyonuna katkı

22 Bütünleşik model… (mission-based management)
Hizmet Araştırma Eğitim Yönetsel

23 Norm kadro… Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duydukları personelin nitelik, sayı, sahip olacağı unvan ve derece olarak tespit edilmesi ve standart hale getirilmesidir. Organizasyonun analizi ve organizasyon şemasının çıkarılması Görev tanımları İş akışları ve iş yükü analizleri İş(ler) için gerekli kişi sayısının belirlenmesi

24 Dokuz Eylül 2004: temas zamanı…

25 başına yıllık ortalama
DEUTF yılı verileri Öğretim üyesi başına yıllık ortalama ders yükü 706 saat = 0,4 TZE (1760 saat= 1 TZE)

26 Fakültenin öğrenci kapasitesi belirlenebilir mi?
Eğitim iş yükü (toplam saat) İş gücü kapasitesi (öğretim üyesi TZE) EVET

27 Öğrenci sayısında artış: ABD örneği…

28

29 Sonuç ve öneriler… Tıp eğitiminde değişim İnsan kaynakları yönetimi
Yeni kavramlar, yeni görevler, ek kaynaklar İnsan kaynakları yönetimi Yönetim modeli ve standardize ölçüm yöntemleri Paradigma değişikliği Farklı kariyer yolları Farklı bütçeleme yöntemleri Hizmet-dışı finans kaynakları (eğitim?)


"Dr Hakan Abacıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları