Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA BİLGİLENDİRME VE PAYLAŞIM TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA BİLGİLENDİRME VE PAYLAŞIM TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA BİLGİLENDİRME VE PAYLAŞIM TOPLANTISI BİLGİLENDİRME VE PAYLAŞIM TOPLANTISI KASIM 2010

2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME ÜÇ ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLAYABİLİRİZ:  STRATEJİK PLAN  PERFORMANS PROGRAMI  FAALİYET RAPORLARI

3 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme Performans Denetimi Performans Değerlendirmesi UYGULAMA TBMM/Yerel Meclis Hesap verme sorumluluğu Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler

4 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı PEB YAPISI Stratejik Plan Stratejik Plan Performans Programı Performans Programı Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Faaliyet/Projeler

5 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORLARI RAPORUN ADIHAZIRLAYANSUNULANSÜRESİ BİRİM FAALİYET RAPORUHarcama YetkilisiÜst YöneticiŞubat İDARE FAALİYET RAPORU -Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri -Sosyal Güvenlik Kurumları - Mahalli İdareler Üst YöneticiSayıştay Maliye Bakanlığı Kamuoyu (İçişleri Bakanlığı - Mahalli İdareler için) Nisan MAHALLİ İDARELER DEĞERLENDİRME RAPORU İçişleri BakanlığıSayıştay Maliye Bakanlığı Kamuoyu Mayıs GENEL FAALİYET RAPORU Maliye BakanlığıSayıştay Kamuoyu Haziran SAYIŞTAY DEĞERLENDİRMESİ SayıştayTBMMAğustos Genelge 2007/15: Mart Sonuna kadar Birim F.R., Nisan sonuna kadar İdare F. Rap. SGB’ca Müsteşarlığa, Müsteşarlıkta Kamuoyu, Sayıştay ve Mb’lığına.

6 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ ANALİZ EDİLMESİ DEĞERLENDİRMERAPORLAMA BİLGİNİN DÜZENLİ OLARAK TOPLANMASI

7 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU MEVZUATI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU 41.MADDE 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU 41.MADDE KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU MEVZUATI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU 41.MADDE 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU 41.MADDE KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

9 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI 5018 sayılı Kanun 41. madde: “ Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderir.”

10 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI Sorumluluk ilkesi Sorumluluk ilkesi MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır. Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur. Açıklık ilkesi Açıklık ilkesi MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır. (2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır. Tam açıklama ilkesi Tam açıklama ilkesi MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir. MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir. (2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez. (2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez. Tutarlılık ilkesi Tutarlılık ilkesi MADDE 8 – (1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır. MADDE 8 – (1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır. (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır. (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır. Yıllık olma ilkesi Yıllık olma ilkesi MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır. MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.

11 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI Birim faaliyet raporu MADDE 10 – (1) Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır. MADDE 10 – (1) Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır. (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur. (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.

12 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI İdare faaliyet raporu MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır. MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır. (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştaya ve Maliye Bakanlığa gönderilir. (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştaya ve Maliye Bakanlığa gönderilir.

13 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı MADDE 18 – (1) Birim ve idare faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. MADDE 18 – (1) Birim ve idare faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. a) Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir. b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.

14 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI Birim ve idare faaliyet raporlarının şekli MADDE 19 – (1) Birim ve idare faaliyet raporları, Ek-1’de yer alan şekle uygun olarak hazırlanır. Birim faaliyet raporlarında sadece harcama birimine ilişkin bilgilere yer verilir. Birim faaliyet raporlarında birim yöneticisinin; idare faaliyet raporlarında ise ilgili bakan ve üst yöneticinin sunuş metni yer alır. MADDE 19 – (1) Birim ve idare faaliyet raporları, Ek-1’de yer alan şekle uygun olarak hazırlanır. Birim faaliyet raporlarında sadece harcama birimine ilişkin bilgilere yer verilir. Birim faaliyet raporlarında birim yöneticisinin; idare faaliyet raporlarında ise ilgili bakan ve üst yöneticinin sunuş metni yer alır. (2) İdare faaliyet raporlarına, Ek-2 ve Ek-4’te örnekleri yer alan üst yönetici tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" ile mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanan " Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı", Birim faaliyet raporlarına ise Ek-3’te örneği yer alan ve harcama yetkilisi tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" eklenir. Birim faaliyet raporlarına ise Ek-3’te örneği yer alan ve harcama yetkilisi tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" eklenir.

15 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ek-1: Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Şekli Ek-1: Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Şekli ………..YILI ………..YILI ………….. FAALİYET RAPORU ………….. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar C- Diğer Hususlar

16 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler A- Üstünlükler B- Zayıflıklar B- Zayıflıklar C- Değerlendirme C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER EKLER

17 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Genel Bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir, Genel Bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir, Amaç ve Hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir, Amaç ve Hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir, AÇIKLAMALAR

18 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Faaliyetlere İlişkin Mali Bilgiler: Bu başlık altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır, Faaliyetlere İlişkin Mali Bilgiler: Bu başlık altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır, Faaliyetlere İlişkin Performans Bilgileri: Bu başlık altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. Faaliyetlere İlişkin Performans Bilgileri: Bu başlık altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. AÇIKLAMALAR

19 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir. Öneri ve Tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir Öneri ve Tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir AÇIKLAMALAR

20 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA VE SGDB YE GÖNDERİLMESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Üst Yönetici Adına) Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıY.Ş.SağlıkYüksekokulu Fen Edebiyat Fakültesi

21 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi  MİSYON: Kurumun içindeki ve dışındaki herkese kim olduğunu, ne yaptığını, kime yaptığını, nasıl ve neden yaptığını belirleyen, bugün olduğu durumla birlikte gelecekte arzulananı yansıtan ve var oluş amacını belirleyen bir görev bildirgesidir.  VİZYON: Sanki oradaymışız gibi, ulaşmak istediğimiz durumu tanımlayan nitelikli bir hedef seçimidir.

22 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Güvence Beyanı (Harcama Yetkilisi Ek 3) Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yer-Tarih) Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yer-Tarih) İmza İmza Ad-Soyadı Ad-Soyadı Unvan Unvan

23 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖRNEKLER

24 TEŞEKKÜR EDERİM.


"Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA BİLGİLENDİRME VE PAYLAŞIM TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları