Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞİŞKENLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞİŞKENLER."— Sunum transkripti:

1 DEĞİŞKENLER

2 Değişkenler Değişkenler bilgisayar hafızasındaki yerlere karşılık gelen konumları belirtir. Her değişkenin bir ismi, tipi, boyutu ve bir değeri vardır. Bir değişkene yeni bir değer atandığı zaman önceki değer silinir, yeni değer onun yerine yerleşir. Hafızadan değişkenleri okumak ile değerleri değişmez.

3 Değişkenler Şekilsel gösterim tamsayi1 45 tamsayi1 45 tamsayi2 72
toplam 117

4 Temel Değişken Tipleri
C dilinin değişken tipleri tanımlamak için aşağıdaki komutlar kullanılır. int (integer) - tamsayı float (floating point) - ondalıklı sayı double – çift duyarlıklı ondalıklı sayı char (character) – karakter türünde veri

5 Değişken tanımlamak Programcı ne tür bir program yazıyor olursa olsun, programın tasarlanması aşamasında en çok dikkat etmesi gereken faktörlerden biri değişken tanımlamalarıdır. Değişkenin tipinin ve isminin yanlış seçilmesi o an için bir problem teşkil etmeyebilir ancak aradan belli bir zaman geçtikten sonra çok büyük sorunlara neden olabilir.

6 Değişken tanımlama kuralları
C dili komutları değişken adı olarak verilemez. (Örneğin if, for, case gibi) Değişken isimi birden çok kelimeden oluşacaksa aralarına boşluk verilmez. Değişken adları sayı ile başlamaz.

7 Değişkenlere değer atama
1: int x=5; 2: int a=2,b=5,c=1; 3: float OrtalamaNot=50.5;

8 ~OPERATÖRLER~ Operatörler,matematiksel yada mantıksal hesaplarının
yapılması, değişik çalışma deyimlerinin hazırlanması için vardır. C# operatörler konusunda en güçlü dillerden biridir. Tüm istekleri karşılayabilecek kadar operatöre sahiptir.

9 ~OPERATÖRLER~ C# içerisinde Operatörler 3 grup altında incelenebilir.
1 – Matematiksel – İlişkisel – Mantıksal 9 9

10 1-Matematiksel Operatörler
Toplama + Çıkartma - Çarpma * Bölme / Modülüs % Bu Operatörler Matematik’de nasıl çalışıyorsa, C# içinde’de aynı şekilde çalışır.

11 2-İlişkisel Operatörler
İlişkisel Operatörler iki değer arasındaki ilişkiyi anlamak veya belirlemek için kullanılır. Bu == Eşittir. != Eşit Değildir. > Büyüktür. < Küçüktür. >= Büyük Eşittir. <= Küçük Eşittir.

12 3-Mantıksal Operatörler
&(Ve) operatörü her iki operandın değerlerini alır ve her iki operandda doğru olmadığı sürece yalnış sonucunu üretir. Doğru sonucunu vermesi için her iki operandın doğru olması gerekir. | (Veya) operatörü herhangi birinin doğru olması, doğru sonucunu üretmek için yeterlidir. Sadece iki operandın yalnış olması halinde sonuç yalnıştır. ^ (XOR) opreratörü ise iki operandan herhangi biri farklı ise doğru sonucunu üretir. İki operand da aynı değere sahip ise sonuç yalnıştır.

13 3-Mantıksal Operatörler
| (Degil) operatörü ise tek operand ile birlikte çalışır. Operanda ait değerin tersini alır. Operand yanlış ise doğru, doğru ise yalnış sonucunu üretir. && (Kosullu Ve) ve || (Kosullu Veya) operatörlerinin normal & ve | operatörlerinden tek farkı normal operatörlerin her iki operandı da önermeye dahil etmesiyken, koşullu operatörlerin sadece gerektiğinde ikinci operanda bakmasıdır.

14 ~VERİ TİPLERİ~ C# dilinde de önceden tanımlanmış ve dillerin temelini oluşturan veri saklamak için kullanılan bir takım veri tipleri vardır C# dilinde temel olarak veri tipleri ikiye ayrılır, bunlar önceden tanımlanmış veri türleri ve kullanıcı tarafından tanımlanmış veri türleridir. Önceden tanımlanmış veri türleri de kendi arasında referans tipi(reference types) ve değer tipi(value type) olmak üzere ikiye ayrılır. 

15 ~VERİ TİPLERİ~ Değer tipleri veriyi direk olarak bellek bölgesinden alırken, Referans tipleri başka bir nesneye referans gösterirler. Veri tipleri stack dediğimiz bellek bölgesinde tutulurlar. Referans tipleri ise heap bellek bölgesinde saklanırlar. Değer tipleri veriyi direk olarak bellek bölgesinden alırken, Referans tipleri başka bir nesneye referans gösterirler.

16 ESRA SARI /C-131


"DEĞİŞKENLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları