Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN UYGULAMAYA YANSIMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN UYGULAMAYA YANSIMALARI"— Sunum transkripti:

1

2 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN UYGULAMAYA YANSIMALARI

3 Hak Sahibinin Belirlenmesi

4 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 18 –. (2) İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı istenir, ibraz edilen kimlik bilgileri ile tescile esas belgelerde yer alan nüfus bilgileri karşılaştırılarak istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığı tespit edilir Madde 13 – İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı veya pasaport istenilerek kütük, resmi senet ve taşınmaz mal dosyasındaki belgelerde yer alan imza ve fotoğraflara göre aynı kişi olup olmadığı belirlenir.

5

6

7

8

9 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 18 –. (2) İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı istenir, ibraz edilen kimlik bilgileri ile tescile esas belgelerde yer alan nüfus bilgileri karşılaştırılarak istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığı tespit edilir Madde 13 – İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı veya pasaport istenilerek kütük, resmi senet ve taşınmaz mal dosyasındaki belgelerde yer alan imza ve fotoğraflara göre aynı kişi olup olmadığı belirlenir.

10

11

12

13 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 18 –. (2) İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı istenir, ibraz edilen kimlik bilgileri ile tescile esas belgelerde yer alan nüfus bilgileri karşılaştırılarak istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığı tespit edilir Madde 13 – İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı veya pasaport istenilerek kütük, resmi senet ve taşınmaz mal dosyasındaki belgelerde yer alan imza ve fotoğraflara göre aynı kişi olup olmadığı belirlenir.

14 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
2. Sorumluluk MADDE Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür.

15 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Görevi kötüye kullanma (1) Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

16 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Görevi kötüye kullanma (1) Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

17

18

19

20

21

22 1963 2013

23

24

25 Vekaletnameler

26 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 18 – (4) İstem vekâleten yapılmışsa, vekilden 18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre düzenlenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekâletname istenir. Tapu işlemi için düzenlenecek vekâletnamelerde, vekâlet verenin imzasının bulunması zorunludur. Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise, dayanağı olan vekâletname de aranır. Vekilin kimliği belirlendikten sonra, tapu sicilindeki hak sahibi ile vekâletnamedeki vekâlet verenin kimliği ikinci fıkra hükmüne göre karşılaştırılır Madde 13 – İstem vekaleten yapılmışsa vekilden Noterlik Kanununa göre, düzenlenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekaletname istenir. Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise, ayrıca dayanağı olan vekaletname de aranır. Vekilin kimliği saptandıktan sonra tapu sicilindeki hak sahibi ile vekâletnamedeki müvekkilinin kimliği karşılaştırılır.

27 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 18 – (4) İstem vekâleten yapılmışsa, vekilden 18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre düzenlenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekâletname istenir. Tapu işlemi için düzenlenecek vekâletnamelerde, vekâlet verenin imzasının bulunması zorunludur. Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise, dayanağı olan vekâletname de aranır. Vekilin kimliği belirlendikten sonra, tapu sicilindeki hak sahibi ile vekâletnamedeki vekâlet verenin kimliği ikinci fıkra hükmüne göre karşılaştırılır Madde 13 – İstem vekaleten yapılmışsa vekilden Noterlik Kanununa göre, düzenlenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekaletname istenir. Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise, ayrıca dayanağı olan vekaletname de aranır. Vekilin kimliği saptandıktan sonra tapu sicilindeki hak sahibi ile vekâletnamedeki müvekkilinin kimliği karşılaştırılır.

28 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 18 – (4) İstem vekâleten yapılmışsa, vekilden 18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre düzenlenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekâletname istenir. Tapu işlemi için düzenlenecek vekâletnamelerde, vekâlet verenin imzasının bulunması zorunludur. Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise, dayanağı olan vekâletname de aranır. Vekilin kimliği belirlendikten sonra, tapu sicilindeki hak sahibi ile vekâletnamedeki vekâlet verenin kimliği ikinci fıkra hükmüne göre karşılaştırılır Madde 13 – İstem vekaleten yapılmışsa vekilden Noterlik Kanununa göre, düzenlenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekaletname istenir. Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise, ayrıca dayanağı olan vekaletname de aranır. Vekilin kimliği saptandıktan sonra tapu sicilindeki hak sahibi ile vekâletnamedeki müvekkilinin kimliği karşılaştırılır.

29 Tüzel Kişiler

30 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 18 – (5) İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise, tüzel kişinin istemde bulunulan işlemi yapabileceğini ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri aranır. Yetki belgesinde, temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da bulunması zorunludur. Madde 13 – İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise, talep edilen işlemi yapabileceğini ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi aranır.

31 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 18 – (5) İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise, tüzel kişinin istemde bulunulan işlemi yapabileceğini ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri aranır. Yetki belgesinde, temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da bulunması zorunludur. Madde 13 – İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise, talep edilen işlemi yapabileceğini ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi aranır.

32 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 18 – (5) İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise, tüzel kişinin istemde bulunulan işlemi yapabileceğini ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri aranır. Yetki belgesinde, temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da bulunması zorunludur. Madde 13 – İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise, talep edilen işlemi yapabileceğini ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi aranır.

33

34 Yabancı Uyruklular

35 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Hak sahibinin belirlenmesi Madde 18 – (8) Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin tapu ve kadastro işlemlerinde kullanılacak belgeleri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. Karşılığı yoktur

36 TKGM nün 2013/13 sayılı Genelgesi gereğince
Yabancı uyruklu gerçek kişiler: Pasaport veya kimlik belgesi

37

38

39

40

41

42 TKGM nün 2013/13 sayılı Genelgesi gereğince
Yabancı uyruklu gerçek kişiler: Pasaport veya kimlik belgesi Vatansızlar : İkamet Tezkeresi

43 TKGM nün 2013/13 sayılı Genelgesi gereğince
Yabancı uyruklu gerçek kişiler: Pasaport veya kimlik belgesi Vatansızlar : İkamet Tezkeresi Yabancı tüzel kişiler : Apostille şerhi veya konsolosluk tasdiki

44

45

46

47

48

49

50 TKGM nün 2013/13 sayılı Genelgesi gereğince
Yabancı uyruklu gerçek kişiler: Pasaport veya kimlik belgesi Vatansızlar : İkamet Tezkeresi Yabancı tüzel kişiler : Apostille şerhi veya konsolosluk tasdiki Türk Vatandaşlığından Çıkanlar : 12/04/2013 tarihinden sonra verilmiş ise yalnız Mavi Kart

51

52 TKGM nün 2013/13 sayılı Genelgesi gereğince
Yabancı uyruklu gerçek kişiler: Pasaport veya kimlik belgesi Vatansızlar : İkamet Tezkeresi Yabancı tüzel kişiler : Apostille şerhi veya konsolosluk tasdiki Türk Vatandaşlığından Çıkanlar : 12/04/2013 tarihinden sonra verilmiş ise yalnız Mavi Kart Pasaport veya Kimlik Belgesi yanında Mavi veya Pembe Kart

53

54

55 TKGM nün 2013/13 sayılı Genelgesi gereğince
Yabancı uyruklu gerçek kişiler: Pasaport veya kimlik belgesi Vatansızlar : İkamet Tezkeresi Yabancı tüzel kişiler : Apostille şerhi veya konsolosluk tasdiki Türk Vatandaşlığından Çıkanlar : 12/04/2013 tarihinden sonra verilmiş ise yalnız Mavi Kart Pasaport veya Kimlik Belgesi yanında Mavi veya Pembe Kart MERNİS den Mavi veya Pembe kartın teyidi halinde yalnız Pasaport veya Kimlik Belgesi

56 Sağlık Raporu Alınması

57 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi Madde 19 – (1) İstemde bulunanların fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. (2) Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmî veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister. Raporun tarihi ve numarası resmî senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporun aslı işlem dosyasında saklanır. Madde 14 – İstemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı araştırılır. Medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda kuşkuya düşülürse, müdür hükümet tabipliğinden konu ile ilgili rapor isteyebilir.

58 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi Madde 19 – (1) İstemde bulunanların fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. (2) Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmî veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister. Raporun tarihi ve numarası resmî senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporun aslı işlem dosyasında saklanır. Madde 14 – İstemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı araştırılır. Medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda kuşkuya düşülürse, müdür hükümet tabipliğinden konu ile ilgili rapor isteyebilir.

59 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi Madde 19 – (1) İstemde bulunanların fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. (2) Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmî veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister. Raporun tarihi ve numarası resmî senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporun aslı işlem dosyasında saklanır. Madde 14 – İstemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı araştırılır. Medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda kuşkuya düşülürse, müdür hükümet tabipliğinden konu ile ilgili rapor isteyebilir.

60 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi Madde 19 – (1) İstemde bulunanların fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. (2) Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmî veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister. Raporun tarihi ve numarası resmî senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporun aslı işlem dosyasında saklanır. Madde 14 – İstemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı araştırılır. Medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda kuşkuya düşülürse, müdür hükümet tabipliğinden konu ile ilgili rapor isteyebilir.

61 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi Madde 19 – (1) İstemde bulunanların fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. (2) Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmî veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister. Raporun tarihi ve numarası resmî senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporun aslı işlem dosyasında saklanır. Madde 14 – İstemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı araştırılır. Medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda kuşkuya düşülürse, müdür hükümet tabipliğinden konu ile ilgili rapor isteyebilir.

62 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi Madde 19 – (1) İstemde bulunanların fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. (2) Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmî veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister. Raporun tarihi ve numarası resmî senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporun aslı işlem dosyasında saklanır. Madde 14 – İstemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı araştırılır. Medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda kuşkuya düşülürse, müdür hükümet tabipliğinden konu ile ilgili rapor isteyebilir.

63 Tanık Bulundurması Gereken Haller

64 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tanık Bulundurulması Gereken Hâller Madde 24 – (1) Tapu işlemlerinde, istem sahiplerinden biri veya birkaçının imza atamaması, okuma ve yazma bilmemesi, kimliklerinde şüpheye düşülmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mevzuatın öngördüğü diğer hâllerde iki tanık bulundurulur. Tanık Bulundurulması Gereken Haller Madde 17 – Akitli ve akitsiz işlemlerde; a) Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa, b) Taraflardan biri veya birkaçı okuma yazma bilmiyorsa, c) Taraflardan biri veya birkaçı sağır, kör veya dilsiz ise, d) Tarafların kimliğinde kuşkuya düşülmüş ise, e) Ölünceye kadar bakma akitlerinde, f) Kanunların öngördüğü işlemlerde iki tanık bulundurulur.

65

66

67

68 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tanık Bulundurulması Gereken Hâller Madde 24 – (1) Tapu işlemlerinde, istem sahiplerinden biri veya birkaçının imza atamaması, okuma ve yazma bilmemesi, kimliklerinde şüpheye düşülmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mevzuatın öngördüğü diğer hâllerde iki tanık bulundurulur. Tanık Bulundurulması Gereken Haller Madde 17 – Akitli ve akitsiz işlemlerde; a) Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa, b) Taraflardan biri veya birkaçı okuma yazma bilmiyorsa, c) Taraflardan biri veya birkaçı sağır, kör veya dilsiz ise, d) Tarafların kimliğinde kuşkuya düşülmüş ise, e) Ölünceye kadar bakma akitlerinde, f) Kanunların öngördüğü işlemlerde iki tanık bulundurulur.

69 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(2) İstem sahibinin, işitme, konuşma veya görme engelli olması hâlinde, işlemler isteğe bağlı olarak iki tanık huzurunda yapılır. Engellinin tanık istememesi hâlinde, bu husus istem belgesinde veya resmî senette belirtilir. İlgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması hâlinde, işaret dilinden anlayan yeminli bilirkişi bulundurulur. Karşılığı yoktur

70 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(2) İstem sahibinin, işitme, konuşma veya görme engelli olması hâlinde, işlemler isteğe bağlı olarak iki tanık huzurunda yapılır. Engellinin tanık istememesi hâlinde, bu husus istem belgesinde veya resmî senette belirtilir. İlgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması hâlinde, işaret dilinden anlayan yeminli bilirkişi bulundurulur. Karşılığı yoktur

71 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(2) İstem sahibinin, işitme, konuşma veya görme engelli olması hâlinde, işlemler isteğe bağlı olarak iki tanık huzurunda yapılır. Engellinin tanık istememesi hâlinde, bu husus istem belgesinde veya resmî senette belirtilir. İlgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması hâlinde, işaret dilinden anlayan yeminli bilirkişi bulundurulur. Karşılığı yoktur

72 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(2) İstem sahibinin, işitme, konuşma veya görme engelli olması hâlinde, işlemler isteğe bağlı olarak iki tanık huzurunda yapılır. Engellinin tanık istememesi hâlinde, bu husus istem belgesinde veya resmî senette belirtilir. İlgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması hâlinde, işaret dilinden anlayan yeminli bilirkişi bulundurulur. Karşılığı yoktur

73 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(2) İstem sahibinin, işitme, konuşma veya görme engelli olması hâlinde, işlemler isteğe bağlı olarak iki tanık huzurunda yapılır. Engellinin tanık istememesi hâlinde, bu husus istem belgesinde veya resmî senette belirtilir. İlgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması hâlinde, işaret dilinden anlayan yeminli bilirkişi bulundurulur. Karşılığı yoktur

74 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(2) İstem sahibinin, işitme, konuşma veya görme engelli olması hâlinde, işlemler isteğe bağlı olarak iki tanık huzurunda yapılır. Engellinin tanık istememesi hâlinde, bu husus istem belgesinde veya resmî senette belirtilir. İlgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması hâlinde, işaret dilinden anlayan yeminli bilirkişi bulundurulur. Karşılığı yoktur

75 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(3) İstem sahiplerinden biri veya birkaçının Türkçe bilmemesi hâlinde, yeminli tercüman bulundurulur. (4) Yeminli tercüman ve bilirkişinin, 12/1/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre mahkeme huzurunda yaptıkları yemine ilişkin tutanağı müdürlüğe ibraz etmeleri gerekir. Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde, ayrıca yeminli tercüman bulundurulur.

76 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(3) İstem sahiplerinden biri veya birkaçının Türkçe bilmemesi hâlinde, yeminli tercüman bulundurulur. (4) Yeminli tercüman ve bilirkişinin, 12/1/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre mahkeme huzurunda yaptıkları yemine ilişkin tutanağı müdürlüğe ibraz etmeleri gerekir. Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde, ayrıca yeminli tercüman bulundurulur.

77

78 Elden Takip Yasağı

79 Belgelerin elden takibi ve şekli :
Madde 88 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir. (2) Birinci fıkra gereğince, tapu işlemlerine yönelik düzenlenen belgelerde silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz.

80 Hakların Terkini

81 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Terkin, Değişiklik Ve Düzeltmeler Terkin Madde 69 – (4) Bir aynî hakkın veya şerh edilmiş kişisel hakkın diğer sebeplere dayalı olarak sona ermesiyle kayıt hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Müdürlük, bu istemi yerine getirirse her ilgili, bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir. Karşılığı yoktur.

82 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Terkin, Değişiklik Ve Düzeltmeler Terkin Madde 69 – (4) Bir aynî hakkın veya şerh edilmiş kişisel hakkın diğer sebeplere dayalı olarak sona ermesiyle kayıt hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Müdürlük, bu istemi yerine getirirse her ilgili, bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir. Karşılığı yoktur.

83 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Terkin, Değişiklik Ve Düzeltmeler Terkin Madde 69 – (4) Bir aynî hakkın veya şerh edilmiş kişisel hakkın diğer sebeplere dayalı olarak sona ermesiyle kayıt hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Müdürlük, bu istemi yerine getirirse her ilgili, bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir. Karşılığı yoktur.

84 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Terkin, Değişiklik Ve Düzeltmeler Terkin Madde 69 – (4) Bir aynî hakkın veya şerh edilmiş kişisel hakkın diğer sebeplere dayalı olarak sona ermesiyle kayıt hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Müdürlük, bu istemi yerine getirirse her ilgili, bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir. Karşılığı yoktur.

85 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Terkin, Değişiklik Ve Düzeltmeler Terkin Madde 69 – (4) Bir aynî hakkın veya şerh edilmiş kişisel hakkın diğer sebeplere dayalı olarak sona ermesiyle kayıt hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Müdürlük, bu istemi yerine getirirse her ilgili, bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir. Karşılığı yoktur.

86 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Terkin, Değişiklik Ve Düzeltmeler Terkin Madde 69 – (4) Bir aynî hakkın veya şerh edilmiş kişisel hakkın diğer sebeplere dayalı olarak sona ermesiyle kayıt hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Müdürlük, bu istemi yerine getirirse her ilgili, bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir. Karşılığı yoktur.

87 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Terkin, Değişiklik Ve Düzeltmeler Terkin Madde 69 – (4) Bir aynî hakkın veya şerh edilmiş kişisel hakkın diğer sebeplere dayalı olarak sona ermesiyle kayıt hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Müdürlük, bu istemi yerine getirirse her ilgili, bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir. Karşılığı yoktur.

88 Süresi dolmuş kira şerhi İmar parselinde kalan geçit hakkı
5 yıl geçen satış vaadi şerhi 5 yıl geçen kat karşılığı inşaat hakkı şerhi Yıkılmış muhtesat

89 Haciz Terkini

90 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 69 – (5) 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas, konkordato ile verilen süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesi şerhi bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren iki yıllık sürenin sonunda Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir. Karşılığı yoktur.

91 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 69 – (5) 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas, konkordato ile verilen süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesi şerhi bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren iki yıllık sürenin sonunda Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir. Karşılığı yoktur.

92 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 69 – (5) 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas, konkordato ile verilen süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesi şerhi bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren iki yıllık sürenin sonunda Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir. Karşılığı yoktur.

93 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 69 – (5) 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas, konkordato ile verilen süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesi şerhi bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren iki yıllık sürenin sonunda Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir. Karşılığı yoktur.

94 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 69 – (5) 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas, konkordato ile verilen süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesi şerhi bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren iki yıllık sürenin sonunda Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir. Karşılığı yoktur.

95 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 69 – (5) 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas, konkordato ile verilen süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesi şerhi bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren iki yıllık sürenin sonunda Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir. Karşılığı yoktur.

96 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 69 – (5) 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas, konkordato ile verilen süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesi şerhi bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren iki yıllık sürenin sonunda Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir. Karşılığı yoktur.

97 İcra ve İflas Kanunu Haczin kalkması:
Madde 110 – (Değişik: 2/7/ /22 md.) Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.

98 Yolsuz İşlem Beyanı

99 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Beyanlar sütununda belirtme Madde 52 – (2) Tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukukî veya teknik sebeplerin Müdürlükçe tespiti hâlinde, bu husus kütüğün beyanlar sütununda re'sen belirtilir. Karşılığı yoktur

100 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Beyanlar sütununda belirtme Madde 52 – (2) Tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukukî veya teknik sebeplerin Müdürlükçe tespiti hâlinde, bu husus kütüğün beyanlar sütununda re'sen belirtilir. Karşılığı yoktur

101 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Beyanlar sütununda belirtme Madde 52 – (2) Tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukukî veya teknik sebeplerin Müdürlükçe tespiti hâlinde, bu husus kütüğün beyanlar sütununda re'sen belirtilir. Karşılığı yoktur

102 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Beyanlar sütununda belirtme Madde 52 – (2) Tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukukî veya teknik sebeplerin Müdürlükçe tespiti hâlinde, bu husus kütüğün beyanlar sütununda re'sen belirtilir. Karşılığı yoktur

103 Hataların Düzeltilmesi

104 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (1) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi hâlinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re'sen düzeltme yapılır. Kütük, Yevmiye Defteri ve Yardımcı Siciller ÜzerindeDüzeltmeler Madde 85 – … Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde belgesine aykırı olarak basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi halinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re'sen düzeltme yapılır.

105 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (1) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi hâlinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re'sen düzeltme yapılır. Kütük, Yevmiye Defteri ve Yardımcı Siciller ÜzerindeDüzeltmeler Madde 85 – … Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde belgesine aykırı olarak basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi halinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re'sen düzeltme yapılır.

106 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (1) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi hâlinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re'sen düzeltme yapılır. Kütük, Yevmiye Defteri ve Yardımcı Siciller ÜzerindeDüzeltmeler Madde 85 – … Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde belgesine aykırı olarak basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi halinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re'sen düzeltme yapılır.

107 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (2) İstem belgesinde yapılan yanlışlık veya eksiklik düzeltilerek belgenin uygun bir yerine yazılmak suretiyle taraflar ve tapu görevlilerince imzalanır ve sicilde buna uygun düzeltme yapılır. Karşılığı yoktur

108 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (3) Ana veya yardımcı siciller üzerinde yapılmış hata veya eksikliklerin, ilgililerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması hâlinde, ilgililerin gerçek durumu kanıtlayıcı belgelere dayalı başvuruları üzerine, istem yevmiye defterine kaydedilerek gerekli düzeltme yapılır. Karşılığı yoktur.

109 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (3) Ana veya yardımcı siciller üzerinde yapılmış hata veya eksikliklerin, ilgililerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması hâlinde, ilgililerin gerçek durumu kanıtlayıcı belgelere dayalı başvuruları üzerine, istem yevmiye defterine kaydedilerek gerekli düzeltme yapılır. Karşılığı yoktur.

110 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (3) Ana veya yardımcı siciller üzerinde yapılmış hata veya eksikliklerin, ilgililerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması hâlinde, ilgililerin gerçek durumu kanıtlayıcı belgelere dayalı başvuruları üzerine, istem yevmiye defterine kaydedilerek gerekli düzeltme yapılır. Karşılığı yoktur.

111 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (4) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı tescil veya esaslı yazım hatasının düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması gerekir. İlgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, bu durum beyanlar sütununda belirtilerek, 26/9/2011 tarih ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem yapılır. Madde 85 – … Belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesine, ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, müdür defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için dava açılmasını, talep eder. Hazine avukatı bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük tarafından re'sen dava açılır. İkinci ve üçüncü fıkralardaki durum, ayrıca kütük sayfasının beyanlar sütununda belirtilir.

112 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (4) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı tescil veya esaslı yazım hatasının düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması gerekir. İlgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, bu durum beyanlar sütununda belirtilerek, 26/9/2011 tarih ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem yapılır. Madde 85 – … Belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesine, ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, müdür defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için dava açılmasını, talep eder. Hazine avukatı bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük tarafından re'sen dava açılır. İkinci ve üçüncü fıkralardaki durum, ayrıca kütük sayfasının beyanlar sütununda belirtilir.

113 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (4) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı tescil veya esaslı yazım hatasının düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması gerekir. İlgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, bu durum beyanlar sütununda belirtilerek, 26/9/2011 tarih ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem yapılır. Madde 85 – … Belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesine, ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, müdür defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için dava açılmasını, talep eder. Hazine avukatı bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük tarafından re'sen dava açılır. İkinci ve üçüncü fıkralardaki durum, ayrıca kütük sayfasının beyanlar sütununda belirtilir.

114 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (4) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı tescil veya esaslı yazım hatasının düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması gerekir. İlgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, bu durum beyanlar sütununda belirtilerek, 26/9/2011 tarih ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem yapılır. Madde 85 – … Belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesine, ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, müdür defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için dava açılmasını, talep eder. Hazine avukatı bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük tarafından re'sen dava açılır. İkinci ve üçüncü fıkralardaki durum, ayrıca kütük sayfasının beyanlar sütununda belirtilir.

115 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (4) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı tescil veya esaslı yazım hatasının düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması gerekir. İlgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, bu durum beyanlar sütununda belirtilerek, 26/9/2011 tarih ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem yapılır. Madde 85 – … Belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesine, ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, müdür defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için dava açılmasını, talep eder. Hazine avukatı bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük tarafından re'sen dava açılır. İkinci ve üçüncü fıkralardaki durum, ayrıca kütük sayfasının beyanlar sütununda belirtilir.

116 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (5) Yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş kişilerin hakkını etkileyici nitelikte ise, bu hak sahiplerinin de yazılı olurları aranır. Sonradan gelen hak sahiplerinin durumu Madde 86 - Yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş kişilerin hakkını etkileyici nitelikte ise, bu hak sahiplerinin de yazılı olurları aranır.

117 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Ana Veya Yardımcı Siciller Üzerindeki Düzeltmeler Madde 74 – (6) Müdürlük, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri tebliğ etmekle yükümlüdür Karşılığı yoktur

118 Tapu Sicilinin Güncellenmesi

119 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tapu Sicilindeki Bilgilerin Güncellenmesi Madde 75 – (1) Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin başvurusu üzerine; a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya muhtarlıktan alınacak fotoğraflı ilmühaber, Kadastro Tespitleri Sırasında Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi Madde 87 – Kadastro çalışmaları sırasında meydana gelen yazım hatalarıyla ad, soyadı ve baba adındaki yanlışlık veya eksiklikler ilgilisinin başvuru üzerine; a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmaz malın bulunduğu mahalle veya köy muhtarlığından alınacak fotoğraflı ilmuhaber,

120 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tapu Sicilindeki Bilgilerin Güncellenmesi Madde 75 – (1) Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin başvurusu üzerine; a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya muhtarlıktan alınacak fotoğraflı ilmühaber, Kadastro Tespitleri Sırasında Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi Madde 87 – Kadastro çalışmaları sırasında meydana gelen yazım hatalarıyla ad, soyadı ve baba adındaki yanlışlık veya eksiklikler ilgilisinin başvuru üzerine; a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmaz malın bulunduğu mahalle veya köy muhtarlığından alınacak fotoğraflı ilmuhaber,

121 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tapu Sicilindeki Bilgilerin Güncellenmesi Madde 75 – (1) Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin başvurusu üzerine; a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya muhtarlıktan alınacak fotoğraflı ilmühaber, Kadastro Tespitleri Sırasında Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi Madde 87 – Kadastro çalışmaları sırasında meydana gelen yazım hatalarıyla ad, soyadı ve baba adındaki yanlışlık veya eksiklikler ilgilisinin başvuru üzerine; a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmaz malın bulunduğu mahalle veya köy muhtarlığından alınacak fotoğraflı ilmuhaber,

122 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tapu Sicilindeki Bilgilerin Güncellenmesi Madde 75 – (1) Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin başvurusu üzerine; a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya muhtarlıktan alınacak fotoğraflı ilmühaber, Kadastro Tespitleri Sırasında Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi Madde 87 – Kadastro çalışmaları sırasında meydana gelen yazım hatalarıyla ad, soyadı ve baba adındaki yanlışlık veya eksiklikler ilgilisinin başvuru üzerine; a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmaz malın bulunduğu mahalle veya köy muhtarlığından alınacak fotoğraflı ilmuhaber,

123 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
b) Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler, incelenmek ve gerektiğinde tanık ve varsa tespit bilirkişileri dinlemek ve zeminde inceleme yapmak suretiyle istemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse, istem yevmiye defterine kaydedilerek düzeltilir. b) Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler, incelenerek, talebin gerçek hak sahibinden geldiğine kanaat getirilmesi şartıyla ve talep yevmiye defterine kaydedilmek suretiyle düzeltilebilir.

124 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
b) Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler, incelenmek ve gerektiğinde tanık ve varsa tespit bilirkişileri dinlemek ve zeminde inceleme yapmak suretiyle istemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse, istem yevmiye defterine kaydedilerek düzeltilir. b) Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler, incelenerek, talebin gerçek hak sahibinden geldiğine kanaat getirilmesi şartıyla ve talep yevmiye defterine kaydedilmek suretiyle düzeltilebilir.

125 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
b) Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler, incelenmek ve gerektiğinde tanık ve varsa tespit bilirkişileri dinlemek ve zeminde inceleme yapmak suretiyle istemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse, istem yevmiye defterine kaydedilerek düzeltilir. b) Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler, incelenerek, talebin gerçek hak sahibinden geldiğine kanaat getirilmesi şartıyla ve talep yevmiye defterine kaydedilmek suretiyle düzeltilebilir.

126 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
b) Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler, incelenmek ve gerektiğinde tanık ve varsa tespit bilirkişileri dinlemek ve zeminde inceleme yapmak suretiyle istemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse, istem yevmiye defterine kaydedilerek düzeltilir. b) Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler, incelenerek, talebin gerçek hak sahibinden geldiğine kanaat getirilmesi şartıyla ve talep yevmiye defterine kaydedilmek suretiyle düzeltilebilir.

127 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(2) Zeminde inceleme, kadastro müdürlüğü teknik personeli ile birlikte yapılır ve inceleme neticesinde teknik rapor düzenlenir. Zeminde incelemede, komşu parsel malikleri, muhtar ve diğer ilgililer dinlenir; vergi kaydı ve diğer her türlü bilgi ve belgeden yararlanılır. Karşılığı bulunmamaktadır

128 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(3) Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi ve eksikliklerin giderilmesinde de yukarıdaki fıkralar uygulanır. Karşılığı bulunmamaktadır

129 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(4) Bu madde hükümleri uyarınca kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere başvuru yapılması zorunludur. Karşılığı bulunmamaktadır

130 Resmi Senet

131 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Resmî Senet Düzenlenmesi Madde 21 – (1) Sözleşme düzenlenmesi gereken işlemlerde resmî senet düzenlenir. Akdi Gerektiren İşlemlerde Resmi Senet Düzenlenmesi Madde 16 – Akdi gerektiren işlemlerde resmi senet düzenlenir. Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ve ikametgah adresleri eksiksiz yazılır. Düzenlenen resmi senet memur tarafından müdür ve tarafların huzurunda okunur. Taraflar isterlerse resmi senedi kendileri de alıp okuyabilirler. Resmi senede tarafların fotoğrafları yapıştırılır. Taraflar resmi senetteki imza yerine "okudum" ibaresini yazdıktan sonra, hem imza yerlerini ve hem de karşılıklı birbirlerinin fotoğrafı üzerini imzalarlar. Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi, müdür ve düzenleyen memur da imza ederler. Ayrıca müdür, daire mührü ile kendi imza yerini ve fotoğrafları mühürler.

132 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Resmî Senet Düzenlenmesi Madde 21 – (2) Resmî senetlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Resmi Senedin İçeriği Madde 20 - Resmi senede, işleme konu taşınmaz mal ve tarafların isteği açıkça yazılır ve yevmiye defterine kaydedildiği tarih, saat ve dakikası belirtilir.     Resmi senette, silinti, kazıntı, çıkıntı yapılamaz. Resmi senetlerdeki yanlışlık ve eksiklik akdin altına yazılarak taraflar ve memurlarca imzalanır.     Resmi senet birkaç sayfa ise her sayfası ayrı ayrı imzalanır.

133 İkametgâhta İşlem Yapılması

134 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Karşılığı yoktur İkametgahta istem belgesi düzenlenmesi veya akit yapılması    Madde 19 - Taraflardan birinin tapu idaresine gelmesine engel bir durumu varsa ikametgahta istem belgesinin düzenlenmesi veya akdin yapılması istenebilir. Bu halde başvuru belgesinde adres ve varsa telefon numarası da belirtilir. Müdür, akitli işlemlerde iki memuru ikametgahta işlem yapmaları için görevlendirir. Memurlar belirtilen adrese gittikten sonra, o taşınmaz malla ilgili kısıtlayıcı bir istem gelirse telefonla veya memur gönderilerek durum bildirilir. Taraflar akdi imza etmemiş ise, gelen kısıtlama taraflara memur tarafından bildirilir ve yevmiye defterine işlemden önce kaydedilir. Gelen kısıtlama, işlemin yapılmasına engel ise müdür istemi reddeder.

135 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27402
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMÎ SENETLERE  İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Akdin daire dışında alınması MADDE 28 – (1) Taraflardan birinin tapu sicil müdürlüğüne gelmesine engel bir durumu varsa ve müdürlükçe de uygun görülmesi halinde, akit daire dışında yapılabilir. Bu halde başvuru istem belgesinde adres ve varsa telefon numarası da belirtilir. Akdin yapılacağı yer, ilçe mülkî idari sınırlarıdır. Ancak; büyükşehir belediye teşkilâtının bulunduğu yerlerde, büyükşehir belediye sınırları esas alınır.

136 Müşterek ipotek, taksim, trampa

137 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Karşılığı bulunmamaktadır. Ayrı Müdürlüklerle İlgili İstem ve Yetki Madde 36- Ayrı müdürlüklerin yetki alanlarında bulunan taşınmaz mallarla ilgili müşterek rehin, taksim ve trampa işlemleri, istem hangi müdürlüğe yapılmış ise, ilgili müdürlüklerden yetki alınmak suretiyle müdürlükçe sonuçlandırılır ve tescilin yapılması için resmi senet ve diğer belgelerin tasdikli birer örneği ilgili müdürlüklere gönderilir.

138 İşlemin büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinden talep edilmesi
TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE YETKİ ALANI DIŞINDA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ TAPU İŞLEMLERİNİN YAPILMASINAİLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İşlemin büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinden talep edilmesi MADDE 12 – (1) Müşterek rehin, taksim ve trampa işlemleri hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemleri, aynı büyükşehir belediye sınırlarında bulunan diğer tapu müdürlüklerince yetki alınmak suretiyle yapılamaz.

139 İstem Belgesi

140 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Resmî Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemler Madde 20 – (1) b) İstem, vasiyet alacaklısı tarafından yapılırsa taşınmazın tanımlandığı ve tescil hükmünü de içerir tenfiz kararı veya hâkim tarafından tescil için yazılan yazı ile birlikte tenfiz kararı ve vasiyetnamenin onaylı bir örneği; vasiyet alacaklısı, yasal ve atanmış mirasçılar tarafından birlikte yapılırsa vasiyetnamenin açılıp okunduğuna dair karar ile birlikte vasiyetnamenin onaylı bir örneği, Resmi Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemlerde Aranacak Belgeler Madde 21 – b) İstem, lehine vasiyet edilen tarafından yapılırsa hakim tarafından tescil için yazılan yazı ile birlikte tenfiz kararı ve vasiyetnamenin onaylı bir örneği,

141 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Resmî Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemler Madde 20 – (1) b) İstem, vasiyet alacaklısı tarafından yapılırsa taşınmazın tanımlandığı ve tescil hükmünü de içerir tenfiz kararı veya hâkim tarafından tescil için yazılan yazı ile birlikte tenfiz kararı ve vasiyetnamenin onaylı bir örneği; vasiyet alacaklısı, yasal ve atanmış mirasçılar tarafından birlikte yapılırsa vasiyetnamenin açılıp okunduğuna dair karar ile birlikte vasiyetnamenin onaylı bir örneği, Resmi Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemlerde Aranacak Belgeler Madde 21 – b) İstem, lehine vasiyet edilen tarafından yapılırsa hakim tarafından tescil için yazılan yazı ile birlikte tenfiz kararı ve vasiyetnamenin onaylı bir örneği,

142 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Resmî Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemler Madde 20 – (1) c) Miras taksim veya miras payının devri sözleşmesinde tescil yetkisini içerir noterce düzenlenmiş sözleşme; miras taksim sözleşmesi mirasçılar arasında yazılı olarak yapılmış olup da mirasçıların imzaları noterce onaylanmamışsa tüm mirasçıların; imzaların bir kısmı onaylanmış ise imzaları onaylanmamış olanların istemleri, Resmi Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemlerde Aranacak Belgeler Madde 21 – c) Miras taksimi noter tarafından yapılmış ise sözleşme, mirasçılar arasında yazılı olarak yapılmış olup da, mirasçıların imzaları noterce onaylanmamışsa tüm mirasçıların; imzaların bir kısmı onaylanmış ise imzaları onaylanmamış olanların başvuruları,

143 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Resmî Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemler Madde 20 – (1) d) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda; gerçek kişi ihale alıcısının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus bilgilerini ve fotoğrafını içeren, tüzel kişi ihale alıcılarında ise kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ile birlikte ihale alıcısı tüzel kişiliğin unvanını içeren ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, Resmi Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemlerde Aranacak Belgeler Madde 21 – e) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda, taşınmaz malın kime ihale edildiğini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yazısı,

144 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Resmî Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemler Madde 20 – (1) d) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda; gerçek kişi ihale alıcısının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus bilgilerini ve fotoğrafını içeren, tüzel kişi ihale alıcılarında ise kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ile birlikte ihale alıcısı tüzel kişiliğin unvanını içeren ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, Resmi Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemlerde Aranacak Belgeler Madde 21 – e) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda, taşınmaz malın kime ihale edildiğini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yazısı,

145 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Resmî Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemler Madde 20 – (1) d) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda; gerçek kişi ihale alıcısının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus bilgilerini ve fotoğrafını içeren, tüzel kişi ihale alıcılarında ise kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ile birlikte ihale alıcısı tüzel kişiliğin unvanını içeren ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, Resmi Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemlerde Aranacak Belgeler Madde 21 – e) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda, taşınmaz malın kime ihale edildiğini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yazısı,

146 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Resmî Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemler Madde 20 – (1) d) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda; gerçek kişi ihale alıcısının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus bilgilerini ve fotoğrafını içeren, tüzel kişi ihale alıcılarında ise kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ile birlikte ihale alıcısı tüzel kişiliğin unvanını içeren ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, Resmi Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemlerde Aranacak Belgeler Madde 21 – e) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda, taşınmaz malın kime ihale edildiğini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yazısı,

147 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Resmî Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemler Madde 20 – (1) d) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda; gerçek kişi ihale alıcısının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus bilgilerini ve fotoğrafını içeren, tüzel kişi ihale alıcılarında ise kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ile birlikte ihale alıcısı tüzel kişiliğin unvanını içeren ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, Resmi Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemlerde Aranacak Belgeler Madde 21 – e) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda, taşınmaz malın kime ihale edildiğini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yazısı,

148 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
İstem belgesi düzenlenmesi MADDE 22 – (1) Sözleşme düzenlenmesini gerektirmeyen işlemlerde, istem sahibinin kimlik bilgileri ile merkezi nüfus idaresi sisteminden alınan yerleşim yeri bilgilerini içeren istem belgesi düzenlenir. (2) Müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi, istem belgesinin imzalanmasından önce işlemle ilgili tüm belgeleri kontrol eder. İşlemi hazırlama ve kontrol etme görevleri aynı kişide birleşemez. Bu hüküm tek personel bulunan müdürlüklerde uygulanmaz. Akdi gerektirmeyen işlemlerde istem belgesi düzenlenmesi     Madde 15 - Akit yapılmasını gerektirmeyen işlemlerde istem sahibinin kimlik bilgileriyle adresini içeren istem belgesi düzenlenir. İstem sahibi belgeyi, "okudum" ibaresini yazarak imzalar, Belge, müdürle belgeyi düzenleyen memur tarafından imza edilir ve daire mührü ile onarır.

149 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(3) İşlemde eksiklik ve yanlışlık bulunmuyorsa, kontrol görevini yapan, istem belgesinin “işlem kontrolü yapıldı” sütununa adını ve soyadını yazarak imzalar, işlemde eksiklik veya yanlışlık tespit edilmiş ise, bunlar giderilmeden imza aşamasına geçilmez. (4) İstem sahibi belgeyi, "okudum" ibaresini yazarak imzalar. İstem belgesi, müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi ile belgeyi düzenleyen tapu görevlisi tarafından imzalanarak müdürlük mührü ile onanır. (5) İstem belgesinde silinti, kazıntı, çıkıntı yapılamaz.

150 Belgelerin Verilişi

151 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Belge Örnekleri Madde 85 – (1) Tapu işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen istem belgesi, resmî senet, tapu senedi ve ipotek belgelerinin birer örneği, müdürlük tarafından hak sahiplerine verilir. (2) İlgilisinin istemi hâlinde, tapu sicilini oluşturan diğer bilgi ve belgelerin örneği verilir. Tapu Senedi ve Örnekler Madde 101 – Tapu dairesinde akitli veya akitsiz işlemlerle ilgili olarak düzenlenen tapu senedi veya ipotek belgelerinin birer örneği, müdür tarafından hak sahiplerine verilir. İlgilisinin istemi halinde de, tapu sicilini oluşturan bilgi ve belgelerin örneği verilir.

152 İstemin Reddedilmesi

153 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
İstemin Reddedilmesi Madde 26 – (1) Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve 4721 sayılı Kanunun 1011 inci maddesine göre geçici tescil şerhine de imkân bulunmayan istemler geciktirilmeden, gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir. İstemin Reddedilmesi Madde 23 – Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve Türk Medeni Kanununun 921 inci maddesine göre geçici şerhe de imkan bulunmayan istemler, geciktirilmeden gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir.

154 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(2) Ret kararının varlığı, tarih ve yevmiye numarası esas alınarak kütüğün beyanlar sütununda belirtilir. İstemin reddi halinde, ret gerekçesi giderilmeden reddin konusu tapu işlemi yapılamaz. Karşılığı yoktur.

155 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(3) Ret kararı, istem sahibine elden veya 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. (4) Ret kararına, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde müdürlüğün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünün kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. Ret kararı, istem sahibine elden veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Ret kararına, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlüğün bağlı bulunduğu üst birime, bu birimin kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.

156 Haciz ve Sorgulamalarda T.C. Kimlik Numarası Zorunluluğu

157 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
İstem ve İşlemin Sonuçlandırılması İstem Madde 16 (4) Tapu sicilinde yapılacak haciz dahil her türlü kayıt sorgulaması istemlerinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya taşınmazın ada ve parsel numarasının belirtilmesi zorunludur. Aksi hâlde istem reddedilir. Karşılığı yoktur

158 Eklentinin Tescili (Teferruat)

159 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Eklentilerin Yazımı Madde 53 – (1) Eklentiler, mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine, kütüğün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numarası ile yazılır. (2) İstem sahibinin dilekçesinde eklentinin adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir. (3) 23/6/1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun eklentiye dair hükümleri saklıdır. Teferruatın Yazımı Madde 61 – Teferruat, mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine herhangi bir belge aranılmaksızın kütüğün beyanlar sütununa yazılır. Bu yazımda teferruatın adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir. Beyanlar sütunu, teferruatın yazımı için yeterli olmaz ise, yazılı istemin tarih ve yevmiye numarası belirtilerek, dosyasındaki istem belgesine yollama yapılır.

160 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Eklentilerin Yazımı Madde 53 – (1) Eklentiler, mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine, kütüğün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numarası ile yazılır. (2) İstem sahibinin dilekçesinde eklentinin adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir. (3) 23/6/1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun eklentiye dair hükümleri saklıdır. Teferruatın Yazımı Madde 61 – Teferruat, mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine herhangi bir belge aranılmaksızın kütüğün beyanlar sütununa yazılır. Bu yazımda teferruatın adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir. Beyanlar sütunu, teferruatın yazımı için yeterli olmaz ise, yazılı istemin tarih ve yevmiye numarası belirtilerek, dosyasındaki istem belgesine yollama yapılır.

161 Geçici Tescil Şerhi

162 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Geçici Tescil Şerhi Madde 50 – (1) İddia edilen bir aynî hakkın güvence altına alınmasının gerektiği veya tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki eksikliklerin sonradan tamamlanmasına kanunun olanak tanıdığı hâllerde, bütün ilgililerin istemi veya hâkim kararı ile geçici tescil şerhi verilebilir. Tescil İle İlgili Geçici Şerh Madde 58 – Tescille ilgili geçici şerh mal sahibi ve ilgililerin istemi veya mahkeme kararıyla yapılır.

163 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Şerhin Şekli Madde 51 (2) Geçici tescil şerhleri “G.T.Ş.” harfleriyle gösterilir. Kesin tescil, terkin olunacak geçici tescil şerhinin tarih ve yevmiye numarası ile yapılır. Madde 58- … Kesin tescil, terkin olunacak şerhin tarih ve yevmiye numarası ile yapılır. Şerhi Şekli Madde 59 – … Geçici şerhler (G.Ş.) harfleriyle gösterilir.

164 Kişisel Hakların Şerhi

165 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Kişisel Hakların Şerhi İçin Aranacak Belgeler Madde 47 – (1) Kişisel hakların, şerhler sütununa kaydı için; a) Satışla birlikte kurulan gerialım hakkı, bağışla birlikte kurulan bağışlayana dönme hakkı, rehinle birlikte kurulan boşalan dereceye geçme hakkı ve irtifak hakkı vaadi için resmî senet, Madde 55 – Kişisel hakların, kütük sayfasının şerhler sütununa kaydı için; a) Satışla birlikte tesis edilen geri alım hakkı (vefa), bağışla birlikte tesis edilen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinle birlikte tesis edilen serbest dereceden istifade hakkı için resmi senet

166 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
b) Satış sözleşmesinden ayrı olarak düzenlenen gerialım hakkı, bağış sözleşmesinden ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönme hakkı ve rehinden ayrı olarak düzenlenen boşalan dereceye geçme hakkı için noterce düzenlenen sözleşme, b) Satış akdinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı (vefa), bağış akdinden ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinden ayrı olarak düzenlenen serbest dereceden istifade hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme

167 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
c) Alım, taşınmaz satış vaadi, bağışlama vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenen sözleşme, ç) Sözleşmeden doğan önalım hakkı ve taşınmaz kiraları için yazılı sözleşme, aranır. c) Alım (iştira),sözleşmeden doğan ön alım (şuf'a), satış vaadi, bağışlama vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme, d) Kira ve hasılat kirası için kira sözleşmesi, Aranır.

168 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
c) Alım, taşınmaz satış vaadi, bağışlama vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenen sözleşme, ç) Sözleşmeden doğan önalım hakkı ve taşınmaz kiraları için yazılı sözleşme, aranır. c) Alım (iştira),sözleşmeden doğan ön alım (şuf'a), satış vaadi, bağışlama vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme, d) Kira ve hasılat kirası için kira sözleşmesi, Aranır.

169 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
c) Alım, taşınmaz satış vaadi, bağışlama vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenen sözleşme, ç) Sözleşmeden doğan önalım hakkı ve taşınmaz kiraları için yazılı sözleşme, aranır. c) Alım (iştira),sözleşmeden doğan ön alım (şuf'a), satış vaadi, bağışlama vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme, d) Kira ve hasılat kirası için kira sözleşmesi, Aranır.

170 Kısıtlayıcı Şerhler

171 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tasarruf Yetkisini Kısıtlayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 48 – (1) Tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler için; a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmî yazısı, b)Devretmekle yükümlü ön mirasçı atama hâlinde vasiyetnamenin onaylı bir örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı, c) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin hâllerde mahkeme kararı, ç)Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü diğer hâllerde kanunda belirtilen belgeler, aranır. Temlik Hakkını Kısıtlayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 56 – Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için; a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmi yazısı, b) Aile yurdu tesisi halinde mahkemece onanmış senet, c) Nakil ile yükümlü mirasçı tayini halinde vasiyetname örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı, d) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler, Aranır.

172 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tasarruf Yetkisini Kısıtlayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 48 – (1) Tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler için; a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmî yazısı, b)Devretmekle yükümlü ön mirasçı atama hâlinde vasiyetnamenin onaylı bir örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı, c) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin hâllerde mahkeme kararı, ç)Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü diğer hâllerde kanunda belirtilen belgeler, aranır. Temlik Hakkını Kısıtlayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 56 – Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için; a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmi yazısı, b) Aile yurdu tesisi halinde mahkemece onanmış senet, c) Nakil ile yükümlü mirasçı tayini halinde vasiyetname örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı, d) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler, Aranır.

173 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tasarruf Yetkisini Kısıtlayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 48 – (1) Tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler için; a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmî yazısı, b)Devretmekle yükümlü ön mirasçı atama hâlinde vasiyetnamenin onaylı bir örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı, c) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin hâllerde mahkeme kararı, ç)Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü diğer hâllerde kanunda belirtilen belgeler, aranır. Temlik Hakkını Kısıtlayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 56 – Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için; a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmi yazısı, b) Aile yurdu tesisi halinde mahkemece onanmış senet, c) Nakil ile yükümlü mirasçı tayini halinde vasiyetname örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı, d) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler, Aranır.

174 Yasaklayıcı Şerhler

175 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tasarruf Hakkını Yasaklayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 49 – (1) Tasarruf hakkını yasaklayan şerhler için; a) İhtiyatî tedbir için mahkeme kararı veya yazısı, b) Kamu haczi, iflas veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmî yazısı, c) Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneği, Temlik Hakkını Yasaklayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 57 – Temlik hakkını yasaklayan şerhler için; a) İhtiyati tedbir için mahkeme kararı veya yazısı, b) İflasın veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmi yazısı, d) (Ek: 8/11/ /8109 K.)Aile konutu şerhi için, konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı,

176 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tasarruf Hakkını Yasaklayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 49 – (1) Tasarruf hakkını yasaklayan şerhler için; a) İhtiyatî tedbir için mahkeme kararı veya yazısı, b) Kamu haczi, iflas veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmî yazısı, c) Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneği, Temlik Hakkını Yasaklayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 57 – Temlik hakkını yasaklayan şerhler için; a) İhtiyati tedbir için mahkeme kararı veya yazısı, b) İflasın veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmi yazısı, d) (Ek: 8/11/ /8109 K.)Aile konutu şerhi için, konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı,

177 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tasarruf Hakkını Yasaklayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 49 – (1) Tasarruf hakkını yasaklayan şerhler için; a) İhtiyatî tedbir için mahkeme kararı veya yazısı, b) Kamu haczi, iflas veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmî yazısı, c) Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneği, Temlik Hakkını Yasaklayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 57 – Temlik hakkını yasaklayan şerhler için; a) İhtiyati tedbir için mahkeme kararı veya yazısı, b) İflasın veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmi yazısı, d) (Ek: 8/11/ /8109 K.)Aile konutu şerhi için, konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı,

178 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
ç) Aile yurdu kurulması hâlinde mahkeme kararı veya yazısı, d) Eşlerden birinin taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması hâlinde mahkeme kararı, e) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü diğer hâllerde kanunda belirtilen belgeler, aranır. c) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler, Aranır.

179 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
ç) Aile yurdu kurulması hâlinde mahkeme kararı veya yazısı, d) Eşlerden birinin taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması hâlinde mahkeme kararı, e) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü diğer hâllerde kanunda belirtilen belgeler, aranır. c) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler, Aranır.

180 Rehinli Taşınmazın Bölünmesi

181 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Taşınmazların Bölünmesinde Rehnin Taşınması Veya Paylaştırılması Madde 60 – (2) Taşınmazların bölünmesi sırasında, rehnin ayrılan parçaların kıymeti oranında veya farklı oranlarda paylaştırılması istenilirse; taraflar arasında sözleşme varsa sözleşme hükümlerine, rehin alacaklısının onayının bulunması hâlinde ise bu onaya göre rehin hakları oluşan taşınmazlara nakledilir. Taşınmaz Malın Ayrılmasında Rehnin Bölünmesi Madde 69 – Taşınmaz malın ayrılması sırasında, üzerinde bulunan rehinin de ayrılan parçaların kıymeti oranında bölünmesi istenirse, alacaklı ile borçlunun aralarında yapacakları sözleşmeye, sözleşme yoksa, talep eden tarafın mahkemeden alacağı karara göre işlem yapılır. İşlem sonucu alacaklıya hemen duyurulur.

182 Rehinli Taşınmazın Bölünerek Taksimi

183 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Bölünme Yolu İle Taksimde Rehnin Taşınması Madde 61 – (1) Paylı mülkiyete konu bir taşınmazın paydaşlarından biri veya birkaçının payı üzerinde rehin hakkı olup da, bu taşınmazın bölünerek taksimi istenilirse, rehin alacaklısının onayı alınır. Rehin alacaklısı onay vermezse, istemde bulunan tarafın mahkemeden alacağı karara göre işlem yapılır ve işlem sonucu alacaklılara hemen bildirilir. (2) Paydaşlar, rehin haklarının hukukî sonuçlarını kabul ederek rehnin bölünme sonucunda oluşacak taşınmazlarına müşterek rehin olarak aynen taşınmasına onay verirlerse, bu duruma göre işlem yapılır. Taşınmaz Malların Ayırma Yolu ile Taksiminde Rehnin Nakli Madde 70 – Hisseli bir taşınmaz malın paydaşlarından bir veya birkaçının payı üzerinde rehin hakkı olup da, bu taşınmaz mal parçalara ayrılarak taksim edilirse, rehin hakkı bununla yükümlü paydaş veya paydaşlara isabet eden taşınmaz mallara aynen nakledilir. Rehin hakkı ile yükümlü olmayan paydaş veya paydaşlara ait taşınmaz mallar ise serbest bırakılır. İşlemin sonucu alacaklıya hemen duyurulur.

184 Rehinli Taşınmazların Aynen Taksimi

185 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Aynen Taksimde Rehin Hakkının Taşınması Madde 62 – (2) Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz, müşterek ve müteselsil sorumlu olmaksızın ayrı ayrı rehinli olup, aynen taksimi istenirse, rehin alacaklısının onayı alınır. Rehin alacaklısı onay vermezse, istemde bulunan tarafın mahkemeden alacağı karara göre işlem yapılır ve işlem sonucu alacaklılara hemen bildirilir. Taşınmaz Malların Aynen Taksiminde Rehnin Nakli Madde 71 – Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz mal, müşterek ve müteselsilen sorumlu olmaksızın ayrı ayrı rehinli olup da aynen taksim edilir ise, rehin hakları bununla yükümlü paydaş veya paydaşlara isabet eden taşınmaz mallara aynen nakledilir. İşlemin, sonucu alacaklıya hemen duyurulur.

186 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Aynen Taksimde Rehin Hakkının Taşınması Madde 62 – (3) Hissedarlar, rehin haklarının hukukî sonuçlarını kabul ederek rehnin aynen taksim sonucunda oluşacak taşınmazlarına müşterek rehin olarak aynen taşınmasına onay verirlerse, bu duruma göre işlem yapılır. Karşılığı yoktur.

187 Şerh ve Beyanların Taşınması

188 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Şerhler Ve Beyanların Taşınması Madde 64 – (1) Bir taşınmazın bölünmesinde, üzerindeki bütün şerh ve beyan kayıtları, oluşan taşınmazların sayfalarına aynen nakledilerek aralarında bağlantı sağlanır. Şerh veya beyan kaydının hangi taşınmaz üzerinde devam ettiği hukuken ve teknik açıdan belirlenebiliyorsa, kaydın sadece o taşınmaza nakledilmesiyle yetinilir. (2) Taşınmazın bölünme yolu ile taksiminde, şerhler ve beyanlar 60 ıncı ve 61 inci madde hükümleri uyarınca nakledilir. Şerhlerin ve Beyanlar Sütunundaki Belirtmelerin Nakli Madde 73 – Bir taşınmaz malın ayrılmasında üzerindeki bütün şerhler ve beyan kayıtları, oluşan parsellerin sayfalarına aynen nakledilerek aralarında bağlantı sağlanır. Beyan kaydı ile ilgili olan parseller hukuken ve teknik açıdan belirlenebiliyor ise, sadece o parsellere nakledilmekle yetinilir.

189 T.C. Kimlik Numarası

190 Madde 16 - (4) Tapu sicilinde yapılacak haciz dahil her türlü kayıt sorgulaması istemlerinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya taşınmazın ada ve parsel numarasının belirtilmesi zorunludur. Aksi hâlde istem reddedilir. Madde 18 - (2) İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı istenir, ibraz edilen kimlik bilgileri ile tescile esas belgelerde yer alan nüfus bilgileri karşılaştırılarak istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığı tespit edilir. Madde 18 - (5) … Yetki belgesinde, temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da bulunması zorunludur.

191 Madde 16 - (4) Tapu sicilinde yapılacak haciz dahil her türlü kayıt sorgulaması istemlerinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya taşınmazın ada ve parsel numarasının belirtilmesi zorunludur. Aksi hâlde istem reddedilir. Madde 18 - (2) İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı istenir, ibraz edilen kimlik bilgileri ile tescile esas belgelerde yer alan nüfus bilgileri karşılaştırılarak istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığı tespit edilir. Madde 18 - (5) … Yetki belgesinde, temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da bulunması zorunludur.

192 Madde 16 - (4) Tapu sicilinde yapılacak haciz dahil her türlü kayıt sorgulaması istemlerinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya taşınmazın ada ve parsel numarasının belirtilmesi zorunludur. Aksi hâlde istem reddedilir. Madde 18 - (2) İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı istenir, ibraz edilen kimlik bilgileri ile tescile esas belgelerde yer alan nüfus bilgileri karşılaştırılarak istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığı tespit edilir. Madde 18 - (5) … Yetki belgesinde, temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da bulunması zorunludur.

193 Madde 20 – (1) d) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda; gerçek kişi ihale alıcısının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus bilgilerini ve fotoğrafını içeren, tüzel kişi ihale alıcılarında ise kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ile birlikte ihale alıcısı tüzel kişiliğin unvanını içeren ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, g) Devlet veya kamu kurumlarınca taşınmazın tahsis veya devir yoluyla dağıtımında; ilgili kanuna uygun şekilde yetkili mercilerce verilen karar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir dağıtım cetvelleri, ğ) Arazi toplulaştırmalarında; yetkili mercilerce onanan kesinleşmiş toplulaştırma planları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir dağıtım cetvelleri, h) Kooperatiflerin ferdileşme işlemlerinde; üyelerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir liste,

194 Madde 20 – (1) d) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda; gerçek kişi ihale alıcısının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus bilgilerini ve fotoğrafını içeren, tüzel kişi ihale alıcılarında ise kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ile birlikte ihale alıcısı tüzel kişiliğin unvanını içeren ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, g) Devlet veya kamu kurumlarınca taşınmazın tahsis veya devir yoluyla dağıtımında; ilgili kanuna uygun şekilde yetkili mercilerce verilen karar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir dağıtım cetvelleri, ğ) Arazi toplulaştırmalarında; yetkili mercilerce onanan kesinleşmiş toplulaştırma planları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir dağıtım cetvelleri, h) Kooperatiflerin ferdileşme işlemlerinde; üyelerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir liste,

195 Madde 20 – (1) d) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda; gerçek kişi ihale alıcısının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus bilgilerini ve fotoğrafını içeren, tüzel kişi ihale alıcılarında ise kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ile birlikte ihale alıcısı tüzel kişiliğin unvanını içeren ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, g) Devlet veya kamu kurumlarınca taşınmazın tahsis veya devir yoluyla dağıtımında; ilgili kanuna uygun şekilde yetkili mercilerce verilen karar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir dağıtım cetvelleri, ğ) Arazi toplulaştırmalarında; yetkili mercilerce onanan kesinleşmiş toplulaştırma planları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir dağıtım cetvelleri, h) Kooperatiflerin ferdileşme işlemlerinde; üyelerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir liste,

196 Madde 20 – (1) d) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda; gerçek kişi ihale alıcısının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus bilgilerini ve fotoğrafını içeren, tüzel kişi ihale alıcılarında ise kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ile birlikte ihale alıcısı tüzel kişiliğin unvanını içeren ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, g) Devlet veya kamu kurumlarınca taşınmazın tahsis veya devir yoluyla dağıtımında; ilgili kanuna uygun şekilde yetkili mercilerce verilen karar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir dağıtım cetvelleri, ğ) Arazi toplulaştırmalarında; yetkili mercilerce onanan kesinleşmiş toplulaştırma planları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir dağıtım cetvelleri, h) Kooperatiflerin ferdileşme işlemlerinde; üyelerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir liste,

197 Tescilde Değişiklikler

198 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Mülkiyet Hakkının Tescili Madde 28 – (1) Kütük sayfası malik sütunundaki devreden kişinin adı ve soyadı, baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarası kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve yine kırmızı mürekkepli kalemle tarih ve yevmiye numarası yazılır. Malik sütununun ilk beş satırına yeni malikin adı, soyadı ve baba adı, edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarası yazılır. Madde 25 – Kütük sayfası malik sütunundaki devreden kişinin adı ve soyadı, baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarası kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve yine kırmızı mürekkepli kalemle tarih ve yevmiye numarası yazılır. Malik sütununun ilk boş satırına yeni malikin adı, soyadı ve baba adı, edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarası yazılır.

199 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
İrtifak Hakları Ve Taşınmaz Yükünün Tescili Madde 30 – (1) İrtifak hakları, kütük sayfasında ayrılan özel sütununa tescil edilir. (2) Kişisel irtifak hakları, ilgili taşınmazın kütük sayfası irtifak hakları sütununda mükellefiyet anlamına gelen "m" harfi ile gösterilir. Hak sahibinin adı, soyadı ve irtifak hakkının çeşidi belirtilerek ve varsa süresi yazılarak tescil edilir. Bu hakları tescilinde, ayrıca her bir irtifak hakkı için "a" harfinden başlamak üzere alfabenin tüm harfleri (a, b, c, ç, ... g, ğ, ... ı, i, j... gibi) kullanılır. İrtifak Hakları Ve Taşınmaz Mal Mükellefiyetinin Tescili Madde 30 – İrtifak hakları, kütük sayfasında ayrılan özel sütununa tescil edilir. Şahsi irtifak hakları, ilgili taşınmaz malın kütük sayfası irtifak hakları sütununda mükellefiyet anlamına gelen "M" harfi ile gösterilir. Hak sahibinin adı, soyadı, baba adı ve irtifak hakkının çeşidi belirtilerek ve varsa süresi yazılarak tescil edilir. Bu hakların tescilinde, ayrıca her bir irtifak hakkı için A,B,C.... gibi harfler kullanılır.

200 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Madde 30 – (3) Taşınmaz lehine kurulan irtifak hakları, lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazın kütük sayfasında hak anlamına gelen "h" harfi ile aleyhine irtifak hakkı kurulan yüklü taşınmazın kütük sayfasında ise, "m" harfi ile gösterilir. Yararlanan taşınmazın kütük sayfası irtifak hakları sütununda, yüklü taşınmaz üzerinde tescil edilecek irtifak hakkının niteliği belirtilir. Yüklü taşınmazın kütük sayfasında ise, yararlanan taşınmaz lehine kurulan irtifak hakkının niteliği tescil edilir. Taşınmaz lehine kurulacak irtifak hakları planında da gösterilir. Madde 30 – Arzi irtifak hakları, lehine irtifak hakkı tesis edilen yararlanan (hakim) arazinin kütük sayfasında hak anlamına gelen "H" harfi ile, aleyhinde irtifak hakkı tesis edilen yükümlü (hadim) arazisinin kütük sayfasında ise, "M" harfi ile gösterilir. Yararlanan arazinin kütük sayfası irtifak hakları sütununda hangi taşınmaz mal aleyhine nasıl bir irtifak hakkı olduğu tescil edilir. Gerekiyorsa planında da gösterilir. Yükümlü taşınmaz malın kütük sayfasında ise hangi taşınmaz mal lehine nasıl bir irtifak hakkı olduğu tescil edilir.

201 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Rehin Haklarının Tescili Madde 31 – (1) Taşınmaz rehni, kütük sayfasının ilgili sütununa aşağıdaki şekilde tescil edilir: a) Her bir rehin hakkı için, "A" harfinden başlamak üzere alfabenin tüm harfleri (A, B, C, Ç, ... G, Ğ,... I, İ, J... gibi) kullanılır. b) Tescilde, ipotek "İ", ipotekli borç senedi "İ.B.S.", irat senedi "İ.S." harfleriyle gösterilir. Madde 31 – Taşınmaz mal rehin haklarının tescili, kütük sayfası özel kısmında aşağıdaki şekilde yapılır: a) Her bir rehin hakkı; A,B,C... gibi harfler altında tescil edilir. b) Tescilde, ipotek "İ", ipotekli borç senedi "İ.B.", irat senedi "İ.S." harfleriyle gösterilir.

202 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
ç) Rehin miktarı, varsa faiz oranı, rehin derecesi, rehin süresi ile tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılır. Faiz oranı değişken ise, düşünceler sütununda belirtilir. Rehin haklarının terkini için sonraki ilk satır boş bırakılır. (2) Rehin hakkının kuruluşundaki şartlarda yapılan değişikliğe ait sözleşmeler, alacağın kısmen ödenmesine ilişkin istemler, 11/1/2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 183 üncü maddesi uyarınca yapılacak alacağın devri sözleşmeleri ve benzerleri düşünceler sütununda belirtilir. d) Rehin miktarı, varsa faiz oranı, rehin derecesi, rehin müddeti ile tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılır. Rehin hakkının tesisindeki şartlarda yapılan değişikliğe ait sözleşmelerle alacağın kısmen ödenmesine ilişkin istemler ve Borçlar Kanununun 162 nci maddesi uyarınca yapılacak alacağın temliki sözleşmeleri ve benzerleri, düşünceler sütununda belirtilir.

203 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(3) Boşalan dereceye geçme hakkı veren sözleşmeler, şerhler sütununda gösterilir. Serbest dereceden yararlanma hakkı veren sözleşmeler şerhler sütununda gösterilir

204 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Müşterek Rehnin Tescili Madde 32 – (1) b) Müştereken ve/veya müteselsilen borçlu kimselere ait birden çok taşınmaz veya pay aynı alacak için rehin edilirse; ilgili taşınmazların kütük sayfaları rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte, düşünceler sütununda hangi taşınmazlarla müşterek rehinli olduğu belirtilir. Madde 32 – b) Müştereken ve/veya müteselsilen borçlu kimselere ait birden çok taşınmaz mal veya payı aynı alacak için rehin edilirse; ilgili bütün taşınmaz mal kütük sayfaları, rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte, düşünceler sütununda hangi taşınmaz mallarla müşterek rehinli olduğu belirtilerek, müşterek ve müteselsil borç olduğu ayrıca açıklanır.

205 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Düşünceler Sütunu Madde 35 – (4) Rehnin terkini hâlinde, düşünceler sütunundaki rehne ilişkin belirtmeler ve varsa boşalan dereceye geçme hakkı şerhi de terkin edilir. (5) Zanaatkârlar ve yüklenicilerin kanunî ipoteklerinin tescilinde, düşünceler sütununa “zanaatkâr ve yüklenici ipoteği” olduğu belirtilir. Rehin Haklarına Ait Düşünceler Madde 35 –Rehnin terkini halinde düşünceler sütunundaki rehne ilişkin belirtmeler de terkin edilir

206 Yevmiye Defteri

207 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Yevmiye Defterine Kayıt Madde 23 - (3) Yevmiye defterine; işlemin yevmiye numarası, saat ve dakikası, istemde bulunanın adı ve soyadı, istemin niteliği, isteme konu taşınmazın köy veya mahalle adı, cilt ve sayfa numaraları ile işlemi hazırlayan, kontrol eden ve onaylayanın adı ve soyadı yazılır. Yevmiye Defterlerine Kayıt Madde 22 - … Yevmiye defterine; istemin niteliği, tarihi, saat ve dakikası, istemde bulunanın adı, soyadı ve adresi yazılır. ... Yevmiye defterine kayıtlar siyah veya mavi mürekkepli kalemle yazılır.

208 Hisse Tevhidi

209 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Mülkiyet Hakkının Tescili Madde 28 – (4) Bir paydaş sonradan başka bir paya sahip olduğu takdirde, paylar üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmaması hâlinde payın tescili sırasında payların toplamı yazılır. Kısıtlamanın terkin edilmesi durumunda, paylar re'sen birleştirilerek edinme sebebi sütununa pay birleştirmesi ifadesi yazılır. Madde 25 – Bir paydaş sonradan başka paya sahip olduğu takdirde, payın tescili sırasında payların toplamı yazılır.

210 Sicillerin Müdürlük Dışına Çıkartılması

211 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Sicillerin Müdürlük Dışına Çıkarılması Madde 84 – (1) Tapu sicilleri, Genel Müdürlük birimleri dışına çıkarılamaz. (2) Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, onaylı örnekleri verilir. Ancak, mahkemeler veya yetkili resmî merciiler tarafından sicil veya belgelerin aslı istenildiği takdirde, örnekleri müdür tarafından tasdik edilip, iade edilmek üzere imza karşılığında asılları verilir. Onaylı örnek belgeler, asılları iade edilene kadar özenle saklanır. Sicillerin Daire Dışına Çıkarılması Madde 100 – Tapu sicilleri, tapu dairesi dışına çıkarılamaz. Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, onaylı örnekleri verilir. Ancak, mahkemelerce sicil veya belgelerin aslı istenildiği takdirde, örnekleri müdür tarafından tasdik edilip, iade edilmek üzere imza karşılığında asılları verilir.

212 Arşiv

213 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Belgelerin Arşivlenmesi Madde 83 – (1) Arşivlenecek belgelerin tespiti, elektronik ortamda arşivlenmesi, arşivlemenin usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir. (2) Hangi belgelerin imha edilebileceği ve imha edilme süreleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Belgelerin Saklanması Madde 99 – Her taşınmaz mal için bir dosya açılır ve dosya üzerine mahalle veya köyü ile kütük sayfası, ada ve parsel numarası yazılır. Tapu işlemleriyle, Döner Sermaye İşletmesine ait belgeler tarih ve yevmiye numarasına göre bu dosyaya konulur. Belgelere birden başlayan numaralar verilir ve dosya kapağının iç kısmına hangi belgelerin hangi tarih ve yevmiyeli işleme ait olduğu yazılır. Taşınmaz mal dosyaları, arşivde her mahalle veya köy itibariyle kütük sayfası numarası sırasına göre dizilir. Bir belge birkaç taşınmaz malla ilgili ise en küçük sayfalı taşınmaz mal dosyasına konulur ve bu belgenin hangi dosyada olduğu diğer dosyalarda belirtilir.

214 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Sicillerin Korunması Ve Senetlerin Arşivlenmesi Madde 82 – (1) Bu Tüzükte yazılı ana ve yardımcı siciller ile idarî sınırlar kayıt defteri özenle saklanır. (2) Resmî senetler her yıl tarih ve yevmiye sırasıyla ciltlenerek saklanır Sicillerin Saklanması Sicil ve Defterlerin Saklanması Madde 97 – Bu Tüzükte yazılı ana ve yardımcı siciller ile defterler özenle saklanır ve imha edilemezler. Resmi Senetlerin Saklanması Madde 98 – Resmi senetler her yıl tarih ve yevmiye sırasıyla ciltlenerek saklanır.

215 Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması

216 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Sicillerin Elektronik Ortamda Tutulması Madde 12 – (1) Tapu kayıtlarının elektronik ortamda tutulması hâlinde, ana ve yardımcı siciller TAKBİS içerisinde saklanır ve yönetilir. TAKBİS’te saklanan ve güvenliği sağlanan taşınmaza ilişkin bilgiler, sicilde esas alınır. (2) TAKBİS üzerindeki kayıtlar, sicillerin elektronik ortamda tutulmaya başlandığı tarihten sonraki bilgileri gösterir. Karşılığı yoktur

217 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Elektronik Ortamda İşlem Yapılması Madde 13 – (1) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek resmî şekle tabî olmayan belge ve kayıt örneği verilmesi gibi işlemler, elektronik ortamda başvuru yapılarak ve elektronik imza dâhil diğer kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak tamamlanabilir. Karşılığı yoktur

218 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Elektronik Ortamda Verilere Erişim Hakkı Madde 14 – (1) Mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokol düzenlenerek sağlanabilir. Erişim hakkına sahip kuruluşlar, taşınmaz ile ilgili verileri TAKBİS üzerinden alırlar. (2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilirler. Karşılığı yoktur

219 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(3) TAKBİS üzerinden sorgulama yapılabilmesi için, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek sözleşme imzalanır. Bu sözleşmede, erişimin türü ve şekli, erişim kontrolü, verilerin kullanım amacı, üçüncü kişilere kullandırılmasına ilişkin sınırlamalar ve amacı dışında kullanımın sonuçları yer alır. (4) Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, düzenlenecek sözleşme şartları dahilinde verilere erişebilirler. Karşılığı yoktur

220 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
(5) Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın tanımlayıcı bilgileri herkes tarafından sözleşme şartları kapsamında sorgulanabilir. (6) Verilere erişim hakkının kötüye kullanılması hâlinde, özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, TAKBİS’e erişim derhâl durdurulur. (7) TAKBİS verilerine erişime ilişkin döner sermaye katılma payını ve bunun istisnalarını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. Karşılığı yoktur

221 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Erişim Ve Bilgi Güvenliği Madde 15 – (1) TAKBİS üzerinden yapılacak her türlü sorgulama ve sorgulayan bilgisi kayıt altına alınır. Bu kayıtlar iki yıl süreyle saklanır. (2) TAKBİS üzerindeki verilere erişimi durdurmaya veya kısıtlama yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. (3) TAKBİS üzerinde, tapu görevlileri hariç olmak üzere, verilerin ardı ardına sorgulanmasına ilişkin her türlü güvenlik önlemi alınır. Karşılığı yoktur

222 Müşterek tapu kütüğü

223 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Mülkiyet Hakkının Tescili Madde 28 – (6) Aynı malike ait birden çok taşınmaz birbirine bitişik olmasa da, malikin istemiyle TAKBİS üzerinde müşterek tapu kütüğüne kaydedilerek, taşınmaz sayfa numaraları ile bağlantı sağlanır. Bu durumda, müşterek tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların asıl sayfaları üzerinde, herhangi bir işlem yapılamaz. Müşterek tapu kütüğünden çıkarılan taşınmazlar üzerindeki mevcut hak ve yükler, taşınmazların asıl sayfalarına nakledilir. Madde 25 – Aynı bölge içinde ve aynı malike ait bulunan taşınmaz mallar birbirine bitişik olmasa bile Türk Medeni Kanununun 1000 inci maddesi uyarınca malikin istemiyle müşterek tapu kütüğü sayfasına tescil edilir.

224 Taşınmaz Numarası

225 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Sicil Bölgeleri Madde 6 – (1) Her ilçenin idarî sınırları bir tapu sicili bölgesidir. Taşınmazlar, bulundukları bölgenin tapu siciline kaydedilir. (2) Tapu sicili, her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir ve taşınmazlara Genel Müdürlük tarafından Türkiye Cumhuriyeti taşınmaz numarası verilir. Madde 5- Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir. Tapu sicili, bölgesi içindeki her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir. Genel Müdürlük, işlemlerin ve nüfus yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde birden fazla müdürlük oluşturabilir.

226 Aziller Sicili

227 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Aziller Sicili Madde 77 – (1) Vekâletten aziller, vekâlet verenlerin adının baş harfleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre, her harf için sicilde ayrılan bölüme yazılır. (2) Azil belgesi geldiğinde, müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi tarafından üzerine alındığı tarih, saat ve dakika hemen yazılarak, aziller siciline kaydedilir. Madde 90 – Vekaletten aziller, vekalet verenlerin soyadının baş harflerine göre, her harf için sicilde ayrılan bölüme yazılır. Azil belgesi geldiğinde, müdür veya görevlendireceği memur tarafından üzerine alındığı tarih, saat ve dakika hemen yazılarak, aziller siciline kaydedilir.

228 Defterler

229 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tapu Envanter Defteri Madde 80 – (1) Müdürlükte bulunan bütün kütük, zabıt defteri, yevmiye defteri ve resmî senet ciltleri ile yardımcı siciller tapu envanter defterine kaydedilir. Tablo–Mahzen Defteri Madde 94 – Müdürlükte bulunan bütün kütük, zabıt defteri, yevmiye defteri ve resmi senet ciltleri ile yardımcı siciller tablo–mahzen defterine kaydedilir. Tablo–mahzen defterindeki yazımlar, her yıl sonunda Genel Müdürlüğe bildirilir.

230 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Karşılığı yoktur Yazışma Defteri Madde 95 – Yevmiye defteri ve aziller siciline yazılan işlem ve belgeler dışında tapu dairesine gelen ve giden bütün yazılar ve istemler yazışma defterine kaydedilir

231 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Karşılığı yoktur Mal Sahipleri Sicili Madde 89 – Taşınmaz mal maliklerinin adı, soyadı, ikametgahları ve sahip oldukları taşınmaz malların ada, parsel, sayfa numaraları ile mahalle veya köyleri mal sahipleri siciline yazılır. Maliklerin soyadının baş harfine göre her harf için ayrı bir defter açılır. Kişinin birden fazla taşınmaz malı varsa, tamamı aynı sütunda gösterilir. Bir taşınmaz mal, malikinin mülkiyetinden çıkınca kırmızı mürekkepli kalemle ada ve parsel numarası çizilir. Ayırma ve birleştirme işlemlerinde, eski ada, parsel ve sayfa numaraları çizilip yeni numaralar yazılır. Taşınmaz mal sahibi, ikametgahını değiştirdiğini bildirdiğinde, mal sahipleri sicilinin ilgili kısmına yeni ikametgahı yazılır.

232 Belgelerin Gönderilmesi

233 YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ ESKİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Karşılığı Yoktur tarihli makam oluru ile Tapu Müdürlüklerince düzenlenen 2. nüsha tapu senedi ve ipotek belgelerinin gönderilmesi uygulamasına son verilmiştir. Belgelerin Gönderilmesi     Madde (Değişik madde: 08/11/ /8109 S.Tüz/15.mad) *1* Tapu senetleri ve ipotek belgelerinin fotoğrafsız birer örneği ile ipotek terkin işlemleri, liste halinde veya bilgisayar ortamında, işlemi izleyen ayın ilk iki haftası içinde Genel Müdürlük merkez arşivine veya Genel Müdürlükçe belirlenen bölge arşivlerine gönderilir.     Genel Müdürlük, bölge arşivleri oluşturmaya ve diğer belgelerden hangilerinin sadece merkez arşivine gönderileceğini belirlemeye yetkilidir.

234 Görüş ve önerileriniz için
234

235 Teşekkür Ederim.


"YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN UYGULAMAYA YANSIMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları