Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim DKAB Dersi 6.sınıf 2.Ünite Sunusu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim DKAB Dersi 6.sınıf 2.Ünite Sunusu"— Sunum transkripti:

1 İlköğretim DKAB Dersi 6.sınıf 2.Ünite Sunusu
Namaz İbadeti pedagojiformasyon.com

2 6.sınıf 2. Ünite: / Konular 2. ÜNİTE: NAMAZ İBADETİ
1. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır? 2. Namazın Şartları 2. 1. Namaza Hazırlık Şartları Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm Namaza Hazırlığın Diğer Şartları 2.2. Namazın Kılınış Şartları 3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet 4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz )

3 6.sınıf 2.Ünite: / Konular 5. Cemaatle Namaz 6. Cuma Namazı
7. Bayram Namazı 8. Cenaze Namazı 9. Teravih Namazı 10. Namazı Bozan Durumlar 11. Namazın İnsana Kazandırdıkları 12. Kunut Duaları ve Anlamı

4 6.Sınıf 2.Ünite: / Kazanımlar
1.Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar. 2.Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)in ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar. 3.Namaza hazırlık şartlarını belirtir. 4.Namazın kılınış şartlarını açıklar. 5.Ezan ve kametin namazla ilişkisinin farkında olur. 6.Namazın kılınışını açıklar.

5 6.Sınıf 2.Ünite: / Kazanımlar
7. Namazı bozan durumları örneklendirir. 8. Vakit,Cuma.bayram,cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığının bilir. Namazın bireysel ve toplumsal katkılarının farkında olur. 9. Namazın,kişinin duygu dünyası, davranışları, temizlik bilinci ve zamanı iyi kullanma alışkanlığı üzerindeki etkisini açıklar. 10.Kunut dualarını ezbere okur ve anlamını söyler.

6 1.Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
AYET HAD İ S Allah “Şüphesiz namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır.” buyurmuştur. Nisa 103 Peygamberimiz “Namaz dinin direğidir.”buyurmuştur.

7 1. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
Namaz Yüce Allah’ı anmaktır. Allah “ Beni anmak için namaz kıl.” buyurmuştur. Namaz, bir dua ve yakarıştır. Kişi namaz kılarak, Allah’a kul olduğunun farkına varır.

8 1. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
Namaz kimlere farz kılınmıştır? - Ergenlik çağına gelen, - Akıllı (zihinsel engelli olmayan), - Müslüman olan herkese farz kılınmıştır.

9 2. Namazın Şartları Bunlara “namazın farzları” denir. Namazın farzları 6’sı içinden 6’sı dışından olmak üzere 12 tanedir. Namaza başlamadan önce ve namaz esnasında uymamız gereken bazı şartlar vardır.

10 2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm
Yüce Allah şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başınızı mesh edip topuklarınıza kadar ayaklarınızı da (yıkayın)…

11 Abdest Ellerimi yıkarım. Burnuma 3 defa su veririm.
Ağzıma 3 defa su veririm. Ayaklarımı yıkarım. Burnuma 3 defa su veririm. Başımı mest ederim. Sağ ve sol kolumu yıkarım. Boynumu mest ederim. Yüzümü yıkarım.

12 Abdest ve temizlik arasındaki ilişkiler nelerdir
Abdest ve temizlik arasındaki ilişkiler nelerdir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

13 Boy Abdesti (Gusül) Vücudumuzda kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmaya boy abdesti veya gusül denir. Boy abdesti, dinimizin emrettiği bir temizlenme biçimidir.

14 Boy Abdesti (Gusül)

15 Teyemmüm Teyemmüm, su bulunmadığı ya da suyu kullanma imkânının olmadığı durumlarda,temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle alınan abdesttir.

16 Teyemmümün Alınışı Niyet edilir. Sonra parmaklar iyice açılarak toprağa vurulur. Eller kaldırılıp hafifçe birbirine vurularak silkelenir. Yüzün her yeri iki elin iç kısımlarıyla mesh edilir. Sonra tekrar toprağa vurularak sağ kol dirseklerle beraber mesh edilir. Aynı şekilde sol kolda mesh edilir.

17 2.1.2.Namaza Hazırlığın Diğer Şartları
Necasetten Taharet Niyet Hadesten Taharet Setr-i Avret İstikbal-i Kıble Vakit

18 2.2Namazın Kılınış Şartları
İftitah Tekbiri Kıyam Kıraat Ruku Secde Kade-i Ahire

19 3. Namaza Çağrı : Ezan ve Kamet
4 kere Allahu ekber. 2 kere Eşhedü en lâ ilâhe illâllah. 2 kere Eşhedü enne Muhammeden Resurullah 2 kere Hayye ale’s-salâh. 2 kere Hayye ale’l-felâh. 2 kere Es salâtü hayrün mine’n-nevm. 2 kere Allahu ekber. 1 kere Lâ ilâhe illâllah.

20 4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)

21 4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
İkindi Akşam Yatsı Sabah Öğle Namazın Vakitleri Namazın Türleri Günlük Namazlar Cuma Namazı Bayram Namazı Teravih Namazı Cenaze Namazı

22 4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
Namaza Başlama Namazda Kıyam Namazda Rukü Namazda secde Namazda Selam Namazda Oturuş

23 4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
İlk Sünnet Farz Son Sünnet Vacip Sabah ……. ……. - - Öğle 4 ……. ……. - İkindi 4 ……. - - Akşam - ……. 2 - Yatsı ……. 4 ……. …….

24 5. Cemaatle Namaz Dinimiz; birlik, beraberlik ve dayanışmayı tavsiye eder. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Bu birlikteliğin ibadetteki yansımasına örnek, cemaatle kılınan namazdır.Cemaatle namaz, kardeşlik ve dayanışma duygularını kuvvetlendirir.

25 5. Cemaatle Namaz İmam Minber Cemaat Saf

26 6.Cuma Namazı Cuma namazı dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere toplam on rekâtlık farz bir namazdır. Cuma namazı, haftada bir kez cuma günü, öğle namazının vaktinde cemaatle kılınır.

27 6.Cuma Namazı Yüce Allah şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.”

28 7. Bayram Namazı Bayram da iki rekât bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan kırk beş dakika sonra camide cemaatle kılınır.

29 8. Cenaze Namazı Müslümanların birbirlerine karşı görevleri vardır. Bunlardan biri de ölen kimsenin cenaze namazına katılmaktır. Cenaze namazı dua niteliği taşıyan bir namazdır. Bir grup Müslümanın cenazeye katılması ile diğer Müslümanlardan yükümlülük kalkmış olur.

30 8. Cenaze Namazı

31 9. Teravih Namazı Ramazan ayında kılınır.
Yatsı namazının sünneti ile vitir namazı arasında kılınan sünnet bir namazdır. Yirmi rekâttır.

32 10. Namazı Bozan Durumlar Namazı Bozan Durumlar Namazda gülmek
Namazda konuşmak Namazı Bozan Durumlar Abdestin bozulması Bir şey yiyip içmek Kıbleden başka yöne dönmek Namazın farzlarından birini terk etmek

33 11. Namazın İnsana Kazandırdıkları
İnsan namaz kılarken günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaşır. Gereksiz istek ve arzularının baskısından sıyrılıp özgürleşir.

34 12. Kunut Duaları ve Anlamı
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk ve nü’minü bike ve netûbu ileyk ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleyke’l hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfuruk ve nahleu ve netrukü men yefcürük. Okunuşu Anlamı Allah’ım! Senden bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı ve bize hidayet vermeni dileriz. Sana iman eder ve tövbe ederiz.Sana güvenir, her hayrı senden bilir ve seni överiz, sana şükreder ve nimetlerine karşılık nankörlük etmeyiz.

35 12. Kunut Duaları ve Anlamı
Sana isyan edenlere karşı durur ve onları terk ederiz. Allah’ım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin rızan için namaz kılıp secde ederiz. Sana yakınlaşmak için çalışır, senin rahmetini umar ve azabından korkarız.Hiç şüphe yok ki senin azabın, kâfirleri kuşatacaktır. Allâhümme iyyâke na’budu ve leke nusalli ve nescüd ve ileyke nes’â ve nahfidu narcû rahmeteke ve nehşâ azâbek inne azâbeke bi’l-küffâri mülhig. Anlamı


"İlköğretim DKAB Dersi 6.sınıf 2.Ünite Sunusu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları