Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ortaöğretim Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Sıklıkları, Kullanım Amaçları v e Araçlara Karşı Farkındalık Düzeyleri Dilek Doğan Hatice Gökçe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ortaöğretim Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Sıklıkları, Kullanım Amaçları v e Araçlara Karşı Farkındalık Düzeyleri Dilek Doğan Hatice Gökçe."— Sunum transkripti:

1 Ortaöğretim Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Sıklıkları, Kullanım Amaçları v e Araçlara Karşı Farkındalık Düzeyleri Dilek Doğan Hatice Gökçe Bilgiç Duygu Duman Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu

2 Sunu Planı Çalışmanın Amacı Web 2.0 Yöntem Çalışma Grubu Veri Toplama Aracı Veri Analizi Bulgular Sonuçlar

3 Çalışmanın Amacı Çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin Web 2.0 araçlarını kullanım sıklıklarının kullanım amaçlarının Web 2.0 araçlarına karşı farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

4 Web 2.0 Web 2.0 araçları programlama vs. gibi teknik beceriler gerektirmeyen birlikte çalışmaya, işbirliğine ve bilginin aktif olarak üretilerek paylaşılmasına imkân sağlayan araçlardan oluşmaktadır. Web günlükleri, wiki, sosyal paylaşım siteleri, anlık mesajlaşma araçları, forum gibi web araçları Web 2.0 araçlarının yaygın örnekleridir.

5 Çalışma Grubu Ankara, Erzurum ve Adana da öğrenimine devam eden 111 orta öğretim öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 21 kişi 9. sınıf 6 kişi 10. sınıf 54 kişi 11. sınıf 30 kişi 12. sınıf öğrencisidir.

6 Çalışma Grubunun Yaşa Göre Dağılımı

7 Veri Toplama Aracı Veriler araştırmacılar tarafından bir geliştirilen anket aracılığıyla toplanmıştır. Anket Kişisel bilgiler Bilgisayar ve internete erişim ve kullanma durumu İnternet kullanma amacı ve kullanma sıklığı İnternette kullanılan araçlar hakkındaki farkındalık durumu ve kullanma sıklığı Bilgisayar ve internet kullanımı olmak üzere 5 başlıktan oluşmaktadır.

8 Veri Toplama Aracı (2) Anket kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. 47 öğrenci ile anketin pilot uygulaması yapılmıştır.

9 Veri lerin Analizi Çalışma da verilerin analizi için frekans yüzde dağılımı bağımsız örneklem t-testi bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır.

10 Bulgular Evinizde bilgisayarınız var mı? Cinsiyet Toplam KızErkek f%f%f% Evet6558,53329,79888,2 Hayır109,132,71311,8 Toplam7567,63632,

11 Bulgular (2) Evinizde Internet erişiminiz var mı? Cinsiyet Toplam KızErkek f%f%f% Evet5347,82724,38072,1 Hayır2219,898,13127,9 Toplam7567,63632,

12 Bulgular (3) Bilgisayar Kullanım Düzeyi Cinsiyet Toplam KızErkek f%f%f% Başlangıç düzeyi99,1009 Orta düzey4545,51717,26262,6 İleri düzey1212,11616,12828,3 Toplam6666,73333,399100

13 Bulgular (4) İnternet Kullanım Düzeyi Cinsiyet Toplam KızErkek f%f%f% Başlangıç düzeyi88,11199,1 Orta düzey4545,51111,15656,6 İleri düzey1414,12020,23434,4 Toplam6767,73232,399100

14 Bulgular (5) Günlük İnternet Kullanımı Cinsiyet Toplam KızErkek f%f%f% Kullanmıyorum2825,287,23632,4 1-3 saat ,96255,9 4-6 saat54,565,4119,9 10+ saat10,91 21,8 Toplam7567,63632,

15 Cinsiyete ve Yaşa Göre Bilgisayar Kullanım Düzeyi CinsiyetNSsdtp Kız662,050, Erkek332,480,508 Yaşa göre bilgisayar kullanım düzeyi Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması Fp Gruplararası0,56320,281 0,824,442 Grupiçi32,791960,342 Toplam33,35498

16 Katılımcıların Web 2.0 Araçlarına Karşı Farkındalık Düzeyleri Araçlarf% f% Arama motoru Duydum11099 Elektronik posta hizmeti Duydum10292 Duymadım11 98 Facebook Duydum11099 Haber grupları Duydum9283 Duymadım MSN Duydum Web sitesi Duydum10796 Duymadım00 44 Forum Duydum8980 Ftp Duydum3532 Duymadım2220Duymadım7668 Wikipedia Duydum9686 Dosya transferi/paylaşımı Duydum8476 Duymadım1514Duymadım2724 Web günlükleri (Blog) Duydum8072 Podcast Duydum3128 Duymadım3128Duymadım8072 Video Paylaşım siteleri Duydum Duymadım00

17 Katılımcıların Web 2.0 Araçlarına Karşı Farkındalık Düzeyleri (2) Bazı araçların az kullanılmasının nedenleri : her evde internetin olmaması öğretmenlerin yeni teknolojilerin farkında olmaması öğrenci profilinin kullanılan araçlara uygun olmaması.

18 Web 2.0 Araçlarının Kullanım Sıklığı UygulamalarKullanım Sıklıklarıf%UygulamalarKullanım Sıklıklarıf% Arama motoru Hergün6559 Web günlüğü (Blog) Hergün1112 Haftada birkaç kez3128Haftada birkaç kez1213 Haftada bir98 56 Ayda bir33 56 Yılda bir Hiç Toplam110100Toplam80100 Facebook Hergün5852 Video paylaşım siteleri Hergün2220 Haftada birkaç kez2321Haftada birkaç kez3330 Haftada bir Ayda bir Yılda bir Hiç1817Hiç1815 Toplam110100Toplam111100

19 Web 2.0 Araçlarının Kullanım Sıklığı (2) UygulamalarKullanım Sıklıklarıf%UygulamalarKullanım Sıklıklarıf% MSN Hergün1514 Elektronik posta hizmetleri Hergün98 Haftada birkaç kez1816Haftada birkaç kez1615 Haftada bir1816Haftada bir1312 Ayda bir1614Ayda bir1110 Yılda bir1816Yılda bir1514 Hiç2624Hiç3841 Toplam111100Toplam Forums Hergün88 Haber grupları Hergün12 Haftada birkaç kez10 Haftada birkaç kez13 Haftada bir77 15 Ayda bir1920Ayda bir12 Yılda bir1415Yılda bir12 Hiç3140Hiç2436 Toplam89100Toplam88100

20 Web 2.0 Araçlarının Kullanım Sıklığı (3) UygulamalarKullanım Sıklıklarıf%UygulamalarKullanım Sıklıklarıf% Wikipedia Hergün11 Web sites Hergün2927 Haftada birkaç kez24 Haftada birkaç kez1918 Haftada bir18 Haftada bir2019 Ayda bir16 Ayda bir1110 Yılda bir11 Yılda bir55 Hiç1620Hiç23 Toplam96100Toplam Ftp Hergün12 Podcast Hergün34 Haftada birkaç kez59 24 Haftada bir59 59 Ayda bir59 36 Yılda bir36 24 Hiç1665Hiç1673 Toplam35100Toplam31100 Dosya transferi/ paylaşımı Hergün1112 Haftada birkaç kez910 Haftada bir1315 Ayda bir1416 Yılda bir1416 Hiç2331 Toplam84100

21 Web 2.0 Araçlarının Cinsiyete Göre Kullanım Sıklığı Facebook (t(109)=2.232, p<0.05) MSN (t(109)=2.638, p<0.05) Forum (t(94)=4.381, p<0.05) Wikipedia (t(96)= 2.890, p<0.05) Web günlükleri (t(88)= 3.354, p<0.05) Video paylaşım sitesi (t(108)= 4.425, p<0.05) Haber grupları (t(96)= 2.396, p<0.05) Web sitesi (t(88)= 3.354, p<0.05) Dosya transferi/paylaşımı sitesi (t(106)= 3.425, p<0.05) Podcast (t(52)= 3.450, p<0.05)

22 Web 2.0 Araçlarının Bilgisayar Kullanım Düzeyine Göre Kullanımı Arama motoru (F(2,95)=5,022, p<0.05) Facebook (F(2,96)=4,356, p<0.05) MSN (F(2,96)=7,728, p<0.05) Forum (F(2,87)=6,979, p<0.05) Web günlükleri (F(2,79)=3,173, p<0.05) Video paylaşım siteleri (F(2,95)=7,532, p<0.05) Elektronik e-posta servisleri (F(2,92)=6,779, p<0.05) Web siteleri (F(2,94)=7,030, p<0.05) Dosya transferi/paylaşımı (F(2,78)=5,352, p<0.05)

23 Web 2.0 Araçlarının İnternet Kullanım Düzeyine Göre Kullanımı Arama motoru (F(2,95)=6,824, p<0.05) Facebook (F(2,96)=4,943, p<0.05) MSN (F(2,96)=7,894, p<0.05) Forum (F(2,87)=15,148, p<0.05) Wikipedia (F(2,86)=5,038, p<0.05) Web günlükleri (F(2,79)=9,905, p<0.05) Video paylaşım siteleri (F(2,95)=13,237, p<0.05) Elektronik posta hizmetleri (F(2,92)=12,237, p<0.05) Web siteleri (F(2,94)=9,920, p<0.05) Dosya transferi/paylaşımı (F(2,78)=3,755, p<0.05)

24 Katılımcıların İnterneti Kullanım Amacı İnternet Kullanım Amacı Kullanım sıklığı(%) Hergün Haftada birkaç kez Haftada bir Ayda bir Yılda bir Hiç Sohbet Etmek için Arama yapmak için Yeni bilgilere erişmek için Dosya indirmek için Haberleri okumak için Müzik dinlemek için Televizyon/video seyretmek için Oyun oynamak için Sitelerde gezinti yapmak için (sörf) Alış veriş yapmak için Web sayfası/sitesi tasarımı yapmak için İnternet’te derslerle ilgili işlemler yapmak için Bilgi ve kaynak paylaşımı için

25 İnternet Kullanım Amacının Cinsiyete Göre Dağılımı Sohbet etmek için (t(109)=2.56, p<0,05) Dosya indirmek için (t(109)=4.00, p<0,05) Televizyon/video izlemek için (t(109)=2.68, p<0,05) Oyun oynamak için (t(109)=5.83, p<0,05) İnternette gezinti yapmak için (t(109)=3.23, p<0,05)

26 Sonuçlar Erkek öğrencilerin internet kullanım seviyesi kız öğrencilere göre daha yüksektir. Öğrencilerin çoğu video paylaşım siteleri, msn, Facebook ve arama motorları gibi Web 2.0 araçlarından haberdar olduklarını belirtirken, podcast ve ftp hakkında fikir sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. Arama motorları ve Facebook öğrenciler arasında en popüler Web 2.0 araçlarıdır.

27 Sonuçlar (2) Öğrenciler yaygın olarak MSN ve Facebook kullanmaktadırlar. Fakat Facebook MSN’e göre da sık kullanılmaktadır. Öğrenciler interneti günlük müzik dinlemek, araştırma yapmak ve anlık mesajlaşma için kullanmaktadırlar. Bu çalışmanın katılımcıları web sitesi gibi teknik kavramları bilmemektedir. Öğrencilerin interneti kullanımı azaldıkça, kullanım amaçları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değişmektedir.

28 Teşekkür ederiz ! Dilek Doğan (1) dilekdogan[at]atauni.edu.tr Hatice Gökçe Bilgiç (2) agokcebilgic[at]hacettepe.edu.tr Duygu Duman (2) duyguduman[at]hacettepe.edu.tr Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu (2) sadi[at]hacettepe.edu.tr 1- Atatürk Üniversitesi, K.K Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Böl., 25240, Erzurum 2- Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 06800, Ankara Doğan, D., Bilgiç, H. G., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Frequency and aim of Web 2.0 tools usage by secondary school students and their awareness level of these tools. Cyprus International Conference on Educational Research. [Middle East Technical University North Cyprus Campus, February, ] Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Şubat 2012, Güzelyurt – KKTC. Doğan, D., Bilgiç, H. G., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2012). Frequency and aim of Web 2.0 tools usage by secondary school students and their awareness level of these tools. Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER 2012). Middle East Technical University North Cyprus Campus, February 08-10, 2012, TRNC.


"Ortaöğretim Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Sıklıkları, Kullanım Amaçları v e Araçlara Karşı Farkındalık Düzeyleri Dilek Doğan Hatice Gökçe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları