Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dilek Doğan Hatice Gökçe Bilgiç Duygu Duman Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dilek Doğan Hatice Gökçe Bilgiç Duygu Duman Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu"— Sunum transkripti:

1 Dilek Doğan Hatice Gökçe Bilgiç Duygu Duman Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu
Ortaöğretim Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Sıklıkları, Kullanım Amaçları ve Araçlara Karşı Farkındalık Düzeyleri Dilek Doğan Hatice Gökçe Bilgiç Duygu Duman Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu

2 Sunu Planı Çalışmanın Amacı Web 2.0 Yöntem Bulgular Sonuçlar
Çalışma Grubu Veri Toplama Aracı Veri Analizi Bulgular Sonuçlar

3 Çalışmanın Amacı Çalışmada belirlenmesi amaçlanmıştır.
ortaöğretim öğrencilerinin Web 2.0 araçlarını kullanım sıklıklarının kullanım amaçlarının Web 2.0 araçlarına karşı farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

4 Web 2.0 Web 2.0 araçları programlama vs. gibi teknik beceriler gerektirmeyen birlikte çalışmaya, işbirliğine ve bilginin aktif olarak üretilerek paylaşılmasına imkân sağlayan araçlardan oluşmaktadır. Web günlükleri , wiki, sosyal paylaşım siteleri, anlık mesajlaşma araçları, forum gibi web araçları Web 2.0 araçlarının yaygın örnekleridir.

5 Çalışma Grubu Ankara, Erzurum ve Adana da öğrenimine devam eden 111 orta öğretim öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 21 kişi 9. sınıf 6 kişi 10. sınıf 54 kişi 11. sınıf 30 kişi 12. sınıf öğrencisidir.

6 Çalışma Grubunun Yaşa Göre Dağılımı

7 Veri Toplama Aracı Veriler araştırmacılar tarafından bir geliştirilen anket aracılığıyla toplanmıştır. Anket Kişisel bilgiler Bilgisayar ve internete erişim ve kullanma durumu İnternet kullanma amacı ve kullanma sıklığı İnternette kullanılan araçlar hakkındaki farkındalık durumu ve kullanma sıklığı Bilgisayar ve internet kullanımı olmak üzere 5 başlıktan oluşmaktadır.

8 Veri Toplama Aracı (2) Anket
kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. 47 öğrenci ile anketin pilot uygulaması yapılmıştır.

9 Verilerin Analizi Çalışma da verilerin analizi için kullanılmıştır.
frekans yüzde dağılımı bağımsız örneklem t-testi bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır.

10 Evinizde bilgisayarınız var mı?
Bulgular Evinizde bilgisayarınız var mı? Cinsiyet Toplam Kız Erkek f % Evet 65 58,5 33 29,7 98 88,2 Hayır 10 9,1 3 2,7 13 11,8 75 67,6 36 32,4 111 100

11 Evinizde Internet erişiminiz var mı?
Bulgular (2) Evinizde Internet erişiminiz var mı? Cinsiyet Toplam Kız Erkek f % Evet 53 47,8 27 24,3 80 72,1 Hayır 22 19,8 9 8,1 31 27,9 75 67,6 36 32,4 111 100

12 Bilgisayar Kullanım Düzeyi
Bulgular (3) Bilgisayar Kullanım Düzeyi Cinsiyet Toplam Kız Erkek f % Başlangıç düzeyi 9 9,1 Orta düzey 45 45,5 17 17,2 62 62,6 İleri düzey 12 12,1 16 16,1 28 28,3 66 66,7 33 33,3 99 100

13 İnternet Kullanım Düzeyi
Bulgular (4) İnternet Kullanım Düzeyi Cinsiyet Toplam Kız Erkek f % Başlangıç düzeyi 8 8,1 1 9 9,1 Orta düzey 45 45,5 11 11,1 56 56,6 İleri düzey 14 14,1 20 20,2 34 34,4 67 67,7 32 32,3 99 100

14 Günlük İnternet Kullanımı
Bulgular (5) Günlük İnternet Kullanımı Cinsiyet Toplam Kız Erkek f % Kullanmıyorum 28 25,2 8 7,2 36 32,4 1-3 saat 41 37 21 18,9 62 55,9 4-6 saat 5 4,5 6 5,4 11 9,9 10+ saat 1 0,9 2 1,8 75 67,6 111 100

15 Cinsiyete ve Yaşa Göre Bilgisayar Kullanım Düzeyi
sd t p Kız 66 2,05 0,567 97 3.76 .000 Erkek 33 2,48 0,508 Yaşa göre bilgisayar kullanım düzeyi Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p Gruplararası 0,563 2 0,281 0,824 ,442 Grupiçi 32,791 96 0,342 Toplam 33,354 98

16 Katılımcıların Web 2.0 Araçlarına Karşı Farkındalık Düzeyleri
% Arama motoru Duydum 110 99 Elektronik posta hizmeti 102 92 Duymadım 1 9 8 Facebook Haber grupları 83 19 17 MSN 111 100 Web sitesi 107 96 4 Forum 89 80 Ftp 35 32 22 20 76 68 Wikipedia 86 Dosya transferi/paylaşımı 84 15 14 27 24 Web günlükleri (Blog) 72 Podcast 31 28 Video Paylaşım siteleri

17 Katılımcıların Web 2.0 Araçlarına Karşı Farkındalık Düzeyleri (2)
Bazı araçların az kullanılmasının nedenleri: her evde internetin olmaması öğretmenlerin yeni teknolojilerin farkında olmaması öğrenci profilinin kullanılan araçlara uygun olmaması.

18 Web 2.0 Araçlarının Kullanım Sıklığı
Uygulamalar Kullanım Sıklıkları f % Arama motoru Hergün 65 59 Web günlüğü (Blog) 11 12 Haftada birkaç kez 31 28 13 Haftada bir 9 8 5 6 Ayda bir 3 Yılda bir 1 16 18 Hiç 45 Toplam 110 100 80 Facebook 58 52 Video paylaşım siteleri 22 20 23 21 33 30 15 2 10 17 111

19 Web 2.0 Araçlarının Kullanım Sıklığı (2)
Uygulamalar Kullanım Sıklıkları f % MSN Hergün 15 14 Elektronik posta hizmetleri 9 8 Haftada birkaç kez 18 16 Haftada bir 13 12 Ayda bir 11 10 Yılda bir Hiç 26 24 38 41 Toplam 111 100 102 Forums Haber grupları 7 19 20 31 40 36 89 88

20 Web 2.0 Araçlarının Kullanım Sıklığı (3)
Uygulamalar Kullanım Sıklıkları f % Wikipedia Hergün 11 Web sites 29 27 Haftada birkaç kez 24 19 18 Haftada bir 20 Ayda bir 16 10 Yılda bir 5 Hiç 23 Toplam 96 100 107 102 Ftp 1 2 Podcast 3 4 9 6 65 73 35 31 Dosya transferi/ paylaşımı 12 13 15 14 84

21 Web 2.0 Araçlarının Cinsiyete Göre Kullanım Sıklığı
Facebook (t(109)=2.232, p<0.05) MSN (t(109)=2.638, p<0.05) Forum (t(94)=4.381, p<0.05) Wikipedia (t(96)= 2.890, p<0.05) Web günlükleri (t(88)= 3.354, p<0.05) Video paylaşım sitesi (t(108)= 4.425, p<0.05) Haber grupları (t(96)= 2.396, p<0.05) Web sitesi (t(88)= 3.354, p<0.05) Dosya transferi/paylaşımı sitesi (t(106)= 3.425, p<0.05) Podcast (t(52)= 3.450, p<0.05)

22 Web 2.0 Araçlarının Bilgisayar Kullanım Düzeyine Göre Kullanımı
Arama motoru (F(2,95)=5,022, p<0.05) Facebook (F(2,96)=4,356, p<0.05) MSN (F(2,96)=7,728, p<0.05) Forum (F(2,87)=6,979, p<0.05) Web günlükleri (F(2,79)=3,173, p<0.05) Video paylaşım siteleri (F(2,95)=7,532, p<0.05) Elektronik e-posta servisleri (F(2,92)=6,779, p<0.05) Web siteleri (F(2,94)=7,030, p<0.05) Dosya transferi/paylaşımı (F(2,78)=5,352, p<0.05)

23 Web 2.0 Araçlarının İnternet Kullanım Düzeyine Göre Kullanımı
Arama motoru (F(2,95)=6,824, p<0.05) Facebook (F(2,96)=4,943, p<0.05) MSN (F(2,96)=7,894, p<0.05) Forum (F(2,87)=15,148, p<0.05) Wikipedia (F(2,86)=5,038, p<0.05) Web günlükleri (F(2,79)=9,905, p<0.05) Video paylaşım siteleri (F(2,95)=13,237, p<0.05) Elektronik posta hizmetleri (F(2,92)=12,237, p<0.05) Web siteleri (F(2,94)=9,920, p<0.05) Dosya transferi/paylaşımı (F(2,78)=3,755, p<0.05)

24 Katılımcıların İnterneti Kullanım Amacı
İnternet Kullanım Amacı Kullanım sıklığı(%) Hergün Haftada birkaç kez Haftada bir Ayda bir Yılda bir Hiç Sohbet Etmek için 31 32 19 4 3 22 Arama yapmak için 36 44 20 7 Yeni bilgilere erişmek için 27 45 13 2 Dosya indirmek için 18 28 15 21 26 Haberleri okumak için Müzik dinlemek için 42 12 11 14 Televizyon/video seyretmek için 5 Oyun oynamak için 17 6 33 Sitelerde gezinti yapmak için (sörf) 25 16 9 35 Alış veriş yapmak için 8 78 Web sayfası/sitesi tasarımı yapmak için 73 İnternet’te derslerle ilgili işlemler yapmak için Bilgi ve kaynak paylaşımı için

25 İnternet Kullanım Amacının Cinsiyete Göre Dağılımı
Sohbet etmek için (t(109)=2.56, p<0,05) Dosya indirmek için (t(109)=4.00, p<0,05) Televizyon/video izlemek için (t(109)=2.68, p<0,05) Oyun oynamak için (t(109)=5.83, p<0,05) İnternette gezinti yapmak için (t(109)=3.23, p<0,05)

26 Sonuçlar Erkek öğrencilerin internet kullanım seviyesi kız öğrencilere göre daha yüksektir. Öğrencilerin çoğu video paylaşım siteleri, msn, Facebook ve arama motorları gibi Web 2.0 araçlarından haberdar olduklarını belirtirken, podcast ve ftp hakkında fikir sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. Arama motorları ve Facebook öğrenciler arasında en popüler Web 2.0 araçlarıdır.

27 Sonuçlar (2) Öğrenciler yaygın olarak MSN ve Facebook kullanmaktadırlar. Fakat Facebook MSN’e göre da sık kullanılmaktadır. Öğrenciler interneti günlük müzik dinlemek, araştırma yapmak ve anlık mesajlaşma için kullanmaktadırlar. Bu çalışmanın katılımcıları web sitesi gibi teknik kavramları bilmemektedir. Öğrencilerin interneti kullanımı azaldıkça, kullanım amaçları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değişmektedir.

28 Teşekkür ederiz! Dilek Doğan (1) dilekdogan[at]atauni.edu.tr
Hatice Gökçe Bilgiç (2) agokcebilgic[at]hacettepe.edu.tr Duygu Duman (2) duyguduman[at]hacettepe.edu.tr Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu (2) sadi[at]hacettepe.edu.tr 1- Atatürk Üniversitesi, K.K Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Böl., 25240, Erzurum 2- Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 06800, Ankara Doğan, D., Bilgiç, H. G., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Frequency and aim of Web 2.0 tools usage by secondary school students and their awareness level of these tools. Cyprus International Conference on Educational Research. [Middle East Technical University North Cyprus Campus, February, ] Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Şubat 2012, Güzelyurt – KKTC. Doğan, D., Bilgiç, H. G., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2012). Frequency and aim of Web 2.0 tools usage by secondary school students and their awareness level of these tools. Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER 2012). Middle East Technical University North Cyprus Campus, February 08-10, 2012, TRNC.


"Dilek Doğan Hatice Gökçe Bilgiç Duygu Duman Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları