Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ
24 Aralık İstanbul Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Onkoloji Enstitüsü

2 İstanbul Üniversitesi
İÇERİK “Neden İstanbul Üniversitesi Hastaneleri ?” Mevcut Durum, Süreç, Amaç, İlkeler, “Nasıl bir Genel Direktörlük?” Yönetmelik, Yapı, Yapılanlar, Yönerge, Kararlar, Süreç Analizi, İSHOP, Yapılması Planlananlar, 2011 yılı İş Planı, Performans göstergeleri    

3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MEVCUT DURUM*
İTF CTF DİŞ HEKİMLİĞİ K O TOPLAM KAPALI ALAN (m2) AÇIK ALAN (m2) ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK ÇALIŞANI YATAK SAYISI POLİKLİNİK YATAN HASTA TOPLAM GELİR(MİLYON TL) İTF İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi * 30 KASIM 2010 İTİBARIYLA CTF Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi K Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi O Onkoloji Enstitüsü Hastanesi 3

4 SÜREÇ Geçmiş Şuan Gelecek
ÖN HAZIRLIKLAR VE TARTIŞMA TOPLANTILARI; 2008, ÇALIŞMA GRUPLARI HAZIRLIKLARI; OCAK 2009 ARAMA KONFERANSI; EYLÜL 2009, SAĞLIKTA STRATEJİ GRUBU ÇALIŞMALARI; ARALIK 2009-ŞUBAT 2010 MODEL TASARIMI, YÖNETMELİK TASLAĞI YAZIMI ÜNİVERSİTE İÇİ GÖRÜŞ VE ONAY SÜREÇLERİ; MART – NİSAN 2010 BAŞBAKANLIK SÜRECİ; MAYIS – HAZİRAN 2010 RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMA; 3 TEMMUZ 2010 DİREKTÖR GÖREVLENDİRMELERİ; 13 TEMMUZ 2010 Geçmiş Şuan Gelecek

5 AMAÇ Geçmiş Şuan Gelecek İstanbul Ünİversİtesİ Hastanelerİ’nde,
sağlIk bİlİmlerİ alanIndakİ lİsans ve lİsansüstü öğrencİlerİnİn eğİtİm ve uygulama İhtİyaçlarInIn, akademİk personelİn araştIrma gereklerİnİn en üst düzeyde karşIlanmasInI, sağlIk hİzmetlerİnİn çağdaş yönetİm İlkelerİ doğrultusunda standart, etkİn ve verİmlİ bİr şekİlde koordİnasyon ve yürütülmesİnİ sağlamak Geçmiş Şuan Gelecek

6 AMAÇ Geçmiş Şuan Gelecek “ÜNİVERSİTE HASTANESİ”;
ÖNCELİKLE “EĞİTİM VE ARAŞTIRMA” HASTA İÇİN SON BAŞVURU NOKTASI “ORTAK AKIL” İLE BÜTÜNLEŞİK BİR STRATEJİK YÖNETİM, ÇAĞDAŞ, PROFESYONEL BİLGİ YÖNETİMİ , ÖRNEK VE ÖNCÜ, HESAP VEREBİLİR, KATILIMCI YÖNETİM, “BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK”, UZUN DÖNEMLİ STRATEJİLER ÜRETEN, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA İÇİN SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA KALİTELİ, VERİMLİ, BİR “ÜNİVERSİTE HASTANESİ” Geçmiş Şuan Gelecek

7 İLKELER Geçmiş Şuan Gelecek
BÜTÜNLEŞİK, BİLİMSEL, PROFESYONEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM, HASTA ODAKLILIK, KANITA DAYALILIK, AÇIKLIK VE KARARLILIK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, MALÎ DİSİPLİN VE ŞEFFAFLIK, VERİMLİLİK, HİZMET ALAN VE HİZMET SUNANLARIN HAK VE MEMNUNİYETİ, BİLGİ, HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ, MESLEKİ ETİK KURALLAR, Geçmiş Şuan Gelecek

8 KAZANIMLAR SİSTEM OLUŞUMU VE KURUMSALLAŞMA
KARAR VERME SÜRECİNDE; BİLGİLENME ARTIŞI, ETKİLİ KOORDİNASYON, EKSİKLİK VE YANLIŞLIKLARIN EN AZA İNMESİ, NESNELLİĞİN AZALMASI, DOĞRU SONUCA HIZLI ULAŞMA, AKADEMİK FAALİYETLERE DAHA FAZLA KAYNAK İNSAN KAYNAĞI, ZAMAN, MALİ KAYNAK, Geçmiş Şuan Gelecek

9 YÖNETMELİK Geçmiş Şuan Gelecek
3 TEMMUZ 2010 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETE 4 BÖLÜM, 20 MADDE, KAPSAM (Yönetmelik Madde 2) “İstanbul Üniversitesi hastanelerinin yönetim ve organizasyonu, çalışma usul ve esasları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ile hasta hizmeti veren birimlerinin görevlerine ilişkin hükümler” DAYANAK (Yönetmelik Madde 3) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 14. madde Senato’nun Görevleri başlıklı b fıkrası 2.bendi ; “Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek” Geçmiş Şuan Gelecek

10 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ KOORDİNASYON KURULLARI
YAPI 3 TEMMUZ 2010 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ KOORDİNASYON KURULLARI (Yönetmelik 5.Madde 1.fıkra) YÖNETİM KURULU GENEL DİREKTÖRLÜK DANIŞMA KURULU Geçmiş Şuan Gelecek

11 Geçmiş Şuan Gelecek İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETİM KURULU
Rektör Prof.Dr. Yunus SÖYLET Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper CİHAN İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgin SAYDAM Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün ENVER Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar SUR Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan MERİÇ Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan TOPUZ Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erhan KANSIZ İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Akif KARAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şafak KARAMEHMETOĞLU Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU Hastaneler Genel Direktörü Yard. Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI Hastaneler Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Kamil ADALET Geçmiş Şuan Gelecek

12

13 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ
(Yönetmelik 11.Madde 1 ve 2.fıkra) Hastanelerdeki eğitim, araştırma, tanı, tedavi ve rehabilitasyon gibi ana süreçler ile gelir, gider idaresi, taşınır mal ve insan kaynakları gibi destek süreçlerinin tanım ve yapılanmasına karar vermek, Tanımlanan süreçlerin yöntemi ve yapılandırmalarına karar vermek, temel değerleri belirleyip sağlık hizmetleri açısından hastanelerin stratejik planlarını, norm kadro çalışmalarını onaylamak gerektiğinde bu çalışmaların günün koşullarına göre yeniden yapılanmasını sağlamak ve onaylamak, Hastanelerle ilgili tasarlanan süreçlerin iş akışlarını onaylamak, büyük ölçüde yatırım ve satın almalarda karar vermek, Hastanelerin gelir ve gider raporlarına göre idari kararları almak, Hastaneler ile ilgili yönerge, prosedür, talimat ve değerlendirme yöntemlerini onaylamak, Kalite, performans ve benzeri her türlü ölçüm verilerini değerlendirmek, Gerektiği takdirde alt komisyonlar kurmak, Kendi görev alanına giren konularda yönerge ve benzeri işlemler tesis etmek. Geçmiş Şuan Gelecek

14 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ Genel Direktör Yard.Doç.Dr.Haluk ÖZSARI Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Tıbbi Direktör Prof.Dr.Kamil ADALET, İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Hemşirelik Direktörü Prof . Dr. Aytolan YILDIRIM Florence Nightingale Hemşirelik Yük.Okulu Hemşirelikte Yönetim ABD.Bşk. Laboratuvar Hizmetleri Direktörü Prof . Dr. Münire HACIBEKİROĞLU İstanbul Üniversitesi Hizmet Laboratuvarları Sorumlusu, Finans Direktörü Prof.Dr.Yakup SELVİ İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdür Yard. Kalite Direktörü Prof. Dr. Gökhan AYGÜN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalite Koordinasyon Kurulu Üyesi Bilgi İşlem Direktörü Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Geçmiş Şuan Gelecek

15

16 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
GENEL DİREKTÖRÜ (Yönetmelik Madde 12 ve 13) MADDE12 Hastaneler Genel Direktörü, Rektör tarafından devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Hastaneler Genel Direktörü kararların uygulanmasında Hastaneler Yönetim Kuruluna karşı doğrudan sorumludur. MADDE 13 Hastaneler Genel Direktörünün görevleri : 2547 sayılı Kanunun 57 nci maddesi gereğince Rektörün yetkilendirmesi halinde, hastanelerin harcama yetkilisi görevini yerine getirmek, gerektiğinde bu yetkisini yönetim kademesindeki yöneticilere devretmek, Hastaneler Yönetim Kurulunun tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda, gerekli gündemi ve dosyaları hazırlamak, Hastaneler Yönetim Kuruluna sunmak, alınan kararların hastanelerde uygulanmasını sağlamak, Hastaneler arasında koordinasyonu sağlamak ve iletişim kurmak, Genel Direktör yardımcıları olarak, devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından; Tıbbi Direktör, Hemşirelik Direktörü, Laboratuar Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finansman Direktörü ve Kalite Direktörü ile ihtiyaç halinde benzeri sorumluları görevlendirmek üzere Yönetim Kuruluna önermek, Rektör tarafından hastanelerin amaç ve faaliyetlerine ilişkin verilen diğer görevleri yapmak. Geçmiş Şuan Gelecek

17 Geçmiş Şuan Gelecek İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
DANIŞMA KURULU (Yönetmelik Madde 6) Rektör, Rektör Yardımcısı, Hastaneler Genel Direktörü, Hastaneler Tıbbi Direktörü, Fakülte yönetimlerince önerilen; İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Hukuk ve İşletme Fakültelerinden ve Hemşirelik Yüksek Okulundan birer öğretim üyesi temsilcisi, Rektör tarafından görevlendirilen bir mezunlar temsilcisi, Üniversite bünyesinden görevlendirilen bir hemşire temsilcisi, Fakülte Yönetim Kurullarınca önerilen; İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden birer uzmanlık öğrencisi ve intörn temsilcisi, Sağlık Bilimleri ve Diş Hekimliği Fakültelerinden birer uzmanlık öğrencisi temsilcisi, Hasta derneklerinden görevlendirilen bir temsilci, Geçmiş Şuan Gelecek

18 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
DANIŞMA KURULU (Yönetmelik Madde 6) İstanbul Tabip Odası/İstanbul Diş Hekimleri Odası temsileri, Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi temsilcisi, İstanbul Ticaret Odası temsilcisi, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği temsilcisi, Özel hastaneler temsilcisi, Üniversitede yetkili işçi ve memur sendikalarından birer temsilci, İstanbul İl Özel İdare temsilcisi, İstanbul Büyükşehir ve Fatih Belediye Başkanlığından birer temsilci, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğü temsilcisi, Türkiye Kızılay Derneği temsilcisi. Geçmiş Şuan Gelecek

19 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU GÖREVLERİ
(Yönetmelik Madde 8) İstanbul Üniversitesi hastaneleri ile ilgili olmak üzere iç çevre ve dış çevre analizleri ile genel değerlendirmeler yapmak, Hastaneler Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU EN AZ YILDA İKİ KEZ TOPLANTI I.TOPLANTI : 19 EKİM 2010 Geçmiş Şuan Gelecek

20 YÖNERGE, GENELGE, TEBLİĞLER
(Yönetmelik Madde18) MADDE18 Bu Yönetmelikte tanımlanan organlar, birimler ve buralarda görevlendirilenlerin; çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumlulukları, Hastaneler Yönetim Kurulunun teklifi ile Üniversite tarafından çıkarılacak yönerge, genelge ve tebliğlerde düzenlenir. Bu düzenlemeler, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlanır. Geçmiş Şuan Gelecek

21 YAPILANLAR-I haged.istanbul.edu.tr İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ LOGOSU İNTERNET SİTESİ haged.istanbul.edu.tr Geçmiş Şuan Gelecek

22

23

24

25 YAPILANLAR-II Geçmiş Şuan Gelecek YÖNERGE 14 MADDE, 124 FIKRA, 87 BEND
AMAÇ (Yönerge Madde 1) “Yönetmeliğe göre Rektörlüğe bağlı kurulmuş olan İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirlemek” KAPSAM (Yönetmelik Madde 2) “Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olarak, Hastaneler Genel Direktör ve Tıbbi, Hemşirelik, Laboratuvar Hizmetleri, Bilgi İşlem, Finans ile Kalite Direktörlerinin görev yetki ve sorumluluklarını kapsar” DAYANAK (Yönetmelik Madde 3) “3 Temmuz 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine dayalı olarak hazırlanmıştır” Geçmiş Şuan Gelecek

26 YAPILANLAR-II Geçmiş Şuan Gelecek YÖNERGE TIBBİ DİREKTÖR
Hastaneler Yönetim Kurulu ve Hastaneler Danışma Kurulu’nda görev yapar ve hastanelerin tıbbi hizmetlerinin koordinasyon ve yönlendirilmesine ilişkin görevlerini, doğrudan Genel Direktör’e karşı sorumlu olarak ve ilgili kurum yöneticileri ile koordine eder. HEMŞİRELİK DİREKTÖRÜ Hastanelerde, birey, aile ve topluma yönelik sunulan hemşirelik bakımı, tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanması, güvenli çevre oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, kalite geliştirme, yenilik/değişim yaratmaya ilişkin hemşirelik hizmetleri ile bu hizmetlerden sorumlu bakım personeli (hemşire, ebe ve sağlık memurları) ve kaynakların yönetimine ilişkin görevlerini, doğrudan Genel Direktör’e karşı sorumlu olarak ve ilgili kurum yöneticileri ile koordine eder. LABORATUVAR HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ Hastanelerde klinik laboratuvar hizmetlerinin; ilgili yasalar ve uluslararası kabul gören güncel kalite standartları doğrultusunda zamanında, kesin, doğru, güvenilir bir şekilde sunulmasının sağlanmasına ilişkin görevlerini, doğrudan Genel Direktör’e karşı sorumlu olarak ilgili Direktörler ve kurum yöneticileri ile koordine eder. Geçmiş Şuan Gelecek

27 YAPILANLAR-II Geçmiş Şuan Gelecek YÖNERGE BİLGİ İŞLEM DİREKTÖRÜ
Hastanelerin bilgi işlem hizmetlerinin koordinasyonu ve yönlendirilmesi ile ilgili tanımlanan görevlerini, doğrudan Genel Direktör’e karşı sorumlu olarak, ilgili Direktörler ve kurum yöneticileri ile koordine eder. FİNANS DİREKTÖRÜ Hastanelerin tüm finansal kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetimine ilişkin önerilerin geliştirilmesine yönelik tekliflerde bulunmak üzere görevlerini, doğrudan Genel Direktör’e karşı sorumlu olarak ilgili Direktörler ve kurum yöneticileri ile işbirliği içinde koordine eder. KALİTE DİREKTÖRÜ Hastanelerin tüm hizmetlerinde belirlenen kalite standartlarının sağlanmasına ilişkin görevlerini, doğrudan Genel Direktör’e karşı sorumlu ve ilgili Direktörler ve kurum yöneticileri ile işbirliği içinde, Üniversite Akademik Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ile eşgüdüm halinde yürütür. Geçmiş Şuan Gelecek

28 YAPILANLAR-III SÜREÇ ANALİZİ
KAYNAK gİrdİ çIktI DÖNÜŞÜM KATMANI Fiziksel Dönüşüm Konumsal Dönüşüm Değersel Dönüşüm Bilgisel Dönüşüm malzeme mal veya hizmet insan makina para DOĞAL KAYNAKLAR İnsan, Taşınır, Taşınmaz, Zaman bina bilgi

29 YAPILANLAR-III NEDEN SÜREÇ ANALİZİ ?
REKABET ETMEK İÇİN EN İYİYİ YAPMAK, DAHA İYİYİ BULMAK, OLUŞACAK HATALAR İÇİN ÖNCEDEN ÖNLEM ALMAK, YENİDEN YAPILANMA VE DEĞİŞMEYE İHTİYAÇ DUYMAK, KULLANICI BEKLENTİLERİNİ AŞMAK (BEKLENTİ YÖNETİMİ), KALICI BAŞARI SAĞLAMAK, Geçmiş Şuan Gelecek

30 BİR SÜREÇTEN BEKLENEN ÖZELLİKLER
YAPILANLAR-III BİR SÜREÇTEN BEKLENEN ÖZELLİKLER TANIMLANABİLME, ÖLÇÜLEBİLME, TEKRARLANABİLME, KONTROL EDİLEBİLME, KATMA DEĞER OLUŞTURMA Geçmiş Şuan Gelecek

31 YAPILANLAR-III SÜREÇ ANALİZİ AŞAMALARI
SÜRECİN TANIMLANMASI Kuruluş amaçlarının (ihtiyaç ve beklentilerinin) tanımlanması Süreç sahibinin belirlenmesi Temel hedeflerinin belirlenmesi Faaliyetlerin belirlenmesi Faaliyetlerin sırası ve etkileşiminin belirlenmesi Süreç dökümantasyonunun belirlenmesi Alt süreç ve faaliyetlerinin belirlenmesi İzleme ve ölçme gerekliliklerinin belirlenmesi Kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi Doğrulama KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ’NİN BELİRLENMESİ SÜRECİN PLANLANMASI Uygulama ve Ölçme ANALİZ SÜREÇ İYİLEŞTİRME AŞAMALARI

32 YAPILANLAR-III SÜREÇ YÖNETİCİLERİNİN BELİRLENMESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ TAŞINIR MAL SÜREÇ YÖNETİCİSİ Doç. Dr. Önder ŞAHİN Doç. Dr. Kazım BEŞİRLİ Ekrem KULAÇ Doç. Dr. Burak ŞAKAR Doç. Dr. Alev ARAT ÖZKAN GELİR İDARESİ SÜREÇ YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Ahmet Bilge SÖZEN Yard. Doç. Dr. Suphi VEHİT Özlem PİRÇEK Doç. Dr. Fulya AĞAOĞLU Doç. Dr. Barış ÖKÇÜN GİDER İDARESİ SÜREÇ YÖNETİCİSİ Doç. Dr. Halim İŞSEVER Prof. Dr. Gökhan AKKAN Fatma BOZKURT DEMİRDAĞ Prof. Dr. Ahmet KİZİR Prof. Dr. Zerrin YİĞİT İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇ YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Mustafa ERELEL Prof. Dr. Fatiş ALTINDAŞ Sema ALKAN Prof. Dr. Esra SAĞLAM Prof. Dr. Ayşe ÖZDER TIBBİ SÜREÇLER YÖNETİCİLERİ Dahili Bilimler Prof. Dr. Mustafa Nuri YENEREL Cerrahi Bilimler Prof. Dr. Cavit Nuri ÖZSOY Dahili Bilimler Prof. Dr. Adnan Levent YALDIRAN Cerrahi Böilimler Prof. Dr. Fadıl AYAN Prof. Dr. Özen Doğan ONUR Prof. Dr. Adnan AYDINER Doç. Dr. Murat MERT GENEL İDARİ SÜREÇLER YÖNETİCİSİ Ehsan PAPAKÇI Şakir AYBİRDİ Güler İŞLİK

33 SÜREÇ ANALİZİ’NDE GELİNEN NOKTA
YAPILANLAR-III SÜREÇ ANALİZİ’NDE GELİNEN NOKTA Geçmiş Şuan Gelecek

34 YAPILANLAR-IV DİREKTÖRLER 2011 İŞ PLANI

35 YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN
YAPILANLAR-V YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI... KARAR NO 2010/1 KARAR TARİHİ KATILANLAR Rektör Prof.Dr.Yunus SÖYLET, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Bilgin SAYDAM, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Özgün ENVER, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hasan MERİÇ, Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erhan KANSIZ, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erkan TOPUZ, İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. ve Araşt.Merk. Başhekimi Prof.Dr.Recep GÜLOĞLU, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. Araşt.Merk. Başhek.Prof.Dr.Ş.KARAMEHMETOĞLU Döner Sermaye İşletmesi Müdürü Prof.Dr.Sezai VATANSEVER İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Yard.Doç.Dr.S.Haluk ÖZSARI KARAR METNİ  1.Tıbbi Direktör, Hemşirelik Direktörü, Laboratuvar Hizmetleri Direktörü, Finans Direktörü, Kalite Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü görevlendirilmesine, 2.İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü merkezinin İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’nde kurulmasına, ayrıca İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde de birer çalışma birimi açılmasına, 3. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü kuruluş ve işletme harcamaları için Özel Bütçe’den de harcama yapılabilmesine ilişkin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’na konunun teklifine, 4. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü’ne evrak kodu alınması için YÖK Başkanlığı nezdinde gerekli yazışmaların yapılmasına, Geçmiş Şuan Gelecek

36 YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI...
YAPILANLAR-V YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI... KARAR NO 2010/2 KARAR TARİHİ KATILANLAR Rektör Prof.Dr.Yunus SÖYLET, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Alper CİHAN, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Bilgin SAYDAM, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Özgün ENVER, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hasan MERİÇ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Vekil Dekanı Prof.Dr.Haydar SUR, Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erhan KANSIZ yerine Doç.Dr.Zerrin YİĞİT, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erkan TOPUZ yerine Doç.Dr.Esra KAYTAN SAĞLAM, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uyg.Araşt.Merk. Başhekim Prof.Dr.Ş. KARAMEHMETOĞLU İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. ve Araşt.Merk. Başhekim Vekili Prof.Dr.Şükrü ÖZTÜRK, Döner Sermaye İşletmesi Müdürü Prof.Dr.Recep GÜLOĞLU, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Yard.Doç.Dr.S.Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof.Dr.Kamil ADALET KARAR METNİ 3. YÖK Başkanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü’ne verilen evrak kodu gereği, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce uygulanmakta olan İmza Yetkileri Yönergesi’nde ilgili değişikliklerin yapılması hususunda sürecin başlatılmasına, 6. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri’nde sunulan sağlık hizmetlerine yönelik olarak tamamlanan maliyet çalışmasının onaylanmasına ve resmi sürecin başlatılmasına, 7. İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde yapılmakta olan süreç analizinin ilk pilot uygulaması olarak başlanacak Kardiyoloji Enstitüsü çalışmasına ilişkin içerik ve iş planının onaylanmasına, Geçmiş Şuan Gelecek

37 YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI...
YAPILANLAR-V YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI... KARAR NO 2010/3 KARAR TARİHİ KATILANLAR Rektör Prof.Dr.Yunus SÖYLET, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Alper CİHAN,   İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Bilgin SAYDAM, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Özgün ENVER, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hasan MERİÇ, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erkan TOPUZ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uyg.Araşt.Merk. Başhekimi Prof.Dr.Ş.KARAMEHMETOĞLU İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. ve Araşt.Merk. Başhekim Vekili Prof.Dr.Şükrü ÖZTÜRK, Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof.Dr.Recep GÜLOĞLU, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Yard.Doç.Dr.S.Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof.Dr.Kamil ADALET KARAR METNİ 1.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Laboratuvarı’nın Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın tarih ve 3220 sayılı yazı eki Raporu’nda tanımlanan yeni yerde, hizmet alımı ile çelik konstrüksiyon proje kapsamında yapılmasına ve ihale işlemlerinin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından başlatılmasına, 2.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı mevcut kan alma istasyonlarına, tıbbi-lojistik altyapılarına göre Dekanlık ve Laboratuvar Hizmetleri Koordinatörlüğü ile müştereken belirlenecek yeni yerlerde kan alma istasyonları eklenmesine, Geçmiş Şuan Gelecek

38 YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI...
YAPILANLAR-V YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI... KARAR NO 2010/4 KARAR TARİHİ KATILANLAR Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Alper CİHAN,   İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Bilgin SAYDAM, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr.Sema UMUT, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hasan MERİÇ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Haydar SUR, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erkan TOPUZ, Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erhan KANSIZ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uyg.Araşt.Merk. Başhekim Yard. Doç.Dr.Serdar ERTURAN İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. ve Araşt.Merk. Başhekim Vekili Prof.Dr.Şükrü ÖZTÜRK, Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof.Dr.Recep GÜLOĞLU,   İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Yard.Doç.Dr.S.Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof.Dr.Kamil ADALET KARAR METNİ 2. İlgili hastaların daha kaliteli sağlık hizmeti almasını sağlamak üzere, İstanbul Tıp-Cerrahpaşa Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Onkoloji ve Kardiyoloji Enstitülerinde, eczanelere radyoopak madde toplu alımı yoluyla hizmete sunulmasının tavsiye edilmesine, tarih sayı ve tarih sayılı ekte sunulan yazılarla, İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nde İstanbul Tıp Fakültesi’ne bağlı Poliklinik açılması talebinin uygun görüşle Rektörlük Makamı’na sunulmasına, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri’nde, 2011 yılı gelir arttırıcı, gider azaltıcı yöntem önerilerini hazırlayarak bildirmelerine, 6. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Finans Direktörü Prof.Dr.Yakup SELVİ başkanlığında; .... temsilcilerinden oluşan bir Komisyon marifetiyle, döner sermaye bütçesinden 2010 yılında yapılan satınalmaların ihale usulüne göre mevcut durum tespitinin yapılarak, Yönetim Kurulu’nun 6. Toplantısı’na Rapor halinde sunulmasına, Geçmiş Şuan Gelecek

39 YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI...
YAPILANLAR-V YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI... KARAR NO 2010/5 KARAR TARİHİ KATILANLAR Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Alper CİHAN,   İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Bilgin SAYDAM, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr.Sema UMUT, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hasan MERİÇ, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erkan TOPUZ, Kardiyoloji Enstitüsü Başhekimi Prof.Dr.Zerrin YİĞİT, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. Araşt.Merk. Başhekimi Prof.Dr.Ş.KARAMEHMETOĞLU İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. ve Araşt.Merk. Başhekim Yard.Prof.Dr.Şükrü ÖZTÜRK, Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof.Dr.Recep GÜLOĞLU,   İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Yard.Doç.Dr.S.Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof.Dr.Kamil ADALET KARAR METNİ 3. İstanbul Üniversitesi binalarının elektronik giriş sistemine yönelik Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanmakta olan Proje'nin, sadece İstanbul Üniversitesi Hastaneleri girişlerine yönelik değil, tüm İstanbul Üniversitesi’ne ilişkin olduğunun öğretim üyelerine anlatılmasına, 5. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri’nde kullanılmakta olan ayrı kod sisteminin, yeni alınanlardan başlanarak, SGK geri ödemelerinde ülke çapında standart olarak kullanılan Ulusal Bilgi Bankası ve Taşınır Mal Düzey Kodları Sistemi’ne geçilmesine, 6. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri’nde, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından hazırlanan ve Ek-1’de toplu olarak sunulan 2011 yılı gelir arttırıcı ve gider azaltıcı yöntem önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda, Rektörlük Makamı onayına sunularak ilgilileri tarafından yürürlüğe konulmasına, 8. İstanbul Tıp Fakültesi hizmet araçları ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü tarafından daha önce kiralanmış hizmet otosunun ... ortaklaşa kullanımına, Geçmiş Şuan Gelecek

40 YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI...
YAPILANLAR-V YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI... KARAR NO 2010/6 KARAR TARİHİ KATILANLAR Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Alper CİHAN,   İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Bilgin SAYDAM, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Özgün ENVER, Sağlık Bilimleri Fakültesi Vekil Dekanı Prof.Dr.Haydar SUR, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erkan TOPUZ, Kardiyoloji Enstitüsü Başhekimi Prof.Dr.Erhan KANSIZ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. Araşt.Merk. Başhekimi Prof.Dr.Ş.KARAMEHMETOĞLU, İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uyg.Araşt.Merk. Başhekim Yardımcısı Prof.Dr.Şükrü ÖZTÜRK, Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof.Dr.Recep GÜLOĞLU,   İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Yard.Doç.Dr.S.Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof.Dr.Kamil ADALET KARAR METNİ 1. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Finans Direktörü Prof.Dr.Yakup SELVİ başkanlığında; İstanbul Tıp Fakültesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-Diş Hekimliği Fakültesi-Onkoloji Enstitüsü-Kardiyoloji Enstitüsü ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Saymanlığın temsilcilerinden oluşan bir Komisyon marifetiyle, döner sermaye bütçesinden 2010 yılında yapılan satınalmaların ihale usulüne göre yapılan mevcut durum tespitine göre,İstanbul Üniversitesi genelinde ve bazı hastanelerde limitlerin aşıldığı belirlendiğinden; a. Haftalık mal alımlarına geçilmesine, b. Konunun Kamı İhale Kurumu ve gerekirse Maliye Bakanlığı nezdinde gündeme getirilmesine, c. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri arasında karşılıklı mal alıp vermenin yapılabilmesine ilişkin konunun SGK nezdinde gündeme getirilmesine, d. İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde lojistik birliği sağlanmasına ve buna yönelik olarak ilgili yasal süreçlerin başlatılmasına, Geçmiş Şuan Gelecek

41 YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI...
YAPILANLAR-V YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI... KARAR NO 2010/7 KARAR TARİHİ KATILANLAR Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Alper CİHAN,   İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Bilgin SAYDAM, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Özgün ENVER, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hasan MERİÇ, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erkan TOPUZ, Kardiyoloji Enstitüsü Başhekimi Prof.Dr.Erhan KANSIZ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. Araşt.Merk. Başhekimi Prof.Dr.Ş.KARAMEHMETOĞLU, İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. Araşt.Merk. Başhekim Yardımcısı Prof.Dr.Şükrü ÖZTÜRK, Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof.Dr.Recep GÜLOĞLU,   İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Yard.Doç.Dr.S.Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof.Dr.Kamil ADALET KARAR METNİ 1. SGK fatura girişlerinde yaşanan ani sıkıntıların çözümüne yönelik olarak, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Direktörü Dr.Yılmaz KESKİNDEMİRCİ tarafından yapılacak hazırlıkla; Genel Direktörlüğü ile İstanbul Tıp Fakültesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-Diş Hekimliği Fakültesi-Onkoloji Enstitüsü-Kardiyoloji Enstitüsü’nde hastane otomasyonuna ilişkin ilgili uzmanlardan oluşacak “Kriz Merkezi” kurulmasına, 3. Kardiyoloji Enstitüsü’nde yapılan süreç analizi çalışmasında ortaya çıkan acil depo ihtiyacının karşılanması için, Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü ile Yapı İşleri Başkanlığı’nın öneri oluşturarak keşif yapılmasına, 7. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri’nde, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından hazırlanan ve 2011 yılı gider azaltıcı yöntem önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda, Rektörlük Makamı onayına sunularak ilgilileri tarafından yürürlüğe konulmasına Geçmiş Şuan Gelecek

42 YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI...
YAPILANLAR-V YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI... KARAR NO 2010/8 KARAR TARİHİ KATILANLAR   Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Alper CİHAN,   İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr.İlgin ÖZDEN, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Özgün ENVER, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hasan MERİÇ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Haydar SUR, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erkan TOPUZ, Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erhan KANSIZ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. ve Araşt.Merk. Başhekimi Prof.Dr.Şafak KARAMEHMETOĞLU, İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. ve Araşt.Merk. Başhekim Yardımcısı Prof.Dr.Şükrü ÖZTÜRK, Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof.Dr.Recep GÜLOĞLU, KARAR METNİ 1. 2 Aralık 2010 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nda yapılan, 2011 yılında Üniversite Hastaneleri’nde Global Bütçe Uygulaması Ön Toplantısı’nın değerlendirilmesi sonucunda;İstanbul Tıp Fakültesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-Diş Hekimliği Fakültesi-Onkoloji Enstitüsü-Kardiyoloji Enstitüsü’nde, son üç yılın yatarak ve ayakta tedavi SGK fatura bedelleri üzerinden hazırlık yapılmasına ve yapılan hazırlığın, SGK Global Bütçe müzakareleri öncesinde Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmesine, 5. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü kurumsal kimlik çalışmalarının sunulan son taslağının onaylanmasına, konsept olarak kabul edilen İstanbul Üniversitesi Hastanelerini oluşturan 5 kurumun kuruluş sırasına göre kurumsal kimlikde yer almalarına, konuya ilişkin her tür basılı evrakın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında satınalma işlemlerine başlanılmasına, Geçmiş Şuan Gelecek

43 YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI...
YAPILANLAR-V YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI... KARAR NO 2010/9 KARAR TARİHİ KATILANLAR Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Alper CİHAN,  İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr.İlgin ÖZDEN, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Özgün ENVER, İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hasan MERİÇ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Haydar SUR, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erkan TOPUZ, Kardiyoloji Enstitüsü Başhekimi Prof.Dr.Erhan KANSIZ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. Araşt.Merk. Başhekimi Prof.Dr.Şafak KARAMEHMETOĞLU, İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. Araşt.Merk. Başhekim Yardımcısı Prof.Dr.Şükrü ÖZTÜRK, Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof.Dr.Recep GÜLOĞLU,  İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Yard.Doç.Dr.S.Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof.Dr.Kamil ADALET KARAR METNİ 1. 9 Aralık 2010 tarih sayılı, Harcama Yetkilisi imzasıyla Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu’nca değerlendirilmek üzere gönderilen Ek-1’de sunulan yazının görüşülmesinde;1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. maddelerin Gider ve Taşınır Mal Yönetimi Süreç Sorumluları, 3. maddenin Gelir Yönetimi Süreç Sorumluları, c. 5. maddenin İnsan Kaynakları Süreç Sorumluları, tarafından yürütülmesi ve takip edilmesine, 10.maddenin Hastaneler Finans Direktörü koordinasyonunda yürütülmesine, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri’nin; Ek-2’de sunulan, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılarak, 7 Şubat 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak BirBirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik” gereği çalışmaları hızla başlatarak, 2011 yılından itibaren uygulamaya geçirmelerine, 5. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği 14.maddesi gereği, İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimliği’ne İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümlerine bağlı İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mehmet Akif KARAN’ın atanmasının Rektörlük Makamı’na önerilmesine, Geçmiş Şuan Gelecek

44 YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI...
YAPILANLAR-V YÖNETİM KURULU KARARLARI’NDAN BAZILARI... KARAR NO 2010/10 KARAR TARİHİ KATILANLAR Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Alper CİHAN,  İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr.İlgin ÖZDEN, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Özgün ENVER, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hasan MERİÇ, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Erkan TOPUZ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. ve Araşt.Merk. Başhekimi Prof.Dr.Şafak KARAMEHMETOĞLU, İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uyg. ve Araşt.Merk. Başhekimi Prof.Dr.M.Akif KARAN, Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof.Dr.Recep GÜLOĞLU,  İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Yard.Doç.Dr.S.Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof.Dr.Kamil ADALET KARAR METNİ 2.İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü’nde, hastanelerin ihtiyaç ve önceliklerinin koordinasyonunu sağlamak üzere Yapı İşleri birimi oluşturulmasına, yapı işleri için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nde ayrı bir ihale komisyonu kurulmasına, gerektiğinde hastanelere ilişkin küçük onarım ihtiyaçlarının hızlı karşılanmasına yönelik Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce malzeme alınarak ilgili teknik elemanların da ortak kullanımı yoluyla planlama yapılmasına ve bu işin genel idari süreç sorumluları tarafından koordine edilmesine, 3.İstanbul Üniversitesi Hastaneleri yeniden yapılanma sürecine yönelik olarak, Rektörlük Makamı’nın tarih ve sayılı yazısının değerlendirilmesi sonucunda; DPT nezdinde yürütülen çalışmaların koordinasyonun İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü bünyesinde yürütülmesine, 5.İstanbul Üniversitesi Hastaneleri yerleşim yerlerinde otopark hizmetleri için, kapsamında gerekirse hizmet satınalmanın da yeralacağı bir ön çalışmanın Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakülteleri’nde yapılarak, sunulmasına, Geçmiş Şuan Gelecek

45 İstanbul Üniversitesi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ EKİBİ’NDEN İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ DEĞERLİ ÖĞRETİM ÜYELERİNE SAYGILARIMIZLA...    


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları