Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Personel seçme sürecinin özellikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Personel seçme sürecinin özellikleri"— Sunum transkripti:

1 Personel seçme sürecinin özellikleri

2 Mevcut seçme tekniklerinden en iyi şekilde faydalanarak doğru işler için doğru adayların seçilmesini, bu nedenle kurumsal performansın yükselmesini sağlayacaktır.

3 Personel tercihinin esası iş performansıyla ilişkili olan bireysel özelliklerin tanımlanmasına dayanır. Hangi görevler, hangi şartlarda ve ne için yapılmaktadır? Kurum kültürü ve kurum-çalışan uyumu araştırlır.

4 Adaylar tek tek değerlendirilir.
Birbirine mukayeseli olarak değerlendirilir. Mümkün olduğunca çok ve anlamlı bilgi toplanmaya çalışılır.

5 İşe almada temel ölçütler
Mesleki eğitim durumu Deneyim ve geçmişteki performans Fiziksel görünüm ve özellikleri Kişisel özellikler

6 Seçmede; * İşe uyum * Ekip/fonksiyonel uyum * Örgütsel uyum Araştırılır.

7 O halde tüm seçim araçlarının kullanım amacı;
İş bilgisi Bilgi, beceri, kabiliyet, kişilik özellikleri Organizasyon-birey uyumunu araştırmaktır.

8 Aday değerlendirme sürecinde
Elemeci yada Bütüncül yaklaşım kullanılabilir.

9 Elemeci yaklaşımda sürecin her bir aşamasında uygun olmayan adaylar elenerek bir sonraki aşamada daha az sayıda aday değerlemeye alınır. Özellikle aday sayısı çoksa, Elde edilen bilgilerin bazı adayların yetersiz olduğunu açıkça gösterdiği durumda

10 Elemeci yaklaşım(d’m)
Uygulamanın zor ve maliyetli olması Seçim elemanlarının yetersizliği seçim ihtiyacının aciliyeti gibi Nedenlerle benimsenip uygulanabilir.

11 Seçmede bütüncül yaklaşım
İlk elemeyi geçen bütün adaylar, uygulanan tüm aşamalardan geçerek değerlenir. Her aşamada daha çok ve daha doğru bilgi toplayıp isabet derecesini artırmak hedeflenir.

12 Bütüncül yaklaşım(d’m)
Aday sayısının az olduğu Pozisyonun önemli olduğu Seçimin acil olmadığı Seçim araçlarının uygulama imkanının Bulunduğu durumlarda kullanılır.

13 Kişilik özellikleri Kişilik bireye özgü, duygu, düşünüş ve davranış kalıplarıdır. Soyaçekim, iç salgılar(hormonlar)zeka, güdüler, duygulanım ve coşku, benlik gibi faktörler ve katmanlar etkilidir.

14 Beş kişilik faktörü İşe alımda beş kişilik özelliği geniş kabul görmüştür. Dışadönüklük/içedönüklük(extraversion):sosyallik, konuşkanlık, ataklık, geri planda kalma, sessiz durma Duygusal denge(emotional stability):kaygı, depresyon, duygusallık, sinirlilik, güvensizlik, korku, üzüntü.

15 5 kişilik özelliği Uyumluluk(agreeableness):nezaket, esneklik, güven,işbirlikçilik, tolerans, affedicilik. sorumluluk (concientiousness): iş performansıyla direk ilişkili. Güvenilirlik, dikkat, organizasyon, çalışkanlık, azim, başarı.

16 Deneyime açıklık(openness to experience):
Hayal gücü, merak, orjinallik, artistik algı, açık fikirlillik. Örneğin: liderlik için sorumluluk, dışa dönüklük ve açıklık gerekiyor.


"Personel seçme sürecinin özellikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları