Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ferşat YALÇINKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Nisan-2014

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ferşat YALÇINKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Nisan-2014"— Sunum transkripti:

1 Ferşat YALÇINKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Nisan-2014
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) (II. DÖNEM MERKEZİ ORTAK SINAVLAR) Ferşat YALÇINKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Nisan-2014 1

2 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) eğitim-Öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8.sınıf öğretmenleri tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlarda bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilecek bir sistemdir. 2

3 TEOG AMACI NEDİR ? Öğrenci, öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek
Eğitim sürecinde öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak 3

4 TEOG AMACI NEDİR ? Öğretmenin mesleki performansını artırmak
Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Başarı değerlendirmesini sürece yaymak Öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek Öğrenci devamsızlığını en aza indirmek

5 TEOG AMACI NEDİR ? Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal ,kültürel ,sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek

6 TEOG HANGİ SINIFLARDA YAPILACAK ?
TEOG bu yıl için sadece 8. sınıflarda yapılacak. Bu yıl için 6. ve 7. sınıf öğrencileri TEOG sisteminden sorumlu olmayacaktır. 6

7 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) Hangi Dersleri Kapsamaktadır?
KAÇINCI SINAV OLDUĞU SINAV AYI Türkçe 2.SINAV *KASIM Ayının Son Haftası (1. DÖNEM) (28-29 KASIM 2013) NİSAN Ayının son Haftası (2.DÖNEM) (28-29 Nisan 2014) Matematik Fen ve Teknoloji İngilizce TC inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. SINAV Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

8 ORTAK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ
Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri 8. sınıf I. Dönem 28-29 Kasım 2013 14-15 Aralık 2013 II. Dönem 28-29 Nisan 2014 10-11 Mayıs 2014

9 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI
DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09.00 20 40 DAKİKA Matematik 10.10 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.20

10 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI
DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.10 Yabancı Dil 11.20

11 DERSLERİN KATSAYILARI
DERS ADI AĞIRLIK KATSAYISI Türkçe 4 Matematik Fen ve Teknoloji Din K. ve Ah. 2 T.C İnkılap Tar.T ve Ata. Yabancı Dil TOPLAM 18

12 ORTAÖĞRETİMDE ESAS ALINACAK PUAN HESAPLAMASI
6,7,8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanının Aritmetik ortalamasının %30 8. Sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı %70

13 ORTAK SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

14 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. DÖNEM OCAK 2014 2. DÖNEM HAZİRAN 2014

15 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sınavın uygulamasında herhangi bir sorun yaşanmasına mahal vermeyecek şekilde, salon görevlisi olarak yeterince asıl ve yedek öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır. Sınav görevine sınav başlamadan önce zamanında görevine gelmeyen öğretmene ücret ödemesi yapılmayacak ve bu öğretmenlere Bakanlığımız sınav uygulama takviminde yer alan diğer sınavlarda görev verilmeyecektir. Sınav görevine gelmeyen ya da süresi içerinde gelmeyen öğretmenlerin yerine yedek öğretmenler görevlendirilecektir.

16 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Öğretmen görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler zamanında yapılacak ve tüm öğretmenlere tebliğ edilecektir. Görevlendirilen öğretmenlerin sınavın selametini bozacak hiç bir tutum ve davranış sergilememelerine ve öğrencilere sergiletmemelerine azami riayet edilecektir.

17 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sınav yapılacak salonların (sınıfların) duvarlarında eğitime yardımcı materyal bulunan okullar, sınav günlerinde bu materyallerin üzerinin kapatılmasını sağlayacaktır.

18 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler ilk ders yazılısı için saat 08.30'dan itibaren sınıf ögrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara alınacaktır.

19 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Öğrenci velilerinin ve görevli olmayan kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir.

20 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Her dersin sınav evrakları ayrı ayrı poşetlenmiş ve üzerine ait olduğu dersin etiketi basılmıştır. Her ders yazılısı için o derse ait sınav evrakı poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı ders yazılısına ait sınav evrakının bulunduğu poşetler kendi oturumu haricinde kesinlikle açılmayacaktır. Bu hususa dikkat etmeyen görevliler hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır.

21 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Ortak Sınavların yapılacağı derslere ait sınav evrakı ayrı ayrı poşetlenmiş olup, poşetlerin üzerinde yer alan etiketle ait olduğu ders belirlenmiştir. Her bir ders yazılısı poşetinin içerisinde de sınav yapılacak sınıf sayısı kadar alt poşet bulunmaktadır. Her sınav için o derse ait sınav evrakı poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Ortak Sınavlar yukarıda tablolarda belirtilen saatlere ve süreye dikkat edilerek uygulanacaktır.

22 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Nakil oldukları okulda sınava girmek istemeyen öğrenciler, nakil olmadan önce öğrenim gördükleri okullarda (e-okul veli bilgilendirme sisteminde ilan edilen sınav yerleri) sınava girebileceklerdir.

23 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar.

24 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sınav evrak kutularını teslim alan bina sınav komisyonu sınav tamamlanıncaya kadar geçen süre içerisinde her türlü güvenlik, tedbirlerini almak ve bu aşamaları tutanakla belgelendirmek zorundadırlar.

25 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina Sınav Komisyonu Başkanı tarafından öğretmenler sınav esnasında herhangi bir elektronik eşya kullanmamaları, yiyecek, içecek tüketmemeleri, kitap, dergi v.s. okumamaları hususunda uyarılacaktır.

26 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina Sınav Komisyonu Başkanı Sınava girecek öğrencilerin sınıf öğrenci listelerini e-okul sisteminden alarak, sınavdan en az 2 (iki) gün önce öğrencilerin görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder. Görevlendirilen personele sınavla ilgili görevlerini, görevin başlama saatinden en az 1 saat önce imza karşılığı duyurur.

27 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina Sınav Komisyonu Başkanı Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak salon başkanı, gözcü ve yedek gözcülere görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek öğretmenlerden görevlendirme yapar. Toplantıya katılmayan ve görevine geç gelen personele (yedek dâhil) görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek Bölge sınav yürütme komisyonuna bildirir.

28 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina Sınav Komisyonu Başkanı Sınav görevlilerine ait görevlerini gösterir yaka kartı hazırlar ve sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar.

29 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yedek gözcü olarak belirlenen öğretmenlerin görevleri şunlardır: 1) Sınav salonunda görevli öğretmenler ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar. 2) Tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat eder. 3) Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar. 4) Her ders sınavı sonrası verilen dinlenme sürelerinde öğrencilere rehberlik eder.

30 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina Sınav Komisyonu Başkanı Sınav salonlarını ve salondaki sıraları, Bakanlığın gönderdiği sınav oturma planı doğrultusunda numaralandırarak (1 nolu sıra öğretmen masasının önünden başlayacaktır. S kuralı gereğince kapıya doğru artarak devam edecektir-Sıralar şeklinde) sınavdan 1 (bir) gün önce hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder (1 nolu salon zemin kattan başlamak suretiyle üst katlara doğru artarak devam edecektir).

31 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina Sınav Komisyonu Başkanı Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla teslim alır, içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar.

32 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır ancak sınav evrak kutularının açılması sırasında her okulda bir emniyet personeli bulunacaktır. Bina sınav komisyonu kutu açma ve kapama işlemleri ile ilgili tutanakları hazırlarken emniyet görevlisinin de bu tutanakları imzalamasını sağlar.

33 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina Sınav Komisyonu Başkanı Sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder. Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin salona girmemesini sağlar.

34 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav salonunu terk etmeyecekler, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra isteyen öğrenci sınıftan çıkabilecektir. Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacak, sınavda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.

35 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sınav süresi her bir ders yazılısı için 40'ar dakika, ders yazılıları arası dinlenme süresi 30'ar dakika olacaktır.

36 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina Sınav Komisyonu Başkanı Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.

37 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina Sınav Komisyonu Başkanı Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından ağzı kapatılmış halde getirilen ve içinde cevap kâğıtları, varsa sınav esnasında hazırlanan tutanakların bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini teslim alır. Sınavla ilgili kurye ve sınav evrak çantası ile ilgili tutanakları düzenleyerek imzalar.

38 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina Sınav Komisyonu Başkanı Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına /çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitleyip il/ilçe sınav kuryesine tutanakla teslim eder. Ortak sınavlarda kullanılan soru kitapçıklarını sınavdan sonra geri dönüş sınav evrak kutularına/çantalarına koymaz. Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise gerekçesini belirterek tutanak düzenler.

39 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yine özel durumlar nedeniyle yedek salonlarda sınava alınan öğrencilere ait bilgiler (adı, soyadı, T.C. numarası) ilgili okul idarecisi tarafından e-okul sistemine işlenecektir. Yedek salonda sınav giren öğrenci bilgilerinin bulunduğu tutanak düzenlenecek ve bir nüshası sınav evrakı ile birlikte sınav poşetine konulacaktır.

40 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina Sınav Komisyonu Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

41 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Her bir ders yazılısı poşetinin içerisinden çıkan salon yoklama listesi, her ders sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra, sınava girmeyen öğrenci bilgileri “GİRMEDİ” şeklinde yazılacaktır. Sınava girmeyen öğrencilerin bilgisini içeren salon yoklama listesi, salonda görevli öğretmen tarafından bina komisyonuna verilerek bir fotokopisinin alınması sağlanacaktır.

42 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Salon yoklama listesi görevli öğretmen tarafından tekrar sınavın yapıldığı salona götürülerek sınavı tamamlayan öğrenciye imzalattırılmak suretiyle sınav evrakları teslim alınacaktır. Bina komisyonu tarafından bir nüshası alınan salon yoklama listesinde girmedi olarak yazılan öğrenci bilgisi gün içerisinde e-okul sistemine işlenecektir.

43 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle görevlilerce sınav salonunda tutanak hazırlanması durumunda sınav geçersiz sayılacaktır.

44 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını kitapçık türlerine dikkat ederek dağıtacaktır.

45 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacak ve tutanağın bir örneğini sınav evrakı ile birlikte sınav poşetine koyacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır.

46 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır.

47 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını, silinmez bir kalemle kendisi atacaktır. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

48 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını işaretleyecektir. Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecek ve Sınıf Öğrenci Yoklama Listesine de kitapçık türlerini yazacaktır.

49 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Öğrenciler, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

50 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sınavda yanlış doğruyu götürmeyecektir. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

51 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sınavlardan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı sınıfta sınavlara giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerekmektedir.

52 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sınav bitiminden sonra, 1) Öğrenciler, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra istediği taktirde sınavını tamamlayarak, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınav yoklama tutanağına imzalarını atarak salondan çıkabilecektir.

53 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sınav bitiminden sonra, 2)Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sayarak tamam olduğunu tespit edip, sınav güvenlik torbasına koyup (soru kitapçıkları hariç) kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

54 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sınav bitiminden sonra, 3) Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup 29 Nisan 2014 tarihinde yapılan ikinci oturum tamamlandıktan sonra isteyen öğrencilere verilecektir.

55 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Salon Görevlilerinin Dikkatine Salonda gazete, kitap vs. okumayınız. Yüksek sesle konuşmayınız. Sınav süresince salonu terk etmeyiniz. Çay, kahve vs. içmeyiniz. Cep telefonunuzu kapatınız. Sınav güvenliği açısından mümkünse cep telefonunuzu yanınızda bulundurmayınız.

56 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Salon Görevlilerinin Dikkatine Öğrencinin başında uzun süre beklemeyiniz. Öğrencilerle sınav başladıktan sonra konuşmayınız. Gürültü çıkaran topuklu ayakkabılarla salonda dikkat dağıtacak şekilde ses çıkarmayınız. Öğrencilere ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde incelemeyiniz.

57 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sayın Görevliler: Sınavın sağlıklı yürütülmesi konusunda en büyük yardımcımız sizsiniz. Görevli olduğunuz salonda sınavın uygulanmasında ve sınav evrakından siz sorumlusunuz. İdari ve hukuki olarak Bakanlığımız tarafından muhatap siz kabul edileceksiniz.

58 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK’e yapılabilecektir

59 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. İtirazın haklı bulunması halinde ücreti iade edilecektir.

60 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır

61 SINAV POŞETLERİ Sınav güvenlik poşetlerinin açılmasında ve kapatılmasında resimlerde görülen işlem sırasının dikkatlice uygulanması gerekmektedir.

62 1

63 2

64 3

65 4

66 5

67 6

68 7

69 8

70 9

71 TEŞEKKÜRLER... 71


"Ferşat YALÇINKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Nisan-2014" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları