Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

16. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ BİRİNCİ BASAMAKTA HIŞILTILI ÇOCUĞA YAKLAŞIM 22 EKİM 2011 –ANTALYA Dr. D. Yaşar ULUTAŞ Gazi Paşa A.S.M. Adana.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "16. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ BİRİNCİ BASAMAKTA HIŞILTILI ÇOCUĞA YAKLAŞIM 22 EKİM 2011 –ANTALYA Dr. D. Yaşar ULUTAŞ Gazi Paşa A.S.M. Adana."— Sunum transkripti:

1 16. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ BİRİNCİ BASAMAKTA HIŞILTILI ÇOCUĞA YAKLAŞIM 22 EKİM 2011 –ANTALYA Dr. D. Yaşar ULUTAŞ Gazi Paşa A.S.M. Adana

2 HIŞILTI NEDİR ?  Wheezing (hışıltı), küçük havayollarında daralmayı gösteren,  Çoğunlukla ekspiratuar, bazen iki zamanlı duyulan,  Genellikle ekspiryumda uzamanın da eşlik ettiği  Çıplak kulakla da işitilebilen  İnce ıslığa ya da kedi hırıltısına benzer  Müzikal bir sestir.

3 WHEEZİNG (HIŞILTI) Çocuklarda en sık rastlanan semptomlardan biridir. Değişik çalışmalar,  1 yaşından küçük çocukların %10-15’inin  5 yaşından küçüklerin ise %25’inin en az bir kez hışıltı ile birlikte seyreden bir solunum yolu hastalığı geçirdiğini göstermektedir.

4 TÜRKİYE’DE DURUM  46.813 çocuğu kapsayan bir araştırmada kümülatif wheezing prevalansı 15.1 olarak bulunmuştur. ( Prof. Dr. Haluk Çokuğraş )  Astım bronşiyale ve bronşiyolitin en karakteristik bulgusu olmasına karşın, wheezingin pek çok başka nedeni olabilir

5 “ Her çocuğun, astım tanısı almaksızın yaşamının herhangi bir döneminde bir veya iki kez hışıltılı bir hastalık geçirmeye hakkı vardır.“

6 HIŞILTI NEDENLERİ  Astım  Bronşiolit  Solunum yolu infeksiyonları  Viral pnömoni  Miyokardit,  Kistik fibroz,  Bronşiektazi  Gastroözofageal reflü  Alt solunum yollarına ulaşan yabancı cisimler  Bronkopulmoner displazi

7 Hışıltılı çocuğun değerlendirilmesinde önemli unsurlar  Hışıltının başlangıç yaşı,  Rekürren ya da kronik gidişli olması,  Beraberinde ateş,  Gelişme geriliği  Göğüs deformitesi,  Çomak parmak,  Ailesel allerji öyküsü gibi bulguların bulunması  Bronkodilatatör tedaviye yanıt alınıp alınmaması.


"16. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ BİRİNCİ BASAMAKTA HIŞILTILI ÇOCUĞA YAKLAŞIM 22 EKİM 2011 –ANTALYA Dr. D. Yaşar ULUTAŞ Gazi Paşa A.S.M. Adana." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları