Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 15 Ocak 2015 Perşembe Ar. Gör.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 15 Ocak 2015 Perşembe Ar. Gör."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 15 Ocak 2015 Perşembe Ar. Gör. Dr. Özge Yendur Doç. Dr. Seda Zeynep Uyan

2 VAKA SUNUMU Dr. Özge YENDUR 15.01.2015

3 6 yaşında kız hasta, Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniğimize ; öksürük şikayeti ile başvurdu.

4 Öykü:  Daha önceden bilinen bir rahatsızlığı olmayan hasta bir yıl önce pnömoni tanısıyla dış merkezde 4 gün yatarak tedavi olmuş.  Hastanın o tarihten beri geçmeyen aralıklı öksürüğü mevcut.

5 Öksürük;  4 aydır devamlı  Gece-gündüz farkı yok  Balgamlı, fakat balgam çıkartamıyor

6  Solunum sıkıntısı: yok  Wheezing (hırıltı): yok  Burun akıntısı/tıkanıklığı: yok  Efor/gülme/ağlama/toz/sigara/beslen me ile semptomlarda artış yok.  Geçirilmiş pnömoni ve 3 kere acilde nebul tedavisi alma öyküsü mevcut

7  Rinit: yok  Allerji: yok  Horlama: yok  Baba evde sigara içiyor.

8 Özgeçmiş:  Prenatal-Natal-Postnatal:doğal  Beslenme/Büyüme-Gelişme/Aşılar: özellik yok.  Nazal polip:yok  Rektal prolapsus:yok  Yağlı-pis kokulu gaita:yok

9 Soygeçmiş:  Akraba evliliği:var  3 kardeş: sağ-sağlıklı  2.çocuk: hastamız  Ailede;  Astım: yok  Saman nezlesi: yok  Egzema: yok  Tüberküloz: yok

10 Fizik Muayene-1:  Kilo:20 kg(25-50 p)  Boy:118 cm (50 p)  KTA: 96/dk  Sol. Sayısı: 20/dk  Kan Basıncı: 100/65 mmHg  Ateş: 36,5 o C  SpO2: %96 (Oda havasında)

11 Fizik Muayene-2:  Genel durum iyi. Bilinç açık, koopere, oryante.  Siyanoz: yok,  KBB: Orofarenks doğal.Postnazal akıntı görülmedi  Solunum Sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Sağ akciğer alt ve orta bölümde krepitan ral +, expiratuar ronküsler mevcut  Kardiyovasküler Sistem:doğal,ek ses üfürüm yok.  Batın: doğal, hepatosplenomegali yok  Nörolojik sistem: doğal  Ekstremiteler: çomak parmak yok, siyanoz yok, periferik nabızlar alınıyor.

12 Laboratuar:  Lökosit: 13.600/ml  Hemoglobin: 11.8 gr/dl  Hematokrit:%34.6  Lökosit Formülü:  %74 nötrofil  %24 lenfosit  %2 monosit  Atipik-blastik hücre yok.  CRP:0.5 mg/dl  Sedimentasyon: 4 mm/h

13 PA-Akciğer grafisi

14 Patolojik bulgular  Dört aydır devam eden balgamlı öksürük  Sağ akciğer alt ve orta bölümde krepitan ral +, ekspiratuar ronküsler

15 TANI ???

16 Çocuklarda Yaş Dönemlerine Göre Kronik Öksürük Nedenleri Süt Çocuğu(2ay-24 ay)  Gastroözefagiyal reflü  Persistan bakteriyel bronşit  Süt Çocuğunun geçici wheezingi(hışıltısı)  Konjenital anomaliler  Enfeksiyonlar  Astım  Kistik fibrozis- Primer siliyer diskinezi Oyun Çocuğu(2-6yaş)  Tekrarlayan viral enfeksiyonlar  Astım  Persistan bakteriyel Bronşit  Yabancı cisim aspirasyonları  Gastroözefagiyal reflu  Kistik fibrozis- Primer siliyer diskinezi  Nadir sebepler Okul Çocuğu(6-11yaş)  Astım  Üst hava yolu öksürük sendromu  Gastroözefagiyal reflü  Psikojenik öksürük  Enfeksiyonlar  Persistan Bakteriyel Bronşit  Nadir sebepler

17 Solunum Fonksiyon Testi:  Zorlu vital kapasite (FVC): %85  Birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar hacim (FEV1): %88  MEF25-75: %82  Bronkodilatör sonrası FEV1’deki değişiklik %4.

18  Total IgE:88,8 (N)  IgG:1035(N)  IgA:78(N)  IgM: 144(N)  Ter testi: 54 ve 44  Cilt testi: Negatif  Tüberkülin Deri Testi: 2mm

19 Kontrastsız BT:

20 Sağ akciğer alt lob laterobazal segmentte atelektazi ve infiltrasyon

21 Bronkoskopi:  Tüm bronş sistemlerinde bol miktarda beyaz renkli koyu kıvamda sekresyon

22 Bronkoalveolar Lavaj Sonucu:  Str. Pneumonia üredi.

23 Persistan/İnatçı Bakteriyel Bronşit  Uzamış bakteriyel pnömoni  4 haftadan uzun süren, kronik, yaş öksürük  antibiyotik tedavisine iyi yanıt  diğer kronik öksürük nedenlerinin olmaması ile karakterizedir.

24 Etyopatogenez:  Çoğunda mukosiliyer temizlenmenin yetersizliğine bağlı olarak başlıca H. influenza, S. pnömonia, Moraxella catarrhalis gibi solunum yolu bakterileri normalde steril olması gereken solunum yolları boyunca biofilm oluşturarak inatçı enfeksiyon oluşturur.

25  5 yaş altı çocuklar  Son yıllarda yapılan çalışmalarda kronik öksürükle başvuran hastaların %40’a yakını bakteriyel bronşit tanısı almıştır  Bu tanı konarken bronkoalveoler lavajdaki pozitif kültürler ve hastaların antibiyotikle iyileşme göstermeleri baz alınmıştır

26  Persistan bakteriyel bronşitin tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir, çünkü tedavisiz olgular bronşiektazi ve kronik supuratif akciğer hastalığına zemin hazırlamaktadır

27 Klinik Bulgular ve Ayırıcı Tanı:  Semptomlar astım ile benzerlik göstermektedir.  Bronkodilatatörlere yanıt vermez.  Tipik wheezing’ten ziyade havayolları sekresyonlarına bağlı olarak ekspiratuar ronküsler duyulur  Ancak astım-PBB birlikteliği de bildirilmiştir.

28  Astımlı hastalarda artan mukus sekresyonlarının, mukus plaklarının ve epitelyal hasarın PBB için zemin oluşturduğu öne sürülmektedir.  Astım-PBB birlikteliği klasik örneği ‘sağ orta lob sendromu’ olarak adlandırılmaktadır.  Yabancı cisim aspirasyonunu da taklit edebilmektedir.  PBB düşünülen hastalar kistik fibrozis ve immun yetmezlikler gibi kronik hastalıklar açısından değerlendirilmelidir.

29 Tedavi-1:  Genellikle 4-6 haftalık uzun süreli antibiyotik tedavisi gerekmektedir.  Daha kısa süreli tedaviler sıklıkla relapsa neden olmaktadır.  PBB’den şüphelenilen (özellikle beş yaş altı uzamış balgamlı öksürükle başvuran) hastalarda en az 4 haftalık antibiyotik tedavisi verilmesi tercih edilebilirken, şüpheli olgularda bronkoskopi yapılıp bronkoalveolar lavaj ile örnek alınması da tercih edilebilmektedir.

30 Tedavi-2:  En sık kullanılan ve en uygun görülen antibiyotikler beta–laktam üreten mikroorganizmalara ve S. pneumonia’ya etkin Amoksisilin-Klavulonat veya 2. ve 3. kuşak sefalosporinlerdir.  Atipik özelliklere sahip hastalara veya ampirik tedavi ile tam iyileşme göstermeyen vakalara ter testi, yüksek rezolüsyonlu tomografi, bronkoskopi ve immun değerlendirme yapılması önerilmektedir.

31 Hastamızda;  Dört haftadan uzun süredir devam eden balgamlı öksürük olması  Akciğerde aynı bölgede devam eden dinleme bulgusunun olması  BAL’da S. pneumonia üremesi olması üzerine PBB tanısı konuldu ve Amoksisilin-Klavulonat tedavisi başlandı

32 Bu vakadan neler öğrendik? 1. PBB, 4 haftadan uzun süren kronik yaş öksürük, antibiyotik tedavisine iyi yanıt ve diğer kronik öksürük nedenlerinin olmaması ile karakterizedir. 2. Süt çocukluğu döneminde ve çocukluk çağında en sık persistan bakteriyel bronşite neden olan mikroorganizmalar H. influenza, S. pneumonia, Moraxella catarrhalistir.

33 Bu vakadan neler öğrendik? 3. PBB’li olgular genelde bronkodilatör tedaviye yanıt vermezler. Dinleme bulgularında wheezingten ziyade hava yolları sekresyonlarına bağlı ekspiratuar ronküs ön plandadır.

34 Referanslar:  Protracted bacterial bronchitis:reinventing an old disease; Vanessa Craven, Mart L Everard Arch Dis. Child. 2013;98(1):72-76  Grad R. Causes of chronic cough in clindren. In:UpToDate,Basow DS(Ed),Waltham,MA,2012  Outcomes in children treated for persistent bacterial bronchitis; DeirdreDonnelly,Anita Critchlow, Mark Leverard,Thorax, 2007;62;80-84


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 15 Ocak 2015 Perşembe Ar. Gör." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları