Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genişletilmiş Bağışıklama Programı Eğitimi Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genişletilmiş Bağışıklama Programı Eğitimi Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi."— Sunum transkripti:

1 Genişletilmiş Bağışıklama Programı Eğitimi Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi

2 Genişletilmiş Bağışıklama Programı ve Türkiye’nin Bağışıklama Hedefleri

3 Dünya’da her yıl yaklaşık iki milyon çocuk aşı ile korunulabilen hastalıklar nedeniyle ölmektedir. 90 000 çocuk ise polio nedeniyle sakat kalmaktadır.

4 Genişletilmiş Bağışıklama Programı

5 A ş ı ile korunulabilir hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesi için Sa ğ lık Bakanlı ğ ı tarafından yürütülen program GBP bilim insanlarından olu ş an Ba ğ ı ş ıklama Danı ş ma Kurulu’nun (BDK) bilimsel deste ğ i ve önerileri do ğ rultusunda yürütülmektedir.

6 Tarihçe - Türkiye  1981: Genişletilmiş Bağışıklama Programına katılış  1985: Türkiye Aşı Kampanyası  1995: Ulusal Polio Aşı Günleri  1996: Kızamık Hızlandırma Kampanyası  1997: Mop-up  1998: Hepatit-B  2002: DSÖ Avrupa Bölgesinin Poliodan Arındırılmış Bölge İlan Edilmesi  2003: Kızamık Aşı Günleri

7 AMAÇ Do ğ an her bebe ğ in a ş ı takvimine uygun olarak programda yer alan hastalıklara kar ş ı ba ğ ı ş ık kılınmasıdır. Geni ş letilmi ş deyimi ise a ş ısız veya eksik a ş ılı bebek ve çocukların tespit edildi ğ i anda a ş ılanmasının sa ğ lanması ve bu uygulamanın ülke genelinde her yerde e ş it olarak yapılması anlamını vurgulamak için kullanılmaktadır.

8 Hedef hastalıklar 1. Bo ğ maca 2. Difteri 3. Tetanoz 4. Kızamık 5. Kızamıkçık 6. Kabakulak 7. Tüberküloz 8.Poliomyelit, 9.Hepatit B, 10.Hemofilus influenza tip b’ye ba ğ lı hastalıklar 11.Streptokokus pnömoniya’ya ba ğ lı invaziv pnömokokal hastalıklar 12.Hepatit A 13.Su çiçe ğ i

9 Tam aşılı çocuk 1’er doz BCG ve KKK, 3’er doz DaBT/DBT, Polio, Hep B, Hib a ş ılarının tamamını almı ş çocuk olarak tanımlanmaktadır.

10 GBP Hedefleri - Türkiye Her bir antijen için etkinli ğ i korunmu ş a ş ı ile ülke genelinde %95 a ş ılama hızına ula ş mak ve devamlılı ğ ını sa ğ lamak, 12–23 aylık bebeklerin %90’ını tam a ş ılı hale getirmek, 5 ya ş altı (0–59 aylık) a ş ısız ya da eksik a ş ılı çocukları tespit edip a ş ılamak, Okul ça ğ ı çocuklarının rapel a ş ılarını tamamlamak, Tespit edilen tüm gebelere uygun tetanoz difteri a ş ısı dozunu uygulamak,

11 GBP Hedefleri - Türkiye Ülkenin poliomyelitten arındırılmı ş durumunu sürdürmek, Maternal ve Neonatal Tetanozu elimine etmek, Yerli kızamık virüsünü elimine etmek, Kızamıkçık ve Konjenital Rubella Sendromunu kontrol altına almak,

12 GBP Hedefleri - Türkiye A ş ı güvenli ğ ini sürdürmek, Kayıt bildirim sistemini güçlendirmek, Toplumun katılımını sa ğ lamak olarak belirlenmi ş tir.

13 KAÇIRILMIŞ FIRSATLAR Bir sağlık kurumuna gelen veya gezici hizmet sırasında karşılaşılan bir çocuk veya gebe bir kadın, kendisi için uygun olan aşıların tümünü veya herhangi birini almazsa, bağışıklama için kaçırılmış fırsat doğar

14 45 ülkede yürütülen 79 kaçırılmış fırsat çalışmasında, kaçırılmış fırsatların en önemli nedenleri olarak aşağıdakiler belirtilmiştir  Uygun olan bir çocuk için tüm aşıların aynı anda uygulanmasındaki ihmal,  Bağışıklama için yanlış kontendikasyonlar,  Sağlık personelinin aşı zayisini önlemek amacıyla, az sayıda kişi için çok dozluk bir aşı şişesini açmaması,  Aşı olmaması gibi lojistik problemler, kötü organizasyon ve hizmetin uygun olmayan zamanlarda verilmesi.

15 Kaçırılmış fırsatları azaltmak için Kadınların ve çocukların başvurduğu tüm sağlık kurumlarında uygun aşılama takvimi ile mümkün olduğunca sık aşılama hizmeti verilmelidir. Hedef yaş grubundaki tüm çocukların aşılanma durumları rutin olarak sorgulanmalı ve her fırsatta aşılanmaları sağlanmalıdır. Bir daha gelemeyecek ise, bir bebek, çocuk ya da gebe için bir ampul ya da şişe açılmalıdır.


"Genişletilmiş Bağışıklama Programı Eğitimi Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları