Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AŞI HAFTASI

2 BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELE
Koruyucu hekimlik hizmetleri, kişiye ve çevreye yönelik olarak ikiye ayrılır. KİŞİYE YÖNELİK HİZMETLER - Bağışıklama hizmetleri - Sağlık Eğitimi - Bireysel temizlik - Beslenme - Kültürel ve Ekonomik Gelişme ÇEVREYE YÖNELİK HİZMETLER İçme ve kullanma sularına yönelik çalışmalar Atıklara yönelik çalışmalar

3 ‘Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk ’
BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELEDE ; BAĞIŞIKLAMANIN AYRICA ÖNEMİ VARDIR. AŞI HAFTASI TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ ‘Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk ’

4 Aşılama her çocuk için yaşamsaldır, her çocuğun sağlıklı ve hastalıksız yaşama hakkı vardır.
Dünyada her yıl Difteri nedeniyle 30 bin çocuk hastalanmakta, 3 bin çocuk ölmekte, Boğmaca nedeniyle 39 milyon çocuk hastalanmakta, 300 bin çocuk ölmekte, Yeni doğan tetanozu nedeniyle 200 bin bebek ölmekte, Kızamık nedeniyle 30 milyon çocuk hastalanmakta, 888 bin çocuk ölmekte, Hepatit B nedeniyle 6 milyon kişi hastalanmakta, 500 bin kişi ölmekte, Verem nedeniyle 2 milyon kişi ölmektedir. Oysaki bu hastalıkların hepsi aşı ile önlenebilir hastalıklardır...

5 AŞI HAFTASI Toplumun tüm kesimlerini Aşılama ve aşı ile korunabilir hastalıklar konusunda bilgilendirmek, öncelikle 5 yaş altındaki eksik aşılı ve aşısız çocukların aşılarını tamamlamak ve aşılama hizmetlerinin yaygınlaştırmak Aşı Haftasının amacıdır.

6 AŞININ ÖNEMİ .... Çocukluk çağında ciddi hastalık, sakatlık ve ölümlere neden olan ve  çok tehlikeli olan bulaşıcı hastalıklardan çocuklarımızın korunmaları için mutlak suretle aşılanmaları gereklidir.

7 Aşı nedir? İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri v.b. mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinler) etkilerinin ortadan kaldırılarak, geliştirilen biyolojik maddelere AŞI denir. Aşı, insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır.

8 Aşılar, belirli bir hastalığa yakalanmadan önce kişilere ulaşıp onların bağışıklanmalarını sağlamak amacıyla yapılır. Bu kişi artık o hastalığa karşı bağışıktır ve hastalığa yakalanmaz. Aşılarla oluşan vücut direnci genellikle ömür boyu vücutta kalır ve hastalık etkeni ile karşılaşınca onu etkisiz kılmak için savaşır.

9 Bunları biliyor muyduk ..
Dünyada İlk uygulanan aşı çiçek aşısıdır ve Anadolu’da aşıcı kadınlar tarafından uygulanmıştır. Dr.Reşat Rıza (KOR) Dünyada ilk tifüs aşısını bulan kişidir yılında Erzurum’da 3.orduya uygulanmıştır.

10 Bunları biliyor muyduk ..
1937 yılında Çin’de meydana gelen kolera salgınında Ülkemizde üretilen aşılar Kızılay aracılığıyla gönderilmiştir. Bu aşılar sayesinde salgın ortadan kaldırılmıştır. Biz aşıları Türkler sayesinde öğrendik. Avrupalı bilim adamları

11 Sağlık Bakanlığı Aşıyla korunabilir hastalıklarla mücadele için Genişletilmiş Bağışıklama Programını uygulamaya koymuştur. GBP’nin (Genişletilmiş Bağışıklama Programı) amacı aşı ile korunulabilir hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesidir. .

12 Aşı İle Korunabilir Hastalıklar
Difteri, Boğmaca, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tetanoz (yenidoğan tetanozu dâhil), Verem, Çocuk felci, Hepatit B ve Hemophilus influenza tip b’ye Zatürree, beyin iltihabı ve kan zehirlenmesine (Konjuge Pnömok Aşısı KPA) bağlı hastalıkları kapsamaktadır. Su Çiceği Hepatit A

13 DaBT-İPA-Hib (5’ li karma aşı) difteri-boğmaca-tetanoz-çocuk felci ve Hemophilus influenza tip b’ye hastalıklarından, Polio aşısı çocuk felcinden, Hepatit B aşısı Hepatit B’ye bağlı B tipi sarılık, siroz ve karaciğer kanserinden, BCG aşısı veremden, KKK (Kızamık-kabakulak-kızamıkçık ) aşısı kızamığa bağlı zatürree, orta kulak iltihabı ve SSPE (subakut sklerozan panensefalit) hastalığından, doğumsal kızamıkçık sendromu ve kabakulaktan, KPA (Konjuge Pnömokok Aşısı) Zatürree, beyin iltihabı ve kan zehirlenmesinden korur. Hepatit-A aşısı sarılık, suçiçeği aşısı suçiçeği hastalığına karşı korur.

14 Çocukluk Dönemi Aşı takvimi
Tablodan da görüleceği üzere bazı aşıları bir kez uygulamak yeterli iken bazılarında tekrar (rapel) dozlara ihtiyaç vardır.

15 Aşıların zamanında ve uygun aralıklarla uygulanması çok önemlidir.
Böylece çocuğunuza kreşlerde veya okulda da hastalık bulaşmasını önlemiş olursunuz. Daha da önemlisi 5 yaşın altındaki çocukların bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmediklerinden, aşılanmamış olan bu çocuklar bu ciddi enfeksiyon hastalıklarına karşı koyamazlar ve hastalıklara yakalanabilirler.

16 Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır.
Bunun dışında sadece çocuklar değil doğurganlık çağındaki kadınlar da tetanoza karşı aşılanmalıdır. Ayrıca riskli grupta yer alan erişkinler hepatit B, difteri, tetanoz, grip aşılarını yaptırmalıdır. Hastalıklar açısından riskli ülkelere seyahat edecekler ise bölgenin özelliğine göre gerekli aşıları yaptırmalıdırlar.

17 Aşı uygulamaları illerde Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Hekimleri/Sağlık Ocakları, Sağlık Evleri, Devlet Hastaneleri, Verem Savaş Dispanserlerinde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

18 "Aşıların yan etkileri var mıdır?"
Aşılamalardan sonra yapılan aşıya bağlı olarak; hafif ateş, döküntü ve aşı yerinde ağrı ve kızarıklık görülebilir. Bu gibi bulgular normal olup, beklenen bir durumdur.

19 "Aşı Kartı tutulması neden çok önemlidir?"
Aşı kartları saklanmalı, başka bir yere göç edildiğinde, başka bir hekime veya sağlık teşkilatına müracaat ettiğinizde ve çocuğunuz kreşe veya okula başladığında çok yardımcı olacaktır. Tüm sağlık kuruluşlarına başvurduğunuzda “Aşı kartını” yanımızda götürmeliyiz.

20 Aşılama ile ulaşılan başarılar nelerdir?
Daha önce büyük salgınlar ve ölümlere yol açan çiçek hastalığı 1977 yılından itibaren tamamen yok edilmiştir. Hastalık etkeni yok edildiğinden çiçek aşısı uygulamalarına ihtiyaç kalmamış ve aşılama durdurulmuştur.

21 Aşılama ile ulaşılan başarılar nelerdir?
Yine çok önemli bir çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan poliomiyelit (çocuk felci) hastalığına karşı dünya genelinde yaygın aşılama çalışmaları yapılmış ve hastalık yok edilme aşamasına getirilmiştir.. Ülkemizde son Polio vakası 26 Kasım 1998 tarihinde görülmüştür. Ancak halen dünyada vakaların görülmesi nedeniyle program ve aşılama çalışmalarına devam edilmektedir. Polio Eradikasyon Programı çalışmaları ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Türkiye’yi 21 Haziran 2002’de “Poliodan Arındırılmış Bölge” Sertifikası ile belgelendirmiştir. Avrupa Bölgesi Melik Minas Türkiye 1998 Melik Minas Türkiye 2005

22 Son Polio Vakaları Amerika Bölgesi Luis Fermin Tenorio Peru 1991
Batı Pasifik Bölgesi Mum Chanty Cambodia 1997 Avrupa Bölgesi Melik Minas Türkiye 1998

23 UNUTMAYALIM Kİ YALNIZCA AŞI UYGULAYARAK, UYGULANMASINI SAĞLAYARAK
HER YIL YAKLAŞIK BEBEĞİN ÖLÜMÜNÜ BİRLİKTE ÖNLEYEBİLİRİZ.

24 Sizlerden Beklentilerimiz;
Aşılamanın önemini her fırsatta vurgulayalım. Çocuklarımızın aşılanmasını sağlayalım. Aşılanma şansını kaçıranlar var ise aşılanmaları için Aile Hekimlerine yönlendirelim. Aşıyla önlenebilir hastalıkların; çocuklarımızın, anne ve babalarımızın karabasanı olmaktan hep beraber çıkaralım. Aşılama ile sağlıklı bir geleceğe doğru çocuklarımızla birlikte sağlıklı adımlar atalım.

25 ‘Sağlıklı güzel günlere, aşıyla elele...’
çocukların hiç ağlamadığı bir dünya için...


"HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları