Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşı Uygulamasında Genel Prensipler. Koruma yüzdesi Koruma Süresi Td 1 - Yok Td 2 Td1’den en az 4 hafta sonra 80 Td 3 Td2’den en az 6 ay sonra 95 Td.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşı Uygulamasında Genel Prensipler. Koruma yüzdesi Koruma Süresi Td 1 - Yok Td 2 Td1’den en az 4 hafta sonra 80 Td 3 Td2’den en az 6 ay sonra 95 Td."— Sunum transkripti:

1 Aşı Uygulamasında Genel Prensipler

2

3 Koruma yüzdesi Koruma Süresi Td 1 - Yok Td 2 Td1’den en az 4 hafta sonra 80 Td 3 Td2’den en az 6 ay sonra 95 Td 4 99 Td 5 99 Doz sayısıUygulama zamanı Gebeliğin 4. ayında (ya da ilk karşılaşmada) Td3’den en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte Td4’den en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte 1-3 yıl 5 yıl 10 yıl Doğurgan- lık çağı boyunca Doğurganlık Çağı (15-49 Yaş) Kadınlar İçin Tetanoz Aşı Takvimi Hiç aşılanmamış gebelerin en az iki doz aşı almaları sağlanmalıdır. 2. doz doğumdan en az iki hafta önce tamamlanmalıdır.

4 Hiç aşılanmamış ya da eksik aşılı çocuklar???

5 6 yaşından küçük ve yaşamının ilk yılında hiç aşılanmamış çocuklarda aşılama şeması (12-71 ay): • İlk karşılaşma DaBT-İPA-Hib, Hep B, ppd ile TCT • İlk karşılaşmadan 2 gün sonra KKK, TCT sonucuna göre gerekiyorsa BCG • İlk karşılaşmadan 2 ay sonra DaBT-PA-Hib, Hep-B • İlk karşılaşmadan 8 ay sonra DaBT-PA-Hib, Hep B, OPA • Çocukluk çağı aşılama takvimine okul aşıları ile devam edilecektir.

6 6 yas üzerinde ve daha önce hiç aşılanmamış çocuklarda asılama seması(72 ay ve üzeri): • İlk karşılaşma Td, OPA, Hep B, KKK • İlk karşılaşmadan 1 ay sonra Td, OPA, Hep B,KKK • İlk karşılaşmadan 8 ay sonra Td, OPA, Hep B

7 Aşı Uygulamasında Genel Prensipler - I  Sağlık kurumuna herhangi bir nedenle başvuran her bebek, çocuk, gebenin aşılama durumu kontrol edilmeli, aşılanması gerekenler ve eksik aşılılar tespit edilip aşılamak için her fırsat değerlendirilmelidir.  Aradan uzun bir zaman geçmiş olsa da aşılamaya kalınan yerden devam edilmelidir.  Bir daha gelemeyecek ise bir bebek, çocuk yada gebe için 1 ampul/şişe aşı açılmalıdır.  Açılmadan önce aşının son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.  Açılan aşı şişelerine açılış tarih ve saati yazılmalıdır.

8 Aşı Uygulamasında Genel Prensipler - II  Her aşı için ayrı ve steril bir enjektör kullanılmalıdır.  Ayrı enjektörle, ayrı ekstremitelerden olmak üzere birden fazla aşı aynı anda uygulanabilir.  Aynı ekstremiteden farklı aşı uygulaması zorunlu ise iki aşı uygulama bölgesinde en az 2 cm mesafe olmalıdır.  Programda yer alan iki canlı aşı arasında süre bırakmaya gerek yoktur.  OPA aşısı yapıldıktan sonra, çocuğun beslenmesi sınırlandırılmamalıdır.  İshali olan çocuğa OPA uygulanabilir, ancak 4 hafta sonra fazladan bir doz daha yapılır.  Aileler uygulanan aşının gerekliliği, görülebilecek yan etkileri, bir sonraki uygulama için ne zaman gelecekleri konularında bilgilendirilmeli, mutlaka aşı kartı verilmelidir.

9 Aşı Uygulamasında Genel Prensipler- III • Aşılamada iki doz arasında olması gereken en az sürelere mutlaka uyulmalıdır. Ancak zorunlu hallerde aşağıda belirtilen en az süreler kullanılabilir:  DaBT-İPA-Hib aşısının 1.ile2. ve 2.ile 3.dozları arasında süre en az 4 hafta olmalıdır.Aynı aşının 3. dozu ile rapel dozu arasındaki süre en az 6 ay olmalıdır.  Kızamık antijeni içeren iki aşı arasında en az 4 hafta süre olmalıdır.  Hepatit B’ nin 1.ve 2. dozu arasında en az 4 hafta, 2.ve 3. dozu arasında 8 hafta olmalı,ayrıca 3. doz 1. dozdan en az 16 hafta sonra uygulanmalıdır. Asıl olan 0-1-6 şemasıdır.  KPA için; 12. aydan küçük çocuklarda,1.ve 2. dozlar ile 2.ve 3. dozlar arasında bırakılması gereken en az süre 4 hafta olmalıdır. Son doz ile pekiştirme dozu arasında en az süre 4 ay olmalıdır.  Hepatit A aşısının 1. ile 2. dozu arasında en az süre 6 ay olmalıdır.

10 Aşı Uygulamasında Genel Prensipler - IV  OPA ile diğer canlı aşılar arasında süre bırakılması gerekmez.  Kızamık içeren aşılar sonrası BCG uygulamasında 4 haftalık bir süre bırakmak gerekir. BCG’ nin önce uygulandığı durumda ise kızamık içeren aşıların uygulanması için süre bırakmaya gerek yoktur.  Canlı virüs aşıları tüberkülin cilt testini (TCT) bozabilir bu nedenle ppd uygulaması Kızamık içeren aşılar ile aynı günde veya 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.  Aşılama öncesi aşı kontrendikasyonları mutlaka sorgulanmalıdır.  DaBT-İPA-Hib aşısı için üst yaş sınırı 6 yaştır(72 ay).

11 Aşı Uygulamasında Genel Prensipler -V  Hepatit B aşısı doğumdan sonra en geç ilk 72 saat (tercihen ilk 24 saat) içinde uygulanmalıdır.  Taşıyıcı olduğu bilinen anneden doğan bebeklere doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde Hepatit B aşısı uygulanmalı,ayrıca doğumda aşı ile birlikte Hepatit B immun globulini de yapılmalıdır.  Doğum ağırlığı 2000 gr’ın üzerindeki bebeklerde Hepatit B aşısı aynen uygulanmalıdır.  2000 gr’ın altında doğum ağırlığı olan bebeklerde ise aşağıdaki şekilde uygulanmalıdır:  Anne Hepatit B taşıyıcısı ise veya taşıyıcılık durumu bilinmiyor ise doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde ilk doz yapılır, daha sonra 1.2. ve 12. aylarda aşı tekrarlanır(toplam 4 doz uygulanır).  Anne Hepatit B taşıyıcısı değilse,bebek 2000 gr’ a ulaştığında veya 1. ayın sonunda ilk doz yapılır,ilk dozdan 1 ay ve 6 ay sonra aşı tekrarlanır(toplam 3 doz uygulanır).

12 Hamilelik sırasında aşılama  Hamilelik sırasında aşının getirdiği risk genellikle teoriktir.  Tetanoz toksoidi hamilelikte önerilen tek üründür.  Hamilelik; kızamıkçık, kızamık, kabakulak aşıları ve suçiçeği aşısı için kontrendikasyondur.

13 GBP aşılarının özellikleri  DİFTERİ (toksoid, sıvı): IM  BOĞMACA (Tamamen öldürülmüş pertusis bakterisi, sıvı): IM  TETANOZ (toksoid, sıvı): IM  OPV (Her 3 tipi de içeren attenüe canlı virüs, sıvı): ORAL  KKK (Attenüe canlı virüs, kuru-dondurulmuş):SC  BCG (Attenüe canlı BCG bakterisi, kuru-dondurulmuş): ID  HEPATİT B (HBsAg, sıvı): IM  HEPATİT A (inaktive virüs, sıvı): IM  KPA (polisakkarit, sıvı): IM  SUÇİÇEĞİ ( Attenüe canlı virüs, kuru-dondurulmuş ) :SC

14  BCG aşısı sol kol açık ve düz tutulup cilt içine 0,05 ml uygulanır.1 yaş üzerinde 0,1 ml uygulanır.  PPD sol ön kolun 2/3 üst kısmına cilt içine 0,1 ml uygulanır.Test yapıldıktan 2-3 gün sonra endurasyon çapı milimetrik olarak ölçülür.  0-5 ml negatif, 6-9 ml şüpheli,10 ml ve üstü pozitif kabul edilir.

15  IM uygulamada 12 aya kadar bebeklerde uyluğun orta veya üst 1/3 kısmında, vastus lateralis kasının ön yan bölümüne, 12.aydan sonra kolun üst kısmına deltoid kas içine yapılır.90 derece dik açıyla 0,5 ml uygulanır. Hep B 10 yaş üzerinde 1 ml uygulanır.

16  KKK,Kızamık,Kızamıkçık ve suçiçeği aşısı kolun üst kısmına deltoid kasa uyan bölgeye yapılır.Enjektör 45 derece eğimle cildi geçerek, cilt altına 0,5 ml uygulanır.

17 Kontrendikasyonlar I  Genelde canlı aşılar, immün yetmezlik hastalıkları veya malign hastalığa bağlı immün yetmezliği olanlara, immünosupresif ajanlar veya radyasyonla tedavi olanlara verilmemelidir.  Bir önceki aşı dozundan sonra ciddi yan etki gelişmesi (anaflaksi, kollaps veya şok, ensefalit/ensefalopati veya ateşsiz konvülziyonlar).

18 Kontrendikasyonlar II  Önceki doza bu tür ciddi reaksiyon gelişen bir çocuğa 2. veya 3. doz DBT aşısı verilmemelidir. Boğmaca komponenti yapılmamalı, difteri ve tetanoz bağışıklaması Td aşısı ile tamamlanmalıdır.  Nörolojik hastalığı olan çocuklara (örneğin kontrol edilemeyen epilepsi veya progressif ensefalopati) tam hücre boğmaca komponenti içeren aşılar verilmemelidir.

19 Yanlış kontrendikasyonlar:  38,5 dereceden düşük ateşle seyreden üst solunum yolu enfeksiyonları veya ishal gibi hafif hastalıklar,  Allerji, astım veya diğer atopik durumlar, nezle veya saman nezlesi,  Prematürite, Malnütrisyon, Anne sütü alan çocuklar,  Ailevi konvülziyon hikayesi,  Antibiyotikler, düşük doz kortikosteroidler veya lokal uygulanan steroidlerle tedavi,  Dermatozlar, egzema veya lokalize deri enfeksiyonu,  Kronik kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek hastalıkları,  Serebral palsi ve Down sendromu gibi stabil nörolojik durumlar,  Doğumdan sonra sarılık hikayesi.

20 Açılan aşı şişesi kullanım süreleri  Çok dozlu liyofilize olmayan aşılar:  OPA, PPD toplam süre 4 haftayı geçmemek üzere açıldıktan sonra birbirini izleyen 3 aşı seansında kullanılabilir.  Çok dozlu liyofilize (sulandırılan) aşılar:  BCG aşısı sulandırıldıktan sonra (+2)-(+8) C de ve karanlıkta korunmak şartı ile 6 saat içinde kullanılmalıdır.  Tek dozlu liyofilize aşılar:  Tek dozlu KKK ve suçiçeği aşısı sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.  DaBT-İPA-Hib sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.  Tek dozlu liyofilize olmayan aşılar:  KPA ve Hep A kendi enjektörü ile uygulanır.  Tek dozluk Hep B ve Td enjektöre çekildikten sonra hemen uygulanır.

21 TEŞEKKÜRLER


"Aşı Uygulamasında Genel Prensipler. Koruma yüzdesi Koruma Süresi Td 1 - Yok Td 2 Td1’den en az 4 hafta sonra 80 Td 3 Td2’den en az 6 ay sonra 95 Td." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları