Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Koku Problemi Kaynakları Etkileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Koku Problemi Kaynakları Etkileri"— Sunum transkripti:

1 Koku Problemi Kaynakları Etkileri
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Koku Problemi Kaynakları Etkileri Hazırlayan: Çevre Yük Müh. Volkan Sarıçiçek LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

2 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Giriş Koku alma duyusu insanın yaşamsal faaliyetlerinden biridir. Çevremizi algılamada kullandığımız en önemli duyularımızdandır. Birçok fiziksel aktivite (yemek, içmek, vs.) koku alma duyusu ile birlikte gerçekleşir. Tat alma duyusu, dokunma duyusu, sıcaklık ve ağrı algıları koku alma duyusu ile birlikte gerçekleşir. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

3 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Giriş Çevremizdeki çiçeklerden, ağaçlardan, besinlerden, hayvanlardan, sanayi ürünlerinden, bakterilerin neden olduğu oluşumlardan ve diğer insanlardan kaynaklanan kokular bizi çepeçevre sarar. "kokular dünyası"nda yaşadığımız söylenebilir. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

4 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Giriş Zevklerimiz ile kokular arasında çok önemli bir denge ve uyum vardır. Bize yararlı olan maddelerin kokuları hoşumuza gider, bize zararlı olanlar ise kokularıyla bizi iterler. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

5 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Örnek: LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

6 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Nasıl Koku Alırız? Koku burundaki “olfactory epithelium” denen koklama hücreleri tarafından algılanır. Bu hücrelerin sayısı milyon kadardır. Burun boşluğunun arka tarafında yer alırlar. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

7 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara

8 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Devam Burunun yapısı yüzünden koku içeren hava koku alma hücreleriyle direkt olarak temas etmez. Nefes almanın burun içinde yarattığı türbülansdan dolayı ters taraftan temas eder. Kuvvetli nefes almak havanın giriş hızını artıracağından dolayı türbülansıda artırır. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

9 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara

10 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Devam Koku molekülleri önce olfactory hücreleri saran mukoza tabakası ile temas ederler. Burada bulunan mikrofiller hem yüzey alanını artırır hem de daha çok hava türbülansı sağlar. Mukoza tabakası koku moleküllerinin koku alma hücrelerine ulaşmasını sağlar. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

11 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Devam Koku moleküllerinin mukoza tabakasına ulaşması ve geçmesi için uçucu ve suda çözülebilir olması gerekir. Ayrıca, bir miktar yağda çözülebilme özelliği koku hücrelerini çevreleyen ve yağ içeren zar tabakasını geçmeleri için gereklidir. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

12 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Devam Koku hücreleri koku algılamada özelleşmiş sinir hücreleridir. Burada gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonlar elektrik sinyalleri açığa çıkarır. Bu sinyaller aksonlar ile koku soğancığına iletilir. Koku soğancığı gelen sinyalleri düzenler ve beynin koku alma merkezine iletir. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

13 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
KOKU TANIMLAMA MEVCUT KOKU HAFIZASI KOKU KOKU SİNYALLERİ BEYİN FİKİR LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

14 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Koku Algılama Kişinin fiziksel durumu Kişinin sosyal geçmişi Kişinin koku hafızası Kişinin algılama düzeyi Kokunun algılanmasında önem taşır LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

15 Kokuyu Etkileyen Faktörler
Herhangi bir kokunun rahatsızlık verici olması 4 faktörle açıklanabilir; Frekansı: kokunun hangi sıklıkta algılandığı Yoğunluğu: kokunun etkinliği Süresi: kokuya maruz kalma süresi Nahoşluğu: kokunun istenmeyen karakteri LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

16 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Neden Koku? Hava kalitesi insanların sağlığı ve kendilerini rahat hissetmeleri açısından önemlidir. Koku içeren hava insanların rahatsız hissetmesine yol açar. WHO: Sağlık sadece hastalık veya bedensel rahatsızlığa sahip olmama değil tam anlamıyla fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak refah içinde olma durumudur. Bu durumda, koku içeren havayı solumak zorunda kalan kişiler sağlıksız olarak nitelenebilir. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

17 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Kokunun Özellikleri Genellikle çok çeşitli bileşikler içerir. Bazı durumlarda kokuya yalnızca baskın bir bileşik neden olur (örn: H2S). Bazı bileşikler düşük konsantrasyonda olsalar bile kokunun asıl sebebi olabilirler. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

18 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Devam Bazı bileşiklerin karışımı bileşiklerin kendisinden daha yoğun ve farklı kokulara yol açabilir (tersi de doğru olabilir). Bu sebeplerle kokuya yol açan maddeleri tek tek tespit etmek (örneğin gaz kromatografisi ile) zaman ve efor kaybıdır. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

19 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Devam Kokuya karakteristik niteliğini veren, moleküller arasındaki mikroskobik değişikliklerdir. Örnek olarak, pişmiş taze bir yumurta ile çürük bir yumurtayı birbirinden ayıran özellik, çevreye yaydıkları moleküler yapılarındaki farklılıktır. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

20 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Devam Çeşitli moleküllerin kimyasal yapıları arasındaki farklılıklar ise oldukça hassas ayrımlara dayanır. Hatta tek bir karbon atomu değişikliği bile çekici bir kokuyu itici hale dönüştürebilir. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

21 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Örnek: (1)'de yapısı görülen kimyasal maddenin üç türevinin kokusu gül gibidir. Ancak her biri farklı kokusuyla birbirinden ayrılır. (2) Leylak ve baharat, (3) ozon ve meyve, (4) tarçın, karanfil, baharat ve leylak kokularıyla karışık gül gibi kokar LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

22 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Bazı Tanımlar Koku Eşiği: 100 kişiden 50’sinin (%50 nin) algılayabildiği koku konsantrasyonu Koku Konsantrasyonu: Koku eşiğine kadar seyreltilen kokulu numunenin seyreltme oranı. Koku Birimi, OU/m3 (Odor Unit/m3) Koku Birimi (Odour unit): Koku eşiğindeki koku konsantrasyonu 1 OU/m3 olarak tanımlanmıştır. LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

23 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Devam Koku Seviyesi: Kokunun algılanma yoğunluğu Lod : Koku seviyesi, dBod cod : Koku konsatrasyonu, OU/m3 ĉod : Koku eişiğindeki koku konsantrasyonu, OU/m3 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

24 Bazı Maddelerin Koku Eşiği
Bileşik Koku algılama eşiği Etanol 29 ppm Alkanlar (benzin) 100 ppm Alkoller 5 ppm Aminler (bayat balık) 0.2 – 2 ppm H2S (çürük yumurta) 18 ppb Phosphine 30 ppb Thiols (kokarca) 1 ppb LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

25 Nahoş Kokunun Oluştuğu Koşullar
Anaerobik koşullar Yüksek Sıcaklıklar LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

26 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Katı Atık Depolama Alanlarından Çıkan Gazda Bulunan ve Koku Yaratan Bazı Bileşikler Metan Hidrojensülfür Diklormetan Trikloretan Dimetilsulfat Toluen Ksilen Etilbenzen n-Hekzan Dimetildisulfat 2-Propanetiol 2-Butanetiol LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

27 Koku Emisyonu Kaynakları
Kompost tesisleri Atıksu arıtma tesisleri Kimyasal tesisler Rafineriler Yağ eritme tesisleri Gıda işleme tesisleri Besi çiftlikleri LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

28 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Kokunun Etkileri Toksik etkiler (bazen konsantrasyonun koku eşiğinin altında olduğu durumlarda bile toksik olabilir) Sağlık üzerinde kötü etkiler Estetik etkiler Ekonomik etkiler LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara

29 LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, 21-25 Ekim 2002 Ankara
Koku Nasıl Ölçülür? Elekronik Sensörler (Elektronik burunlar) GC-MS+Koku Maskesi Olfaktometre LIFE Projesi Eğitim Semineri ODTÜ, Ekim 2002 Ankara


"Koku Problemi Kaynakları Etkileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları