Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. İKY çevresi ve güncel sorunlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. İKY çevresi ve güncel sorunlar."— Sunum transkripti:

1 3. İKY çevresi ve güncel sorunlar

2 Ders amaçları Bu derste; insan kaynaklarını etkileyen dış faktörler,
dış faktörlerin etki düzeyleri ve önem dereceleri, insan kaynaklarını etkileyen örgütsel faktörler, Türkiye’de yürürlükte olan iş yasalarının içeriği konuları tartışılacaktır.

3 İK Çevresi İKY çevresi, çevresel etmenleri dikkate alarak faaliyetlerini gerçekleştirir. İKY çevresi ikiye ayrılır: Dış çevre İç çevre

4 Dış çevre faktörleri Yasalar ve Diğer Mevzuat İşgücü Halk Sendikalar
Pay Sahipleri Müşteriler Teknoloji Ekonomi Rekabet

5 İç çevre Misyon ve örgütsel amaçlar Politikalar Örgütsel iklim
İş yaşamının kalitesi

6 İKY’de güncel konular Küçülme Güçlendirme Cinsel Taciz

7 Küçülme (Downsizing) Küçülme, bir kurumun bilinçli olarak aldığı kararlar, uyguladığı stratejiler aracılığı ile personel sayısını, maliyetleri, işleri ve süreçleri azaltması anlamına gelir

8 Küçülmenin yararları Maliyetleri düşürmek,
Karar sürecini hızlandırmak, Rakiplerin davranışlarına daha kısa sürede cevap verebilmek, Haberleşmedeki bozulmaları azaltmak, Daha çok sonuca dönük çalışır hale gelmek, Örgüt içi süreçlerden çok müşteri gereksinmelerine odaklanmak, Güçlendirmeyi hızlandırmak, Verimliliği artırmak, Yeni fikirlerin kısa sürede uygulanmasını sağlamak, Sinerjiyi artırmak, Kişisel sorumlulukları daha kolay izlemek.

9 Küçülme stratejileri İşten çıkartma (layoff)
Yer değiştirme (relocation) Erken emeklilik (early retirement) Kademe azaltma (delayering) Dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing)

10 Personelin güçlendirilmesi

11 güçlendirme Güçlendirme (empowerment), personele, yeterliliğini yükseltmesi ve daha fazla sorumluluk üstlenmesi için uygun ortam ve olanakların sağlanması olarak tanımlanabilir.

12 Dışsal güçlendirme Personeli katı kural ve emir komuta zincirinin dışına çıkarak, düşünmeye, yargıda bulunmaya, karar vermeye ve uygulamaya yönlendirir. Dışsal güçlendirme, personelin, kurum amaçlarına en fazla katkıyı yapan kararları alma ve uygulamada yeterli yetki ve sorumlulukla donatılmasıdır.

13 İçsel güçlendirme İçsel güçlendirme, personelin kişilik ve duygusal yapısının geliştirilmesi anlamına gelmektedir. İçsel güçlendirme, personele, yeterlilik, deneyim, atılganlık (girişimcilik), karizmatik özellikler kazandırmayı hedeflemektedir.

14 Güçlendirmenin amacı:
Güçlendirme, kurumdaki toplam gücün artmasını sağlar “Merkezileşmiş güç, bir yanılsamadır; gerçek güç, personelin kuruma bağlılığıdır, gerçek güç, sahip olunan gücün işi yapan kişilere aktarılmasıyla ortaya çıkar” Ralph Stayer

15 Güçlendirmenin ögeleri
Kurumsal işleyişle ilgili bilgi İşe ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması Önemli kararlar alabilme hakkının sağlanması Kurum performansına dayalı ödüllendirme

16 Kurumsal işleyişle ilgili bilgi
Güçlendirmenin başarıldığı kurumlarda “sır” veya “gizli bilgi” diye bir şey yoktur.

17 İşe ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması
Hizmet içi eğitimle, personele yalnızca işiyle ilgili teknik bilgiler değil, personelin girişimcilik, önderlik, risk alma, yaratıcılık özelliklerini geliştiren bilgiler de kazandırılmalıdır.

18 Önemli kararlar alabilme hakkı
Personel, işi ve kurumun işleyişi ile ilgili konularda bağımsız karar alabilme ve söz hakkına sahip olmalıdır.

19 Kurumsal performansa dayalı ödül
Ödüllendirmede temel kriter, personelin kurum amaçlarına yaptığı katkı olmalıdır. Kar paylaşım planları, öneri sistemleri performansa dayalı ödüllendirme sistemleridir.

20 Güçlendirme süreci Kurumsal koşulların incelenmesi Sonuçların
değerlendirilmesi Yetki ve güç aktarılması

21 Güçlendirmede başarı faktörleri
YÖNETİCİ Güven verme, Katılımcı, Öğrenmeye istekli, Yol gösterici, Açık vizyon ve misyon sahibi, Personel parformansını yükseltme KURUM Açık vizyon ve misyon, Amaç ve stratejiler, Basık yapı, Etkili ödül sistemi, Bilgi paylaşımı, Gelişme olanakları (eğitim, öğretim) Kaliteli personel temini, İş tanımlarının ve prosedürlerin katılımcı tarzda düzenlenmesi. PERSONEL Personelin kendini iyi tanıması, Personelin kendini sürekli yenilemesi Değişime açık olma, Kendine güven Eyleme dönük olma Dinleme ve anlama yeteneği

22 Yöneticilerin sorumlulukları
Yapılacak işleri personel arasında dağıtırken, astların fikrini almak, Olumlu ve işbirliğini özendiren bir iş ortamı yaratmak, Personeli ödüllendirmek ve isteklendirmek, Güven vermek, Personele inisiyatif ve sorumluluk duygusu kazandırmak, Başarıyı esas almak, En alt kademelere uzanan açık bir iletişim sistemi kurmak.

23 Cinsel taciz Ekonominin en maliyetli ve insani sorunu.

24 Cinsel tacize yol açan eylemler
Manalı (davet edici) bakışlar, Cinsellikle ilgili istenilmeyen şakalar, seks fıkraları, sorular ya da sözler, Manalı şekilde yapılan kaş, göz, el ve yüz hareketleri, İstenilmeyen dışarı çıkma teklifleri, İstenilmeyen mektuplar, telefonla aranmalar, Bir kişinin vücudunun herhangi bir bölgesini cinsel yönden manalı bir şekilde teşhir etmesi, Bir kişinin vücudunun herhangi bölgesiyle başka bir kişiye hafifçe dokunması, elle temas edilmesi, Vücudun herhangi bir yerine belirgin bir şekilde başkası tarafından dokunulması, Tecavüz yada tecavüze yeltenme.


"3. İKY çevresi ve güncel sorunlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları