Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© The McGraw-Hill Companies, 2002 1. Hafta Ekonomi ve Ekonomi Bilimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© The McGraw-Hill Companies, 2002 1. Hafta Ekonomi ve Ekonomi Bilimi."— Sunum transkripti:

1 © The McGraw-Hill Companies, 2002 1. Hafta Ekonomi ve Ekonomi Bilimi

2 © The McGraw-Hill Companies, 2002 1 Ekonomi nedir? EKONOMİ toplumun... –Neyi –Kimin İçin –Nasıl üreteceğine... Nasıl karar verdiğini araştırır

3 © The McGraw-Hill Companies, 2002 2 Petrol Fiyatları 1973-74 arasında üç katına, 1979-80 iki kat daha arttı ve dünyadaki herkesi etkiledi.

4 © The McGraw-Hill Companies, 2002 3 Petrol fiyatındaki bir artış Ne üretilecek –Daha az petrol-yoğun ürünler Nasıl üretilecek –Daha az petrol-yoğun teknikler Kimin için üretilecek –Petrol üreticisi ülkeler daha güçlü, ithal edenler daha zayıf

5 © The McGraw-Hill Companies, 2002 4 Dünya GSMH ve nüfus dağılımı, 2000

6 © The McGraw-Hill Companies, 2002 5 Kıtlık seçim yapmaya zorlar Fırsat Maliyeti: Kritik öneme sahip bir tanım Bir üründen bir adet fazla edinmek için diğerinden vazgeçilen miktar Hem üretim hem de tüketimde geçerli

7 © The McGraw-Hill Companies, 2002 6 Üretim olanakları eğrisi (1) Üretim olanakları eğrisi, bir ürünün her üretim seviyesi karşılığında, diğer üründen üretilebilecek maksimum mal miktarını gösterir.

8 © The McGraw-Hill Companies, 2002 7 Üretim olanakları eğrisi (2) Filim çıktısı (G) Gıda Çıktısı (F) Üretim olanakları eğrisi  G = 8  F= 4 A B 10 14 6    F/  G = fırsat maliyeti (=1/2)

9 © The McGraw-Hill Companies, 2002 8 Piyasaların işleyişi Piyasa –hanehalkının alternatif mallar arasında tüketim kararını nasıl verdiğini –Firmaların neyi ve nasıl üreteceğine nasıl karar verdiğini –ve işçilerin ne kadar ve kimin için çalışacağına nasıl karar verdiğini fiyat mekanizması aracılığı ile düzenleyen tanımdır.

10 © The McGraw-Hill Companies, 2002 9 Kaynak dağılımı Kaynakların dağılmı toplum için son derece önemlidir Ve farklı toplumlarda farklı şekilde yapılır –Totaliter –Karma –Serbest piyasa

11 © The McGraw-Hill Companies, 2002 10 Piyasa ve ülkeler Kapalı ekonomi Serbest pazar ekon. Küba Çin Macaristan İsveç İngiltere ABD

12 © The McGraw-Hill Companies, 2002 11 Normatif ve Positif Ekonomi Pozitif ekonomi objektif açıklamalar ile ilgilenir –ör. Bir mal üzerine eğer vergi koyulursa o malın fiyatı yükselir. Normatif ekonomi değer yargısı taşır –ör. Sigara tüketimini önlemek için vergi koyarak fiyatını artıralım.

13 © The McGraw-Hill Companies, 2002 12 Mikro and Makro (1) Mikroekonomi –Bireysel ekonomik kararlar –Ör: Futbolcuların ücreti ve petrol fiyatları

14 © The McGraw-Hill Companies, 2002 13 Mikro and Makro (2) Makroekonomi –Ekonominin bütünündeki ilişkileri inceler –Ör: GSYİH, toplam fiyat seviyesi ve işsizlik

15 © The McGraw-Hill Companies, 2002 Ekonomik analizin araçları

16 © The McGraw-Hill Companies, 2002 15 Model ve veri Model –basitleştirici varsayımlara dayalı iskelet –ekonomik düşüncemizi organize etmemize yarar Veri –iktisatçıların gerçek dünyayla bağlantısı –zaman serileri (time series) –yatay kesit (cross section)

17 © The McGraw-Hill Companies, 2002 16 Reel ve nominal Birçok iktisadi değişken parasal olarak ölçülmüştür Nominal değerler –cari fiyatlardan ölçülmüştür Reel değerler –bir temel yıla göre değişen fiyatlar ayarlanarak bulunur –cari fiyatdan hesaplanır

18 © The McGraw-Hill Companies, 2002 17 Economik modeller: bir örnek Planlarımızı daha iyi organize edebilmek için gerçeğin basitleştirilmiş haline ihtiyacımız var Metro yolculuğuna olan talep = f(fiyatlar, gelir, tercihler)

19 © The McGraw-Hill Companies, 2002 18 İlişkiler Şekiller iktisatçılara iktisadi değişkenler arasındaki İlişkileri anlamaya yardımcı olur.

20 © The McGraw-Hill Companies, 2002 19 Ekonomik Deliller ekonomik teori ile ampirik gerçeklik arasındaki ilişkiyi şekil vs gösterir Ekonometri istatistiki tekniklerle gözlem gerçek arasındaki bağı test eder Deliller bir teoriyi reddetmemize neden olabilir Ya da desteklememize


"© The McGraw-Hill Companies, 2002 1. Hafta Ekonomi ve Ekonomi Bilimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları