Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 6.NCI YIL VE HAMZA İLE ÖMERİN İSLAMA GİRİŞLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 6.NCI YIL VE HAMZA İLE ÖMERİN İSLAMA GİRİŞLERİ."— Sunum transkripti:

1 15.03.2010

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 6.NCI YIL VE HAMZA İLE ÖMERİN İSLAMA GİRİŞLERİ

3 6.nci Yılda İnen Sureler: Meryem (İkinci Habeşistan Hicreti) Taha (Hz Ömer’in Müslüman Oluşu) Hakka Mearic Nebe Naziat İnfitar Vakıa PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI

4 6.nci Yıl’ın Özellikleri: Baskı İşkence Şiddet Zorluk Yalanlama Hakaret Habeşistana İkinci Hicret Hz Hamza ve Ömer’in Müslüman oluşu Davetin, Darul-Erkam’dan çıkıp Mekke sokaklarında Açıkça yapılması. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI

5 PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Kureyş müşriklerinin İslâm'a muhalefetinin bütün şiddetiyle devam ettiği bir sırada, kahramanlık ve yiğitlikleriyle meşhur iki kişi, Hamza b. Abdülmuttalib ve Ömer b. Hattab İslâmiyet'i kabul ettiler. Bu olay, Müslümanların güçlenmesine vesile olduğu gibi İslâm muhaliflerinde de şok etkisi yaptı

6 Abd-i MenafHaşim 5 Erk-5 Kız (Şeybe) Abdulmuttali b Ebu’l AslHz Abdullah Hz Hamza Ebu Talip (İslamı Red) Hz Abbas Ebu Leheb (İslamı Red) Dırar Haris (isl.önce öl) Zübeyr (isl.önce öl) Kusem HaclMukavvim HAŞİMİLER VE EMEVİLER’İN SOYU Abduşşems (Ümeyye) Harb Ebu Sufyan El-Hakem Affan Muaviye Yezid Hz Osman Mervan Abdül Melik (Emevi Half) Yezid

7 Ğalib Kilab Muharib Fihr (Kureyş) Lüey Yakaza HZ EBU BEKR VE HZ ÖMER SOYU Mürre Ka’b Husays Ka’b El-Hattab Temim Mahzum Ebu Kuhafe Hz Ömer Hz Ebu Bekr Amr Sehm Cumah

8 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza, yeğeni Hz. Muhammed (s.a.s.)’den bir kaç yaş büyüktü. İkisi çocukluk arkadaşı ve süt kardeş idiler. Hz. Hamza avlanmayı severdi. Avdan dönünce evine gitmeden Kâbe'yi tavaf ederdi. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

9 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Güçlü, kuvvetli idi; haksızlığa maruz kalanlara destek olurdu. Henüz Müslüman olmamıştı, ama yeğenini çok seviyor ve ona yapılan haksız muamelelere çok üzülüyordu. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

10 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza, Bir gün Ebû Cehil, Safâ tepesinin yanında Hz. Peygamber’e hakaret etmiş, dinini ve peygamberliğini küçümseyerek hakaret dolu sözler söyleyip her zamanki gibi onu incitip üzmüştü. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

11 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza, Hz. Peygamber ise karşılık vermemişti. Abdullah b. Cüd'an'ın bir câriyesi, olayın meydana geldiği yere yakın olan evinden olup biteni görmüş ve söyleneni duymuştu. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

12 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza, Bu kadın biraz sonra avdan dönen Hamza’ya, Ebû Cehil’in yaptıklarını anlattı. Hamza kadının anlattıklarını duyunca adeta zapt edilemez bir hal aldı.. Doğruca Mescid-i Haram’a giderek Kureyş'in ileri gelenleri ile birlikte oturan Ebû Cehil’e doğru ilerledi. Yanına varınca yayını kaldırarak başına vurup yaraladı. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

13 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza, Sonra da “Sen Muhammed’e sövüp sayarsın ha! İşte ben de onun dinindeyim. Elinden gelirse bana da cevap ver, bana da söv de seni göreyim”! diyerek onu tehdit etti. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

14 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza, Bu sırada Ebû Cehil’in kabilesi olan Mahzum oğullarından bazıları ona yardım etmek için harekete geçmek istediler. Ancak Ebû Cehil, Hamza’nın haklı olduğunu söyleyerek onlara engel oldu. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

15 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza, Hamza öfke ile bir karar vermişti. Halbuki daha önce yeğeninin davetini kabul etmeyi hiç düşünmemişti. Kararını eşrafa bildirdikten sonra evine gitti. Öfkeyle verdiği kararını düşündü. Doğru mu yapmıştı? Kararından dönse miydi? Bir yığın sorularla dolu bir zihinle o geceyi geçirdi. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

16 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza, Sonunda kesin kararını verdi. Sabah olunca Resulüllah'a giderek durumunu açıklayıp, İslâm'ı kabul ettiğini bildirdi. Hamza'nın mümin olması Mekke eşrafını düşüncelere sevk edip, korkuturken; başta Resulüllah olmak üzere müminleri sevindirdi. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

17 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza, Müminler Hamza'nın islâm'a girişiyle kuvvet kazandılar, güvenleri arttı. Hamza'nın islâm'a girişinin verdiği cesaret ve güvenle olsa gerek, takip eden günlerden birinde, Ebû Bekir bir karar verdi. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

18 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza, Gayesi Kabe'ye giderek açıktan Kur'an okumaktı. Bu amaçla Kabe'nin yanına, Mekke eşrafının toplantı mahallinin (Dâru'n Nedve'nin) yakınına giderek, Kur'an okumaya başladı. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

19 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza, Eşraf şaşırdı. Ancak çabucak şaşkınlıklarını üzerlerinden atıp Ebû Bekir'e saldırdılar. Onu çok ağır bir şekilde dövdüler. Çevreden yetişenler Ebû Bekir'i baygın şekilde oradan uzaklaştırıp evine götürdüler. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

20 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza’nın İslâmiyet'i kabulü Hz. Ömer’den önce idi. O sırada Hz. Peygamber Dârülerkam’da faaliyetini sürdürüyordu. Hz. Peygamber bir taraftan tebliğ vazifesini sürdürürken diğer taraftan İslâm’ın ve Kur’an’ın zaferi için bazı kuvvetli şahsiyetlerin hidayete ermesi için Yüce Allah’a dua ediyordu. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

21 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ebû Cehil ve Ömer’den birinin hidayeti için şöyle dua etmiştir: “Allah’ım! İslâmiyeti ya Ebü’l-Hakem b. Hişam (Ebû Cehil) veya Ömer b. Hattâb ile te’yid edip güçlendir.” Nasib, Ömer b. Hattab’a imiş. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

22 Ğalib Kilab Muharib Fihr (Kureyş) Lüey Yakaza HZ EBU BEKR VE HZ ÖMER SOYU Mürre Ka’b Husays Ka’b El-Hattab Temim Mahzum Ebu Kuhafe Hz Ömer Hz Ebu Bekr Amr Sehm Cumah

23 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Adiy kabilesine mensuptu. Hamza’dan Üç dört gün sonra Hz. Ömer de müslüman oldu. Peygamberlik güneşi doğduğunda Hz. Ömer 27 yaşında idi. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

24 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Zeyd'den dolayı tevhid inancının sesi Hz. Ömer'in ailesinde yabancı bir ses olmaktan çıkmıştı. Nitekim bu ailede ilk önce Zeyd'in oğlu Saîd Müslüman oldu. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

25 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Saîd (ra), Hz. Ömer'in kızkardeşi Fâtıma ile evliydi. Bu ilişkiden dolayı Fâtıma da müslüman olmuştu. Bu ailede bir başka değerli kişi olan Na'îm b. Abdullah da islâm'ı kabul etmişti. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

26 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ama Hz. Ömer hâlâ müslümanlıktan uzaktı. Bir gün kulağına bu haberler ulaşınca çok hiddetlendi. Hatta kabile içinde müslüman olanlara bile düşman oldu. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

27 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ama islâm sevgisi ve müslüman olma huzuru öyle bir şeydi ki, sardığı kimseyi bir daha bırakmıyordu. Ömer, bu eziyet ve işkencelerle kimseyi islâm'dan soğutamadı. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

28 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Mekke meclisinin toplanıp, Resulüllah'ı davasından vazgeçirmenin yeni yöntemlerini tespit etmeye çalıştıkları bir gün, Ömer b. Hattab bir teklifte bulundu. Artık köklü bir çözümün gerektiğini ifade etti. Bu çözüm ise belli olmuştu; Resulüllah'ı öldürmek. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

29 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ancak daha önceleri de bazen dillendirilmiş bu konuyu Haşim oğullarının tepkisi nedeniyle uygulamaya koyamamışlardı. Ömer bu işi üstlenebileceğini, Haşim oğullarının öfke ve tepkisine sadece kendisinin muhatap olacağını söylüyordu. Bu bireysel bir girişim olarak takdim edilecekti. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

30 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Toplantıda bulunanlar Ömer b. Hattab‘ın bu işi üzerine alması karşısında, artık problemlerinin sona ereceği, eski rahat günlerine kavuşacakları düşüncesiyle sevindiler. Ömer b. Hattab vakit kaybetmeden kılıcını kuşanıp Resulüllah'ı bulup öldürmek için yola çıktı. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

31 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Yolda Adiy kabilesinden Nuaym b. Abdullah’a rastladı. Nuaym; ‘’Nereye gidiyorsun Ey Öner’’. Ömer; “Kureyş'in birliğini bozan ve onları akılsızlıkla itham eden, dinlerini kötüleyen, ilahlarına hakaret eden Muhammed’i öldürmeye!”. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

32 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Nuaym; ‘’Muhammed’i öldürürsen Abdümenaf oğulları seni sağ bırakmaz’’. Haberin var mı ‘’Enişten Saîd b. Zeyd ile kızkardeşin Fâtıma da Müslüman olmuş ’’. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

33 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, İslâm’ı kabul etmiş olan Nuaym’ın muhtemelen bundan maksadı, Saîd ile Fatıma’yı ihbar etmek değil, Ömer’in ilgisini başka tarafa yöneltip zaman kazanmaktı. Kızkardeşini öldürmeyebilirdi; ama Hz. Muhammed (s.a.s.)’i öldürmeye kararlı görünüyordu. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

34 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Ömer derhal eniştesinin evine yürüdü. Habbâb b. Eret onlara Kur’an öğretiyordu. O, Ömer’i görünce hemen gizlendi. Ömer hiddetle içeriye girdi. Dışarıda iken, evde okunan Kur’an’ı işitmişti. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

35 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Duyduklarının doğru olduğuna kanaat getirdi. Eniştesini ve kız kardeşini dövmeye başladı. Kızkardeşi; ‘’Biz İslâm’ı kabul ettik, ne pahasına olursa olsun bundan vazgeçmeyeceğiz’’. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

36 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Bunun üzerine Ömer, ‘’okuduklarınızı bana getirin’’. Fâtıma, Kur'ân-ı Kerîm ayetlerini getirip önüne koydu. Eline alıp baktığında Taha Suresi yazılıydı: PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

37 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Tâ, Hâ. Ey Muhammed! Biz sana bu Kur'an'ı üzülüp sıkıntı çekmen için indirmedik. Sadece Allah'tan korkan kimselere bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

38 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Kur'an, yeri ve gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir. O sınırsız rahmet sahibi ki, mutlak kudret ve hükümranlık tahtına kurulmuştur. Göklerde, yerde, göklerle yer arasında ve yer altında ne varsa, hepsi O'nundur. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

39 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Sözü ister gizle, ister açığa vur, O insanın gizli düşüncelerini de bilir, gizlinin gizlisi duygularını da. Allah, O'ndan başka gerçek hiçbir ilâh olmayandır. En güzel isimler O'nundur …. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

40 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Hz Musa, Firavn ve Sihirbazların kıssasını da okuduktan sonra, çok şaşırdı. Anlatılanlar Muhammed ile kendilerinin durumuna ne kadar çok benziyordu. Ancak, bu okuduklarına göre kendileri yanlış tarafı temsil ediyordu. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

41 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Okuduklarının etkilendi. Şaşkın bir şekilde; 'Bu sözler ne kadar güzel, ne kadar değerli' demeye başladı. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

42 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Bunun üzerine Habbâb b. Eret gizlendiği yerden çıktı. Ömer; ‘’Muhammed’in bulunduğu yere gitmek istiyorum’’ dedi ve Dârülerkam’a yürüdü. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

43 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, İçeridekiler Ömer’in kılıcını kuşanmış vaziyette geldiğini görünce kapıyı açmakta tereddüt ettiler. Fakat içeride bulunan Hz. Hamza; “İyi niyetle gelmişse bu iyiliği kendinden esirgemeyiz; yok eğer bir kötülük arıyorsa onu kendi kılıcıyla öldürürüz” PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

44 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Bunun üzerine Hz. Peygamber; ‘’kapıyı açınız’’ dedi ve Ömer’i avluda karşılayarak, ‘’Ne maksatla geldin Ey Ömer’’. Ömer “Ey Allah’ın Resûlü! Ben Allah’a, onun elçisine ve Allah tarafından indirilen şeylere inanmak için geldim” PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

45 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab, Hz. Peygamber; bunun üzerine ‘’Allah’u Ekber’’ dedi. Hz. Ömer’in İslâm’ı kabul etmesi Müslümanları güçlendirdi ve sevindirdi. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

46 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Ömer'in müslüman oluşuyla birlikte durum bir anda değişti. O, herkese müslümanlığını açıkladı. Kâfirler önceleri çok şiddetle karşı koydularsa da Ömer ayağını sağlam bastı, geri adım atmadı. Onlara sürekli direndi. Nihayet müslümanlardan bir grupla birlikte gidip, Kabe'de namaz kıldı. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

47 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Sahîh-i Buhâri de şöyle yazmaktadır: "Hz Ömer müslüman olunca bir kıyamet koptu. Tesadüfen As b. Vâil çıkıp geldi: As b. Vail; 'Bu gürültü, bu hengâme nedir?' Oradakiler: 'Ömer mürted oldu' PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

48 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları As b. Vâil : 'Peki, olduysa ne olmuş yani, ben de Ömer'i himayeme aldım' dedi.” PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

49 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Burada, insanların İslâm'a dahil olmasında, şahısları ve kitleleri İslâm'a cezbetmede Kur’an-ı Kerîm’in tesirine işaret etmek gerekir. Ömer ve onun gibi pek çok kimsenin İslâm'a girmesinde Kur’an-ı Kerim’in üslubunun güzelliğinin ve etkileme gücünün rol oynadığı görülmektedir. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

50 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Kur'an üslûp ve edebî özellikler bakımından beşerin söyleyemeyeceği üstünlüğe sahiptir; kulağı okşadığı kadar kalbe de hitap eder. Kur’an’ın cazibesine kapılıp müslüman olan daha pek çok kişi sayabiliriz. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

51 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer’den başka; Devsli meşhur şair Tufeyl b. Amr’, Ebû Zer el-Gıfârî’, Ünlü sihirbaz Dımâd b. Sa’lebe’, Akabe mevkiinde İslâm’ı kabul eden Hazrecli altı kişi, Evs kabilesi reislerinden Sa’d b. Muaz Kur’an-ı Kerim’i dinledikleri anda Müslüman oldukları bilinmektedir. ……. PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI


"15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 6.NCI YIL VE HAMZA İLE ÖMERİN İSLAMA GİRİŞLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları