Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLARI TANIYALIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLARI TANIYALIM."— Sunum transkripti:

1 15.03.2010

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLARI TANIYALIM

3 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Hatice: Mekke'nin zenginlerindendi. Peygamberle evlendi. 25 yıllık evliliklerinde 6 çocukları oldu.

4 Hz Hatice Doğum: 555 Evlenme: 595 (40 yaş) Ölümü: 620 (Nübv. 10) Kasım D: 596 Ö: 598 Zeynep D:600 Ö:630 Rukiye D:603 Ö:625 Ümmü Gülsüm (22) Fatıma D:605 Ö:630 Abdullah (3 ay) Hz Emame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep TORUNLARI

5 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ali: Haşimilerden. Ebu Talib'in oğlu, Peygamberin amcaoğlu, Manevi kardeşi, Halifesi, Ehlibeyti, Vahy katibi, Damadı (Fatıma’nın eşi).

6 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Peygamber Hatice ile evlendikten sonra Ali'yi yanına aldı. Ali, hicrette peygamberin yatağına yatarak kafirleri şaşırttı. Peygamberin kızı Fatıma ile evlendi. İslam'ın kılıcı, ilmin kapısı namıyla anıldı. Aşere-i Mübeşşereden. Peygamberi, vefat ettikten sonra yıkayan, defnedendi.

7 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; 4.Halife iken Cemel'de Ayşe ve diğer muhaliflerle, Sıffin'de Muaviye ile savaştı. 661'de 63 yaşında Haricilerce şehit edildi. Oğulları Hasan ve Hüseyin'i de muhalifler şehit etti. Türbesi Kufe'dedir.

8 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ebubekir: Babası Ebu Kuhafe, annesi Ümmülhayr. Teymilerden.

9 Ğalib Kilab Muharib Fihr (Kureyş) Lüey Yakaza HZ EBU BEKR VE HZ ÖMER SOYU Mürre Ka’b Husays Ka’b El-Hattab Temim Mahzum Ebu Kuhafe Hz Ömer Hz Ebu Bekr Ö:634 Amr Sehm Cumah

10 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Peygamberden iki yaş küçüktü. Zengin bir tacir, mekkelilerin güvendiği bir hakemdi. Servetini sonra İslam'a harcadı.

11 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; İşkencedeki müslümanları satın alıp azad etti. Kızı Ayşe'yi peygambere nikahladı.

12 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Cahiliyede puta tapmaz, içki içmez, günaha dalmazdı. Sıddık namıyla tanındı. Hicrette peygamberin yanındaydı, mağarada peygamberle saklandı.

13 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Bütün savaşlara katıldı. Hac emiri oldu. Peygamber öldüğünde dağılanları toplayıp şu hutbeyi okudu: Ey nas, Muhammede tapan varsa bilsin ki o öldü, Allah'a tapan varsa bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez.

14 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; İttifakla halife seçildikten sonra yalancı peygamberlerle savaştı. Kuranı topladı. 142 hadis rivayet etti. 634'de vefat etti.

15 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Zeyd: Peygamberin kölesiydi, azat edildi, evlatlığa alındı. Manevi oğlu oldu. Peygamber ona Zeynep'i nikahladıysa da geçinemediler,

16 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Zeynep peygambere nikahlandı. Seriyye komutanlığı yaptı, 629‘ da Mute'de şehit oldu.

17 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Osman: Emevilerden. Babası Affan.

18 Abd-i MenafHaşim 5 Erk-5 Kız (Şeybe) Abdulmuttali b Ebu’l AslHz Abdullah Hz Hamza Ebu Talip (İslamı Red) Hz Abbas Ebu Leheb (İslamı Red) Dırar Haris (isl.önce öl) Zübeyr (isl.önce öl) Kusem HaclMukavvim HAŞİMİLER VE EMEVİLER’İN SOYU Abduşşems (Ümeyye) Harb Ebu Sufyan El-Hakem Affan Muaviye Yezid Hz Osman Ö:656 Mervan Abdül Melik (Emevi Half) Yezid

19 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Namı zinnureyn (peygamberin iki kızıyla evlendiğinden, Rukiye ölünce Ümmü Gülsüm'le evlendi). Aşerei mübeşşereden. Rukiye ile Habeşistan'a gidenlerden. Bedir dışındaki savaşlara katıldı. 644'de halife oldu.

20 Hz Hatice M25/H40 Sevde b. Zem’a (Dul) M53 Hz Aişe H1-H2 evlendi 623-624 Hz Hafsa b. Ömer Hz Zeynep b. Hüzeyme Hz Zeynep b. Cahş Hz Muhammed (s.a.v) Hz Ümmü Seleme Hz Ümmü Habibe (H7) Hz Cüveyriye b.Haris Hz Safiyye b. Huyey (H7) Hz Meymune b. Haris (H7) EŞLERİ Kasım (596-598) Zeynep (600-630) Rukiye (603-625) Ümmü Gülsüm (22) Fatıma (605,633) Abdullah (3 ay) İbrahim (17 Ay) Hz Mariyetül Kıptiyye ÇOCUKLARI Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep TORUNLARI 2.1.1 HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ Abdullah 2 yaş ölm. Eşi : Ebu’l As Eşi: Hz Ali Eşi: HzOsman Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ali Öl: çocuk Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Eşi: HzOsman Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ali Öl: çocuk Eşi : Ebu’l As Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Eşi: HzOsman Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ali Öl: çocuk Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi : Ebu’l As Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi: HzOsman Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi : Ebu’l As Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi: Hz Ali Eşi: HzOsman Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi : Ebu’l As Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ebu Leheb’in çocukları İlk Eşi: Uteybe ilkEşi: Utbe İlk Eşi: Uteybe ilkEşi: Utbe

21 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Sebe taraftarları evini kuşattı, oruçluyken Kuran okurken şehit edildi (656). Cenazesini Zübeyr kaldırdı, Baki mezarlığına gömüldü. Osman zengindi, vahy katibiydi.

22 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Kuranı çoğalttı. Lakabı Naşirul Kuran'dı. 146 hadis rivayet etti.

23 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Abdurrahman: Babası Avf. Zühreoğullarından. Habeşistan'a gidenlerden. Uhud'da yaralandı. 651'de vefat etti.

24 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Sad: Zühreoğullarından, babası Ebu Vakkas. Bütün savaşlara katıldı, Kadisiye'de zafer kazandı. Fitne devrinde Cemel ve Sıffin'e katılmadı. 674'de Medine'de öldü.

25 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Zübeyr: Babası Avvam.

26 Kusay Abd-i Menaf Haşim (Amr) (Şeybe) Abdulmuttali b Hz Abdullah Hz Muhammed (s.a.v) Zühre Kilab Abdul-UzzaAbduddar Esed Hüveylid Nevfel El-Avvam Hz Hatice HZ HATİCE’NİN SOYU Varaka Ez-Zubeyr Ö:656 Amr

27 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ayşe'nin kardeşi Esma ile evlendi. Habeşistan'a giden kafiledeydi. Yermuk savaşında yaralandı. Zengindi. Ali'ye karşı Cemel'de muhalif saftaydı. 656'da şehit edildi. 38 hadis rivayeti vardır.

28 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Talha: Ashabı şuradan (Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Sad, Abdurrahman). Teymilerden. Babası Abdullah. Bedir savaşında Şam'daydı. Uhud'da peygamberi korurken yaralandı. Hz Ali'nin halifeliğine zorla biat etti sonra muhaliflere katıldı.

29 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Cemel'de yer aldı. 656'da öldü. 38 hadis rivayeti vardır.

30 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ebu Ubeyde: Fihroğullarından, Habeşistan'a gidenlerden, 639'da taun salgınında öldü, Mezarı Şeria'da Amya'dadır.

31 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Said: Babası Zeyd. Adevioğullarından. Ömer'in eniştesi. Habeşistan muhacirlerinden. Talha ile Şam'dayken Bedir'e katılamadı. 671'de Medine'de öldü.

32 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Hamza: Peygamberin amcası ve sütkardeşi. Haşimilerden.

33 Abd-i MenafHaşim 5 Erk-5 Kız (Şeybe) Abdulmuttali b Ebu’l AslHz Abdullah Hz Hamza Ö:625 Uhud Ebu Talip (İslamı Red) Hz Abbas Ebu Leheb (İslamı Red) Dırar Haris (isl.önce öl) Zübeyr (isl.önce öl) Kusem HaclMukavvim HAŞİMİLER VE EMEVİLER’İN SOYU Abduşşems (Ümeyye) Harb Ebu Sufyan El-Hakem Affan Muaviye Yezid Hz Osman Ö:656 Mervan Abdül Melik (Emevi Half) Yezid

34 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Allah'ın arslanı lakablı. Seriyye komutanı. Bedir'de düelloya çıkan üç sahabiden biri (Ali, Ubeyde, Hamza). Uhud'da 625'de Habeşli Vahşi'nin mızrağıyla şehit oldu.

35 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ömer: Namı Faruk. Peygamberden on üç yaş küçüktü. Babası Hattab. İkinci halife.

36 Ğalib Kilab Muharib Fihr (Kureyş) Lüey Yakaza HZ EBU BEKR VE HZ ÖMER SOYU Mürre Ka’b Husays Ka’b El-Hattab Temim Mahzum Ebu Kuhafe Hz Ömer Hz Ebu Bekr Ö:634 Amr Sehm Cumah

37 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Suriye, Filistin, Mısır, İran'ı fethetti. Halefini seçemeden, Ebullülü adlı bir İranlı köle tarafından sabah namazında zehirli hançerle vuruldu, üç gün sonra öldü.

38 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Cafer: Ebu Talib'in oğlu, Ali'nin kardeşi. Habeşistan 'a gidenlerin başkanı. Namı Tayyar. Mute'de şehit oldu.

39 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ebu Zer El Gıffari : Ebu Zerr daha önceden putperestliği terketmişti. Belli bir düzen ve biçimde değil de aklına nasıl gelirse o şekilde Allah'ın adını zikreder, namaz kılardı.

40 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'in durumunu duyunca, doğru bir haber getirmesi için kardeşini gönderdi.

41 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Kardeşi Mekke'ye geldi ve Peygamber'in yanına giderek Kur'ân sûrelerini dinledi. Geri dönüp Ebu Zerr'e: "Bir adam gördüm, halk ona 'dinden döndü=hanîf oldu' diyor, ama O güzel ahlak ve temizlenmeyi öğretiyor, anlattığı sözler şiir değil, bambaşka şeyler, senin hareket tarzın O'na çok benziyor" dedi.

42 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ 3.2.2 İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ebu Zerr bu sözlerle yetinmedi. Kalkıp doğruca Mekke'ye gitti. Hz. Peygamber'in anlattıklarını doğrudan mübarek ağzından dinledi ve islâm'ı kabul etti. Hayatı boyunca dünyevî iş ve ilişkilerden uzak durdu. Müslüman için mal, mülk, servet yığmanın doğru ve caiz olmadığına inanıyordu.


"15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLARI TANIYALIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları