Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA I. Ticaret Müşavirleri Konferansı 25-30 Nisan 2011 28 Nisan 2011 TİM Dış Ticaret Kompleksi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA I. Ticaret Müşavirleri Konferansı 25-30 Nisan 2011 28 Nisan 2011 TİM Dış Ticaret Kompleksi."— Sunum transkripti:

1 Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA I. Ticaret Müşavirleri Konferansı 25-30 Nisan 2011 28 Nisan 2011 TİM Dış Ticaret Kompleksi

2  Bölgenin potansiyeli en yüksek pazarı Almanya’dır. İkinci önemli pazar olarak İngiltere görülmektedir.  Türkiye bölgede Almanya ve İngiltere’de hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe güçlü konumdadır. Ayrıca ülkemiz Almanya’da makine ve aksamları sektörü ile turizm sektöründe güçlüdür.  Müteahhitlik yatırımları açısından Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek Türkiye için potansiyel içermektedir. Fırsatlar 2011 Nisan 2

3  Bölgede siyasi ve ekonomik risk faktörü yüksek ülkeler sırasıyla Yunanistan, Portekiz ve İrlanda’dır. Siyasi ve ekonomik riski en düşük ülkeler Almanya ve İsviçre’dir.  Bölgenin lojistik imkanların en iyi durumdaki ülkeleri sırasıyla Almanya, İngiltere, Fransa*’dır. Bu alanda en kötü durumdaki ülkeler Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk*’tur.  Yetişmiş insan gücü İngiltere, Almanya ve Finlandiya*’da en iyi durumdayken, Kosova, Hırvatistan ve Makedonya*’da en zayıf durumdadır.  Türkiye’nin tanıtımı ve imajı KKTC, Arnavutluk ve Makedonya’da en iyi durumdayken, Hırvatistan, İrlanda* ve Slovakya’da en zayıf durumdadır. Sorunlar-I 2011 Nisan 3

4  Türk iş dünyası en çok Almanya, Romanya ve Kosova’ya nüfuz etmişken, en az ilişkide bulunulan ülkeler Yunanistan, İrlanda, Hırvatistan ve Baltık Ülkeleri’dir.  İş kurma, yabancı yatırımlar, vergiler vs. açısından bürokratik işlemlerin en kolay olduğu ülkeler Macaristan, Sırbistan ve Bosna Hersek iken, bürokrasinin en fazla olduğu ülkeler Yunanistan, İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti’dir.  En önemli pazara giriş engelleri Almanya’da idari engeller ve standartlar, İtalya’da idari engeller, İspanya’da standartlar olarak görülmektedir. Sorunlar-II 2011 Nisan 4

5  En doğru pazara giriş aracı Almanya’da fuar, İngiltere’de ofis mağaza açma, İspanya’da fuar, İtalya’da yerli ortak edinme, Polonya’da fuar ve ticaret heyeti olarak değerlendirilmektedir.  Türkiye için pazarda büyüme potansiyeli ve işbirliği imkanı Almanya’da en çok hazır giyim ve gonfeksiyon ile yaş ve kuru meyve, sebze ve mamulleri sektörlerinde, İspanya’da sanayi sektörlerinde, Hollanda’da ise hazır giyim ve konfeksiyon ile otomotiv sektörlerinde görülmektedir.  Hammadde ve girdi tedariki konusunda Almanya’da demir-demir dışı metal, Romanya’da demir demir dışı metal, hububat, bakliyat, Avusturya’da otomotiv, Arnavutluk’ta değerli maden-mücevherat, demir ve demir dışı metal, Makedonya’da madencilik, Hırvatistan’da zeytin – zeytinyağı ve su ürünleri yatırımları yapma imkanları değerlendirilebilir. Öneriler 2011 Nisan 5

6 2011 İhracat Hedefleri (Milyon Dolar) 2011 Nisan 6 Almanya 12400Çek Cumh.1400 Yunanistan 2000İtalya9100 Belçika 2350İsveç1400 Macaristan 500Polonya2000 Romanya 1575Avusturya1200 İrlanda 350KKTC1100 Danimarka 850Sırbistan350 Hollanda 3000Bosna-Hersek246 Portekiz 550Makedonya300 İngiltere 11000Hırvatistan285 İspanya 5500 Fransa 6725 Toplam Hedef: 64.181 Milyon Dolar

7  Daha çok bilgi akışı sağlanmalıdır.  Müşavirler yapılan araştırma ve çalışmalardan daha çok haberdar edilmelidir.  İGEME ve diğer kuruluşların yurt dışı temsilcilikleri her yönden bilgi desteğinde bulunmalıdır.  Sürekli bilgi alışverişine uygun ortam sağlanmalıdır.  Birleşme ve satın almalar için olası fırsatların iş adamlarımıza iletilmesi önemlidir.  Tarife dışı engeller yakından takip edilmelidir.  Firmalarımızın karşılaştıkları teknik engeller konusunda Müsteşarlığımızı bilgilendirmeleri önemlidir. Ticaret Müşavirlerinden Beklentiler 2011 Nisan 7

8  Makedonya hemen hemen bütün sektörler için önemli ve ihracat açısından elverişlidir. İthalata bağımlıdır. Ülkede sağlık ve turizm yatırımlarına önem verilmektedir.  Batı’da markalaşmanın doğuya olan ihracatımıza da olumlu etkisi yüksek olacaktır.  Çok katlı büyük mağazalarda Türkiye günleri temalı tanıtımlar düzenlenmelidir.  Portekiz’de milli katılım fuarlarının artırılması, yerli ortak edinilmesi önemlidir. Portekiz’in etki alanında bulunan Angola – Brezilya gibi ülkelere açılım için Portekiz’in üs olarak kullanılması mümkündür. Diğer Husus ve Öneriler 2011 Nisan 8

9 Avrupa - Değerlendirme 92011  Yaşlı ama zengin nüfus.  Büyüme yavaş (AB-15)  Ama fırsatlar var:  Bölgenin potansiyeli en yüksek pazarları Almanya ve İngiltere olarak görülmektedir.  Türkiye, bölgede Almanya ve İngiltere’de hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe güçlü bir konumdadır. Ayrıca, Almanya’da makine ve aksamları ile turizm sektöründe de güçlüdür.  Müteahhitlik yatırımları açısından Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek Türkiye için potansiyel içermektedir.  Şirket satın almaları bölgede pazara giriş için önemli bir kanaldır.  Sorunlar  Vize, standartlar, teknik engeller önemli sorunlar olarak görülmektedir.  Öneriler  Bölge için en doğru pazara giriş aracı fuar, ofis mağaza açma, yerli ortak edinme, ve ticaret heyeti olarak değerlendirilmektedir.  Türkiye için Avrupa pazarında büyüme potansiyeli ve işbirliği imkanı hazır giyim ve konfeksiyon ile yaş ve kuru meyve, sebze ve mamulleri, makina sektörlerinde, hazır giyim ve konfeksiyon ile otomotiv sektörlerinde görülmektedir.  Hammadde ve girdi tedariki konusunda Avrupa’da demir-demir dışı metal, hububat, bakliyat, otomotiv, değerli maden-mücevherat, madencilik ve su ürünleri yatırımları yapma imkanları değerlendirilebilir.

10 Teşekkür Ederiz… Avrupa Çalışma Grubu 2011 Nisan 10


"Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA I. Ticaret Müşavirleri Konferansı 25-30 Nisan 2011 28 Nisan 2011 TİM Dış Ticaret Kompleksi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları