Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADIN ÇALIŞANLAR VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Ders Adı: Kurumsal İletişim Prof. Dr. Nursel TELMAN Hazırlayan Melis VARAN 29.11.2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADIN ÇALIŞANLAR VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Ders Adı: Kurumsal İletişim Prof. Dr. Nursel TELMAN Hazırlayan Melis VARAN 29.11.2007."— Sunum transkripti:

1 KADIN ÇALIŞANLAR VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Ders Adı: Kurumsal İletişim Prof. Dr. Nursel TELMAN Hazırlayan Melis VARAN 29.11.2007

2 İÇERİK ψÖψÖψÖψÖrgüt nedir? ψÖψÖψÖψÖrgütsel iletişim ψTψTψTψT.C.’de iş gücünün cinsiyetlere dağılımı ψTψTψTψTürkiye’de kadın ψ3ψ3ψ3ψ3 Engel ψ6ψ6ψ6ψ6 Önyargı ψCψCψCψCam tavan ψSψSψSψStres ve cinsiyet ψCψCψCψCinsel taciz ψDψDψDψDuygusal zorbalık (mobbing)

3 ÖRGÜT NEDİR? ψ“ψ“ψ“ψ“Üretim” için bir araya gelmiş, ψdψdψdψdeğişik görüş ve bilgilere sahip, ψfψfψfψfarklı ama ortak amaca ulaşmak için birbirine bağımlı olan insanların oluşturduğu birimlerdir.

4 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ψ Örgütte çalışanların birbirine bağlanması ψ Koordinasyon ve uzlaşma ψ Üretim ψ Örgüt dışı adaptasyon ψ Örgüt dışı bilgi giriş çıkışında başarı sağlar

5 TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ

6 TÜRKİYE’DE KADIN

7 ψ 1924-1934  Kadın hak ve hukukunu güvence altına alma çalışmaları ψ 1934  Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi ψ Bugün  Yüksek yöneticiliklerde  %4

8 KADIN ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN ÜÇ ENGEL ψ Erkek egemen toplumda gücün erkekler tarafından kullanılmaya devam edilmesini istemek ψ Kadın yöneticilerin kadınları desteklememesi  Cinsiyet körlüğü ψ Diğer iki engelle birleşince kadının toplumda çok fazla mücadele etmesi gerekiyor Z. Aycan

9 ÖNYARGILAR ψ Kadın yöneticilerin fikirlerine erkek yöneticilerinkine oranla daha çok karşı gelinir ψ Kadın yöneticiler başarılı olmak için erkek yöneticilerden daha çok çabalamalıdırlar ψ Kadın yöneticiler ciddiye alınmak için daha “erkeksi” davranmalıdır

10 ÖNYARGILAR ψ Erkek yöneticilerle karşılaştırıldığında, kadın yöneticiler kendilerini sürekli kanıtlamak durumundadırlar ψ Kadın yöneticilerin yaptıkları işlere erkek yöneticilerin yaptıkları işlerden daha eleştirel yaklaşılır ψ Kadın yöneticiler başarıları karşısında erkek yöneticilere oranla daha az övünürler S.Moore, L.Grubverg, E.Greenberg, 2004 S.Moore, L.Grubverg, E.Greenberg, 2004

11 CAM TAVAN ETKİSİ (GLASS CEILING) ψ Bir kişinin hiyerarşik hiyerarşik yükselişinin önündeki bir engel ψ Çoğunlukla cinsiyet ya da ırk gibi ayrımcılık sembolleri kaynaklıdır ψ Tavan  dikey yükselme Cam  engelin transparanlığı Cam  engelin transparanlığı ψ Resmi olarak kişinin karşısına çıkan bir bariyerden ziyade görünmez bir politikanın sonucudur

12 STRESS VE CİNSİYET FARKLILIKLARI ψ Kadın ve erkeklerin stres tepkileri farklıdır ψ İş stresinden kaynaklanan sebeplerin varlığı halinde erkekler  saldırganlık erkekler  saldırganlık kadınlar  kaygı ve çökkünlük kadınlar  kaygı ve çökkünlükgöstermektedir

13 İŞ YERİNDE CİNSEL TACİZ ψ Cinsellik içeren ifadeler/imalar, ψ istenmeyen fiziksel dokunuşlar, ψ karşı tarafın (çoğunlukla kadının) istemediğinin belirtilmesine rağmen sürekli olarak yinelenen flört teklifleri, ψ cinsel içerikli “şaka”lar, ψ fiziksel baskı, zorlama ψ içinde pornografik içerikli fıkra veya resimlerin yer aldığı elektronik postalar  Belirgin olan bir cinsiyet ayrımcılığıdır

14 İSTATİSTİKLERLE İŞ YERİNDE CİNSEL TACİZ Bir araştırma: ψ Kadın çalışanların % 40 ile % 70 arasında ψ erkek çalışanların % 10 ile % 50 arasında değişen bir oranının cinsel tacize maruz kaldıkları görülmektedir Bir başka araştırma: ψ kadın çalışanların % 31’inin en az bir kez tacize uğradıkları ψ erkek çalışanların da % 7’sinin tacize maruz kaldıkları belirlenmiştir.  Erkeklerin, kadınlardan daha fazla oranda cinsel tacize maruz kaldığına dair bulgular da mevcuttur

15 CİNSEL TACİZ KURBANLARI Genellikle ψ genç ψ evli olmayan ψ düşük eğitim düzeyine sahip ψ alt kademelerde yer alan ψ geçici bir süreyle işe alınan (örn., proje bazlı) ψ liberal-feminist politik görüşlere sahip kadınlar

16 İŞ YERİNDE DUYGUSAL ZORBALIK/TACİZ (MOBBING) ψ bir çalışan ya da yöneticinin, iş arkadaşları, astlar ya da yöneticiler tarafından sistematik ve sürekli bir biçimde kurbanlaştırılmasıdır. ψ haftada en az 1 kez gerçekleşmesi ψ en az 6 ay boyunca süregelmesi ψ belirli bir hedefe yönelik olması ψ zorbalığa maruz kalan kurbanın durumla baş etmekte zorlanıyor olması gerekmektedir

17 DUYGUSAL ZORBALIK ψ Erkek çalışanların genellikle erkek çalışanlar tarafından ψ Kadın çalışanların ise ağırlıklı olarak kadın çalışanlar olmak üzere her iki cinsiyetten çalışanlar tarafından duygusal zorbalığa uğradıkları belirlenmiştir

18 TARTIŞMA VE SORULAR TEŞEKKÜRLER Melis Varan 29.11.2007


"KADIN ÇALIŞANLAR VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Ders Adı: Kurumsal İletişim Prof. Dr. Nursel TELMAN Hazırlayan Melis VARAN 29.11.2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları