Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ. ÇEVRE NEDİR?  İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortama çevre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ. ÇEVRE NEDİR?  İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortama çevre."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ

2 ÇEVRE NEDİR?  İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortama çevre denir.  Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını, değişmesini ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesini çevre kirlenmesi olarak tanımlayabiliriz.

3 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ? ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ?  Plansız kentleşme  Hızlı nüfus artışı,  Plansız endüstrileşme

4 KİRLİLİK TÜRLERİ  Hava Kirliliği  Su Kirliliği  Gürültü Kirliliği  Toprak Kirliliği

5 Hava Kirliliğinin Nedenleri  Isınma  Endüstri  Motorlu taşıtlar

6 Emisyon Ve Emisyonların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri  Gaz ya da gaz ve partikül karışımlarının atmosfere verilmesine emisyon denir.  Gaz yada havada asılı durabilen ve de gözle görünmeyecek kadar küçük boyutta olan,katı yada sıvı, toz, kum, kül ve sis gibi parçacıklara partikül denir.

7 Emisyonların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Akciğer Kanseri Akciğer Kanseri Bronşit Bronşit Raşitizm Raşitizm Eklem Romatizması Eklem Romatizması Kalp Hastalıkları Kalp Hastalıkları Göz Yanmaları Göz Yanmaları Nefes Darlığı Nefes Darlığı Romatizma Romatizma Kan zehirlenmesi Kan zehirlenmesi

8 Alınabilecek Önlemler   Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.   Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının artırılması gerekir   Yakıtlar tekniğe uygun olarak yakılmalıdır   Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir.   Kurşunsuz benzin kullanımı arttırılmalıdır.   Motorlu araçların egzoz gazı ölçümlerinin yapılması gereklidir.

9 Hava Kirliliğinin Uzun Vadede Etkileri  Sera Etkisi ve Küresel Isınma  Ozon Tabakasının Delinmesi  Asit Yağmuru

10 Sera Etkisi ve Küresel Isınma  Atmosferin, ışığı geçirme ve ısıyı tutma özelliği vardır. Atmosferin ısıyı tutma yeteneği sayesinde suların sıcaklığı dengede kalır. Böylece nehirlerin ve okyanusların donması engellenmiş olur. Bu şekilde oluşan, atmosferin ısıtma ve yalıtma etkisine sera etkisi denir.  CO 2 ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış, atmosferin ısısının yükselmesine sebep olmaktadır. Bu da küresel ısınma olarak ifade edilir. Bu durumun, buzulların erimesi ve okyanusların yükselmesi gibi ciddi sonuçlar doğuracak iklim değişmelerine yol açmasından endişe edilmektedir.

11 İnsanların çeşitli faaliyetlerinin küresel ısınmaya katkısı  Enerji kullanımı %49,  Endüstrileşme %24,  Ormansızlaşma %14,  Tarım %13'tür.

12 Ozon Tabakası  Ozon tabakası ozon gazından oluşan ve atmosferin yukarı seviyelerinde başka bir deyişle yer yüzeyinden 10- 50 km yüksekte bulunan bir tabakadır.

13  Bu tabakanın temel rolü Ultraviyole (UV) ışınları olarak adlandırılan güneşin zararlı ışınlarına karşı bizleri korumaktır.

14  Ozon deliği; gerçekten bir delik-değildir.Ozon- tabakasındaki-bir- incelmedir.Bunun anlamı ise ozon tabakası gittikçe inceldiğidir.  Sebebi:bizlerin-havaya saldığı- kimyasallardır.maddelerdir. Bu kimyasallar ise günlük yaşamımızda kullanırlar ve de ozon tabakasına zarar verirler. Ozon Tabakası Deliği Nedir?

15 Ozon Tabakasına Zarar Veren Kimyasallar  Kloroflorokarbonlar (CFC’ler), genel olarak klima sistemlerinde, buzdolaplarında köpük üretiminde (örneğin yataklar için) kullanılır.  Halonlar, yangın söndürme cihazlarında kullanılır.  Metil bromid ise,tarımda böcek ilacı olarak kullanılır.

16 Asit Yağmurları  Yağan yağmurun asidik özellik taşımasına asit yağmuru denir. Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürt-dioksit ( SO 2 ) ve de azot oksitlerdir( NO X ).

17 Su Kirliliği Su buharı Yağış Buharlaşma Buharlaşma Göl Yeraltı Suyu Sızıntı Yandaki şekilde doğadaki su çevrimi görülmektedir. Yandaki şekilde doğadaki su çevrimi görülmektedir.

18 Su Kirliliğinin Nedenleri Kullanılan suların arıtılmadan doğaya verilmesi ile suların doğal kullanım alanlarının bozulması Kullanılan suların arıtılmadan doğaya verilmesi ile suların doğal kullanım alanlarının bozulması Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal özelliklerinin değişmesidir. Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal özelliklerinin değişmesidir.

19 Su Kirliliğinin Zararları Su Kirliliğinin Zararları Atık sulardaki kimyasal maddeler ve organik bileşikler suda çözünmüş olan oksijenin miktarının azalmasına sebep olur. Atık sulardaki kimyasal maddeler ve organik bileşikler suda çözünmüş olan oksijenin miktarının azalmasına sebep olur. Bu da suda yaşayan bitki ve hayvanların ölüm oranlarını artırmaktadır. Bu da suda yaşayan bitki ve hayvanların ölüm oranlarını artırmaktadır. Ayrıca insanlar için de içme ve kullanma suyu sıkıntısına yol açmaktadır. Ayrıca insanlar için de içme ve kullanma suyu sıkıntısına yol açmaktadır. Bu tür sular daha koyu renge ve pis kokuya sahiptirler. Bu tür sular daha koyu renge ve pis kokuya sahiptirler. Hatta bazı göller veya derelerde aşırı kirlenme sonucu canlı yaşamı sona ermiş ve içerisinde atıklardan meydana gelen adacıklar oluşmuştur. Hatta bazı göller veya derelerde aşırı kirlenme sonucu canlı yaşamı sona ermiş ve içerisinde atıklardan meydana gelen adacıklar oluşmuştur.

20 Gürültü Kirliliği Gürültü Hayatı Çekilmez Hale Getiren Çok Önemli Bir Çevre Kirliliğidir. Gürültü Hayatı Çekilmez Hale Getiren Çok Önemli Bir Çevre Kirliliğidir. Gürültü insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozabilen, iç performansını azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren bir tür kirliliktir. Gürültü insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozabilen, iç performansını azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren bir tür kirliliktir.

21 Erozyon Nedir?  Erozyon:Havanın ya da insanların müdahalesi sonucunda kaya parçacıklarının ve toprağın asıl yerlerinden kopmaları, taşınmaları ve başka bir yerde kalmaları sürecidir.  Erozyonun başlıca nedeni; toprağı koruyan bitki örtüsünün yok olmasıdır.

22 Erozyon Erozyon Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir. Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir. Kaybedilen toprak örtüsünün yeniden oluşması için binlerce yıl gerekir. Kaybedilen toprak örtüsünün yeniden oluşması için binlerce yıl gerekir.

23 Erozyonun Zararları Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır. Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır. Erozyon sonucu taşınan verimli topraklar, baraj göllerini doldurarak, ekonomik ömürlerini kısaltır. Erozyon sonucu taşınan verimli topraklar, baraj göllerini doldurarak, ekonomik ömürlerini kısaltır. Yeşil örtü ve toprağın elden gitmesi ile ortaya çıkan iklim değişikliği ve bozulan ekolojik denge sonucunda, doğal varlıklar kaybedilerek ekonomik zarara uğratır. Yeşil örtü ve toprağın elden gitmesi ile ortaya çıkan iklim değişikliği ve bozulan ekolojik denge sonucunda, doğal varlıklar kaybedilerek ekonomik zarara uğratır. Bitki örtüsü ve toprağın olmadığı bir yüzey, kar ve yağmur sularını ememediğinden, doğal su kaynakları düzenli ve sürekli olarak beslenemez. Bitki örtüsü ve toprağın olmadığı bir yüzey, kar ve yağmur sularını ememediğinden, doğal su kaynakları düzenli ve sürekli olarak beslenemez.

24 Katı Atıklar Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir. Ülkemizde ve dünyadaki katı atıkların yönetiminin üç temel ilkesi vardır. Bunlar; Ülkemizde ve dünyadaki katı atıkların yönetiminin üç temel ilkesi vardır. Bunlar; Az atık üretilmesi Az atık üretilmesi Atıkların geri kazanılması Atıkların geri kazanılması Atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesidir. Atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesidir.

25 Geri dönüşümü yapılabilen maddeler Camlar Kağıtlar Camlar Kağıtlar

26 Plastikler Metaller Plastikler Metaller

27 Geri dönüşümün yararları Doğal kaynaklarımız korunur Doğal kaynaklarımız korunur Enerji tasarrufu sağlanır Enerji tasarrufu sağlanır Atık miktarı azalır Atık miktarı azalır Ekonomiye katkı sağlanır Ekonomiye katkı sağlanır

28 KAYNAKLAR KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ,http://cevre.terimleri.com/Düzenleyen:N.C.B


"ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ. ÇEVRE NEDİR?  İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortama çevre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları