Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Görsel ve İşitsel Araçlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Görsel ve İşitsel Araçlar"— Sunum transkripti:

1 Görsel ve İşitsel Araçlar
1

2 Görsel araçlar Görsel araçlar

3 İlk eğitsel televizyon yayınları
İlk makaralı film 1888 yılında, George Eastman tarafından bulunmuştur. 1890’lı yılların ortasında kineskoplar kullanılmaya başlanmıştır. 3

4 1920’li yılların sonunda, filmler hareketin yanı sıra ses de kazanmıştır.
Hareketli filmlerin eğitim gücü bulunuşundan hemen sonra fark edilmiştir. 1920’li yıllarda, eğitim filmleri daha çok din eğitimi veren okullar tarafından kullanılmıştır. 4

5 Film ile yapılan sunum sınıf ortamının karartılmasını gerektirirken; televizyon ile yapılan sunum sınıf ortamının karartılmasını gerektirmemektedir. 5

6 Televizyon kavram olarak uzak anlamına gelen “tele” ile görme anlamına gelen “vision” sözcüklerinden oluşur. Televizyon teknik yönden, bir görüntüyü elektronik biçime dönüştürmeye ya da elektrik güçleri örüntüsü biçiminde kaydetme aracıdır. 6

7 Günümüzün en önemli kitle iletişim aracı olan televizyonla ilgili ilk çalışmaların İrlanda’lı telgrafçı Andrew May’ın 1873 yılında ışık dalgalarını elektrik akımına çevirmenin yollarını bulmasıyla başladığını söyleyebiliriz. 7

8

9 Işık dalgalarını elektrik akımına çevirmenin yollarının bulunmasının ardından 1884 yılında Rus bilim adamı Paul Nipkow resim tarayabilen bir araç geliştirmiştir. 9

10 Bu araçtan yararlanılarak 1923 yılında Washington’daki bir laboratuarda ilk televizyon deneme yayını yapılmıştır. 10

11 İlk düzenli televizyon yayını 1936 yılında İngiltere’de başlamıştır.
Türkiye’de ise televizyon yayınları 31 Ocak 1968 tarihinde başlamıştır. 1980 yılında ülkemizde renkli televizyon yayınlarına geçilmiştir. 11

12

13 Televizyon dersleri 1950’li yılların ortalarında yayınlanmaya başlamıştır.
Günümüzde bu yayınlardan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Türkiye ve dünyadaki birçok ülkedeki öğrencilerin yararlandığı bilinmektedir. 13

14 Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950’li yılların başında Houston ve Iowe Steat Üniversitelerinde kredi tamamlamak için televizyonla ders uygulamasına geçilmiştir. 1980 yılında ABD’deki lise sonrası kurumların yaklaşık üçte ikisinde televizyonla ders verilmekteydi ve yarım milyondan fazla öğrenci bu derslerin çoğuna kayıtlıydı. 14

15 İngiltere’de televizyon dersleri sunan kurumlardan en iyi bilineni Açık Üniversite’dir. Var olan kurumlarla eğitim amaçlarına ulaşamayan kişilere fırsat sunmak üzere 1971 yılında kurulmuştur. Programlar öğretim üyeleri ve BBC personelinden oluşan ekip tarafından sürekli güncelleştirilmektedir. 15

16 Almanya’da da açık üniversite vardır
Almanya’da da açık üniversite vardır. 1970’li yıllarda yüksek öğrenim görmek isteyenlerin sayısının artması 1974 yılında açık üniversitenin kurulmasına neden olmuştur. Bu üniversitenin tam zamanlı, yarı zamanlı, kursiyer, konuk ve ikinci dal öğrenimi olamk üzere beş değişik konumda öğrencisi vardır. Öğrencilerin başka bir üniversitede öğrenim görürken ders alma, ön lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi görme olanağı da vardır. 16

17 Türkiye’de televizyon derslerinin daha çok uzaktan eğitim gören öğrenciler için hazırlanıp yayınlanmakta olduğunu görmekteyiz. Televizyondan yararlanarak uzaktan eğitim uygulayan kurumlarımız Anadolu Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Açık öğretim Lisesi ve Açık öğretim İlkokulu’dur. 17

18 En önemli çocuk programı, 1969 yılında oluşturulan Susam Sokağı’dır.
Susam Sokağı’nda çocuklara harfler, rakamlar, geometrik şekiller gibi sembolik sunumlar ile algılama, sınıflama, sorgulama ve sorun çözme öğretilmektedir. video 18

19 Televizyon derslerinin hazırlanması
19

20 Televizyon dersleri Düz anlatım; bir sunucu tarafından efekt ve ses yardımı olmaksızın verilen derstir. Soru yanıt biçimindeki anlatım; ders iki kişinin birbirini tamamlayan konuşmalarıyla yapılır. Efekt ve ses kullanılmaz. Görüşme biçimindeki anlatım; uzman kişi veya kişilerle konuşularak yapılır. Oyunlaştırma biçimindeki anlatım; konular oyunlaştırılarak verilir. Karma biçimindeki anlatım; yukarıdaki tekniklerin tümü veya birkaçı kullanılır. 20

21 Televizyon derslerinin hazırlanması süreci;
Planlama Bütçelendirme Araştırma Yaratıcı Yazı Yazma Çekim 21

22 Televizyon dersleri tasarım ekibi
Proje Yöneticisi Yapımcı ve Yönetmen Öğretim Süreçleri Tasarımcısı Alan Uzmanı Senaryo Yazarı Eğitim Psikologu Grafik Uzmanı ve Video Grafik Uzmanı Ses Uzmanı 22

23 Grafik ve video grafik uzmanı: Düşünceleri etkili bir şekilde açıklayabilecek görüntü ve sembolleri yaratmak ve bulmaktır. Tasarım ekibinin sorumluluğu: Gelen öneriler ve belirlenen gereksinimler doğrultusunda televizyon dersinin gerekli olup olmadığını, hangi kitleye hangi amaçlarla yöneleceğini ve hedef kitlenin özelliklerinin neler olduğunu belirlemekte başlar. 23

24 Televizyon Derslerinin Hazırlanması
Televizyon derslerinin hazırlanması süreci; Yapım öncesi Yapım aşaması Yapım sonrası

25 Yapım Öncesi İşlemler;
Bir televizyon dersinin yapılmaya başlanmasından önce gelen bütün ilk süreçleri kapsamaktadır.

26 Televizyon derslerinin yapım öncesi işlemleri şunlardır ;
Gereksinim çözümlemesi Hedeflerin belirlenmesi Stratejilerin belirlenmesi Ayrıntılı öykünün hazırlanması Senaryonun resimli öyküsünün hazırlanması Dersin senaryosunun yazımı

27 Televizyon Derslerinin Hazırlanması
Televizyon dersiyle ilgili gereksinim çözümlemesi, hedefler ile stratejilerin belirlenmesi ve ayrıntılı öykünün hazırlanması işleminin ardından senaryonun resimli öyküsü hazırlanır.

28 Resimli öykünün hazırlanması;
Resimli öykü bir görsel canlandırma dizisidir. Resimli öykü hazırlamanın temel amacı görsel etkiyi güvence altına almaktır. Televizyon dersi senaryosunun resimli öyküsünün hazırlanmasından sonra senaryo yazılır. Sol tarafta yönetmenin not tutacağı boşluklar bırakılır. Senaryonun dili anlaşılır ve doğal konuşma diline yakın olmalıdır.

29 Yapım işlemleri; Yapım işlemleri stüdyoda gerçekleştirilir.
Televizyon stüdyolarının 3 temel öğesi vardır. Ses geçirmezlik İyi akustik Teknoloji Çekim işlemleri, yapım ilkelerine göre sesin ve görüntünün kaydedilmesi aşamasıdır. Yapılacak çekimlerde dersin eğitimci olma özelliği dikkate alınmalıdır.

30 Televizyon derslerinin yapımında yapımcı-yönetmen dışında, başka görevlilerde yer alır. Bunlardan bazıları şunlardır; Prodüksiyon yardımcısı Yönetmen Yönetmen yardımcısı Sahne yöneticisi Teknik yönetmen Ses yönetimi Görüntü yönetmeni Fotoğraf direktörü Senaryo danışmanı

31 Yapım işlemleri Uygun düzeyde boş kaset Kameraların ayarlanması
Stüdyonun ses geçirmezliği Çekim düzeninin ayarları Çekim işlemlerine başlanması ve yapılması

32 Yapım sonrası işlemler;
Televizyon derslerinde yapım sonrası bir kurgulama sürecidir. Kurgu yapılan kayıtların gerektiğinde özel efektlerde kullanarak birleştirilmesi yada belli görüntülerin içine başka görüntülerde sokularak dersin ortaya çıkartılması işlemidir.

33 Kurgu işlemi yapılırken uyulması gereken ilkeler;
Süreklilik: Dersin, dersin geçtiği çevrenin, hareketin, rengin ve sesin, televizyon dilinin özelliklerine göre sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bileşiklik: Kimi zaman ana amaç süreklilikten öte, olgunun kendisinde yoğunlaşma olabilir. Bağlam: Bağlam çekimi yapıldığı çevre ve çevrenin hedef kitleye yansıtılmasıyla ilgilidir. ETİK: Gerçeğin olabildiğince yansız olarak yansıtılmasını ifade eder.

34 Televizyon Derslerinin Yararları
Hareketin öğrenme açısından önemli olduğu durumlarda, kavramların öğretilmesi ve öğrenilmesinde etkilidir. Üretim aşamaları yada fen deneyimleri gibi aşamalı hareketlerin önemli olduğu durumlarda etkilidir. Öğrencilere doğrudan gözlenmesi tehlikeli yada mümkün olmayan olayları gözlem imkanı sağlar. Psikomotor becerileri en iyi gözlem ve alıştırma yoluyla öğrenilir. “Davranış”

35 Televizyon Derslerinin Sınırlılıkları
Tek yönlü iletişim aracı olması Televizyon yayınlarının hemen her yerde izlenemeyişi Derste öğrenci denetiminin olmaması Derslerin yayın zamanının tüm öğrencilere uygun olmayışı Ders üretimi için uzman ekibin gerekmesi Ders üretim maliyetinin yüksek olması

36 VİDEO

37 Video; görüntülerin bir televizyon ekranında veya ona benzer bir ekranda yansıması anlamını taşımaktadır. Video; Latincede “görüyorum” anlamına gelmektedir.

38 Videonun yararları Daha zengin, akıcı ve kalıcı bilgi sağlar.
Sınıf dışı cisim, olay ve ortamları sınıfa getirir ve bunların gerçek hareket ve sesleri ile sunulmasını sağlar. Işık, renk, hareket ve ses özelliklerini bir arada vererek öğrencinin dikkatini sürekli olarak bilgiye yoğunlaştırır.

39 Videonun yararları Öğrenmeyi zaman ve mekana bağlı olmaktan kurtarır.
Bireysel ve grupla öğrenme fırsatı sağlar. Öğretmene belleten değil, rehberlik eden kişi özelliği kazandırır. Öğretmene öğrenci tepkilerini gözlemleme fırsatı verir. Mikro öğretim imkanı sağlar.

40 Videonun yaygınlaşmasının başlıca sebepleri
Kiralanan ya da satın alınabilen video kasetlerin hemen hemen her konuyu içerebilmesi. Videonun filmi durdurmaya, ileri geri sarmaya olanak sağlaması. Videonun uygun zamanda izlenebilmesi için televizyon programlarını kaydedebilmesidir.

41 Video çeşitleri Lazer video Etkileşimli video

42 Lazer video 1970’li yılların sonunda pazara lazer video sunulmuştur. Bu diskler bünyesinde sesi ve görüntüyü saklayabilmektedir. Video diskteki görüntü ve sesler, video kasetine kaydedilmiş filmler gibi bölümlere ayrılabilir ve normal hızla, hızlı yavaş, geriye yönelik gösterilebilir ve durdurulabilir.

43 Lazer video Videoda bulunan lazer başlık, diske kaydedilmiş olan görüntü ve sesleri okumaktadır. Okunan resimler, yapılan görüşmeler ve laboratuar gösterimleri sınıf ortamında kullanılabilmektedir.

44 Etkileşimli video Bilgisayara dayalı etkileşimli video adı verilen araçlar ile öğrencilere uygun bilgiler sunabilmektedir. Bir görüntü aracı ( VCR, VCD, DVD vb. gibi ) ve bilgisayarın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir sistemdir. Görüntüyü sağlayan sistemdeki görüntüler bir bilgisayar programı aracılığıyla planlanarak sunuma hazırlanır.

45

46 Videonun başlıca kullanım alanları
Etkileşimli ortamlarda gittikçe yaygın kullanılan alanı bulmaktadır. Sessiz bir gösteri, çizgi film, konuşan insanlar veya canlandırma benzeri biçimlerde olabilir. Görsel bir film uzun bir metni okumaktan daha etkili olabilir. Video kullanımı önemli bilgileri aktarmak için kullanılmaktadır.

47 Eğitimde video kullanımının getirileri
Bilginin sunuluşunda ve akışında düzen sağlar, Öğrenci tepkilerini gözleme olanağı verir, Hareket, renk, ses boyutlarıyla öğrenmeyi kolaylaştırır, Sınıf dışı olgu ve olayları sınıf içine getirir, Somut ve kalıcı öğrenmeler sağlar.

48 Sınıfta video kullanımının teknikleri
Sessiz izleme Ekran dondurma Yalnızca sesi kullanma Gruplara bölerek izleme/ dinleme

49 Videonun kullanıldığı derslerde görüntü ve sesi çözümleyebilmek çok önemlidir. Kişi yalnızca bunların etkisini bilirse öğrenimde ve öğretimde amacına ulaşmış olur. Video ekrandaki iletişim başlangıcından itibaren eğitim işlevine sahiptir. Öğrenmeyi kolaylaştırır ve görsel kalıcılıkla bilgiyi hafızaya almayı kolaylaştırır.

50 Öğrencilerle video filminin hazırlanması
Her öğrenci video filminin hazırlanış sürecine katılabilir. Video hazırlanırken öğrenciler girişimci, görüşmeci ve haberci rollerini alırlar. Sınıfta video filmi yapmak ortaklaşa planlama, bütçelendirme, araştırma, yaratıcı yazı yazma ve üretim gibi birçok işlemden oluşur.

51 Video hazırlanması için izlenmesi gereken yollar
Konu seçimi Hedef Konu Resimli öyküler Değerlendirme, geliştirme Senaryo Üretime hazırlık Kayıt Kurgu

52 Konu seçimi Dersin, ünitenin ve konunun hedeflerini göz önünde bulundurmak, Öğrencilerin düzeylerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurmak, Hedeflere ve öğrencilerin yeteneklerine uygun ve var olan materyalle yeterince işlenemeyen bir konuyu seçmek, Temel ve görsel işitsel olarak ifade edilecek konu seçmek,

53 Konu seçimi Üretim, değerlendirme, geliştirme, çoğaltma ve dağıtım gibi görevler için zaman ve parayı göz önüne almak, Donanım, materyaller, araçlar, seyahat ve yeteneğe izin vermek, Planlama, üretim, değerlendirme ve geliştirme evrelerinin tümüne öğrencileri de katmak.

54 Hedefin belirlenmesi Öğrencilerin yaş, ilgi, yetenek ve başarı düzeyleri, Öğrencilere kazandırılacak davranışları gösterecekleri yere ve zamana ilişkin koşullar, Kabul edilecek performans düzeyi

55 Konu düzenlenmesi Öğrencilerin öğrenmesi gereken olguları, kavramları ve diğer konuları listelemek, Öğrencilerin bildikleriyle, programın diğer bölümleri ve dersin hedefleri arasında bağlantı kurmak, Hangi öğelerin görsel, hangilerinin işitsel olarak sunulacağına en iyi şekilde karar vermek, Öğrencilerin ilgilerini arttıracak stratejiler geliştirmek.

56 Resimli öykülerin hazırlanması
Görsel canlandırma dizisi olan resimli ve öyküde konu ile ilgili kavramların, düşüncelerin stratejilerin ve içeriğin bir dizi olarak resimlendirilmesi söz konusudur. Resimli öykü ile hazırlanacak olan video film görsel etki yönünden bir anlamda güvenceye alınmış olur. Ayrıca resimli öykü sunucusu için bir iletişim kaynağı niteliği taşır.

57 Değerlendirme ve geliştirme
Hazırlığın başından sonuna dek olan çalışmalar öğretmen ve öğrencilerle incelenip değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir. Hedeflerde belirtilen düzeye yaklaşıncaya dek geliştirme işlemine devam edilmelidir.

58 Üretime hazırlık Donanımı ve materyalleri temin etmek, uygun yerleri ve yeteneği seçmek, teknisyen ve oyuncuların senaryoyu bilmesini sağlamak.

59 Kayıt Gösterimden önce oyuncu ve teknisyenlerin işlerini gözden geçirmesi ve iş süresinde üst düzey ilgi gösterimleri sağlanır. Ayrıca bazı zor sahneler daha az maliyetle yeniden çekilebilir.

60 Kurgu Bu kapsamda yapılmış olan kayıtların en iyilerinin seçilmesi ve bunların senaryo uyarınca birleştirilmesi söz konusudur. Kurgu işlemi yapılırken süreklilik, bileşik bağlam ve etik ilkelerine uymak gerekir.

61 Videonun sınırlılıkları
Sabit adım Hareketsizlik Tek yönlü iletişim aracı olması Program üretmenin güç olması ve ekip çalışması gerektirmesi

62 Videoda kullanılacak filmin önceden izlenerek ayrıntılı notların çıkartılması gerekir.

63 Kaynakça:


"Görsel ve İşitsel Araçlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları