Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEMBER NED İ R ? ÇEMBER VE DO Ğ RU ÇEMBER İ N ELEMANLARI ÇEMBER İ N BÖLGELER İ ÇEMBERDE AÇI ÇEMBERDE YAY ÇEMBER – DA İ RE FARKI ÖRNEK SORULAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEMBER NED İ R ? ÇEMBER VE DO Ğ RU ÇEMBER İ N ELEMANLARI ÇEMBER İ N BÖLGELER İ ÇEMBERDE AÇI ÇEMBERDE YAY ÇEMBER – DA İ RE FARKI ÖRNEK SORULAR."— Sunum transkripti:

1

2 ÇEMBER NED İ R ? ÇEMBER VE DO Ğ RU ÇEMBER İ N ELEMANLARI ÇEMBER İ N BÖLGELER İ ÇEMBERDE AÇI ÇEMBERDE YAY ÇEMBER – DA İ RE FARKI ÖRNEK SORULAR

3 ÇEMBER NED İ R ? Sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine çember denir..

4 Can simidi çember şeklindedir.

5 Dönme dolap çember şeklindedir.

6 ÇEMBER İ N ELEMANLARI Çemberin elemanları denilince aklımıza merkez,çap,yarıçap ve yay gelmeli. Lütfen ö ğ renmek istedi ğ iniz başlı ğ a tıklayınız. MERKEZ YARIÇAP ÇAP YAY

7 MERKEZ Çember çizerken sabit nokta olarak aldı ğ ımız nokta çemberin merkezidir. Di ğ er bir tanımla çemberin iç bölgesinde bulunan ve çemberi oluşturan noktalara eşit uzaklıkta bulunan noktaya merkez denir..

8 YARIÇAP Çemberin merkezi ile çemberi birleştiren do ğ ru parçasına yarıçap denir.“r” harfi ile gösterilir.. r

9 ÇAP Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren ve merkezden geçen do ğ ru parçasına çap denir. Çap çemberi iki eş parçaya ayırır. Çap yarıçapın iki katıdır.Çap=2r az. r r

10 YAY Çember üzerindeki iki nokta arasında kalan çember parçasına çember yayı,kısaca yay denir. AB yayı A B

11 ÇEMBER İ N DÜZLEMDE AYIRDI Ğ I BÖLGELER Bir çember düzlemi üç bölgeye ayırır.Bunlar çemberin kendisi,çemberin iç bölgesi ve çemberin dış bölgesidir. İ ç bölge Dış bölge Çember

12 ÇEMBER ve DO Ğ RU Bir çemberin üzerindeki iki noktadan geçen do ğ ruya kesen denir.Şekildeki d do ğ rusu kesendir. Bir kesenin çember içinde kalan parçasına kiriş denir.Çemberdeki en büyük kiriş çaptır.Şekildeki AB do ğ ru parçası bir kiriştir.CD do ğ ru parçası da çemberin en uzun kirişidir.Yani çemberin çapıdır. Çember ile bir noktada kesişen do ğ ruya te ğ et denir A B CD d Kiriş Te ğ et Kesen

13 ÇEMBERDE AÇI Çemberde açıyı iki bölümde inceleyece ğ iz. MERKEZ AÇI Köşesi merkezde olan açıya merkez açı denir.Merkez açının ölçüsü gördü ğ ü yayın ölçüsüne eşittir. ÇEVRE AÇI Köşesi çemberin üzerinde olan açıya çevre açı denir.Çevre açının ölçüsü gördü ğ ü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. ZazzzZ.. Merkez Açı Çevre Açı x x x 2x

14 ÇEMBERDE YAY Bir çember iki nokta arasında kalan yaylardan küçük olan yaya minör yay,büyük olan yaya majör yay denir. Minör yayın ölçüsü kendisini gören merkez açının ölçüsüne eşittir.Majör yayın ölçüsünü ise minör yayın ölçüsünü 360˚den çıkararak bulabiliriz. Z x x Minör Yay Majör Yay (360-x)

15 ÇEMBER – DA İ RE FARKI Çember ile daire birbiriyle çok karıştırılan kavramlardır. Daire;çember ile çemberin iç bölgesinin birleşmesinden oluşur.Yani çemberin içi boş,dairenin içi doludur.

16 ÖRNEK SORULAR 1.SORU 2.SORU

17 1- C B A O O merkezli çemberde s(COB)=70º ise s(BAC)=? ÇÖZÜM:. 70º COB açısı merkez açıdır.s(COB)=70º ise CB yayının ölçüsü 70 º dir.BAC açısı çevre açıdır.Çevre açının ölçüsü gördü ğ ü yayın ölçüsünün yarısıdır.BAC açısı CB yayını görüyor.CB yayı 70º oldu ğ undan s(BAC)=35º dir. A)50B)45C)40D)35 CEVAP:D

18 2- A B C O O merkezli çemberde s(ACB)=42º ise s(AOB)=? ÇÖZÜM: O merkezli çemberde ACB açısı çevre açıdır.s(ACB)=42 º ise AB yayının ölçüsü ACB açısının ölçüsünün 2 katıdır.Bu yüzden AB yayı 84º dir.AOB açısı da merkez açı oldu ğ undan dolayı s(AOB)=84º dir. A)21B)42C)84D)48 CEVAP:C

19 HAZIRLAYAN: Gizem BEDELCE NO:100404044 SINIF:2-A/GECE

20 KAYNAKLAR : www.google.com.tr/Görseller www.yazarlik.yazilimlari.com


"ÇEMBER NED İ R ? ÇEMBER VE DO Ğ RU ÇEMBER İ N ELEMANLARI ÇEMBER İ N BÖLGELER İ ÇEMBERDE AÇI ÇEMBERDE YAY ÇEMBER – DA İ RE FARKI ÖRNEK SORULAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları