Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hangi lokal anestezik ve adjuvanlar rejyonal anestezide gerçekten avantajlıdır? Kanıta dayalı uygulama Dr.Zekeriyya Alanoğlu, DESA Ankara Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hangi lokal anestezik ve adjuvanlar rejyonal anestezide gerçekten avantajlıdır? Kanıta dayalı uygulama Dr.Zekeriyya Alanoğlu, DESA Ankara Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Hangi lokal anestezik ve adjuvanlar rejyonal anestezide gerçekten avantajlıdır? Kanıta dayalı uygulama Dr.Zekeriyya Alanoğlu, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

2 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Çıkar İlişkisi Konuşmacının her hangi bir tıbbi firma ile Ekonomik ilişkisi Desteklenen bir araştırması Deklare edebileceği bir çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

3 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Lokal Anestezikler Sinir Blokları Nöroaksiyel bloklar Kronik ve Akut ağrı tedavisi Lokal anestezikler en temel ilaçlar Farklı yapıda, etkinlikte, konsantrasyonlarda Farklı endikasyonlar ile kullanım

4 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul

5 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Santral Sinir Sistemi Toksisitesi - Bupivakain ile SSS toksisitesi için gerekli olan plazma konsantrasyonu Levobupivakain ve Ropivakain’den farklı deney hayvanlarında 1,5-2,5 kat daha düşüktür - İnsanlardaki çalışmalar sınırlıdır - Levobupivakain ve Ropivakain’in uyarıcı dozu Bupivakain’den %10-25 daha yüksek

6 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Deneysel ve Klinik çalışmalar sonucunda Levobupivakain ve Ropivakain, Bupivakain’e oranla Daha az nörotoksik Daha yüksek konvülzif eşik (deneysel) Daha az eksitatuar etkiler (klinik) Daha az EEG değişikliği SAĞLAR Santral Sinir Sistemi Toksisitesi ACTA BIOMED 2008; 79: 92-105 Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 2005; 19 247–268 Current Opinion in Anaesthesiology 2008, 21:645–650

7 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Kardiyovasküler Toksisite Her üç uzun etkili lokal anestezikde Doz bağımlı kardiayak iletiyi yavaşlatır PR mesafesi uzar QRS süresi uzar Na kanallarının tutulumu Lidokain’e oranla Bupivakain 10 kat uzun Bupivakain Levo ve Ropivakain’e oranla Adenozin Trifosfat Duyarlı Potasyum kanallarını 8 kat daha fazla bloke eder ACTA BIOMED 2008; 79: 92-105 Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 2005; 19 247–268 Current Opinion in Anaesthesiology 2008, 21:645–650

8 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Lokal anestezik aracılıklı arrest Deneysel olarak Başarılı resüsitasyon ihtimali Bupivakain %50 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/3067161/slides/slide_8.jpg", "name": "Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Lokal anestezik aracılıklı arrest Deneysel olarak Başarılı resüsitasyon ihtimali Bupivakain %50

9 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Göreceli Potens/Etkinlik Son derece farklı çalışmalar Farklı hasta grupları Farklı konsantrasyon parametreleri Buna karşın; Levobupivakain ile Bupivakain yaklaşık benzer etkinlik (Bupivakain > Levobupivakain) Ropivakain 0.5-0.85 arası farklı etkinlik

10 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Epidural Anestezi/Analjezi Farklı konsantrasyonlar Farklı cerrahi işlemler ACTA BIOMED 2008; 79: 92-105

11 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Epidural Anestezi/Analjezi -Ropivakain ile daha sınırlı motor blok şansı söz konusu - % 0.1 Ropivakain ile postop 1. günde ambulasyon % 0.1 Levobupivakain’e oranla DAHA FAZLA (%76 vs % 48) Anesth Analg 2004; 98: 389-94 ACTA BIOMED 2008; 79: 92-105

12 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Spinal Anestezi Son derece düşük dozlara ihtiyaç var Bu nedenle Bupivakain YE çok sorun değil Spinal anestezi için de benzer etkinlik Bupivakain > Levobupivakain > Ropivakain

13 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul - Ropivakain ile daha az motor blok - Dozlama esnasında rölatif etkinliğe DİKKAT

14 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul 41 ASA I-II, Minor anorektal cerrahi Saddle blok %0.75 heavy Ropivakain 1.5 ml Ropivakain %1 + 0.5 ml %20 Dekstroz Grup R (n=20)Kısıtlı Iv sıvı Grup S (n=20)Standart sıvı (4;2;1 kuralı) Hedef İlk miksiyon zamanı Spinal Anestezi İle Günübirlik Anorektal Cerrahide Hala Preoperatif Sıvı Uygulamasını Sınırlandırmalımıyız?

15 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul - Sıvı kısıtlanmayan hastalar erken dönemde miksiyon yapar hale gelmektedir Spinal Anestezi İle Günübirlik Anorektal Cerrahide Hala Preoperatif Sıvı Uygulamasını Sınırlandırmalımıyız?

16 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Periferik Sinir Blokları Farklı dozlarda farklı çalışmalar Aynı doz ve konsantrasyonda benzer etkinlik %0.75-%1 Ropivakain etkinlik başlaması HIZLI Kateter uygulamasından sonra Ropivakain ile “güçsüzlük” daha AZ

17 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul

18 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Lokal Anestezikler SONUÇ Ropi ve Levobup. Güvenlik sınırlarını genişletmek için sentezlendi Bu iki ajanda uzun etki profillerini kanıtladılar Etkinlikleri eş değer dozlarda Bupivakain ile benzer Ropivakain ile belirgin bir sensoryal ve motor blok ayrım Ropivakain etkinliği %40-50 daha az Eş değer doz kullanmaya DİKKAT

19 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Adjuvan Nedir? Lokal anesteziklerin doz azaltılması Doz bağımlı yan etkilerin azaltılması Analjezik ya da anestezik etkinliğin arttırılması Etkinlik başlama süresinin kısalması Etkinliğin ortadan kalkma süresinin uzaması Current Opinion in Anaesthesiology 2003, 16:477–486

20 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Adrenalin Yıllar içinde en yaygın olarak kullanılan adjuvan Vazokonstriksiyon etkisi Lokal anesteziğin (LA) absorbsiyonunu yavaşlatır Kısa etkili LA etkisini uzatır LA plazma konsantrasyonu yavaş yükselir

21 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Adrenalin Deneysel çalışma (180 rat) Perkütanoz siyatik sinir bloğu % 0.5 Lidokaine 0.1 ml ± Adrenalin 10 mcg/ml Blok süre ve şiddeti uzamıştır Siyatik sinir kesitleri Farklı zaman aralıklarında adrenalin konsantrasyonları benzer !!!! İki kompartman modeli Dış kompartmanEpinöral doku Effektör kompartmanEndonörium ve sinir lifleri Anesthesiology 2003; 98:181–188

22 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Niemi G. ve ark. Anesth Analg 2002; 94: 1598–1605 Torasik epidural analjezi Ropivakain 1 mg/kg, Fentanil 2 mcg/ml, Adrenalin 2 mcg/ml 3 saat adrenalin infüzyonu durdurulmuştur Analjezik etkinlik kesintiye uğramaktadır Vazokonstriksiyon ???? α 2 direkt etki ????

23 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Pediyatrik Epidural Analjezi ve Adrenalin Grup RSA (n=32) Ropi 0.4 mg/mL, Sufentanil 0,2 mcg/mL, Adrenalin 2 mcg/mL Grup RS (n=29) Ropi 0.8 mg/mL, Sufentanil 0,1 mcg/mL Torasik ya da Lumbar seviye AZ Ropi ve Sufentanil ihtiyacı Grup RSA’da AZ Farklı hasta grupları, farklı seviye ???? Acta Anaesthesiol Scand 2002; 46:647–653. Kokki H, et al. Acta Anaesthesiol Scand 2002; 46:647–653.

24 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Klonidin Alfa 2 adrenerjik agonist Uzun süre antihipertansif olarak kullanıldı Son yıllarda analjezik-sedatif etkinlik Nöroaksiyel bloklarda adjuvan Günümüzde periferik sinir bloğu ve pleksus blokajında adjuvan Dewandre P.Y. Et al. International Journal of Obstetric Anesthesia 2008; 17: 315–321 McCartney CJL. Et al. Reg Anesth Pain Med 2007;32:330-338 Murphy DB. Et al. Anesth Analg 2000;90:1122–8

25 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Spinal kord dorsal boynuzda α 2 reseptör blokajı Substant P salınımı engellenir Beyin omurilik sıvısında asetil kolin seviyesini arttırır Muskarinik ve nikotinerjik reseptörlerin uyarılması Nitrik oksid salınımı artar Muhtemel sistemik etki Klonidin Roelants F. Current Opinion in Anaesthesiology 2006, 19:233–237

26 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Periferik Sinir Blokları İçin Lokal Anesteziklere Klonidin Eklemelimiyiz? Kalitatif, Sistemik Literatür Derlemesi *Toplam 21 çalışma *Toplam 1386 hasta *Klonidin etkin 15 çalışma *Klonidin etkisiz 12 çalışma *Kullanılan doz 30-300 mcg

27 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Periferik Sinir Blokları İçin Lokal Anesteziklere Klonidin Eklemelimiyiz? Kalitatif, Sistemik Literatür Derlemesi

28 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Periferik Sinir Blokları İçin Lokal Anesteziklere Klonidin Eklemelimiyiz? Kalitatif, Sistemik Literatür Derlemesi

29 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Periferik Sinir Blokları İçin Lokal Anesteziklere Klonidin Eklemelimiyiz? Kualitatif, Sistemik Literatür Derlemesi

30 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Sufentanil 5 mcg ya da Klonidin 75 mcg eklenmesinin doğum için epidural analjezide Ropivakainin minimum lokal analjezik konsantrasyonu üzerine olan etkisi: Randomize karşılaştırma Kontrol Grubu Klonidin ve Sufentanil Grupları

31 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Sufentanil 5 mcg ya da Klonidin 75 mcg eklenmesinin doğum için epidural analjezide Ropivakainin minimum lokal analjezik konsantrasyonu üzerine olan etkisi: Randomize karşılaştırma

32 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Sufentanil 5 mcg ya da Klonidin 75 mcg eklenmesinin doğum için epidural analjezide Ropivakainin minimum lokal anlajezik konsantrasyonu üzerine olan etkisi: Randomize karşılaştırma Konsantrasyon Yanıt Eğrisi Orantısal Yanıt

33 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Deksmedetomidin Potent alfa 2 adrenoreseptör agonisti Klonidine oranla 8 kat daha selektif (1600:1, 200:1) Yoğun bakımda sedasyon Minor işlemlerde sedasyon Genel anesteziye adjuvan Coursin DB, Maccioli GA.Dexmedetomidine. Curr Opin Crit Care 2001; 7: 221–6 Kamibayashi T, Maze M.Clinical uses of alpha-2-adrenergic agonists. Anesthesiology 2000;93:1345–9

34 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul - 30 ASA I El Cerrahisi hastası - Grup L (n=15) 1 ml Saline + 3 mg/kg Lidokain total 40 mL - Grup LD (n=15) 0.5 mcg/kg + 3 mg/kg Lidokain total 40 mL - HEDEF Turnike ağrı skorunda %15 FARK Anestezi Kalitesi Anestezist Bakışı: Grup L 3 (2-4), Grup LD 4 (3-4) Cerrah Bakışı: Grup L 2 (2-3), Grup LD 3 (2-3) Rejyonel İntravenöz Anestezi İçin Lidokaine Dexmedetomidine Eklenmesi

35 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Rejyonel İntravenöz Anestezi İçin Lidokaine Dexmedetomidine Eklenmesi

36 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Rejyonel İntravenöz Anestezi İçin Lidokaine Dexmedetomidine Eklenmesi

37 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul - 1-6 yaş arası 60 çocuk - Grup B Kaudal 2.5 mg/mL 1mL/kg - Grup DB Kaudal 2.5 mg/mL 1mL/kg + 1 mcg/kg Dexmetedomidine Çocuklarda Deksmetedomidinin Bupivakain Kaudal Bloğunun Karakteristiklerine etkisi

38 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Çocuklarda Deksmetedomidinin Bupivakain Kaudal Bloğunun Karakteristiklerine etkisi Deksmetedomidin uygulanan grupta ağrısız hasta sayısı daha YÜKSEKTİR...

39 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Çocuklarda Deksmetedomidinin Bupivakain Kaudal Bloğunun Karakteristiklerine etkisi Deks. Uygulanan hastalarda SEDASYON süresi UZUN Deks. Uygulanan hastalarda SEDASYON Skorları YÜKSEK

40 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Deksametazon Kortikosteroid mikrosferlerin lokal anesteziklere eklenmesi periferik sinir bloğunun süresini arttırır. Farelerde siyatik sinir bloğu Bup+Deks. bloğu uzatır... 1 Koyunlarda interkostal bloğu Bup+Deks. bloğu uzatır... 2 Gönüllülerde interkostal blok süresi Deks. eklenmesi ile uzar... 3 Metilprednizolon axiller blok sonucu sensoryal bloğu uzatır... 4 1. Anesthesiology 1996; 85: 1157-66 2. Anesthesiology 1998; 89: 969-74 3. Anest Analg 2003; 96: 576-82 4. Reg Anesth Pain Med 2004; 29: 380-1

41 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Antienflamatuar etki İmmün süpressif etki İntrasellüler reseptörler Nükleer transkripsiyon Modülasyon Vazokonstriksiyon Sistemik etki Deksametazon Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:190–3 Exp Dermatol 1997;6:75–80

42 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Kontrol grubu (n=30); %1.5 Lidokain 34 mL + 2 mL salin Deksametazon grubu (n=30); %1.5 Lidokain 34 mL + 2 mL Deksametazon Hedef 35 dakika fark bulunması Sensoryal blok başlama süresi benzer Grup D 14±5 dak vs Grup K 11±4 dak Lidokaine eklenen Deksametazon Aksiller Brakial Pleksus Blokajını Uzatır

43 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Sensoryal Blok süresi Grup K 98±33 dakika Grup D 242±76 dakikap<0.01 Motor Blok süresi Grup K 130±31 dakika Grup D 310±817 dakikap<0.01 Lidokaine eklenen Deksametazon Aksiller Brakial Pleksus Blokajını Uzatır

44 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Grup L (n=25) %2 Lidokain 3 mg/kg (max 200mg) Grup LD (n=25) %2 Lidokain 3 mg/kg (max 200mg) + 8 mg Deksametazon Grup LDc (n=25) %2 Lidokain 3 mg/kg (max 200mg) + IV 8 mg Deksametazon Hedef ağrı skoru ve analjezik ihtiyacında %15 fark Deksametazon Rejyonel İntravenöz Anestezi ve Analjezi Kalitesini Arttırmaktamıdır? Randomize, Kontrollü Çalışma

45 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Deksametazon Rejyonel İntravenöz Anestezi ve Analjezi Kalitesini Arttırmaktamıdır? Randomize, Kontrollü Çalışma

46 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Ketamin N-Metil D Aspartat (NMDA) reseptör antagonisti Santral antinosisepsiyon sağlar Spinal opioid reseptörleri bağlantı ???? α 2 adrenoreseptör stimülasyonu Lokal anestezik özellikler Current Opinion in Anaesthesiology 2003, 16:477–486

47 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul İnterskalen Brakial pleksus bloğu, Rand., Pros., Ç. Kör çalışma 30 ml Ropivakain %0.5 Grup K (n=18) Ketamin 30 mg bloğa Grup C (n=16) Ketamin 30 mg IV Grup P (n=17) Ketamin YOK Anestezi-Blok kalitesi Sensoryal blok süresi Psikomimetik yan etkiler Ketamin gruplarında benzer Grup K %44, Grup C %94 Sonuçlar tartışmaya açık No enhancement of sensory and motor blockade by ketamine added to ropivacaine interscalene brachial plexus blockade. Lee IO, Kim WK, Kong MH, et al. Acta Anaesthesiol Scand 2002; 46:821–826. Ropivakain ile Brakial Pleksus Bloğunda Ketamin Eklenmesi Sensoryal ya da Motor Bloğu Geliştirmemektedir. BENZER-FARK YOK

48 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Karaciğer rezeksiyonu geçiren hastalar Epidural morfin dozu azalabilir mi? Tek doz tekniği Grup MK (n=54) Morfin 3.5-5 mg + Ketamin 20-30mg Grup M (n=50) Morfin 3.5-5 mg Grup MK İlk analjezik ihtiyacı süresi daha uzun Ek analjezik ihtiyacı daha az Yan etkiler benzer Psikomimetik etki göz ardı edilebilir KC rezeksiyonunda postoperatif analjezi için umut vericidir Postoperative pain relief after hepatic resection in cirrhotic patients: the efficacy of a single small dose of ketamine plus morphine epidurally. Taura P, Fuster J, Blasi A, et al. Anesth Analg 2003; 96:475–480 Sirotik Hastalarda Karaciğer Rezeksiyonu Sonrası Postoperatif Ağrı Tedavisi: Tek Doz Düşük Doz Ketamin ve Morfin Uygulamasının Etkileri

49 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Neostigmin Asetil Kolinin parçalanmasını engeller Asetil Kolin spinal analjezi üzerine etkili Etkinliğin Nitröz Oksit aracılıklı 10 mcg ve üzeri dozlarda belirgin etkinlik Ancak CİDDİ YAN ETKİLER Bulantı Kusma

50 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Yan etkilerin azaltılarak etkinliğin devamı İntratekal düşük doz 1-5 mcg Neostigmin Düşük doz Morfin 0.1 mg Sadece morfin uygulamasına karşın... İlk analjezik uygulama süresi (3  6 saat) Postop. 24 saat analjezik ihtiyacı düşük Özellikle yan etkilerin belirlenmesi Efektif dozun bulunması Geniş katılımlı çalışmalar GEREKLİDİR Antinociceptive effect of low-dose intrathecal neostigmine combined with intrathecal morphine following gynecologic surgery. Almeida RA, Lauretti GR, Mattos AL Anesthesiology 2003; 98:495–498 Jinekolojik Cerrahi Sonrası İntratekal Morfin ile Kombine edilen Düşük Doz intratekal Neostigminin Antinosiseptif Etkisi

51 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Neostigmin 0.6 mg Morfin + 60 mcg Neostigmin Etkin analjezi 1 İlk analjezik ihtiyacı uzun Yan etkiler sınırlı Vaka sayısı sınırlı (15 hasta/grup) Farklı cerrahi işlem (diz, kalça replasmanı) Kaudal Ropiva.(1 mg/kg)+Neos.(2 mcg/kg) 2 İlk analjezik ihtiyacı 2.5 kat uzun Postop Kusma sayısal olarak fazla İstatistiksel anlam YOK 1. Omais M, et al. Anesth Analg 2002; 95:1698–1701 2. Turan A, et al. Anesthesiology 2003; 98:719–722

52 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul El cerrahisine aday hastalar TIVA Lidokain 3 mg/kg + Neostigmin 0.5 mg Lidokain 3 mg/kg Kısa etki başlama süresi Uzamış sensoryal ve motor blok İlk analjezik uygulaması uzun Postoperatif bradikardi daha sık Intravenous regional anesthesia using prilocaine and neostigmine. Turan A, Karamanlıoğlu B, Memiş D, et al. Anesth Analg 2002; 95:1419–1422 Prilokain ve Neostigmin ile Rejyonel İntravenöz Anestezi

53 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Gabapentin Antikonvülzan Nöropatik ağrı sendromları tedavisi Ağrılı uyarana Hiperaljeziyi azaltır C-lif uyarımını azaltır Santral ve periferik nosiseptif yanıtın modülasyonu

54 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul El cerrahisi için TIVA Grup Kontrol: TIVA Lidokain 3 mg/kg Grup Gabapentin: TIVA Lidokain 3mg/kg ve Gabapentin premedikasyonu (1.2 g PO) Sensoryal ve motor blok başlaması BENZER Turnike ağrısı ciddiyeti daha az Intraoperatif analjezik ihtiyacı daha düşük Anestezi kalitesi (cerrah ve anestezist görüşü) daha yüksek Postoperatif Diklofenak ihtiyacı daha düşük Turan A, White PF, Karamanlıoğlu B, Pamukçu Z Gabapentin ile Premedikasyon: Turnike ağrısı ve Rejyonel Intravenöz Anestezi Kalitesi Üzerine Etkisi

55 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Tramadol Kodeinin sentetik 4 fenil piperidin analoğu Santral analjezik etkinlik Mu reseptör aganosti Lokal anestezik etkinlik Nispeten yüksek güvenlik profili

56 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Rand, Pros, Kontrollü, Çift Kör çalışma %1.5 Mepivakain 40 mL Grup P (n=17) ek izotonik Grup T 40 (n=22) Tramadol 40 mg Grup T 100 (n=20) Tramadol 100 mg Grup T 200 (n=20) Tramadol 200 mg Hedef analjezi süresi (%10 fark) Aksiller Brakiyal pleksus bloğu kalitesi benzer Postoperatif analjezi kalitesi doz bağımlı olarak artmaktadır Tramadol grupları plasebodan daha etkin Vaka sayısı yetersiz Sistemik kontrol grubu yok Aksiller Brakiyal Pleksus Bloğu İçin %1.5 Mepivakain’e Tramadol Eklenmesi Postoperatif Analjeziyi Doz Bağımlı Olarak Arttırır

57 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Randomize, Prospektif, Çift kör çalışma 60 hasta, ASA I-III, kalça-diz protezi Psoas Kompartman Bloğu Levobupikain %0.5 Grup L (n=21) iv salin Grup IT (n=19) 1.5 mg/kg IV Tramadol Grup T (n=20) 1.5 mg/kg rej. Tramadol Hedef ilk morfin ihtiyacı süresinde 3.5 saat fark Tüm parametreler FARK YOK Sedasyon skorları Tramadol gruplarında yüksek Yüksek standart sapma, Yeterli vaka sayısı? Psoas Kompartman Bloğu İçin %0.5 Levobupivakain’e Tramadol Eklenmesi; Randomize Çift Kör Çalışma

58 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Hany A. Mowafi, MB, Bch, MSc,MD, Salah A. Ismail, MB, Bch, MSc,MD Anesth Analg 2008;107:1422–6 Melatonin pineal glanddan salgılanan hormon Doz bağımlı antinosisepsiyon Klinik olarak Postoperatif analjezide etkin Melatonin Turnike Toleransını ve Rejyonel İntravenöz Anestezi Alan Hastalarda Postoperatif Analjeziyi Arttırmaktadır

59 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Hany A. Mowafi, MB, Bch, MSc,MD, Salah A. Ismail, MB, Bch, MSc,MD Anesth Analg 2008;107:1422–6 Melatonin Turnike Toleransını ve Rejyonel İntravenöz Anestezi Alan Hastalarda Postoperatif Analjeziyi Arttırmaktadır Melatonin uygulanan grupta - İntraoperatif fentanil ihtiyacı DÜŞÜK, - İlk analjezik uygulaması zamanı UZUN, - Postoperatif 24 saatte analjezik kullanımı DÜŞÜK...

60 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Adjuvanlar SONUÇ Farklı opsiyonların olduğu unutulmamalıdır En uygun tekniğe en uygun adjuvan seçilmelidir Referanslar değerlendirilirken Klinik tecrübe Klinik imkanlar Hasta popülasyonu Hasta ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır

61 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul

62 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul

63 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul

64 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul

65 Dr.Zekeriyya ALANOĞLU, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mayıs 2009 Istanbul Teşekkür Ederim


"Hangi lokal anestezik ve adjuvanlar rejyonal anestezide gerçekten avantajlıdır? Kanıta dayalı uygulama Dr.Zekeriyya Alanoğlu, DESA Ankara Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları