Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1ve 2. HAFTA KONULARI TEST VE BİLGİ SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1ve 2. HAFTA KONULARI TEST VE BİLGİ SORULARI"— Sunum transkripti:

1 1ve 2. HAFTA KONULARI TEST VE BİLGİ SORULARI

2 TEST SORULARI #1 Bir iş veya üretimi yapmak üzere üretim faktörlerini bir araya getiren, belirli plana göre örgüte bağlanmış ekonomik birimlere ne denir?. A)Kurum B)Firma C)İşletme D)Ticarethane E)Markalı üretim #2 İşletmelerin ekonomik görüşü nedir? A)Sermayeyi değerlendirmektir B)Iş gücünü yönetmektir C)Parayı yönetmektir D)Ekonomik edimin ortaya konmasıdır. E)Kredilerden yararlanmaktır

3 #3 İşletmeleri kuruluşuna geçmeden hangi unsurun temin edilmesi gerekir. A)Iş bulma B)Para bulma C)Üretim yapma D)Satış yapma E)Ekonomik olma #4 İşletme ekonomisi uygulama tekniği hangi bölümlerden oluşur? A)Muhasebe ve Örgütlenme bölümlerinden B)Finans bölümünden C)Personel bölümünden D)Hukuk bökümünden E)Pazarlama satış bölümünden

4 #5 İşletme birimlerinin taşıyıcılarına göre işletme türleri nelerdir? A)Hizmet aracı olan işletmeler B)Kar amacı güden ,işletmeler C)Kazanç amacı güden, Kamu hizmet işletmeleri ve hane halkı birimleridir D)Sadece alım yapan işletmeler E)Sadece satış yapan işletmeler #6 İşletme kasasının yönetimi. A)Kasa tarafından yapılır B)Satış bölümü tarafından yapılır C)Finansal yönetimin görevlerinden biridir D)Genel müdür tarfından yapılır E)Banka tarafından yapılır

5 #7 Finansman(parabulma). A)Mal satmadır B)Borçlanmadır C)Kredi bulmadır D)Finansal araç (sermaye)derlenmesini anlatır E)Ortak olmadır #8 Bulunan paranın ayni veya mali varlıkların derlenmesine harcanması nedir? A)Yatırımdır B)Borç ödemedir C)Mal satın almadır D)Bina satın almadır E)Pay senedi satın almadır

6 #9 Finansal kesimden işletmelere hangi finansal kaynaklar temin edilir? A)Para B)Öz sermaye ve borç (Kredi)sermaye C)Pay senedi temin edilir D)Tahvil temin edilir E)Ortak temin edlir #10 Kamusal kesimden işletmelere neler aktarılır. A)Ucuz Arsa B)Ucuz işgücü C)Ucuz kredi D)Ucuz enerji E)Devlet yardımları (subvansiyonlar)

7 Bölüm 1 Cevapları 1. c 2. d 3. b 4. a 5. c 6. c 7. d 8. a 9. b. 10. e

8 #1 Ödeme akımlarının hangi amaçla kimin çıkarına biçimlendirileceği ve yönlendirileceği konularını açıklığa kavuşturmak neyin hedefleridir? A)Faaliyetlerin hedefleri B)Karlılık hedefleri C)Likidite hedefleri D)Ödeme gücü hedefleri E)Finansmanın hedefleri #2 Sermeye derlenmesi ve sermayenin kullanılması konularında kimlerin düşünceleri birbiriyle uyuşmaz? A)Sermaye verenlerle çalışanların B)Borç verenlerle ortakların C)Banka ile yönetimin D)Çalışanlarla yönetimin E)Kredi kurumlarıyla çalışanların

9 #3 İşletmede iç alanın finansal para çıkışları nereye olmaktadır? A)Hammade alımına B)Yatırm malı alımına C)Derleme pazarlarına D)Iş gücü alımına E)Pay senedi alımına #4 İşletmelerde dış alanın finansal çıkışları nereye olmaktadır? A)Vergi ödemeye B)Kar payı ödemeye C)Faiz ödemeye D)Finansal kesim ve kamusal kesime E)Borç ödemeye

10 5 Derleme ve sürüm pazarı koşullarının değişmesi, devlet politikalarının değişmesi, sermaye derleme koşularının zorlaşması, işletmecilikte hangi değişkenlikleri anlatır. A)Satış şartlarını B)Yapıya (kuruluşa) ilişkin dış değişkenleri C)Alım koşullarını D)Vergilerin değişmesini E)Sermaye piyasası koşullarını #6 Sermaye ihtiyacı, para ihtiyacı, finansal ihtiyaçtan en büyük olanı hangisidir? A)Sermaye ihtiyacı B)Para ihtiyacı C)Finansal ihtiyaç D)Kamusal ihtiyaç E)Borç sermaye ihtiyacı

11 #7 İşletmenin cari aktiflerinin ne ölçüde etkin yönetildiği neyin yönetiminin bir sonucudur? A)Stokların yönetiminin B)Borçların yönetiminin C)Paranın yönetiminin D)Çalışma sermayesi yönettiminin E)Çalışanların yönetimi #8 İşletmenin, hammadde için yaptığı ödeme ile mamüllerin satışı sonucu oluşan alacağın tahsilatı arasında geçen zaman dilimine ne denir? A)Ödeme süresi B)Tahsilat süresi C)Nakit çevrim süresi D)Alacak devir süresi E)Stok devir süresi

12 #9 Enflasyon işletme sermayesi ihtiyacını?
A)Etkilemez B)Arttırır C)Azaltır D)Dengenin kurulmasına bağlıdır E)Işletmenin ödemeler dengesini bozmaz #10 İşletmelerde ekonomik kriz dönemlerinde alacaklarını tahsilatta zorlanmaları sonucu A)Müşterileri artar B)Satışları artar C)Gelirleri artar D)Karı artar E)Şüpheli alacaklar artar, borçları ödemede zorlanır

13 Bölüm 2 Cevapları 1. e 2. a 3. c 4. d 5. b 6. a 7. d 8. c 9. b 10. e

14 1-Bir ekonomide temel ödünç verenler veya tasarruf sahipleri aşağıdakilerden hangisidir?
a. Devlet b. Hanehalkları c. Yabancı devletler d. İşletmeler e. Yabancı hanehalkları 2. Menkul kıymetlerin, alan ve satan kişi veya kurum açısından taşıdığı nitelik aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Alan kişi için varlık, satan kişi için yükümlülüktür. b. Alan kişi için yükümlülük, satan kişi için borçtur. c. Alan ve satan kişi için varlıktır. d. Alan ve satan kişi için yükümlülüktür. e. Alan kişi için yükümlülük, satan kişi için varlıktır.

15 3. I- Hazine bonosu II- Çek III- Tahvil
Yukarıdaki varlıkların likiditesi yüksek olandan düşük olana doğru sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. III – II – I b. III – I – II c. II – III – I d. II – I – III e. I – II – III 4. Finansal piyasalar, piyasalarda mevcut olan enformasyonu aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile katılımcılara aktarır? a. Finansal varlıkların getirisi b. Alıcıların sayısı c. Satıcıların sayısı d. Piyasalardaki işlem hacmi e. Finansal varlıkların riski

16 5. Bir borç aracının, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile geçerliliğini yitireceği tarihe ne ad verilir? a. Getiri b. Vade c. Valör d. Asimetri e. Taahhüt 6. Finansal piyasalarda işlem gören ortaklık ifade eden menkul kıymetler vade taşımadıkları halde, aşağıdaki vade türlerinden hangisinde değerlendirilirler? a. Gecelik (O/N) vade b. Çok kısa vade c. Kısa vade d. Uzun vade e. Kırık vade

17 7. Bir şirket tarafından çıkarılan menkul kıymetlerin fiyat garantisi ile satışının sağlanması amacı ile birincil piyasa da bir yatırım bankası tarafından devralınması işlemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Forfaiting b. Factoring c. Leasing d. Underscoring e. Underwriting 8. Aşağıdakilerden hangisi, gerekli koşulları yerine getirmek kaydıyla, özel şirketlerin kısa vadeli fon ihtiyacını karşılayabilmek amacı ile kullanacakları menkul kıymettir? a. Gelir ortaklığı senedi b. Tahvil c. Finansman bonosu d. Kâr/Zarar ortaklığı belgesi e. Yatırım fonu katılım payı

18 10. Aşağıdakilerden hangisi eurobond’ların temel özelliğidir?
9-Bir anonim şirketin, gerekli koşulları yerine getirmek kaydıyla, taksitli satışlar nedeniyle oluşan alacakları karşı lığında ihraç edebileceği menkul kıymet aşağıdakilerden hangisidir? a. Finansman bonosu b. Varlığa dayalı menkul kıymet c. Banka garantili bono d. Repo e. Gelir ortaklığı senedi 10. Aşağıdakilerden hangisi eurobond’ların temel özelliğidir? a. Kısa vadeli olabildiği gibi, esasta uzun vadeli kabul edilmesi b. İlke olarak ulusal piyasalarda, ulusal finansal kurumlar aracılığı ile satışa sunulması c. Uluslararası piyasalarda işlem yapan yerli yatırımcılar göz önüne alınarak ihraç edilmesi d. Satışa sunulduğu ülkenin para birimi dışında bir para birimi üzerinden ihraç edilmesi e. Ulusal piyasalarda dövize endeksli olarak ihraç edilmesi

19 1-.b – Ayrıntılı bilgi için “Finansal Sistem ve Üstlendiği Fonksiyonlar” konusunu inceleyiniz. 2. a – Ayrıntılı bilgi için “Finansal Sistem ve Üstlendiği Fonksiyonlar” konusunu inceleyiniz. 3. d – Ayrıntılı bilgi için “Finansal Sistem ve Üstlendiği Fonksiyonlar” konusunu inceleyiniz. 4. a – Ayrıntılı bilgi için “Finansal Sistem ve Üstlendiği Fonksiyonlar” konusunu inceleyiniz. 5. b – Ayrıntılı bilgi için “Borç ve Ortaklık Piyasaları” konusunu inceleyiniz. 6. d – Ayrıntılı bilgi için “Borç ve Ortaklık Piyasaları” konusunu inceleyiniz. 7. e – Ayrıntılı bilgi için “Birincil ve İkincil Piyasalar” konusunu inceleyiniz. 8. c – Ayrıntılı bilgi için “Para Piyasası Araçları” konusunu inceleyiniz. 9. b – Ayrıntılı bilgi için “Para Piyasası Araçları” konusunu inceleyiniz. 10. d – Ayrıntılı bilgi için “Sermaye Piyasası Araçları” konusunu inceleyiniz.

20 Bir anonim şirketin öz sermayesi bilançonun hangi kalemlerinde görülebilir?
Öz sermayenin, işletmeye giriş biçimleri neler olabilir? Sevkiyat kredisinde faiz unsuru nasıl açıklanır? Sermaye ortaklıklarını sıralayın. Kolektif ortaklıkların üç temel özelliğini sayınız.

21 Kredi ile öz sermaye ile finansman; ortaklıkla kurulan ilişki, beklenen getirinin türü, borçlardan sorumluluk yönlerinden karşılaştırın. Üretim ve tüketim kredisi kavramlarını açıklayın. Bir tesisin kira finansmanı ya da kredi ile alınmasının farklarını belirtin. İşletme sahibinin dışa ( üçüncü kişilere ) karşı işletmenin yine tek sahibi olarak görünmek istediği işletmeler açısından katılmalı finansmanın hangi türü söz konusu olabilir? Bir adi şirketin gizli ortağı, koyduğu sermaye ile hangi borç ve haklar elde eder?

22 İflas durumunda adi şirketin gizli ortağı ile komandit şirketin komanditer ortağı arasında ne fark vardır? Pay senedi ile elde edilen haklar nelerdir? Başkasına devir yönünden nama ve hamiline pay senetleri arasında ne gibi farklar vardır? Katılmalı finansmandan ne zaman söz edilir? Factoring teki temel fikri açıklayın.

23 Hangi koşullar altında amortismanların finansman etkisi görülebilir?
Amortisman yönetimi seçiminin bilançodaki etkisi nedir? Lohmann – Ruchti etkisi amortismanla finansmanda nerede görülür? Otofinansmanın enflasyona etkileri neler olabilir?

24 Gizli otofinansmanın ( açık otofinansmana göre ) işletme yönetimi açısından daha yararlı görüşünün gerekçesini yazınız. Gizli otofinansmanın, yasa koyucu tarafından bilinçle özendirildiğine örnek verebilir misiniz? Yasa koyucunun bazı durumlarda gizli otofinansmanı özendirmesinin gerekçesi ne olabilir? Bir A.Ş bilançoda gösterilen karı, sonraki yıllarda paydaşlara dağıtır.Sürekli bir karı alıkoyma söz konusu olmadığına göre, yine de zamansal bir otofinansmandan ne oranda söz edilebilir? Bir işletme için otofinansmanın, kredi alınmasından daha avantajlı olabilmesinin gerekçesini açıklayın.

25 Karşılıkları, öz sermaye mi yoksa dış kaynak sermayesine mi dahil sayılırlar?
İç finansman açısından, karşılıklar hangi koşullar altında elverişli sayılabilir? İşletme uzun süreli finansman etkisi gösterebilmesi için, emekli kesintilerinde hangi özellikler aranır? Ayırıma karar vermek ve oran açısından olağanüstü yedek akçe ile kanuni yedek akçe arasında ne fark varıdır?

26 1-İrtifa senedi şu haklardan hangisini içermez:
Bir patent satışından kendine düzen payı alma, A.Ş.’in genel kurulunda oy hakkı, Yıllık kardan pay alma, Tasfiye halinde artan şirket servetinde pay 2-Bir emtia karşığı kredide aşağıdaki teminat ( güvence ) lardan hangisi söz konusu olur? Makinaların işletme rehni, Kefalet, Malların rehnedilmesi, Taşınmaz mal ipoteği.

27 3-Bir kabul kredisinde aşağıdaki yapı özelliği vardır:
Müşteri henüz kabul edilmemiş bir poliçeyi iskontoya sunar, Kredi alan, kendisi tarafından kabul edilmiş poliçeyi bankaya iskontaya sunar, Banka, kredi alana, kabul etmesi için bir poliçe çeker; bu arada poliçe cari hesap kredisinin teminatını oluşturur. Müşteri, kabul etmesi için banka üzerine bir poliçe çeker. 4-Kredi ödüncünde söz konusu olan: Bankanın para yerine kendi krediye yaraşırlığını müşterisinin emrine sunmasıdır ( söz gelimi kefil olarak ) Sevkiyatçının malı, belli bir vade ile ve mülkiyeti saklı tutarak yollamasıdır. Ücretsiz bir kredinin açılmasıdır. Müşterinin kendi bankasının, öteki kredi kurumlarının kredilerini kendisi rizikoya girmeksizin kredi lehdarına iletmesidir.

28 6-İşletme finansmanına katkısı açısından özel birikimlerin yatırıldığı alanlardan bazılarını sayınız. 7-Taşınır değer (menkul kıymet) ve değerli kağıtlar ( kıymetli evrak) deyimleri arasındaki farkları belirtiniz. 8-İşletmenin taşınır değerler cüzdanının kaynaklarını sayınız. 9-Şirketin kendi pay senetlerine sahibi olamayışının üç istisnasını sayınız. 10-İştirakin yasal ölçüleri var mıdır ?

29 11-Adi ve imtiyazlı pay senetleri arasındaki başlıca farkları belirtiniz.
12-Çıkarılış koşulları bakımından hamiline ve nama yazılı pay senetleri arasında ne fark vardır? 13-Pay senedi piyasasının potansiyel alıcılarının özelliklerini belirtiniz. 14-Şu deyimi açıklayınız: Pay senedi, dolaşım yeteneği ve amaca yararlılık açısından biricik finansman aracıdır. 15-Şu iddia ne derece yerindedir, açıklayınız: Rüçhan (pay senedi ön alım) hakkı, işletmenin, eski paydaşlarına bir hediyesidir.

30 17-Pay senedi <<bilanço kuru>> nasıl hesaplanır?
15-Temettü ile sermaye artırımında ( dağıt-topla politikası da denir); dağıtılan temettüler, o miktardaki esas sermaye artırımı yoluyla işletmeye geri getirilir.Buna karşılık karın alıkonma yönteminde, karlar hemen işletmede bırakılırlar.Bu yöntemlerden her biri, vergi hukuku bakımından sermaye koyan için daha yararlı olabilir mi? 16-İşletme değerinin belirlenmesin bakımından, aşağıdaki kavramları açıklayın ve karşılaştırın: Pay senedi nominal değeri, Pay senedi bilanço (muhasebe) kur değeri, Pay senedi kur(borsa) değeri. 17-Pay senedi <<bilanço kuru>> nasıl hesaplanır?

31 18-Dağıtılan kara göre pay senedi nasıl değerlenir?
19-İşletmenin gelişme tahminlerine göre pay senedi değerlemesine yarayan yöntemler hangileridir? 20-Tahvillerin pay senedine göre işletmeye yararları nelerdir? 21-Başlıca kamu borç senetlerini sayın ve kısaca farklarını belirtin. 22-Özel tahvil çıkarılışında üst sınır nedir?

32 23-Özel tahvil alıcılarına faiz dışında çıkar vaad edilebilir mi?
24-Tahvil satışını kimler yapabilir? 25-Pay senedi ile değişebilir tahvil çıkarma arasındaki farkı açıklayınız. 26-Kar ortaklığı belgelerinin özellikleri nelerdir? 27-Tahvilin gerçek geliri nasıl hesaplanır?

33 28-Değişebilir ( konvertbl) tahviller, satın alana:
Bununla borçlu işletmenin pay senedini alabilme, Sabit bir faiz geliri ile, dağıtılan temettü, miktarına bağlı bir gelir sağlama imkanları arasında seçim yapma, Genel kurul kararlarında oylamaya katılma, Aynı ödünç almanın istikrarını daha sonra çıkacak tahvillerini nominal değerin belirli bir miktar altında satın alabilme hakkını sağlar.

34

35

36

37

38


"1ve 2. HAFTA KONULARI TEST VE BİLGİ SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları