Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

C# ile OOP GİRİŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "C# ile OOP GİRİŞ."— Sunum transkripti:

1 C# ile OOP GİRİŞ

2 Windows Form Application
New Project -> WindowsFormApplication Form Toolbox Solution Properties

3

4 Toolbox Forma eklenebilecek araçlar listesi
Eklenen tüm araçlar ile ilgili kodlar Form1.Designer içerisinde tutuluyor.

5 Solution Projele dosyaları bir çözüm altında toplanıyor.
Using ile kullanılan referans dosyaları Program ayarlarının yapıldığı xml dosyası Tasarım dosyası Kod bölümü

6 Properties Form ve forma eklenen araçlara ait özelliklerin düzenlendiği pencere Form aktif iken: Text=>form başlığı Name=>kod alanındaki isim Icon=>formdaki icon BackColor=>formun arka plan rengi Size=>boyutu Opacity=>saydamlık Maximumsize=>form için max boyut belirlenebilir Forecolor=>tool üzerindeki yazı rengi ayarlanabilir gibi form özellikleri değiştirilebilir

7 Örnek private void button1_click(….) {
MessageBox.Show(“Kayıt tamamlandı”); } string tx=“Kayıt tamamlandı”; MessageBox.Show(“tx”);

8 Örnek Form Application (text->örnek) Button1(text->mesaj_1)
Click event: MessageBox -> (“Kaydet”); Button2(text->mesaj_2) MessageBox -> (“Kayıt tamamlandı”,”bilgilendirme”); Button3(text->mesaj_3) MessageBox -> (“Kayıt tamamlandı”,”bilgilendirme”, MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);

9 Button4(text->mesaj_4)
Click event: MessageBox -> (“Bilgiler Eksik Girildi”,”bilgilendirme”, MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Warning); Button5(text->mesaj_5) MessageBox -> (“Kayıt Yapılamadı”,”bilgilendirme”, MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error); Button6(text->mesaj_6) MessageBox -> (“Devam edilsin mi?”,”son adım”, MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Question); DialogResult islem = MessageBox -> (“Devam edilsin mi?”,”son adım”, MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Question); if(islem==WindowsFormDialogResult.Yes) { MessageBox.Show (“Kayıt tamamlandı”,”bilgilendirme”, MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information); } else MessageBox.Show (“Kayıdınız gerçekleşmedi”,”bilgilendirme”, MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);

10 Button7(text->mesaj_7)
Click event: DialogResult islem = MessageBox -> (“Devam edilsin mi?”,”son adım”, MessageBoxButtons.OKCancel,MessageBoxIcon.Question); if(islem==WindowsFormDialogResult.OK) { MessageBox.Show (“Kayıt tamamlandı”,”bilgilendirme”, MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information); } else MessageBox.Show (“Kayıt yapmadan çık”,”bilgilendirme”, MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);

11 Örnek Label1(text->kullanıcı adı) Label2(text->şifre) Button1(text->Giriş) Button2(text->İptal)

12 private void button1_click(…)
{ if(TextBox1.Text!=“ “) if(TextBox2.Text==“ ”) MessageBox.Show(“Şifre Giriniz”); } else MessageBox.Show(“Giriş Onaylandı”); MessageBox.Show(“Kullanıcı Girilmedi”); private void button2_click(…) this.Close();

13 private void button1_click(…)
{ if(TextBox1.Text!=“ “ & TextBox2.Text!=“ ”)) if(TextBox1.Text==“admin” & TextBox2.Text==“1234”) MessageBox.Show(“Giriş Onaylandı”); } else MessageBox.Show(“Giriş Hatalı”); MessageBox.Show(“Kullanıcı ve Şifre Girilmedi”);

14 Yeni Form ekleme private void button1_click(…) {
if(TextBox1.Text!=“ “ & TextBox2.Text!=“ ”)) if(TextBox1.Text==“admin” & TextBox2.Text==“1234”) Form2 YeniForm =new Form2(); YeniForm.Show(); } else MessageBox.Show(“Giriş Hatalı”); MessageBox.Show(“Kullanıcı ve Şifre Girilmedi”);

15 Örnek:Dizi Tanımlama Button_click: string[] hafta=new string[7];
hafta[0]=“Pazartesi”; hafta[1]=“Salı”; MessageBox.Show(hafta[2]); Ya da string[] hafta=new string[7] {Pazartesi, Salı,….} string[] hafta= {Pazartesi, Salı,….} şeklinde tanımlama yapılabilir.

16 Örnek: Dizi Button_click: int[] dizi=new int[] {1, 2, 3, 4};
this.Text=dizi[2].toString();

17 Örnek: Dizi Butona basıldığında dizi elemanları listBox’a eklenecek
Sayıların her adımda toplamı yazdırılacak int[] dizi={1, 2, 3, 4}; int i=0; int curr=0; Button_click{ if(i<dizi.length){ listBox1.Items.Add(dizi[i]); curr +=dizi[i]; this.Text=“Toplam=“ + curr; i=i+1; } if(i==dizi.length) button1.Enabled=false;

18

19


"C# ile OOP GİRİŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları