Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Php Form İşlemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Php Form İşlemleri."— Sunum transkripti:

1 Php Form İşlemleri

2 Form İşlemleri Bütün programlama dillerinde kullanıcının girmiş olduğu bilgiler üzerinde işlem yapılır. Php'de kullanıcı tarafından bilgileri alabilmek için formlar kullanılır. Örnek olarak ziyaretçi defteri, kayıt formu ,anket vs.. diğer işlemlerde formlar kullanılır. Form elemanları sayfa içerisine HTML yardımıyla yerleştirilir ama içerikleri HTML yardımıyla okunamaz. Bu form elemanları üzerinde javascript yardımıyla çeşitli kontroller sağlanabilir ama bilgiyi sunucuya gönderemez. Formdan alınan bilgiler sunucuya gönderilecekse PHP gibi dinamik bir dil kullanımı zorunludur.

3 Form Elemanları form input textarea select

4 Form etiketi yardımcı elemanları
Formlar yoluyla ziyaretçiden bilgi alabilir, aldığımız bilgi doğrultusunda birçok işlemi gerçekleştirebiliriz. Bir form <form> </form> etiketleri ile yazılır. Form etiketi yardımcı elemanları Girilecek Kod Görevi action = "dosya ismi" Formdan girilecek bilgilerin değerlendirileceği dosyanın tam yolu. method = "yöntem" Formdan girilecek bilgilerin değerlendirici dosyaya gönderilme yöntemi

5

6

7 text Forma tek satırlık yazı yazılabilecek alan eklemek için kullanılır. Adı: <input type="text" name="firstname"><br> Soyadı: <input type="text" name="lastname">

8 password Forma parola yazılabilecek alan eklemek için kullanılır. "text" elemanından farklı olarak bu alana girilen her karakter * ile gösterilir. Kullanıcı: <input type="text" name="username"><br> Parola: <input type="password" name="password">

9 checkbox Forma onay kutuları eklemek için kullanılır. <input type="checkbox" name="kutu1" checked="on"> HTML<br> <input type="checkbox" name="kutu2"> PHP<br> <input type="checkbox" name="kutu3"> MySQL

10 radio Forma radyo düğmeleri eklemek için kullanılır. <input type="radio" name="cinsiyet" value="erkek" checked="on"> Erkek<br> <input type="radio" name="cinsiyet" value="disi"> Dişi

11 submit, reset, button Formda belirtilen bilgileri ilgili dosyaya yollamak için kullanılacak düğmeler yerleştirmek için kullanılır. submit formu kabul eder ve yollar, reset ise girilen bilgileri sıfırlar(siler). button herhangi bir amaçla kullanmak içindir. Diğer ikisi gibi öntanımlı bir davranışı yoktur.

12 submit, reset, button Adınız: <input type="text" name="firstname"><br> Soyadınız: <input type="text" name="lastname"><br> Eposta adresiniz: <input type="text" name=" "><br> <input type="radio" name="cinsiyet" value="erkek" checked="on"> Erkek<br> <input type="radio" name="cinsiyet" value="disi"> Dişi<br> <input type="submit" value="Send"> <input type="reset" value="Sıfırla"> Düğmeye resim ekleme <button name="reset" type="reset" value="reset"> <img width="20" height="21" src="resim.jpg"/>Sıfırla </button>

13 <textarea> etiketi
İngilizce “metin alanı” anlamına gelen bu kelime forma yazı yazılabilecek alan eklemek için kullanılır. Yardımcı öğeler olarak rows ve cols kullanılır.

14 <select> etiketi
Seçim listesi oluşturmakta kullanılır. <option> etiketi ile liste öğeleri belirtilir. <optgroup> etiketi ise bu liste elemanlarını konularına göre gruplamakta kullanılır. Bir select etiketi en azından bir option etiketi içermeli ve optgroup etiketleri iç içe olmamalıdır. Tek veya çok seçimli (multiple parametresi ile), sabit (size parametresi ile) veya aşağıya açılan listeler oluşturulabilir.

15 <select> etiketi
<select name="os_type"> <option value="win">Windows 9x</option> <option value="winnt">Windows NT</option> <option value="linux">Linux</option> <option value="unix">UNIX</option> <option value="os2">OS/2</option> <option value="macos">MacOS</option> </select>

16 <select> etiketi
<select name="menu" multiple> <option selected="" value="none">Hiçbiri</option> <optgroup label="Çorbalar"> <option value="c1">Tarhana</option> <option value="c2">Ezogelin</option> <option value="c3">İşkembe</option> </optgroup> <optgroup label="Yemekler"> <option value="y1">İmambayıldı</option> <option value="y2">Sultanbeğendi</option> <option value="y3">Kadınbudu</option> <optgroup label="Tatlılar"> <option value="t1">Kazandibi</option> <option value="t2">Tavukgöğsü</option> <option value="t3">Keşkül</option> </select>

17 Örnek Formlar

18 Formdan Veri Gönderme Formdan veri göndermek için method parametresi kullanılır. Method parametresi iki değer alır GET ve POST <form action="test.php" method="GET"> </form> <form action="test.php" method="POST">

19 Get metoduyla bilgi gönderme
GET metodunda formlara girilen bilgiler adres çubuğunda gönderilirken görünürler. Formlara girilen bilgiler, sayfa adresinin sonuna şu şekilde eklenir. 2&... Burada form1, form2,... ile gösterilen ifadeler sayfada formlara verilen isimler yani name değerleridir. değer1, değer2,... ise kullanıcının bu formlara girdiği değerleri ifade etmektedir. Dikkat ederseniz tüm bunlar sayfa adresinden ? ile ayrılmaktadır, her form ve değerinin arasında & işareti bulunmaktadır.

20 Get metoduyla bilgi gönderme
Bu yöntemde; Gönderilen bilgiler adres çubuğunda göründüğü için güvenlik düşüktür. Özellikle şifre girişlerinde kullanılmamalıdır. Adres çubuğundan gönderilebilecek veri miktarı sınırlı olduğunda fazla miktardaki veriler gönderilemez.

21 Get metoduyla bilgi alma
<form>...</form> etiketinin action özelliğinde belirtilen sayfada GET metoduyla yani URL'ye eklenerek gönderilen değişkeleri almak için $_GET dizisi kullanılır. $_GET dizisinde indis olarak değişken adları yada form adları kullanılır. Örneğin; şeklinde GET ile gönderilen konu ve mesaj bilgilerini şu şekilde alırız. <?php $gelen_konu=$_GET["konu"]; $gelen_mesaj=$_GET["mesaj"]; ?>

22 Örnek GET metodu ile gönderilen ad ve soyad bilgilerini alıp ekrana yazdıralım.

23 Örnek Devam <!--index.php--> <html> <body> <form name="form1" method="get" action="yaz.php"> Adı: <input type="text" name="adi"><br> Soyadı: <input type="text" name="soyadi"><br> <input type="submit" name="gönder" value="Gönder"> </form> </body> </html>

24 Örnek Devam <!--yaz.php--> <html> <body> <?php echo "<b>Adınız:</b> ",$_GET["adi"],"<br>"; echo "<b>Soyadınız:</b> ",$_GET["soyadi"],"<br>"; ?> </body> </html>

25 Örneğin Açıklaması Burada iki sayfamız vardır.
İlk sayfamız olan index.php sayfasında formlarımız var. Bu formlara girilen bilgilerin yaz.php sayfasına gönderileceği action="yaz.php" ile belirtilmiştir. method="get" ifadesiyle bilgilerin GET metodu ile gönderileceği belirtilmiştir. Unutmayınız form yapılarında çoğu zaman POST metodu kullanılır. GET metodu pek kullanılmaz. Burada sadece GET metodu ile bilgi göndermeye ve almaya örnek vermekteyiz. Bilindiği gibi GET metodu daha çok <a>...</a> etiketi ile oluşturulan linkler ile bilgi göndermede kullanılır. İkinci sayfamız olan yaz.php sayfasında formlardan gelen bilgiler alınıyor. Daha sonra sayfaya yazdırılması için echo fonksiyonuna veriliyor. Bu bilgileri değişkenlere atayarak da işlem yapabilirsiniz. Not: index.php ile yaz.php sayfalarının aynı dizinde olduğu kabul edilerek action kısmında yaz.php sayfasının yolu belirtilmemiştir. Aksi halde dosyanın tam yolu yada göreceli yolu yazılmalıdır.

26 Örnek: Checkbox’dan veri alma
Check.php <form action="kontrol.php" method="post"> <label><input type="checkbox" name="meyveler[]" value="elma"/> Elma</label><br/> <label><input type="checkbox" name="meyveler[]" value="armut"/> Armut</label><br/> <label><input type="checkbox" name="meyveler[]" value="cilek"/> Çilek</label><br/> <label><input type="checkbox" name="meyveler[]" value="muz"/> Muz</label><br/> <input type="submit" value="Tamam"> </form>

27 Örnek: Checkbox’dan veri alma(devam)
Kontrol.php <?php if(isset($_POST['meyveler'])) { $meyveler = $_POST['meyveler']; echo 'Seçtiğiniz meyveler: <br/>'; foreach($meyveler as $meyve) { echo ' * ' . $meyve . ' <br/>'; } } else { echo 'Hiç meyve seçmediniz.'; print_r(meyveler); ?>

28 Örnek2 Rastgele üretilen iki sayıyı yaz.php sayfasına bir link ile (GET metodu ile) gönderip ekrana yazdıralım.

29 Örnek2 (Devam) <!--index.php--> <html> <body> <?php $s1=rand(1,100); $s2=rand(1,100); echo "<b>Bulunan sayılar:</b><br>"; echo "Sayı 1=$s1<br>Sayı 2=$s2<br>"; echo "<a href='yaz.php?sayi1=$s1&sayi2=$s2'>Bu linke tıklayarak sayıları gönderebilirsiniz</a>"; ?> </body> </html>

30 Örnek2 Devam <!--yaz.php--> <html> <body> <?php echo "<b>Sayı 1:</b> ",$_GET["sayi1"],"<br>"; echo "<b>Sayı 2:</b> ",$_GET["sayi2"],"<br>"; ?> </body> </html>

31 Post metoduyla bilgi gönderme
Bu metodda formlara girilen bilgiler gönderilirken görünmemektedir. Bundan dolayı daha güvenilir. Ayrıca büyük miktardaki veriler de bu yöntemle gönderilmektedir. Örneğin dosya yüklemede kullanılan ve fazla miktarda verilerin bulunduğu formlarda POST metodu kullanılmaktadır.

32 Post metoduyla bilgi gönderme
HTML dosyası: <form action="yaz.php" method="post"> Adınız : <input type="text" name="adiniz"> <br> Soyadınız : <input type="text" name="soyadiniz"> <br> <input type="submit" value="Gönder"> <form/>  <?php $adi = $_POST[adiniz]; $soyad = $_POST[soyadiniz]; echo $adi."<br>"; echo $soyad."<br>"; ?> Yaz.php Formlardan POST metodu ile gönderilen bilgileri almak için $_POST dizisi kullanılır.

33 Örnek Formlara girilen iki sayının toplamını topla.php sayfasında ekrana yazdıralım. (Örnek çalışmada Metin Kutusu + Gönder Düğmesi kullanınız.)

34 Örnek Devam <!--index.php--> <html> <body> <form name="form1" method="post" action="topla.php"> Birinci Sayı: <input type="text" name="sayi1"><br> İkinci Sayı: <input type="text" name="sayi2"><br> <input type="submit" name="topla" value="topla"> </form> </body> </html>

35 Örnek Devam <!--topla.php--> <html> <body> <?php $s1=$_POST["sayi1"]; $s2=$_POST["sayi2"]; $toplam=$s1+$s2; echo "Sayıların toplamı: $s1+$s2=$toplam"; ?> </body> </html>

36 Örnek2 Kullanıcının girdiği iki sayıyı yine kullanıcının açılır listeden seçtiği işleme göre hesapla.php sayfasında işleme alıp sonucu ekranda gösterelim. (Örnekte Metin Kutusu + Açılır Liste + Gönder Düğmesi kullanınız.)

37 Örnek2 Devam <!--index.php--> <html> <body> <form name="form1" method="post" action="hesapla.php"> Birinci Sayı: <input type="text" name="sayi1"><br> İkinci Sayı: <input type="text" name="sayi2"><br> İşleminizi seçiniz: <select name="islem"> <option value="+">Topla</option> <option value="-">Çıkar</option> <option value="*">Çarp</option> <option value="/">Böl</option> </select> <input type="submit" name="hesapla" value="Hesapla"> </form> </body> </html>

38 Örnek2 Devam <!--hesapla.php--> <html> <body> <?php $s1=$_POST["sayi1"]; $s2=$_POST["sayi2"]; $islem=$_POST["islem"]; // Bu kısımda switch-case yapısı da kullanılabilirdi. if($islem=="+") $sonuc=$s1+$s2; elseif($islem=="-") $sonuc=$s1-$s2; elseif($islem=="*") $sonuc=$s1*$s2; else $sonuc=$s1/$s2; echo "İşlemin Sonucu:<br>$s1$islem$s2=$sonuc"; ?> </body> </html>

39 Örnek3 Kullanıcının girmiş olduğu kullanıcı adı ve şifreye göre giris.php sayfasında giriş izni veren yada vermeyen php kodunu yazalım. (Örnekte Metin Kutusu + Şifre Kutusu + Gönder Düğmesi kullanınız.)

40 Örnek3 Devam <!--index.php--> <html> <body> <form name="form1" method="post" action="giris.php"> Kullanıcı Adınız: <input type="text" name="k_adi"><br> Şifreniz:<input type="password" name="sifre"><br> <input type="submit" name="giris" value="Giriş"> </form> </body> </html>

41 Örnek3 Devam <!--giris.php--> <html> <body> <?php // İstenen kullanıcı adını ve şifreyi sabit değişkenler olarak tanımlayalım. define("username","eng"); define("password","au"); if($_POST["k_adi"]==username and $_POST["sifre"]==password) echo "Giriş izni verildi. Hoşgeldiniz."; else{ echo "Kullanıcı adını yada şifreyi yanlış girdiniz. Tekrar deneyiniz!<br>"; echo "<a href='index.php'>Geri</a>"; } ?> </body> </html>


"Php Form İşlemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları