Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAYGIN MALZEMELER  SÖNMEMİŞ VE SÖNMÜŞ KİREÇ  CAM VE BİLEŞENLERİ  PORSELEN VE SERAMİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAYGIN MALZEMELER  SÖNMEMİŞ VE SÖNMÜŞ KİREÇ  CAM VE BİLEŞENLERİ  PORSELEN VE SERAMİK."— Sunum transkripti:

1 YAYGIN MALZEMELER  SÖNMEMİŞ VE SÖNMÜŞ KİREÇ  CAM VE BİLEŞENLERİ  PORSELEN VE SERAMİK

2 KİREÇ  Evlerde çaydanlıkların dibinde biriken madde kireç taşı olarak bildiğimiz CaCO 3 tür. Kalsiyum karbonata, tabii kireçte denir.

3 SÖNMEMİŞ KİREÇ  CaCO 3(k) 900-1000 0 C ısıtılırsa, CaO ve CO 2 ye parçalanır. Burada CaO sönmemiş kireç olarak bilinir CaCO 3(k) → CaO + CO 2 Kireç taşı  Kireç + Karbon dioksit

4 SÖNMÜŞ KİREÇ  Sönmemiş kirecin su ile tepkimesinden sönmüş (Ca(OH) 2 ) kireç elde edilir. CaO (k) + H 2 O (s) → Ca(OH) 2 +ısı

5 HARÇ VE SIVANIN ELDE EDİLMESİ  Sönmüş kireç, havada bulunan CO 2 gazı ile tepkime vererek zamanla sertleşir. Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O CaCO 3 : Kireç taşı HARÇ= Ca(OH) 2 + Kum + su

6 BETON ELDE EDİLMESİ  Beton çakıl, kum gibi maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana gelen inşaat yapıtaşı. Bağlayıcı madde de genellikle çimentodur.

7 MADDEFORMÜLÜ Kireç TaşıCa(OH) 2 +Kum +Su Sönmemiş KireçCa(OH) 2 Sönmüş KireçCaO HarçCaCO 3 BetonNa 2 CO 3 KumSiO 2 Çamaşır SodasıCa(OH) 2 +Kum +Su+Demir+Taş Madde ile formülleri doğru sıralanışı nasıldır?

8 CAM VE BİLEŞENLERİ  Cam ani soğutulmuş alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle, diğer bazı metal oksitlerin çözülmesinden oluşan akışkan bir malzeme olup ana maddesi (SiO 2 ) silisyumdur.

9  Cam amorf yapısını koruyarak katılaşır. Üretim sırasında hızlı soğuma nedeniyle kristal yapı yerine amorf yapı oluşur. Bu yapı cama sağlamlık ve saydamlık özelliğini kazandırır.

10  SiO 2 tabiatta oldukça çok bulunan, zincirleme kovalent bağ içeren ucuz bir maddedir.  SiO 2 +Na 2 CO 3 +CaCO 3 →Na 2 SiO 3 +CaSiO 3 +2CO 2

11 Camların Genel Özellikleri  Camların, ham maddeleri bol ve oldukça ucuzdur.  Geri dönüşümleri kolaylıkla yapılmaktadır.  Oldukça sağlıklı ve çevre dostudur.  Soda-Kireç Camı; en yaygın olarak kullanılan cam türüdür.

12  Cam tabakalarının arasına bazı plastik maddeler konularak, yüksek basınç altında sıkıştırılmasıyla elde edilen camlar, yüksek darbeler karşısında kırılmazlar. Daha çok güvenlik amaçlı kullanılır.

13  Camın üretim aşamalarında Baryum Oksit ve Lantan Oksit gibi bazı maddeler belirli oranda katıldığında cama farklı özellik kazandırır. “Optik camlar” denilen bu camlar diğer camlara göre daha homojendir ve ışığa karşı daha duyarlıdır. Daha çok mercek ve prizmalarda, gözlük, fotoğraf makinelerinin merceklerinin yapımında kullanılır.

14  Pencere camı üretiminde; kireç yerine-kurşun oksit; ve sodyum oksit yerine-potasyum oksit kullanıldığında oluşan cama “kristal cam” denir. Yontularak işlenebilir özelliğe sahiptir. Normal cama göre oldukça pahalıdır.

15  Cam kimyasal açıdan birçok maddelere karşı dayanıklıdır. Yalnızca hidroflorik asit (HF) ve bazı bazik çözeltiler camı etkiler.

16  Camların bileşenine az miktarda metal oksit ilave edildiğinde, cam bu metal oksitin rengini alabilmektedir.

17  Buzlu cam yapmak için cam hamuru içerisine “kalsiyum florür” veya “kemik küfü“ gibi saydam olmayan beyaz maddeler karıştırılır.  İçeriden dışarıyı gösteren, dışarıdan içeriyi göstermeyen camların yüzeyleri çok ince gümüş tabakayla kaplanır.

18 CAMIN ADI B İ LEŞ İ M İ KULLANMA ALANLARI Soda Camı %70-75 SiO 2, % 5-15 CaCO 3, % 12-18 Na 2 CO 3, % 5 CaO, % 1-3 Al 2 O 3 *Pencere camları * Şişeler …….. Cam üretiminin % 90 ının oluşturmaktadır. Borosilikat cam %80 SiO 2, %13 B 2 O, % 13 B 2 O 3 Yüksek ısı gerektiren yerlerde, fırınlarda kullanılır. Kurşun camı Yapısında % 24 kurşun içerenler camlara kristal cam. % 24 ten fazla kurşun içerenlere de tam kristal olarak bilinirler. X ve gama ışınlarından korunmak amacıyla ve süs eşyası olara tasarlanırlar. (Optik cam) Silisyum camıTamamına yakını SiO 2 dir. Güneş ışı ğ ını % 100 e yakın geçirirler. Bu amaçla kullanılır.

19 CAMIN ADI B İ LEŞ İ M İ KULLANMA ALANLARI Germenyum Camı GeO 2 ten yapılır Kızıl ötesi ışınları geçirme özelli ğ i oldu ğ u için gece görüş dürbünlerinde, fiber optik kablolarda kullanırlar. (Elektronik Cam) Alüminyum Silikat Camı %29 Al 2 O 3 içerir. 750 0 C nin üzerinde ısıya dayanıklı camlardır. Cam Mozeikler Sb 2 S 3 ya da kriyolit (Na 3 AlF 6 ) katılan camlar Opak yapıdadır. Işı ğ ı çok az geçirir ve görüntü vermez. Duvar ve döşeme kaplama malzeme yapımında kullanılır. Cam köpü ğ ü Camın saf karbonla ısıtılarak köpük haline getirilerek elde edilir. Buhar geçirmezlik, yanmazlık, alev geçirmezlik, haşarattan etkilenmezlik, kimyasal etkenlere dayanıklılık, işlenebilirlik, hafiflik ve yüksek ısı tutuculuk. Isı yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır.

20 SERAMİK  Seramik bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleşmesi ve sinterlenmesi sonucu oluşan inorganik bileşik.

21 Seramik Üretimi  Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelirler. Bu açıdan halk arasında pişmiş toprak esaslı malzeme olarak bilinir.

22  Kil belirli bir üretim sürecini geçirdikten sonra, sert ve deforme olmayan, bazı özel etkenler dışında hiçbir dış etkiden kolayca etkilenmeyen bir malzeme haline gelir.

23  Seramik malzeme üretiminde, kil hamuruna belirli maddeler katarak, değişik şekillendirme yöntemleriyle, kullanılan hamurun bünyesine uygun bir pişirme ile, seramik malzemeye istenilen niteliği kazandırma imkânı vardır.

24 Seramik Bileşeni  Bileşiminde değişik türde silikatlar, alüminatlar ve bir miktar metal oksitler ile alkali ve toprak alkali bileşikler bulunan bir malzemedir. Seramik grubuna oksitler, nitritler, boridler, karbitler, silikatlar ve sülfidler girmektedir. Bazı seramiklerde iyonsal, kısmen kovalent bağ bulunabilir. Bazıları amorf, bazıları da kristal yapılıdırlar.

25  Çok sert ve gevrektirler. Erime sıcaklıkları yüksek (silis 1750ºC‘de alüminat 2050ºC’de erir), ısı ve elektriksel yönden yalıtkandırlar. Silise %6 alüminat katılırsa erime sıcaklığı 1550ºC’ye düşer. Demir oksit ve alkali bileşikler erime sıcaklığını daha da azaltarak 900ºC’ye kadar düşürebilir.

26  Mutfak malzemeleri  İnşaat sektörü  Çanak ve çömlek yapımı KULLANIM ALANLARI

27 PORSELEN  Porselen, sadece doğal kaynaklı hammaddelerden üretilen, beyazlığını kullanılan boyalardan değil, kullanılan hammaddelerden alan, 1400 °C civarında pişirilerek pekişen, ışık geçirgenliğine sahip, sağlıklı bir ürün olarak tarif edilmektedir.  Porselenin temel malzemeleri: Kaolin (Çim Kili) → Kolay yoğrulmayı Kum (Silisyum dioksit) → Sert yapı kazanmasını Feldspat (Alüminyum silikat) → Camsı yapıyı kazandırır.

28 Porselenin Hammaddeleri  Porselenler kaolin, kuvars ve feldispat maddelerinden üretilir. Kaolin, porselen hamurunun kolay yoğrulmasını, şekil almasını ve rengini sağlayan hammaddedir. Kuvars ise, iskelet yapıcı hammadde olup, camsı faz oluşumunu sağlayan feldispat içinde önemli bir oranda çözünerek, porselen hamurunun sert, camsı, ısıya ve kimyasal etkilere dayanıklı olmasını sağlar.

29 Porselenin diş hekimliğinde kullanımı  Porselen, diş hekimliğinde protez yapımı amaçlı kullanılır. Porselenin ağız dokularına mükemmel biyolojik uyumu, ağızda çözünmemesi, renk değiştirmemesi, aşınmaması en önemli avantajlarıdır.

30 Porselen ve Seramik Arasındaki Farklar  Kullanılan ham maddelerin bileşimlerinin ve pişirim sıcaklıklarının farklı olması ürünlerin özelliklerine yansır. Seramik ürünler gözenekli, su geçirgen bir yapıya sahiptir. Yüzeylerinde sırlama yoktur ve renklidirler. Bu özelliklerinden dolayı uzun süreli kullanımlarda yüzeylerinde çatlaklar oluşur.  Çarpmalara ve ani sıcaklık değişimlerine karşı dayanıksızdırlar. Ayrıca seramik ürünler ışığı geçirmez. Porselen ürünler ise tüm bu yönlerde daha dayanıklıdır. Işığı geçirir, yapısı gözeneksizdir. Üzeri sırlıdır ve renksizdir.

31


"YAYGIN MALZEMELER  SÖNMEMİŞ VE SÖNMÜŞ KİREÇ  CAM VE BİLEŞENLERİ  PORSELEN VE SERAMİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları