Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADENLERİMİZ -DEMİR -KÜKÜRT -DEMİR -KÜKÜRT -BAKIR -BOKSİT -BAKIR -BOKSİT -KURŞUN -MAGNEZYUM -KURŞUN -MAGNEZYUM -ALTIN -TAŞKÖMÜRÜ -ALTIN -TAŞKÖMÜRÜ -GÜMÜŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADENLERİMİZ -DEMİR -KÜKÜRT -DEMİR -KÜKÜRT -BAKIR -BOKSİT -BAKIR -BOKSİT -KURŞUN -MAGNEZYUM -KURŞUN -MAGNEZYUM -ALTIN -TAŞKÖMÜRÜ -ALTIN -TAŞKÖMÜRÜ -GÜMÜŞ."— Sunum transkripti:

1 MADENLERİMİZ -DEMİR -KÜKÜRT -DEMİR -KÜKÜRT -BAKIR -BOKSİT -BAKIR -BOKSİT -KURŞUN -MAGNEZYUM -KURŞUN -MAGNEZYUM -ALTIN -TAŞKÖMÜRÜ -ALTIN -TAŞKÖMÜRÜ -GÜMÜŞ -LİNYİT -GÜMÜŞ -LİNYİT -CİVA -PETROL -CİVA -PETROL -POTASYUM -ASBES -POTASYUM -ASBES

2 DEMİR Simgesi: fe Çekme yada sıkıştırmaya karşı dirençli ve dayanıklı- dır. Levha haline gelebilir. Isıtılarak biçimi değiştirile- bilir. Tel haline getirilmesi kolaydır.

3 -DEMİR- ÇIKARILDIĞI BÖGELER

4 -DEMİR- ÜRÜNLERİ Kapı,profil,musluk gibi günlük hayatta ihtiyacımız olan çeşitli maddelerin üretimin- de kullanılır.

5 BAKIR Simgesi: Cu Kırmızımsı renkli bir metaldir. İnsanlar ta- rafından kullanılan ilk metal, çağlar boyunca kullanımı açısından da demirden sonra ikinci madendir.

6 -BAKIR- ÇIKARILDIĞI BÖLGELER

7 -BAKIR- ÜRÜNLERİ Süs eşyası yapı- Süs eşyası yapı- mında, tel, kablo yapımında ve buna benzer maddelerin üretiminde kullanı- lır.

8 -KURŞUN- Simgesi: Pb Mavimsi renkli ağır bir metaldir.Çok kolay işlen- diği için birçok alanda kullanılır.

9 -KURŞUN- ÇIKARILDIĞI BÖLGELER

10 -KURŞUN- ÜRÜNLERİ Özellikle su borusu ve çatı yapımı gibi birçok alanında kullanılır. Özellikle su borusu ve çatı yapımı gibi birçok alanında kullanılır.

11 -ALTIN- Simgesi: Au Parlak sarı renkte, yoğun telleşen,havadan, sudan etkilenmeyen ve ticari değeri çok yüksek olan bir madendir.

12 -ALTIN- ÇIKARILDIĞI BÖLGELER

13 -ALTIN- ÜRÜNLERİ Özellikle takı malze– melerinde kullanılır. Değerli olması nede- niyle yatırım aracı olarak da kullanılır.

14 GÜMÜŞ Simgesi: Ag Doğada çok az bulunan bir madendir. Beyazımsı kalay kolay bozulmayan bir madendir.

15 -GÜMÜŞ- ÇIKARILDIĞI BÖLGELER

16 -GÜMÜŞ- ÜRÜNLERİ Büyük oranda süs eşyası olarak kullanılır.

17 CİVA Simgesi: Hg Normal ısıda sıvı halinde bulunan gümüş renkli bir madendir. Bir sıvı için yo- ğunluğu oldukça fazladır.

18 -CİVA- ÇIKARILDIĞI BÖLGELER

19 -CİVA- ÜRÜNLERİ Kimyasal madde üreti- minde sıkça kullanılan civa termometrelerde kullanılarak hayatımız- da çok önemli bir yere sahip olmuştur.

20 POTASYUM Simgesi: K Yumuşak ve dövülgen bir madendir, yeni ke- silmiş yüzeyleri gümüş parlaklığındadır, fakat Daha sonra havada ok- sitlenerek kararır.

21 -POTASYUM- ÇIKARILDIĞI BÖLGELER

22 -POTASYUM- ÜRÜNLERİ Potasyumun bir çok Kullanım alanının ya- nında en önemlisi or- ganik tarımda kulla- nılmasıdır. Gübre üre- Timinde kullanılır.

23 KÜKÜRT Simgesi: S Ticari alanda satılan kü- kürt ya toz halindedir ya- da silindir biçiminde küt- lelerden oluşur. Kolayca erimesi nedeniyle doğal kaynaklardan eritme yöntemiyle çıkarılır.

24 -KÜKÜRT- ÇIKARILDIĞI BÖLGELER

25 -KÜKÜRT- ÜRÜNLERİ Kükürt enerji üretiminde önemli bir yere sahiptir. kibrit imalatında kullanıl- ması bu madeni hayatı- za sokmuştur.

26 BOKSİT Simgesi: Bo doğada kırılgan, rengi kremden kırmızıya ka- dar değişen tortul ka- yaçlar halinde bulunur yüzeyi parlak ve in- si görünümdedir.

27 -BOKSİT- ÇIKARILDIĞI BÖLGELER

28 -BOKSİT- ÜRÜNLERİ Boksit aliminyumun temel kaynağı olma- sı nedeniyle yaşamı- mızın bir çok alanın- da işimizi kolaylaştır.

29 TAŞKÖMÜRÜ Jeolojik devirler boyunca dönüşüme uğrayarak bü- yük bir kalori gücü ka- zanan bitki fosillerinden meydana gelmiş inorga- nik katı yakıt.

30 -TAŞKÖMÜRÜ- ÇIKARTILDIĞI BÖLGELER

31 -TAŞKÖMÜRÜ- ÜRÜNLERİ En önemli kullanım alanı yakacak malzemesi olarak kullanılmasıdır.

32 LİNYİT Linyit bataklıklardaki Bitki kalıntılarının bo- zuşması, sonrada ya- vaş yavaş alüvyol çö- keltileriyle örtülmesi sonucu oluşur. Tozu kahverengidir.

33 -LİNYİT- ÇIKARILDIĞI BÖLGELER

34 -LİNYİT- ÜRÜNLERİ Enerji üretiminde kullanılır, yakacak malzemesi olarakta kullanılarak hayatımıza girer.

35 PETROL Denizlerde yaşayan, ırmak ağızlarında;denizlerde çoğalan hayvansal veya bitkisel veya canlı organizmaların artıkların- Dan meydana geldiği sanılır. Tortul arazilerde bulunur.

36 -PETROL- ÇIKARILDIĞI BÖLGELER

37 -PETROL- ÜRÜNLERİ En önemli kullanım alanı araç yakıtı olarak kulla- nılmasıdır. Hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan plastik mazemele- rin ham maddesidir.

38 ASBEST Lifli yapıda bulunun bazı inorganik mad- delere denilir. Bu lif- ler işlenerek ateşe Isıya dayanıklı çeşit- li maddelere dönüş- türülebilir.

39 -ASBEST- ÇIKARILDIĞI BÖLGELER

40 -ASBEST- ÜRÜNLERİ Isıya dayanıklı olmasından Dolayı bir çok alanda kullanı- lır. Çatı kaplama malzemesi Olarak, iplik olarak kullanılır. Isıya dayanıklı boru gibi maddelerin imalatında da kullanılır.


"MADENLERİMİZ -DEMİR -KÜKÜRT -DEMİR -KÜKÜRT -BAKIR -BOKSİT -BAKIR -BOKSİT -KURŞUN -MAGNEZYUM -KURŞUN -MAGNEZYUM -ALTIN -TAŞKÖMÜRÜ -ALTIN -TAŞKÖMÜRÜ -GÜMÜŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları