Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Staj Süreci 1 8 2 3 9 4b 4a 10 11 5 12 13 6 14 7.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Staj Süreci 1 8 2 3 9 4b 4a 10 11 5 12 13 6 14 7."— Sunum transkripti:

1 Staj Süreci 1 8 2 3 9 4b 4a 10 11 5 12 13 6 14 7

2 1-Staj Kılavuzu ve Staj Yönergesi
Okumadım Okudum

3 2-Uygun Staj Yeri Seçimi
YAPI ULAŞTIRMA Temel (Kalıp, demir ve beton işleri) Zemin kat ve normal kat kolon ve döşeme (Kalıp, demir ve beton işleri) Çatı inşaatı (Ahşap veya çelik çatı) Duvar işleri (Tuğla örülmesi, yalıtım, sıva işleri) Prefabrike yapılar için temel aşaması, yapı elemanlarının (kolon ve döşeme) imalatı (kalıp, demir ve beton işleri) ve montaj aşamaları, çatı ve duvar işleri Öğrenciler stajları süresince büro, şantiye ve laboratuarda aşağıda belirtilen alanlarda azami derecede gözlem ve çalışmalar yapmalıdır. Yarma ve dolgu aşamaları (Malzeme temini, serilmesi ve sıkıştırılması) Alt temel, temel veya plent-mix temel tabakaları (Malzeme temini, serilmesi ve sıkıştırılması) Asfalt kaplama tabakaları (Binder ve aşınma tabakaları, sathi kaplama) üretimi, serilmesi ve sıkıştırılması Demiryolu inşaatında, yarma ve dolgu aşamaları, alt temel ve temel tabakaları ile balast tabakasının serilmesi ve sıkıştırılması Demiryolu üstyapı elemanlarının (travers, ray v.b.) yerleştirilmesi Kent içi raylı sistemlerde uygulanan balastsız üstyapı aşamaları Öğrenciler stajları süresince büro, şantiye ve laboratuarda aşağıda belirtilen alanlarda azami derecede gözlem ve çalışmalar yapmalıdır. GEOTEKNİK HİDROLİK Palplanj ve Ankraj sistemleri Diyafram Duvar Kazıklı Temel Jet Grout ve Taş Kolon Kum Dren Öğrenci yukarıda verilen farklı uygulamalardan herhangi birinde problemin tanımından çözümü ve kontrolüne kadar aşama aşama gözlem ve çalışma yapmak ile zorunludur. İçme suyu temini stajı yapacak öğrencilerin, staj süresince suyun kaynağında yapılan işleri, isale hattını, terfi merkezini, hazne şebekesini ve yardımcı elemanları görmeleri zorunludur. İl ve ilçe kanalizasyon inşaatlarında staj yapacak öğrenciler, atık su ve yağmur sularının uzaklaştırılması sisteminin proje aşamasından bütün imalat aşamalarına katılmalıdır. Ayrıca atık su arıtma tesisinde staj yapılıyorsa ünitelerin nasıl boyutlandırıldığı ve imalatının nasıl yapıldığını görmelidir. Sulama tesislerinde staj yapacak öğrenciler, su alma yapılarının nasıl projelendirildiğini ve imalatının nasıl yapıldığını öğrenmeleri gerekmektedir. Regülatör, gölet, sulama kanalı, kanalet ve sanat yapılarının yapım esnasında izlemelidir. Liman inşaatında staj yapacak öğrencilerin, liman projelendirilmesinin esasları ve projenin uygulama aşamalarının görmesi gerekmektedir. Barajlarda staj yapacak öğrenciler, staj süresinin elverdiği ölçüde mümkün olan tüm imalat aşamalarında bulunmaları gerekmektedir. Su tutma yapılarında gövde, dolu savak, derivasyon tüneli, su alma yapıları, dip savak, denge bacaları gibi yapıların, hem proje bazında bilgi sahibi olunması hem de inşa aşamalarının görülmesi gerekmektedir. Staj klavuzunu ayrıntılı inceleyerek, tüm şartları sağlayabilecek uygun bir staj yeri ile anlaşınız. Seçmedim Seçtim

4 3-Bölüm Sekreterliğine Staj için Önbaşvuru
Öğrenci No Adı Soyadı SGK (Sigorta)No (Sigortası varsa) Staj Türü GSM No: İmza Bölüm sekreterliğinde bulunan listede yukarıdaki istenecek bilgileri doldurunuz. Sekreterlik Yapmadım Yaptım

5 4- Staj yapılacak işyeri “Staj Zorunluluk Belgesi” istiyor mu?
İstemiyor İstiyor

6 4- Staj yapılacak işyeri “Staj Zorunluluk Belgesi” istiyor mu?
Dekanlıktan imzalı “Staj Zorunluluk Belgesi” ni kuruma teslim ediniz Dekanlık Almadım Aldım

7 5-6-7 Staj Başvuru Formu 1-Yeni bir kurum seçilerek yeni kurum bilgilerini öğrenci dolduracak 2-Kurum dolduracak. (Kaşe ve İmzalar UNUTULMAMALIDIR) 3-Staj Komisyonu Onaylayacak Komisyon Onaylamadı Komisyon Onayladı

8 5-6-7 Staj Başvuru Formu 1-Öğrenci Dolduracak
2-Kurum dolduracak. (Kaşe ve imzalar UNUTULMAMALIDIR) 3-Staj Komisyonu Onaylayacak Komisyon Onaylamadı Komisyon Onayladı

9 8- SGK İşlemleri Başvuru Formu
1-Öğrenci Dolduracak 3-Dekanlıkta ilgili kişiye teslim edilecek 2-Staj Komisyonu Onaylayacak Teslim Edilmedi Teslim Edildi

10 9- “Staj Başvuru Formu” ve “Sigorta Yapıldığını Gösteren Belge”
Sekreterlik Onaylanmış birer nüshayı Bölüm sekreterliğine teslim edin. Teslim Edilmedi Teslim Edildi

11 10-Kurum Staj Değerlendirme Formu ve Kuruma Teşekkür Yazısı
1-Öğrenci Dolduracak 2-Öğrenci Dolduracak 5-Kurum dolduracak 3-Komisyon onaylayacak Bölüm Başkanlığı 4- Yazılarını Bölüm Başkanlığından kapalı bir zarf ile teslim alınız Teslim Edilmedi Teslim Edildi

12 11-Staj Kılavuzunda Tanımlanan Biçimde Stajın Tamamlanması
Staj kılavuzunda ayrıntılı olarak bahsedilen “görülmesi zorunlu alanlar” ve “staj yapılırken azami olarak görülmesi gereken çalışmalara” dikkat edilmelidir. Staj esnasında bol miktarda fotoğraf çekilerek, staj sunum ve raporları için açıklamalar bu fotoğraflarla desteklenmelidir. Staj defteri günlük olarak yazılacaktır. (Konu konu değil günlük olarak yapılanlar yazılacaktır.) Bu nedenle ilgili sayfa, stajın yapıldığı gün yazılırsa eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanabilir. Staj raporu, staj esnasında yapılan çalışmalardaki (Metraj, hakediş, deneyler, büro çalışmaları) plan, proje, deney sonuçları, metraj raporları gibi dokümanlarla birlikte hazırlanmalıdır. O gün için yapılan işlerden bahsedilirken bu tarz dokümanlara atıflar yapılmalıdır (Örn: Yapılan metraj için bkz ek-1 vb…). Dokümanların toplanması staj esnasında yapılmalıdır. Staj raporu değerlendirme formunu ve staj sunumu değerlendirme formunu inceleyiniz. Raporu hazırlarken ve sunumu yaparken bu noktalar size yardımcı olacaktır. Rapor hazırlanırken rapor değerlendirme puanınızı ve sunum yaparken sunum değerlendirme puanınızı yükseltecek şekilde stajınızı devam ettiriniz. (Örn: Malzeme üretim santrallerinde gözlem yapmak, paket program kullanmak ve bilgi vermek puanınızı arttıracaktır.) Ayrıntılar için staj kılavuzunu tekrar okuyunuz. Tamamlanmadı Tamamlandı

13 12-Staj raporu ön sayfaları eksiksiz olarak doldurulmalı ve onaylanmalıdır.
Tamamlanmadı Tamamlandı

14 12-İlan edilen tarihe kadar evrakların teslim edilmesi
Staj raporu İş yeri staj değerlendirme formu Pazar günleri de staj yapanlar için, kurumdan Pazar günleri çalışma yapıldığına dair yazı Staj sunum CD’si hazırlanırken staj raporunun bilgisayar ortamındaki hali de istenecektir. “Kurum Değerlendirme Formu” tam olarak dolmuş bir şekilde, kaşeli ve imzalı olarak bölüme mutlaka KAPALI bir ZARF ile ulaştırılmalı zarfın yapıştığı kısımda kurumun kaşesi olmalıdır. Bu yazıyı kurum kendisi gönderecekse öğrenci bölüme ulaşıp ulaşmadığını takip etmelidir. Tamamlanmadı Tamamlandı

15 13a-Staj Raporu Değerlendirilmesi
Staj raporunun günlük olarak yazılması gerekmektedir. Konu konu yazılan raporlar düzeltilmek üzere öğrenciye geri iade edilir. 3 Kısımda incelenir. Zorunlu kısımlar görülmüş mü? (Bölüm A) Staj içeriği yeterli mi? (Bölüm B) Staj rapor düzeni yeterli mi? (Bölüm C) Herhangi bir kısımdan eksikliği olan öğrenci , raporu inceleyen öğretim elemanı ile irtibata geçerek ayrıntılı bilgi alacaktır. A Bölümü Yetersiz B Bölümü Yetersiz C Bölümü Yetersiz Üç kısım yeterli

16 13a- A Bölümü Yetersizliği
A Bölümü (“Bölüm Staj Kılavuzunda” belirtilen Görülmesi Zorunlu İnşaat Yapım Aşamalarıyla İlgili Kısımdır) Eksik öğrenciler, “Staj Başvuru Formu” ve “Eksik Rapor Tekrarı Dilekçesi” ile Bölüm Başkanlığı’na başvurarak eksik kısımları tamamlamaları gerekmektedir. “Staj Başvuru Formu “ ve “Eksik Rapor Tekrarı Dilekçesi” ile bölüme başvurarak, ARA TATİLDE görülmesi gereken zorunlu kısım görülene kadar bir kurumda staj yapılması gerekmektedir. Tamamlanmadı Tamamlandı

17 13a- B Bölümü Yetersizliği
B Bölümü (Staj Raporu İçeriğinin Yeterliliğinin Değerlendirildiği Kısımdır) Değerlendirmesi aşağıda yazıldığı gibidir. 0-29 Puan 20 gün tekrar (Staj Başvuru Formu ile) 30-39 Puan 15 gün tekrar (Staj Başvuru Formu ile) 40-49 Puan 10 gün tekrar (Staj Başvuru Formu ile) 50-59 Puan Rapor Düzeltmesi “Staj Başvuru Formu “ ve “Eksik Rapor Tekrarı Dilekçesi” ile bölüme başvurarak ARA TATİLDE ceza alınan gün sayısı kadar bir kurumda staj yapılması gerekmektedir. Staj raporu değerlendirme formu incelenerek B bölümünden eksik alınan puanlar tamamlanacak şekilde rapor düzeltilmelidir. Raporu inceleyen öğretim elemanı eksik kısımları öğrenciye bildirecektir. Tamamlanmadı Tamamlandı

18 13a- C Bölümü Yetersizliği
C Bölümü (Staj Raporu Düzeninin Yeterliliğinin Değerlendirildiği Kısımdır) Değerlendirmesi aşağıda yazıldığı gibidir. 0-59 Puan Rapor Düzeltmesi Staj raporu değerlendirme formu incelenerek C bölümünden eksik alınan puanlar tamamlanacak şekilde rapor düzeltilmelidir. Raporu inceleyen öğretim elemanı eksik kısımları öğrenciye bildirecektir. Tamamlanmadı Tamamlandı

19 13b- Staj Sunumu Değerlendirmesi
Staj raporu yeterli olan öğrenciler ilan edilen tarihlerde staj sunumu yapacaklardır. Sunumlara Katılamıyorum ???? STAJ SUNUM PUANI STAJ SUNUM DERECESİ SONUÇ 0-60 Yetersiz Başarısız 60-70 Orta Başarılı 70-80 İyi 80-90 Çok İyi 90-100 Örnek Staj Son sınıf öğrencileri hariç tüm öğrenciler staj sunumlarına katılmak zorundadırlar. Tamamlanmadı Staj sunumları ve staj raporu CD ile teslim edilmelidir. Tamamlandı

20 13b- Staj Sunumu Değerlendirmesi
Yapılan tüm değerlendirme aşamaları sonucunda, staj raporu değerlendirme puanının %40’ı ve staj sunum değerlendirme puanının %60’ı alınarak öğrencinin staj genel başarı puanı hesaplanır Aşağıdaki tablo dikkate alınarak bu puana karşılık gelen staj sunum derecesi belirlenir. Bu değerlendirme sonunda 60 puanın üzerinde olan stajlar “BAŞARILI” olarak kabul edilir. 60’ın altında kalan öğrencilerin stajı “BAŞARISIZ” olarak kabul edilir. Öğrenci, aşağıdaki başarısızlık oranına göre belirtilen gün sayısınca tekrar yapmak zorundadır. Staj Değerlendirme Sonuçları staj sunumları bitiminde staj komisyonu tarafından Bölüm Başkanlığına iletilir ve ilan edilir. Staj Genel Puanı Staj Derecesi 90-100 Örnek Staj 80-89 Çok İyi 70-79 İyi 60-69 Orta  60 Staj Tekrarı (Gün Sayısı) 50-59 10 40-49 15 30-39 20 20-29 25 0-19 30 Yetersiz Süreç Tamamlandı

21 14-Staj İşlemleri Tamamlandı
Ayrıntılı bilgi ve tüm formlar için Süreç Tamamlandı

22 EK 1 - Staj Sunumuna Katılamama
Staj Sunum Yoklama Mazeret Dilekçesi ile Staj Komisyonuna başvurun. TAMAM

23 “Yetersiz Staj Mazeret Dilekçesi” ile Staj Komisyonuna başvurun.
EK 2 - Staj Raporu Eksik olarak staj tekrarı olup tamamlamayan öğrenciler “Yetersiz Staj Mazeret Dilekçesi” ile Staj Komisyonuna başvurun. TAMAM

24 EK 3 – Staj Başarı Genel Puanı Yetersiz
Staj Genel Puanı Staj Derecesi 90-100 Örnek Staj 80-89 Çok İyi 70-79 İyi 60-69 Orta  60 Staj Tekrarı (Gün Sayısı) 50-59 10 40-49 15 30-39 20 20-29 25 0-19 30 “Staj Başvuru Formu “ ve “Staj Tekrarı Dilekçesi” ile bölüme başvurarak ceza alınan gün sayısı kadar bir kurumda staj yapılması gerekmektedir. Tamamlanmadı Tamamlandı


"Staj Süreci 1 8 2 3 9 4b 4a 10 11 5 12 13 6 14 7." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları