Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Staj Süreci 1 2 3 4a 4b 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Staj Süreci 1 2 3 4a 4b 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14."— Sunum transkripti:

1 Staj Süreci 1 2 3 4a 4b 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 1-Staj Kılavuzu ve Staj Yönergesi OkumadımOkudum

3 2-Uygun Staj Yeri Seçimi Temel (Kalıp, demir ve beton işleri) Zemin kat ve normal kat kolon ve döşeme (Kalıp, demir ve beton işleri) Çatı inşaatı (Ahşap veya çelik çatı) Duvar işleri (Tuğla örülmesi, yalıtım, sıva işleri) Prefabrike yapılar için temel aşaması, yapı elemanlarının (kolon ve döşeme) imalatı (kalıp, demir ve beton işleri) ve montaj aşamaları, çatı ve duvar işleri Öğrenciler stajları süresince büro, şantiye ve laboratuarda aşağıda belirtilen alanlarda azami derecede gözlem ve çalışmalar yapmalıdır. SeçmedimSeçtim İçme suyu temini stajı yapacak öğrencilerin, staj süresince suyun kaynağında yapılan işleri, isale hattını, terfi merkezini, hazne şebekesini ve yardımcı elemanları görmeleri zorunludur. İl ve ilçe kanalizasyon inşaatlarında staj yapacak öğrenciler, atık su ve yağmur sularının uzaklaştırılması sisteminin proje aşamasından bütün imalat aşamalarına katılmalıdır. Ayrıca atık su arıtma tesisinde staj yapılıyorsa ünitelerin nasıl boyutlandırıldığı ve imalatının nasıl yapıldığını görmelidir. Sulama tesislerinde staj yapacak öğrenciler, su alma yapılarının nasıl projelendirildiğini ve imalatının nasıl yapıldığını öğrenmeleri gerekmektedir. Regülatör, gölet, sulama kanalı, kanalet ve sanat yapılarının yapım esnasında izlemelidir. Liman inşaatında staj yapacak öğrencilerin, liman projelendirilmesinin esasları ve projenin uygulama aşamalarının görmesi gerekmektedir. Barajlarda staj yapacak öğrenciler, staj süresinin elverdiği ölçüde mümkün olan tüm imalat aşamalarında bulunmaları gerekmektedir. Su tutma yapılarında gövde, dolu savak, derivasyon tüneli, su alma yapıları, dip savak, denge bacaları gibi yapıların, hem proje bazında bilgi sahibi olunması hem de inşa aşamalarının görülmesi gerekmektedir. Palplanj ve Ankraj sistemleri Diyafram Duvar Kazıklı Temel Jet Grout ve Taş Kolon Kum Dren Öğrenci yukarıda verilen farklı uygulamalardan herhangi birinde problemin tanımından çözümü ve kontrolüne kadar aşama aşama gözlem ve çalışma yapmak ile zorunludur. Yarma ve dolgu aşamaları (Malzeme temini, serilmesi ve sıkıştırılması) Alt temel, temel veya plent-mix temel tabakaları (Malzeme temini, serilmesi ve sıkıştırılması) Asfalt kaplama tabakaları (Binder ve aşınma tabakaları, sathi kaplama) üretimi, serilmesi ve sıkıştırılması Demiryolu inşaatında, yarma ve dolgu aşamaları, alt temel ve temel tabakaları ile balast tabakasının serilmesi ve sıkıştırılması Demiryolu üstyapı elemanlarının (travers, ray v.b.) yerleştirilmesi Kent içi raylı sistemlerde uygulanan balastsız üstyapı aşamaları Öğrenciler stajları süresince büro, şantiye ve laboratuarda aşağıda belirtilen alanlarda azami derecede gözlem ve çalışmalar yapmalıdır. Staj klavuzunu ayrıntılı inceleyerek, tüm şartları sağlayabilecek uygun bir staj yeri ile anlaşınız. YAPIULAŞTIRMA GEOTEKNİKHİDROLİK

4 3-Bölüm Sekreterliğine Staj için Önbaşvuru YapmadımYaptım Öğrenci NoAdı SoyadıSGK (Sigorta)No (Sigortası varsa) Staj TürüGSM No:İmza Sekreterlik Bölüm sekreterliğinde bulunan listede yukarıdaki istenecek bilgileri doldurunuz.

5 4- Staj yapılacak işyeri “Staj Zorunluluk Belgesi” istiyor mu? İstemiyorİstiyor

6 4- Staj yapılacak işyeri “Staj Zorunluluk Belgesi” istiyor mu? AlmadımAldım Dekanlık Dekanlıktan imzalı “Staj Zorunluluk Belgesi” ni kuruma teslim ediniz

7 5-6-7 Staj Başvuru Formu Komisyon Onaylamadı Komisyon Onayladı 1-Yeni bir kurum seçilerek yeni kurum bilgilerini öğrenci dolduracak 2-Kurum dolduracak. (Kaşe ve İmzalar UNUTULMAMALIDIR) 3-Staj Komisyonu Onaylayacak

8 5-6-7 Staj Başvuru Formu Komisyon Onaylamadı Komisyon Onayladı 1-Öğrenci Dolduracak 2-Kurum dolduracak. (Kaşe ve imzalar UNUTULMAMALIDIR) 3-Staj Komisyonu Onaylayacak

9 8- SGK İşlemleri Başvuru Formu Teslim EdilmediTeslim Edildi 1-Öğrenci Dolduracak 3-Dekanlıkta ilgili kişiye teslim edilecek 2-Staj Komisyonu Onaylayacak

10 9- “Staj Başvuru Formu” ve “Sigorta Yapıldığını Gösteren Belge” Teslim EdilmediTeslim Edildi Sekreterlik Onaylanmış birer nüshayı Bölüm sekreterliğine teslim edin.

11 10-Kurum Staj Değerlendirme Formu ve Kuruma Teşekkür Yazısı Teslim EdilmediTeslim Edildi Bölüm Başkanlığı 4- Yazılarını Bölüm Başkanlığından kapalı bir zarf ile teslim alınız 1-Öğrenci Dolduracak 2-Öğrenci Dolduracak 3-Komisyon onaylayacak 5-Kurum dolduracak

12 11-Staj Kılavuzunda Tanımlanan Biçimde Stajın Tamamlanması Staj kılavuzunda ayrıntılı olarak bahsedilen “görülmesi zorunlu alanlar” ve “staj yapılırken azami olarak görülmesi gereken çalışmalara” dikkat edilmelidir. Staj esnasında bol miktarda fotoğraf çekilerek, staj sunum ve raporları için açıklamalar bu fotoğraflarla desteklenmelidir. Staj defteri günlük olarak yazılacaktır. (Konu konu değil günlük olarak yapılanlar yazılacaktır.) Bu nedenle ilgili sayfa, stajın yapıldığı gün yazılırsa eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanabilir. Staj raporu, staj esnasında yapılan çalışmalardaki (Metraj, hakediş, deneyler, büro çalışmaları) plan, proje, deney sonuçları, metraj raporları gibi dokümanlarla birlikte hazırlanmalıdır. O gün için yapılan işlerden bahsedilirken bu tarz dokümanlara atıflar yapılmalıdır (Örn: Yapılan metraj için bkz ek-1 vb…). Dokümanların toplanması staj esnasında yapılmalıdır. Staj raporu değerlendirme formunu ve staj sunumu değerlendirme formunu inceleyiniz. Raporu hazırlarken ve sunumu yaparken bu noktalar size yardımcı olacaktır. Rapor hazırlanırken rapor değerlendirme puanınızı ve sunum yaparken sunum değerlendirme puanınızı yükseltecek şekilde stajınızı devam ettiriniz. (Örn: Malzeme üretim santrallerinde gözlem yapmak, paket program kullanmak ve bilgi vermek puanınızı arttıracaktır.) Ayrıntılar için staj kılavuzunu tekrar okuyunuz. TamamlanmadıTamamlandı

13 12-Staj raporu ön sayfaları eksiksiz olarak doldurulmalı ve onaylanmalıdır. TamamlanmadıTamamlandı

14 12-İlan edilen tarihe kadar evrakların teslim edilmesi Staj raporu İş yeri staj değerlendirme formu Pazar günleri de staj yapanlar için, kurumdan Pazar günleri çalışma yapıldığına dair yazı Staj sunum CD’si hazırlanırken staj raporunun bilgisayar ortamındaki hali de istenecektir. TamamlanmadıTamamlandı http://www.mm.anadolu.edu.tr/insaat/?page_id= 1353 “Kurum Değerlendirme Formu” tam olarak dolmuş bir şekilde, kaşeli ve imzalı olarak bölüme mutlaka KAPALI bir ZARF ile ulaştırılmalı zarfın yapıştığı kısımda kurumun kaşesi olmalıdır. Bu yazıyı kurum kendisi gönderecekse öğrenci bölüme ulaşıp ulaşmadığını takip etmelidir.

15 13a-Staj Raporu Değerlendirilmesi Staj raporunun günlük olarak yazılması gerekmektedir. Konu konu yazılan raporlar düzeltilmek üzere öğrenciye geri iade edilir. 3 Kısımda incelenir. – Zorunlu kısımlar görülmüş mü? (Bölüm A) – Staj içeriği yeterli mi? (Bölüm B) – Staj rapor düzeni yeterli mi? (Bölüm C) A Bölümü Yetersiz Üç kısım yeterli B Bölümü Yetersiz C Bölümü Yetersiz Herhangi bir kısımdan eksikliği olan öğrenci, raporu inceleyen öğretim elemanı ile irtibata geçerek ayrıntılı bilgi alacaktır.

16 13a- A Bölümü Yetersizliği A Bölümü (“Bölüm Staj Kılavuzunda” belirtilen Görülmesi Zorunlu İnşaat Yapım Aşamalarıyla İlgili Kısımdır) Eksik öğrenciler, “Staj Başvuru Formu” ve “Eksik Rapor Tekrarı Dilekçesi” ile Bölüm Başkanlığı’na başvurarak eksik kısımları tamamlamaları gerekmektedir. TamamlanmadıTamamlandı “Staj Başvuru Formu “ ve “Eksik Rapor Tekrarı Dilekçesi” ile bölüme başvurarak, ARA TATİLDE görülmesi gereken zorunlu kısım görülene kadar bir kurumda staj yapılması gerekmektedir.

17 13a- B Bölümü Yetersizliği B Bölümü (Staj Raporu İçeriğinin Yeterliliğinin Değerlendirildiği Kısımdır) Değerlendirmesi aşağıda yazıldığı gibidir. – 0-29 Puan 20 gün tekrar (Staj Başvuru Formu ile) – 30-39 Puan 15 gün tekrar (Staj Başvuru Formu ile) – 40-49 Puan 10 gün tekrar (Staj Başvuru Formu ile) – 50-59 Puan Rapor Düzeltmesi TamamlanmadıTamamlandı “Staj Başvuru Formu “ ve “Eksik Rapor Tekrarı Dilekçesi” ile bölüme başvurarak ARA TATİLDE ceza alınan gün sayısı kadar bir kurumda staj yapılması gerekmektedir. Staj raporu değerlendirme formu incelenerek B bölümünden eksik alınan puanlar tamamlanacak şekilde rapor düzeltilmelidir. Raporu inceleyen öğretim elemanı eksik kısımları öğrenciye bildirecektir.

18 13a- C Bölümü Yetersizliği C Bölümü (Staj Raporu Düzeninin Yeterliliğinin Değerlendirildiği Kısımdır) Değerlendirmesi aşağıda yazıldığı gibidir. – 0-59 Puan Rapor Düzeltmesi TamamlanmadıTamamlandı Staj raporu değerlendirme formu incelenerek C bölümünden eksik alınan puanlar tamamlanacak şekilde rapor düzeltilmelidir. Raporu inceleyen öğretim elemanı eksik kısımları öğrenciye bildirecektir.

19 13b- Staj Sunumu Değerlendirmesi Staj raporu yeterli olan öğrenciler ilan edilen tarihlerde staj sunumu yapacaklardır. TamamlanmadıTamamlandı STAJ SUNUM PUANISTAJ SUNUM DERECESİSONUÇ 0-60YetersizBaşarısız 60-70OrtaBaşarılı 70-80İyiBaşarılı 80-90Çok İyiBaşarılı 90-100Örnek StajBaşarılı Staj sunumları ve staj raporu CD ile teslim edilmelidir. Son sınıf öğrencileri hariç tüm öğrenciler staj sunumlarına katılmak zorundadırlar. Sunumlara Katılamıyorum ???? Sunumlara Katılamıyorum ????

20 13b- Staj Sunumu Değerlendirmesi Yapılan tüm değerlendirme aşamaları sonucunda, staj raporu değerlendirme puanının %40’ı ve staj sunum değerlendirme puanının %60’ı alınarak öğrencinin staj genel başarı puanı hesaplanır Aşağıdaki tablo dikkate alınarak bu puana karşılık gelen staj sunum derecesi belirlenir. Bu değerlendirme sonunda 60 puanın üzerinde olan stajlar “BAŞARILI” olarak kabul edilir. 60’ın altında kalan öğrencilerin stajı “BAŞARISIZ” olarak kabul edilir. Öğrenci, aşağıdaki başarısızlık oranına göre belirtilen gün sayısınca tekrar yapmak zorundadır. Staj Değerlendirme Sonuçları staj sunumları bitiminde staj komisyonu tarafından Bölüm Başkanlığına iletilir ve ilan edilir. Süreç Tamamlandı Staj Genel PuanıStaj Derecesi 90-100Örnek Staj 80-89Çok İyi 70-79İyi 60-69Orta  60 Staj Tekrarı (Gün Sayısı) 50-5910 40-4915 30-3920 20-2925 0-1930 Yetersiz

21 14-Staj İşlemleri Tamamlandı Ayrıntılı bilgi ve tüm formlar için http://www.mm.anadolu.edu.tr/insaat/?page_id=27 http://www.mm.anadolu.edu.tr/insaat/?page_id=27 Süreç Tamamlandı

22 EK 1 - Staj Sunumuna Katılamama TAMAM Staj Sunum Yoklama Mazeret Dilekçesi ile Staj Komisyonuna başvurun.

23 EK 2 - Staj Raporu Eksik olarak staj tekrarı olup tamamlamayan öğrenciler TAMAM “Yetersiz Staj Mazeret Dilekçesi” ile Staj Komisyonuna başvurun.

24 EK 3 – Staj Başarı Genel Puanı Yetersiz TamamlanmadıTamamlandı “Staj Başvuru Formu “ ve “Staj Tekrarı Dilekçesi” ile bölüme başvurarak ceza alınan gün sayısı kadar bir kurumda staj yapılması gerekmektedir. Staj Genel PuanıStaj Derecesi 90-100Örnek Staj 80-89Çok İyi 70-79İyi 60-69Orta  60 Staj Tekrarı (Gün Sayısı) 50-5910 40-4915 30-3920 20-2925 0-1930


"Staj Süreci 1 2 3 4a 4b 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları