Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETMECİLİK FAALİYETİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETMECİLİK FAALİYETİ"— Sunum transkripti:

1 İŞLETMECİLİK FAALİYETİ
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2873 SAYILI MİLLİ PARK KANUNUNA TABİ ALANLARDA İŞLETMECİLİK FAALİYETİ

2 1. İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİNDEKİ YASAL DAYANAKLAR
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİNDEKİ YASAL DAYANAKLAR 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU MADDE-1: “Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.” 64 NCÜ MADDESİNDE “Kiralarda sözleşme süresi: *Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür. * Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır. Katma bütçeli idarelerde bu izin, idarelerin bağlı bulundukları bakanlıktan alınır. Özel İdare ve belediyeler için kendi özel kanunları uygulanır. * Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir.

3 1. İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİNDEKİ YASAL DAYANAKLAR
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİNDEKİ YASAL DAYANAKLAR 2. MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN 300 SIRA NOLU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ 300 SIRA NOLU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİNDE “Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin ve enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür." hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm gereğince, taşınmazlar 10 yıldan daha uzun süreyle kiraya verilemez, ancak; 1. Turistik tesis kurulacak yerler ile turistik tesislerin, 2. Enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin, 3. Doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin, 10 yıldan uzun süreli kiraya verilmesi mümkündür.

4 1. İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİNDEKİ YASAL DAYANAKLAR
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİNDEKİ YASAL DAYANAKLAR 3. ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 5192 SAYILI KANUN (2003’de 4999 sayılı Kanun 2004 de 5192) MADDE 4. — Orman Kanununun ek 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ek Madde 8. — Bu Kanun ile tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanununa tâbi alanlar üzerinde bulunan yapı ve tesisler yirmidokuz yıla kadar kiraya verilebilir. “

5 2. İŞLETMECİLİK FAALİYETİNDEKİ TEMEL İLKELER
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. İŞLETMECİLİK FAALİYETİNDEKİ TEMEL İLKELER İŞLETMECİLİĞE KONU EDİLECEK SAHA, YAPI VE TESİSLERİN KULLANIM AMACININ UDGP VE ALANIN YÖNETİM AMAÇLARI İLE UYUMLU OLMALI, PLAN VE PROJELER ZORUNLU OLMADIKÇA İDARE TARAFINDAN YAPILMALI/YAPTIRILMALI İŞLETMECİLİĞE KONU OLAN SAHA, YAPI VE TESİSLERİN GEREKLİ YASAL ALTLIKLARA SAHİP OLMALI (UDGP, İmar Planı, Mimarı Projeleri, Yapı Kullanım Ruhsatı vb. ) İHALEYE ESAS MUHAMMEN BEDELİN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINAN VE İŞLETMEYE KONU EDİLEN SAHA, YAPI VE TESİSLERİN KULLANILABİLİR VE GELİR ELDE EDİLEBİLİR DURUMDA OLMALI, İŞLETMEİLİĞE KONU EDİLEN SAHA, YAPI VE TESİSLE İLGİLİ OLARAK DEVAM EDEN HER HANGİ BİR YARGI SÜRECİ BULUNMAMALI,

6 3. KİRALAMAYA KONU OLAN İŞ VE İŞLEMLER
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. KİRALAMAYA KONU OLAN İŞ VE İŞLEMLER ZİYARETÇİ MERKEZİ GİRİŞ ÜNİTESİ KIR GAZİNOSU BÜFE KAFETERYA GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI ÇADIRLI KAMP ALANI WC OTEL TUR GUZERGAHI MAĞARA GENEL SAHA TEMİZLİĞİ GÜVENLİK HİZMETİ UDGP’NIN YAPILMASI UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İMAR PLANLARININ YAPTIRILMASI İLAVE TESİS YAPILMASI

7 4. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İHALE USULLERİ
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İHALE USULLERİ 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN Kapalı teklif usulü, Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, Açık teklif usulü Pazarlık usulü (51/G) Yarışma usulü.

8 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI 1. İHALE ÖNCESİ * İşletmeciliğe konu olan taşınır ve taşınmaz hakkında karar verme (Yönetim Amaçları, UDGP) *İhaleye esas muhammen bedelin belirlenmesi (Ziyaretçi gelirleri, Mevcut tesis/ünitelerin piyasa rayici, Hiç gelir getirici tesis veya ünite bulunmayan alanlarda ise her yıl genel müdürlükce yayınlanan tahsisler için toprak bedeli ) * Taslak İhale Şartnamesinin hazırlanması * İhale için yetki alınması ( İhale Şartnamesi ve İhale esas yıllık muhammen bedelin belirlenmesi gerekmektedir.)

9 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI 2 . İHALE AŞAMASI * İhale Onayı * İhale Dökümanı ve Eklerinin Hazırlanması * İhale İlanı * İhale Dökümanı Satışı * İhalenin Gerçekleştirilmesi * İhale Komisyon Kararının Onayı * İhale Kararının Tebliği ve Sözleşmeye Davet

10 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI 3. SÖZLEŞME AŞAMASI * Sözleşme Taslağının Hazırlanması * Sözleşme Harçlarının(Damga Vergisi, Sözleşme Karar Pulu Bedeli) Ödenmesi (Sözleşme imzalamadan önce) * Peşinatın Ödenmesi ( Sözleşme imzalamadan önce) * Teminatların Alınması ( Kesin Teminat sözleşme imzalamadan önce, Depozito ve Güvence Teminatı sözleşme imzaladıktan sonrada alınabilir) * Noter Onaylı Sözleşme İmzalamak (15 günlük yasal süreyi geçirmeden noter huzurunda)

11 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI 4. İŞLETMECİLİK AŞAMASI * Yer Teslimi (Sözleşme imzalanmasını takip eden 5 iş günü içerisinde yerinde ve tutanakla) * Aboneliklerin üstüne alınması * Sözleşmenin uygulanması a) Yıllık işletme bedelleri bir önceki yılın aralık ayındaki yıllık ÜFE oranında güncellenir, b) Teminatlar yeni belirlenen yıllık işletme bedeline göre güncellenir, c) Güncellenen yıllık işletme bedelleri ve teminat tutarları işletmeciye her yıl Ocak ayı içerisinde yazılı olarak tebliğ edilir * İzleme ( Ödemelerin ve teminatların ) * Ortak alma/Devir (Genel Müdürlüğün onayı ile gerçekleşir, Noter onaylı ek sözleşme imzalanır)

12 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI 5. SÜRE UZATILMASI Sözleşme hükümleri kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmiş olmalıdır. Dilekçe ile başvuru Bölge Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon marifetiyle talebin değerlendirilmesi Genel Müdürlüğe sunulması Genel Müdürlük veya Bakan Onayı Ek sözleşme imzalama

13 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI 6. SÖZLEŞMENİN KARŞILIKLI TASFİYESİ Ancak tarafların tüzel kişiliklerinin yasal düzenlemeler ile veya yargı kararları ile ortadan kalkması durumunda, Yargı kararları sonucunda, Tarafların karşılıklı uzlaşması durumunda, tarafların karşılıklı tasfiye tarihine kadar sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi şartı ile Bakanlık Makamından olur alınarak cezai yaptırım uygulanmaksızın gerçekleştirilebilir.

14 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI 7. SÖZLEŞMENİN FESHİ İşletmecinin taahhüdünden vazgeçmesi, İşletmecinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, İşletme bedeli taksitini belirtilen zamanda ödememesi, Teminatlarını yıllık olarak belirtilen oranda güncellememesi, Sözleşme ve şartnamede yasaklanan faaliyetleri yazılı uyarılara rağmen yapmaya devam etmesi, Yargı kararlarına aykırı davranışta bulunması, Söz konusu saha/tesiste yüz kızartıcı faaliyetlerin yapılması durumunda sözleşme fesh edilir.

15 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. İŞLETMECİLİK İŞLERİNDEKİ İŞLERİN AŞAMASI 8. TAHLİYE İşletme süresi sonunda ya da sözleşme şartlarına uyulmaması sebebi ile tesisin ve sahanın boşaltılması istendiğinde işletmeci tesisi ve sahayı hasarsız, elektrik, su, telefon ve benzeri diğer her türlü borçlardan ve işletme bedelinden borçsuz olarak (10) on gün içinde İdare'ye teslim etmek zorundadır. İşletmeci bu sürenin sonunda boşaltmadığı takdirde idarece boşalttırılır. 10 (on) günlük idare'ye teslim süresinden boşaltma tarihine kadar geçen her gün için işletmeci  işletme bedelinin her gününe tekabül eden miktarının 3 (üç) katını ceza olarak öder. Bu sürenin sonunda tesisin boşaltılmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri uygulanır. 2886 sayılı DİK’na göre tahliyenin gerçekleşmemesi durumunda Hukuk Mahkemelerinde “Tahliye Davası” açılarak yargı kararı ile tahliye gerçekleştirilir

16 6. İŞLETMECİLİK SÜRECİNDE YAŞANAN TEMEL AKSAKLIKLAR
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. İŞLETMECİLİK SÜRECİNDE YAŞANAN TEMEL AKSAKLIKLAR Gerekli koşullar oluşmadan ihaleye çıkılması, Sözleşme sürecinde yapılan plan değişiklikleri ile alanın yada yapı veya tesislerin fonksiyonunun değiştirilmesi Sözleşme kapsamı dışında izinli veya izinsiz aktivitelerin gerçekleştirilmesi ve bunlardan ilave bedel alınmaması, Sözleşme konusu yapı ve tesislerin fonksiyonunun değiştirilmesi, kullanım alanının büyütülmesi gibi faaliyetler Şartname ve sözleşmede İdare ile İşletmecinin yapacağı yatırımların belirgin olmaması sebebiyle şartname veya sözleşmeye aykırı yatırım gerçekleştirilmesi, Sözleşme kapsamında olan yapı ve tesislerin gerekli bakım ve onarımlarının işletmeciler tarafından yapılmamış olması,

17 6. İŞLETMECİLİK SÜRECİNDE YAŞANAN TEMEL AKSAKLIKLAR
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. İŞLETMECİLİK SÜRECİNDE YAŞANAN TEMEL AKSAKLIKLAR 7. 51/g ile Kamu tüzel kişiliklerine verilen alanlarda işletmeci konumunda olan kamu tüzel kişiliklerinin şartname ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 8. Sözleşme konusu yapı ve tesislerin şartname ve sözleşmeye aykırı 3. kişilere işlettirilmesi, 9. İhale kapsamında olan yapı ve tesisleri ile alanların şartname ve sözleşmede fonksiyonlarının, alansal büyüklüklerinin ve fiziksel özelliklerinin açıkça tanımlanmaması, 10. Sözleşme ve şartnamedeki “sigorta yaptırılması” ile ilgili işlem tesis edilmemiş olması, 11. Sözleşme kapsamındaki tesislerin bazılarının işletmeciler tarafından ziyaretçilerin kullanımına sunulmadığı,

18 6. İŞLETMECİLİK SÜRECİNDE YAŞANAN TEMEL AKSAKLIKLAR
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. İŞLETMECİLİK SÜRECİNDE YAŞANAN TEMEL AKSAKLIKLAR 12. Devirlerde devir alacaklardaki kriterlerin tam anlamı ile uygulanmadığı, 13. Sık sık devir işlemi yapılmasına müsaade edilerek haksız rant yaratıldığı, 14. Kontrol ve denetimin yetersiz olduğu, 15. Özellikle giriş kontrol ünitesindeki personelin kılık ve kıyafetinin uygun olmadığı, 16. Çalışan personelin ilk yardım ve yangın konusunda eğitimsiz olduğu, 17. İlaçlama konusunda sertifikasız insanlarca ilaçlama yapıldığı,

19 İşletmeler Şube Müdürü
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARZ EDERİM MUSTAFA YILMAZ İşletmeler Şube Müdürü


"İŞLETMECİLİK FAALİYETİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları