Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Mavi Belgesi (Blueprint)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Mavi Belgesi (Blueprint)"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Mavi Belgesi (Blueprint)
Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri Avrupa Mavi Belgesi (Blueprint) Su yönetimi alanında AB politika gelişmeleri ve uygulama konuları Yannick Pochon Istanbul, 2015

2 Mavi Belge (Blueprint) nedir?
Avrupa’nın Su Kaynaklarını Korumaya yönelik Mavi Belge, sorunlar karşısındaki politik yaklaşımları ortaya koymaktadır: Uzun vadeli amaç: sürdürülebilir ve adil bir su kullanımı için yeterli iyi kalite su varlığını sağlamak AB 2020 Strateji ve Kaynak Etkinliği Yol Haritası’yla yakından ilişkili

3 Neden Mavi Belge (Blueprint)?
Halihazırdaki AB su politikaları uygulamasının iyileştirilmesi Su ve diğer politikaların entegrasyonunun sağlanması Gerekli hallerde, halihazırdaki politika çerçevesi için tamamlayıcı olmak

4 Değerlendirmelere dayalı olarak politika önerileri sentezi
Etki Analizi « Uygunluk Kontrolü» AB su politikaları araçları AB su kaynakları sürdürülebilirlik ve hassasiyet durumu Politika Olasılıkları Kasım 2012 AB Sularının Korunması için Mavi Belge Report on 2009 River Basin Management Plans Report on 2009 River Basin Management Plans 2009 Nehir Havzası Yönetim Planları Raporu Report on 2009 River Basin Management Plans Report on 2009 River Basin Management Plans Report on 2009 River Basin Management Plans Su Kıtlığı & Kuraklık Stratejisi Gözden Geçirilmesi Review Water Scarcity & Droughts Strategy Review Water Scarcity & Droughts Strategy Review Water Scarcity & Droughts Strategy Review Water Scarcity & Droughts Strategy Climate Change Vulnerability & Adaptation Climate Change Vulnerability & Adaptation İklim Değişikliği Hassasiyeti & Uyum

5 Mavi Belge (Blueprint) paketi
Mavi Belge (Blueprint) COM(2012)673 + Etki Analizi SWD(2012) 381 & 382 Nehir Havzası Yönetim Planları Raporu COM(2012)670 Komisyon Personeli Çalışma Belgesi, Nehir Havzası Yönetim Planları Avrupa Değerlendirmesi, Cilt 1 ve 2 SWD(2012) 379 Komisyon Personeli Çalışma Belgesi, Nehir Havzası Yönetim Planları, Cilt 3 – 30 (Bütün Üye Devletler + Norveç) SWD(2012) 379 Avrupa Su Kıtlığı ve Kuraklık Politikaları Değerlendirme Belgesi COM(2012)672 + eşliğinde Komisyon Personeli Çalışma Belgesi SWD(2012)380 Uygunluk kontrolü SWD (2012)393

6 SÇD planları onay durumu
YEŞİL – Nehir Havzası Yönetim Planları onaylandı! KIRMIZI – görüşmeler başlamadı, devam ediyor veya tamamlandı ancak, planların HEPSİ onaylanmadı ya da Avrupa Komisyonu’na sunulmadı

7 Nehir Havzası Yönetim Planları Değerlendirmesi: Bazı genel bulgular
4 Üye Devlet hala planlarını sunmadı Birçok planda isteklilik düzeyleri düşük Tedbirlerin belirlenmesi tamamlanmadı Bazı konularda (örneğin, kimyasal statü), karşılaştırabilirlik eksikliği Su yönetimi çalışmaları ve çevre korumanın uyumlaştırılması konusuda anlayış eksikliği (örneğin, muafiyetlerin tanımlanması) Su fiyatlandırması ve maliyetlerin tanımlanmasına yeterli önem verilmedi Planların hazırlanması için olağanüstü çaba gösterildi ve etkileyici düzeyde bilgi artışı oldu Ortak çerçeve ve SÇD tarafından ortaya koyulan ortak su yönetimi dili büyük oranda benimsendi Su yönetimine ekolojik bakış açısı entegre edildi Uluslararası işbirliği güçlendirildi Halkın katılımı, paydaşlarla işbirliği 7

8 Yüzey suları statüsü Figure on the left: Distribution of ecological status or potential of classified rivers, lakes, coastal and transitional waters, calculated as percentage of the total number of classified water bodies. It shows the distribution of ecological status or potential for the different types of water bodies (rivers, lakes, transitional and coastal). Overall, more than half (55 %) of the total number of classified surface water bodies in Europe are reported to have less than good ecological status/potential. Only around 44% of rivers and 33% of transitional waters are reported to be in high or good status. 56% of the lakes are reported to be in good or high status, and 51% for coastal waters. Figure on the right: Overview of chemical status of surface and groundwater bodies Percentage of rivers, lakes, groundwater, transitional and coastal waters in good, poor and unknown chemical status There is a high percentage of water bodies for which the reported chemical status has been 'unknown' . In many cases, the main reason for this gap is that the status assessment methods have not been fully developed yet or there were not enough monitoring data in this first cycle. In that case, it is advisable to adopt and implement no-regret measures, along with further development of the assessment methods and monitoring networks. However, in most RBMPs, there is no information on what actions will be taken to improve the monitoring and assessment methods for the next cycles. Note: Number of Member States contributing to the dataset: Groundwater (26); Rivers (25); Lakes (22); Transitional (15) and Coastal (20). Percentages shown for rivers, lakes, transitional and coastal are by water body count. Groundwater percentages, however, are expressed by area. The total number of water bodies is shown in parenthesis. Data from Sweden are excluded from surface water data illustrated in the figure. This is because Sweden contributed a disproportionately large amount of data and, classified all its surface waters as poor status since levels of mercury found within biota in both fresh and coastal waters exceed quality standards.

9 Büyük ilerlemeler kaydedildi ancak, sorunlar da devam etmekte
Significant pressures (rivers) Significant impacts (rivers) Source: EEA Source: EEA

10 2009 ve 2015’de iyi statüde olan su kütleleri: nasıl bir ilerleme bekleniyor?
Üye Devlet sayısı Su kütlesi sayısı İyi statü veya potansiyel durumda olan su kütlesi %’si 2009 İyi statü veya potansiyel durumda olan su kütlesi %’si 2015 % olarak ilerlemesi Yüzey suları ekolojik statüsü 21 82684 43 53 10 Yüzey suları kimyasal statüsü 2009 başlangıç noktasını belirlemek için yetersiz bilgi  Yeraltı suları kantitatif statüsü 24 12022 (5197) 89 (85) 96 (92) 7 (7) Yeraltı suları kimyasal statüsü13 2477 83 (68) 89 (77) 6 (9) The number of surface water bodies in the calculation is 82684, this is because certain MS are excluded: EL and ES: Lack of RBMPs FI, PL and IT: a high number of WBs in unknown status (threshold 50%) DK: Did not report on exemptions and therefore it is not possible to estimate expected status.  For Belgium only Flanders and the Coastal waters are included, for Portugal the information is coming from the draft RBMPs Total of WBs from WISE and RBMPs (for IE and SI)(127407) – ES (5012)- EL (1324) – DK (17983) – IT (8614) – PL(5643) – FI (6153) = which is about the number in the table (82684)   For Groundwater: Numbers in brackets are calculated excluding FI and SE that reported a large proportion of groundwater bodies (around half of the EU total) which are largely in good status. EL and ES excluded from the calculations due to lack of plans. DK excluded as it did not report exemptions and therefore it is not possible to estimate the expected status in Information included from PT refers to draft plans. Information from Belgium refers to Flanders and coastal waters only.

11 Mavi Belge (Blueprint) etki analizi
12 öncelikli sorun Su fiyatlandırması eksikliği Ölçümleme eksikliği Ticareti yapılan ürünlerde etiketlendirme eksikliği Arazi kullanımı / Tarım etkisi Yetersiz tesisler / ekipman Yetersiz su altyapısı (sızıntı) Suyun yeniden kullanım eksikliği Yönetişim Hedef belirleme Kuraklık yönetimi Maliyet ve faydanın anlaşılması Bilgi tabanı 11 11 11

12 Mavi Belge (Blueprint) hedefleri
Gönüllü Düzenleme Şart Fon Etkili teşvik su fiyatlandırma 2014’e kadar takas programaları için CIS Rehberliği SÇD Madde 9’un yürütmesi (devam ediyor) Ex-ante conditions under RD&C policy funds 2014 Toplantı düzenlenmesi Tarımda su kullanım azaltılması Precondition for some irrigation projects under RD as of 2014 Yasadışı çekim / tutmanın azaltılması 2013 itibarıyle GMES uygulanması Teftişler için olası AB inisiyatifi – 2013 CAP kapsamında karşılıklı uyum Su tüketim farkındalığı Gönüllü etiketleme & sertifika programları desteği NVRM (yeşil altyapı) kullanımını maksimize etme 2014’e kadar CIS Rehberliği 2014 itibariyle CAP I ayağında yeşillendirme S&C Fonları & EIB borçları Binalarda etkili su tesisatları AB Ecolabel & GPP kriterleri 2013 Eco-design Working Plan in 2012 Sızıntıların azaltılması 2013’de SEL için en iyi uygulamalar/araçlar Su yeniden kullanımı maksimize edilmesi Possible Regulation in 2015 Yönetişimin önemi NHYP’ları için emsal tarama ( ) In order to address the identified priority problems, in 2 slides I have collected all the policy proposals in the Blueprint, categorised as voluntary, regulatory, conditionality and funding. Due to limited time I will not take you through all of them.

13 Mavi Belge (Blueprint) hedefleri
Gönüllü Düzenleme Şart Fon Su hesapları, e-akış & hedef belirleme uygulamaları 2014’e kadar WA / E-akış ve hedef belirleme konularında CIS Rehberliği Taşkın riski azaltılması Yeşil altyapı aracılığıyla Avrupa Taşkın Farkındalık Sistemi 2015’e kadar Taşkın Risk Yönetim Planları Kuraklık riski azaltılması Yeşil altyapı aracılığıyla Avrupa Taşkın ’de EDO SÇD gereklerinin yürütmesi (devam ediyor) Maliyet ve faydalar için daha iyi hesaplama 2014’e kadar CIS Rehberliği Daha iyi bilgi tabanı 2015’e kadar WISE güncellemesi Gelişen ülkelere destek Kirlilikle mücadele Ecza ürünleri & çevre raporu 2013 WFD, EQS/PSD, NID, UWWTD, IED … hedefleri yürütmesi Yatak kesen Çevre ve Tarım konusunda EIP, 2013 itibariyle WFD, EQS/PSD, NID, UWWTD, IED’nin genel olarak yürütmesi Olası Avrupa Dönem Tavsiyeleri 2013 CAP, S&C Fonları & EIB borçları

14 Takip Birinci ve ikinci NHYP dönemlerinde SÇD doğru uygulamasını (NHYP değerlendirmesi takibi) Konsey Kararları İkili takip (COM+MS,) Olası yürütme çalışmaları Ortak Uygulama Stratejisi ( CIS çalışma programı, Mavi Belge (Blueprint) politika olasılıklarına dahil edildi Olası yeni mevzuat inisiyatifleri Tedbirler Programları değerlendirmesi ve AB Su Direktifleri entegrasyonu SÇD 2019 gözden geçirmesi

15 Yeraltı Suları Direktifi

16 Good chemical status criteria (Article 3 & Annexes I and II)
Yayılı/noktasal kaynaklardan kirlilik riski (kentsel, tarım, sanayi) AB genelinde Kalite Standartları: Nitrat & pestisitler (bağlantılı yüzey suları veya tabi karasal ekosistemler bunlara ihtiyaç duyuyorsa daha sıkı TV’ler gerekli) En uygun seviyede TV oluşumu (yerel, bölgesel, ulusal), sucul ve karasal ekosistem üzerindeki etkiler dikkate alınarak, insan toksikolojisi ve ekotoksikoloji bilgisi Akış İçme suyu çekimi Eşik değerler Uye Devletlerce belirlenen “risk” maddeleri için (2008 sonu) – verilen kirleticiler için gösterge liste – sınır aşan koordinasyon gerekli – NHYP gözden geçirmesinde olası düzeltme = SÇD çevresel hedefleri (SÇD tarafından ele alınan kantitatif statüye ek olarak)

17 2013’de Yeraltı Suları Direktifi (YSD) Ek I ve II’sinin gözden geçirilmesi ve uygun olması halinde, izleme verileri ve araştırma sonuçlarını dikkate alacak mevzuat önerileri Üye Devlet ve paydaşlarla YSD uygulama grubu: https://circabc.europa.eu/w/browse/b1a3fb a-8b6d-0c056b6890e4 9 Ekim, Brüksel’de Konferans

18 Çevresel Kalite Standartları Direktifi

19 Güncellenen öncelikli maddeler listesi
12 yeni öncelikli madde (çok kalıcı ve biyoakümülatif, yüksek düzeyde toksik veya endokrin engelleyici olmasından şüphelenilen) Bütün Üye Devletlerce düzenli olarak izlenmeleri 2021’den geç olmamak kaydıyla, emisyonların azaltılması veya yok edilmesi için faaliyetler ve 2027’ye kadar konsantrasyonların güvenli düzeylere çekilmesi

20 Takip listesi Yeni bir izleme mekanizması – “Takip Listesi” – gelecekte öncelikli madde belirlenmesi için kanıt tabanının iyileştirilmesi için Üç adet ecza maddesi ilk takip listesine dahil edildi Suların kimyasal durumuna ilişkin olarak kamuya verilen bilginin iyileştirilmesi için düzenlemeler Ecza ürünleri için stratejik bir yaklaşım

21 Taşkın Direktifi

22 Üç aşamalı yaklaşım Taşkın riski ön-değerlendirmesi (haritalar, eski taşkınlardan tecrübe, gelecekteki taşkınlar için öngörü, potansiyel ciddi taşkın riski olan alanların belirlenmesi) Taşkın haritalaması (= taşkın riski olan alanların bilinmesi, farklı senaryolar, taşkın tehlike haritaları & taşkın risk haritaları), Taşkın Risk Yönetim Planları (= taşkın riski azaltma planları, taşkın risk yönetim döngüsü bütün unsurlarını taşıyan) (Aktarım) (CA/Yönetim birimi) * 2019 ** 2021 Sonrasında her 6 yılda bir gözden geçirme / güncelleme Komisyona rapor: 3 ay sonra * = SÇD kapsamında baskı ve etki analizi 1.gözden geçirme tarihi ** = SÇD nehir havzası yönetim planları 1.gözden geçirme tarihi 22

23 Kentsel Atık Su Arıtma

24 Kentsel Atık Su Arıtma Toplama oranları: 15 Üye Devlet, toplam kirlilik yükünün %100’ünü topluyor. Bütün Üye Devletler ya önceki sonuçları korudu ya da ilerleme kaydetti. Bulgaristan, Kıbrıs, Estonya, Letonya ve Slovenya’da uyum oranları %30’un altında İkincil arıtma %82, 4 puan artış. AB-15’de aralık %90-100, AB-12’de ortalama %39 Daha sıkı arıtma için uyum oranları %77 genelde ancak, AB-12’de sadece %14, öte yandan Avusturya, Almanya, Yunanistan ve Finlandiya %100’e ulaştı AB bölgesinde Hassas olarak ilan edilen alanlar 2 puan artışla %75’ e ulaştı KAAD, Yapılandırılmış Bilgi ve Uygulama Çerçevesi için pilot

25 İçme Suyu Direktifi

26 Ek II ve III’ün gözden geçirilmesi (izleme ve analiz)
Madde 11.2, teknik ve bilimsel ilerleme açısından güncelleme gerektirmekte Etkinlik, verimlilik, karşılaştırabilirliğin iyileştirilmesi Kamunun bilgiye erişimini iyileştirmek amacıyla izlemeye ilişkin minimum gerekler Su mevzuatıyla tutarlılık Kasım’daki DW Komitesi’nde tartışma

27 Suyun yeniden kullanımı?

28 Suyun yeniden kullanımı için bir AB aracına doğru?
Belirlenen politika olasılığı için etki analizi (EA) Etki Analizi Yol Haritası – Çevre Genel Müdürlüğü’nde (DG Env) Mart/Nisan’a kadar dahili anlaşma (yayın – diğer Gen.Md’ler (DG’s)/hizmetler (ISG) ve SG’yle anlaştıktan sonra) Halkın katılımı – Nisan/Mayıs 2014’te başlayacak (anket), Yeşil Hafta – suyun yeniden kullanımı oturumları (5/6/14) Paydaşlar toplantısı – Ekim 2014 EA’nin tamamlanması (suyun yeniden kullanımı için AB düzeyinde bir araç önerilmesi) – Aralık 2014 Avrupa Komisyonu (EC) Etki Analizi Kurulu – Mart 2015 Komisyon tarafından suyun yeniden kullanımı için AB düzeyinde bir araç önerilmesi (gerekçelendirilebilirse) – 2015 sonu

29 Sonraki adımlar: 4.Avrupa Su Konferansı Brüksel, 23–24 Mart 2015.
Konferansın ana odak noktası Su Çerçeve ve Taşkın Direktifleri’nin uygulaması olacaktır. Konferans tarihi, taslak Nehir Havzası Yönetim Planları ve (bazı) taslak Taşkın Risk Yönetimi Planları halkın katılımı faaliyetleriyle örtüşmektedir. Konferans aynı zamanda, diğer ilişkili Direktif ve politikaları da ele alacaktır. Ancak temel olarak Konferans, su politikalarına ilişkin geçerli çıkarları olan paydaşlar dahil, ulusal ve bölgesel düzeylerde Su Çerçeve ve Taşkın Direktifleri’nin uygulamasında çalışanları hedef almaktadır.

30 4.Avrupa Su Konferansı Brüksel, 23–24 Mart 2015.
SÇD ilke dönem uygulamalarına ilişkin tecrübeler, başarılar ve alınan dersler Avrupa Komisyonu’nun SÇD tedbirler programı uygulamasına ilişkin değerlendirmesi İkinci Nehir Havzası Yönetim Planları hazırlıkları ve beklentiler Taşkın Tehlike ve Risk Haritaları ve Taşkın Risk Yönetim Planları hazırlıkları dahil, Taşkın Direktifi uygulamalarından günümüze kadar edinilen tecrübe Entegrasyon konuları: su politikalarıyla tarım, enerji ve ulaştırma politikaları arasındaki bağlantı Yeni finansman döneminde ( ) su politikalarını destekleme fırsatları (Kırsal Kalkınma Programları, Operasyonel Programlar, vs.) Yeşil ve Mavi Büyüme kapsamında su politikalarının rölü Canlı yayın 1.Gün (23/03/2015) Day 2 (24/03/2015)


"Avrupa Mavi Belgesi (Blueprint)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları