Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri."— Sunum transkripti:

1 Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri Avrupa Mavi Belgesi (Blueprint) Su yönetimi alanında AB politika gelişmeleri ve uygulama konuları Yannick Pochon Istanbul, 2015

2 Mavi Belge (Blueprint) nedir?  Avrupa’nın Su Kaynaklarını Korumaya yönelik Mavi Belge, sorunlar karşısındaki politik yaklaşımları ortaya koymaktadır:  Uzun vadeli amaç: sürdürülebilir ve adil bir su kullanımı için yeterli iyi kalite su varlığını sağlamak  AB 2020 Strateji ve Kaynak Etkinliği Yol Haritası’yla yakından ilişkili

3 Neden Mavi Belge (Blueprint)?  Halihazırdaki AB su politikaları uygulamasının iyileştirilmesi  Su ve diğer politikaların entegrasyonunun sağlanması  Gerekli hallerde, halihazırdaki politika çerçevesi için tamamlayıcı olmak

4 Değerlendirmelere dayalı olarak politika önerileri sentezi Kasım 2012 AB Sularının Korunması için Mavi Belge Report on 2009 River Basin Management Plans Review Water Scarcity & Droughts Strategy Climate Change Vulnerability & Adaptation Report on 2009 River Basin Management Plans Review Water Scarcity & Droughts Strategy Report on 2009 River Basin Management Plans Climate Change Vulnerability & Adaptation Review Water Scarcity & Droughts Strategy Report on 2009 River Basin Management Plans Review Water Scarcity & Droughts Strategy Report on 2009 River Basin Management Plans İklim Değişikliği Hassasiyeti & Uyum Su Kıtlığı & Kuraklık Stratejisi Gözden Geçirilmesi 2009 Nehir Havzası Yönetim Planları Raporu AB su kaynakları sürdürülebilirlik ve hassasiyet durumu « Uygunluk Kontrolü» AB su politikaları araçları Politika Olasılıkları Etki Analizi

5  Mavi Belge (Blueprint) COM(2012)673 + Etki Analizi SWD(2012) 381 & 382  Nehir Havzası Yönetim Planları Raporu COM(2012)670  Komisyon Personeli Çalışma Belgesi, Nehir Havzası Yönetim Planları Avrupa Değerlendirmesi, Cilt 1 ve 2 SWD(2012) 379  Komisyon Personeli Çalışma Belgesi, Nehir Havzası Yönetim Planları, Cilt 3 – 30 (Bütün Üye Devletler + Norveç) SWD(2012) 379  Avrupa Su Kıtlığı ve Kuraklık Politikaları Değerlendirme Belgesi COM(2012)672 + eşliğinde Komisyon Personeli Çalışma Belgesi SWD(2012)380  Uygunluk kontrolü SWD (2012)393 Mavi Belge (Blueprint) paketi

6 SÇD planları onay durumu YEŞİL – Nehir Havzası Yönetim Planları onaylandı! KIRMIZI – görüşmeler başlamadı, devam ediyor veya tamamlandı ancak, planların HEPSİ onaylanmadı ya da Avrupa Komisyonu’na sunulmadı http://water.europa.eu/participation

7 7 Nehir Havzası Yönetim Planları Değerlendirmesi: Bazı genel bulgular  Planların hazırlanması için olağanüstü çaba gösterildi ve etkileyici düzeyde bilgi artışı oldu  Ortak çerçeve ve SÇD tarafından ortaya koyulan ortak su yönetimi dili büyük oranda benimsendi  Su yönetimine ekolojik bakış açısı entegre edildi  Uluslararası işbirliği güçlendirildi  Halkın katılımı, paydaşlarla işbirliği  4 Üye Devlet hala planlarını sunmadı  Birçok planda isteklilik düzeyleri düşük  Tedbirlerin belirlenmesi tamamlanmadı  Bazı konularda (örneğin, kimyasal statü), karşılaştırabilirlik eksikliği  Su yönetimi çalışmaları ve çevre korumanın uyumlaştırılması konusuda anlayış eksikliği (örneğin, muafiyetlerin tanımlanması)  Su fiyatlandırması ve maliyetlerin tanımlanmasına yeterli önem verilmedi

8 Yüzey suları statüsü

9 Büyük ilerlemeler kaydedildi ancak, sorunlar da devam etmekte Significant pressures (rivers) Significant impacts (rivers) Source: EEA

10 2009 ve 2015’de iyi statüde olan su kütleleri: nasıl bir ilerleme bekleniyor? Üye Devlet sayısı Su kütlesi sayısıİyi statü veya potansiyel durumda olan su kütlesi %’si 2009 İyi statü veya potansiyel durumda olan su kütlesi %’si 2015 % olarak 2009- 2015 ilerlemesi Yüzey suları ekolojik statüsü 2182684435310 Yüzey suları kimyasal statüsü 2009 başlangıç noktasını belirlemek için yetersiz bilgi Yeraltı suları kantitatif statüsü 2412022 (5197)89 (85)96 (92)7 (7) Yeraltı suları kimyasal statüsü 13 24 77 12022 (5197)83 (68)89 (77)6 (9)

11 Mavi Belge (Blueprint) etki analizi 12 öncelikli sorun 1.Su fiyatlandırması eksikliği 2.Ölçümleme eksikliği 3.Ticareti yapılan ürünlerde etiketlendirme eksikliği 4.Arazi kullanımı / Tarım etkisi 5.Yetersiz tesisler / ekipman 6.Yetersiz su altyapısı (sızıntı) 7.Suyun yeniden kullanım eksikliği 8.Yönetişim 9.Hedef belirleme 10.Kuraklık yönetimi 11.Maliyet ve faydanın anlaşılması 12.Bilgi tabanı

12 Mavi Belge (Blueprint) hedefleri GönüllüDüzenlemeŞartFon Etkili teşvik su fiyatlandırma 2014’e kadar takas programaları için CIS Rehberliği SÇD Madde 9’un yürütmesi (devam ediyor) Ex-ante conditions under RD&C policy funds 2014 Toplantı düzenlenmesiSÇD Madde 9’un yürütmesi (devam ediyor) Tarımda su kullanım azaltılması Precondition for some irrigation projects under RD as of 2014 Yasadışı çekim / tutmanın azaltılması 2013 itibarıyle GMES uygulanması Teftişler için olası AB inisiyatifi – 2013 CAP kapsamında karşılıklı uyum Su tüketim farkındalığıGönüllü etiketleme & sertifika programları desteği NVRM (yeşil altyapı) kullanımını maksimize etme 2014’e kadar CIS Rehberliği2014 itibariyle CAP I ayağında yeşillendirme S&C Fonları & EIB borçları Binalarda etkili su tesisatları AB Ecolabel & GPP kriterleri 2013 Eco-design Working Plan in 2012 Sızıntıların azaltılması2013’de SEL için en iyi uygulamalar/araçlar S&C Fonları & EIB borçları Su yeniden kullanımı maksimize edilmesi Possible Regulation in 2015 S&C Fonları & EIB borçları Yönetişimin önemiNHYP’ları için emsal tarama (2013-2016)

13 Mavi Belge (Blueprint) hedefleri GönüllüDüzenlemeŞartFon Su hesapları, e-akış & hedef belirleme uygulamaları 2014’e kadar WA / E-akış ve hedef belirleme konularında CIS Rehberliği Taşkın riski azaltılmasıYeşil altyapı aracılığıyla Avrupa Taşkın Farkındalık Sistemi 2015’e kadar Taşkın Risk Yönetim Planları Kuraklık riski azaltılmasıYeşil altyapı aracılığıyla Avrupa Taşkın 2013-2014’de EDO SÇD gereklerinin yürütmesi (devam ediyor) Maliyet ve faydalar için daha iyi hesaplama 2014’e kadar CIS Rehberliği Daha iyi bilgi tabanı2015’e kadar WISE güncellemesi Gelişen ülkelere destek Kirlilikle mücadeleEcza ürünleri & çevre raporu 2013 WFD, EQS/PSD, NID, UWWTD, IED … hedefleri yürütmesi Yatak kesenÇevre ve Tarım konusunda EIP, 2013 itibariyle WFD, EQS/PSD, NID, UWWTD, IED’nin genel olarak yürütmesi Olası Avrupa Dönem Tavsiyeleri 2013 CAP, S&C Fonları & EIB borçları

14 Takip  Birinci ve ikinci NHYP dönemlerinde SÇD doğru uygulamasını (NHYP değerlendirmesi takibi)  Konsey Kararları 17.12.2012  İkili takip (COM+MS,)  Olası yürütme çalışmaları  Ortak Uygulama Stratejisi (2013-2015 CIS çalışma programı, Mavi Belge (Blueprint) politika olasılıklarına dahil edildi  Olası yeni mevzuat inisiyatifleri  Tedbirler Programları değerlendirmesi ve AB Su Direktifleri entegrasyonu  SÇD 2019 gözden geçirmesi

15 Yeraltı Suları Direktifi

16 16 Yayılı/noktasal kaynaklardan kirlilik riski (kentsel, tarım, sanayi) AB genelinde Kalite Standartları: Nitrat & pestisitler (bağlantılı yüzey suları veya tabi karasal ekosistemler bunlara ihtiyaç duyuyorsa daha sıkı TV’ler gerekli) En uygun seviyede TV oluşumu (yerel, bölgesel, ulusal), sucul ve karasal ekosistem üzerindeki etkiler dikkate alınarak, insan toksikolojisi ve ekotoksikoloji bilgisi İçme suyu çekimi Akış Good chemical status criteria (Article 3 & Annexes I and II) Eşik değerler Uye Devletlerce belirlenen “risk” maddeleri için (2008 sonu) – verilen kirleticiler için gösterge liste – sınır aşan koordinasyon gerekli – NHYP gözden geçirmesinde olası düzeltme = SÇD çevresel hedefleri (SÇD tarafından ele alınan kantitatif statüye ek olarak)

17  2013’de Yeraltı Suları Direktifi (YSD) Ek I ve II’sinin gözden geçirilmesi ve uygun olması halinde, izleme verileri ve araştırma sonuçlarını dikkate alacak mevzuat önerileri  Üye Devlet ve paydaşlarla YSD uygulama grubu: https://circabc.europa.eu/w/browse/b1a3fb16-0308-479a- 8b6d-0c056b6890e4 https://circabc.europa.eu/w/browse/b1a3fb16-0308-479a- 8b6d-0c056b6890e4  9 Ekim, Brüksel’de Konferans 17

18 Çevresel Kalite Standartları Direktifi

19 Güncellenen öncelikli maddeler listesi  12 yeni öncelikli madde (çok kalıcı ve biyoakümülatif, yüksek düzeyde toksik veya endokrin engelleyici olmasından şüphelenilen)  Bütün Üye Devletlerce düzenli olarak izlenmeleri  2021’den geç olmamak kaydıyla, emisyonların azaltılması veya yok edilmesi için faaliyetler ve 2027’ye kadar konsantrasyonların güvenli düzeylere çekilmesi

20 Takip listesi  Yeni bir izleme mekanizması – “Takip Listesi” – gelecekte öncelikli madde belirlenmesi için kanıt tabanının iyileştirilmesi için  Üç adet ecza maddesi ilk takip listesine dahil edildi  Suların kimyasal durumuna ilişkin olarak kamuya verilen bilginin iyileştirilmesi için düzenlemeler  Ecza ürünleri için stratejik bir yaklaşım

21 Taşkın Direktifi

22 Üç aşamalı yaklaşım  Taşkın riski ön-değerlendirmesi (haritalar, eski taşkınlardan tecrübe, gelecekteki taşkınlar için öngörü, potansiyel ciddi taşkın riski olan alanların belirlenmesi)  Taşkın haritalaması (= taşkın riski olan alanların bilinmesi, farklı senaryolar, taşkın tehlike haritaları & taşkın risk haritaları),  Taşkın Risk Yönetim Planları (= taşkın riski azaltma planları, taşkın risk yönetim döngüsü bütün unsurlarını taşıyan) 26.11.2009 (Aktarım) 26.05.2010 (CA/Yönetim birimi) 22.12.20112018 22.12.2013 *2019 22.12.2015 **2021 Sonrasında her 6 yılda bir gözden geçirme / güncelleme Komisyona rapor: 3 ay sonra * = SÇD kapsamında baskı ve etki analizi 1.gözden geçirme tarihi ** = SÇD nehir havzası yönetim planları 1.gözden geçirme tarihi

23 Kentsel Atık Su Arıtma

24 Toplama oranları: 15 Üye Devlet, toplam kirlilik yükünün %100’ünü topluyor. Bütün Üye Devletler ya önceki sonuçları korudu ya da ilerleme kaydetti. Bulgaristan, Kıbrıs, Estonya, Letonya ve Slovenya’da uyum oranları %30’un altında İkincil arıtma %82, 4 puan artış. AB-15’de aralık %90-100, AB-12’de ortalama %39 Daha sıkı arıtma için uyum oranları %77 genelde ancak, AB-12’de sadece %14, öte yandan Avusturya, Almanya, Yunanistan ve Finlandiya %100’e ulaştı AB bölgesinde Hassas olarak ilan edilen alanlar 2 puan artışla %75’ e ulaştı KAAD, Yapılandırılmış Bilgi ve Uygulama Çerçevesi için pilot Kentsel Atık Su Arıtma

25 İçme Suyu Direktifi

26 Ek II ve III’ün gözden geçirilmesi (izleme ve analiz)  Madde 11.2, teknik ve bilimsel ilerleme açısından güncelleme gerektirmekte  Etkinlik, verimlilik, karşılaştırabilirliğin iyileştirilmesi  Kamunun bilgiye erişimini iyileştirmek amacıyla izlemeye ilişkin minimum gerekler  Su mevzuatıyla tutarlılık  Kasım’daki DW Komitesi’nde tartışma

27 Suyun yeniden kullanımı?

28 Suyun yeniden kullanımı için bir AB aracına doğru?  Belirlenen politika olasılığı için etki analizi (EA)  Etki Analizi Yol Haritası – Çevre Genel Müdürlüğü’nde (DG Env) Mart/Nisan’a kadar dahili anlaşma (yayın – diğer Gen.Md’ler (DG’s)/hizmetler (ISG) ve SG’yle anlaştıktan sonra)  Halkın katılımı – Nisan/Mayıs 2014’te başlayacak (anket), Yeşil Hafta – suyun yeniden kullanımı oturumları (5/6/14)  Paydaşlar toplantısı – Ekim 2014  EA’nin tamamlanması (suyun yeniden kullanımı için AB düzeyinde bir araç önerilmesi) – Aralık 2014  Avrupa Komisyonu (EC) Etki Analizi Kurulu – Mart 2015  Komisyon tarafından suyun yeniden kullanımı için AB düzeyinde bir araç önerilmesi (gerekçelendirilebilirse) – 2015 sonu

29 Sonraki adımlar:  4.Avrupa Su Konferansı Brüksel, 23–24 Mart 2015.  Konferansın ana odak noktası Su Çerçeve ve Taşkın Direktifleri’nin uygulaması olacaktır. Konferans tarihi, taslak Nehir Havzası Yönetim Planları ve (bazı) taslak Taşkın Risk Yönetimi Planları halkın katılımı faaliyetleriyle örtüşmektedir.  Konferans aynı zamanda, diğer ilişkili Direktif ve politikaları da ele alacaktır. Ancak temel olarak Konferans, su politikalarına ilişkin geçerli çıkarları olan paydaşlar dahil, ulusal ve bölgesel düzeylerde Su Çerçeve ve Taşkın Direktifleri’nin uygulamasında çalışanları hedef almaktadır.

30 4.Avrupa Su Konferansı Brüksel, 23–24 Mart 2015.  SÇD ilke dönem uygulamalarına ilişkin tecrübeler, başarılar ve alınan dersler  Avrupa Komisyonu’nun SÇD tedbirler programı uygulamasına ilişkin değerlendirmesi  İkinci Nehir Havzası Yönetim Planları hazırlıkları ve beklentiler  Taşkın Tehlike ve Risk Haritaları ve Taşkın Risk Yönetim Planları hazırlıkları dahil, Taşkın Direktifi uygulamalarından günümüze kadar edinilen tecrübe  Entegrasyon konuları: su politikalarıyla tarım, enerji ve ulaştırma politikaları arasındaki bağlantı  Yeni finansman döneminde (2014-2020) su politikalarını destekleme fırsatları (Kırsal Kalkınma Programları, Operasyonel Programlar, vs.)  Yeşil ve Mavi Büyüme kapsamında su politikalarının rölü 1.Gün (23/03/2015) http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=9b10a919dd eb07e103dc05ff523afe38 Day 2 (24/03/2015) http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=c2073ffa77b 5357a498057413bb09d3a Canlı yayın


"Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları