Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DHD Ocak 2015. Sunum Planı  Organizasyon Şeması  Personel Sayısı  2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve 2014-2015 Eğitim-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DHD Ocak 2015. Sunum Planı  Organizasyon Şeması  Personel Sayısı  2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve 2014-2015 Eğitim-"— Sunum transkripti:

1 1 DHD Ocak 2015

2 Sunum Planı  Organizasyon Şeması  Personel Sayısı  2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yapılması Planlanan Çalışmalar  Talep ve Öneriler 2 DHD Ocak 2015

3 Organizasyon Şeması Daire Başkanı Taşınır Mal Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Yerleşke Müdürlüğü İdari İşler Müdürlüğü Sekreter 3 DHD Ocak 2015

4  DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, DÖRT MÜDÜRLÜKTE TOPLAM (HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL DAHİL) 209 PERSONEL İLE HİZMET VERMEKTEDİR.  İdari İşler Müdürlüğü (1 Müdür, 1 Şef, 1 Sorum. Memur, 3 Danışma Görevlisi, 10 Şoför, 27 Güvenlik Görevlisi) 43 Personel,  Satınalma Müdürlüğü ( 1 Müdür, 5 Memur) 6 Personel,  Taşınır Mal Müdürlüğü (4 Memur) 4 Personel,  Yerleşke Müdürlüğü (1 Amir, 3 Memur, 5 Hizmetli) 9 Personel,  Hizmet Alımı (Güvenlik 29+temizlik ve Çay Ocağı 88+ Peyzaj 30) 147 Personel, Personel Sayısı 4 DHD Ocak 2015

5  Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin talep ettiği demirbaş, sarf malzeme ve hizmet alımı toplam 789.312 USD doğrudan temin yoluyla yurt içinden ve yurt dışından temin edilmiştir.  Yeni hizmete açılacak olan Rektörlük binası tefrişi ihalesi 17.10.2014 tarihinde 259.950 USD bedelle ihale edilmiştir. İhale konusu tefriş malzemelerin in Türkiye’den sevkiyat işlemleri başlamıştır.  Yeni hizmete açılacak olan Fen ve Mühendislik Fakülteleri binasında kullanılacak olan mobilya ihalesi 15.10.2014 tarihinde 82.487 USD bedelle ihale edilmiştir. İhale konusu tefriş malzemelerinin Türkiye’den sevkiyat işlemleri başlamıştır.  Yeni hizmete açılacak olan Fen ve Mühendislik Fakülteleri binasında kullanılacak olan çeker ocak ihalesi 15.10.2014 tarihinde 17.100 USD bedelle ihale edilmiştir. İhale konusu tefriş malzemelerin Türkiye’den sevkiyat işlemleri başlamıştır.  2015 yılı Peyzaj işçiliği hizmet alımı ihale dosyası hazırlanmış olup ihale 04.03.2015 tarihinde yapılacaktır.  2014- 2015 Eğitim- Öğretim yılı için temizlik ve çay ocakları işletilmesi işi ihalesi 16.150.000 som bedelle ihale edilmiştir.  Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan ve yurt dışından temin edilen malzemeler ile Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca ihalesi yapılan inşaatlar ve Camii inşaatında kullanılmak üzere yurt dışından gelen malzemelerin gümrük izinleri alınmıştır.  Personel ve öğrenci servisi sözleşmesi günlük 2000 som bedelle ihale edilmiş olup tahmini yıllık tutar 500.000,00 som dur. Günlük servis sayısı 12’dir. Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar 5 DHD Ocak 2015

6 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar SATINALMA BİLGİLERİ S N: AÇIKLAMAKGSTLUSDFİRMA 1 Servis Sözleşmesi (Günlük 2000 Som)500.000,00Viktor SERGEVİÇ 2 Fen ve Müh. Binası Mobilya Alımı82.847,00Mobilsoft A.Ş. 3 Fen ve Müh. Binası Çeker Ocak Alımı17.100,00Mobilsoft A.Ş. 4 Rektörlük Binası Tefriş Malz. Alımı259.950,00Mobilsoft A.Ş. 5Vet. Fak. Lab. Cih. Satın Alımı45.000,00MVM Medikal 6 Vet. Fak. Sarf Malzeme Satın Alımı26.111,00Ese Medikal 7 Ziraat Fak. Kurutma Dolabı Alımı 3.150,00 Birge Medikal 8 Manas Radyo Müd. Cihaz Alımı14.950,00 Elektrovizyon Ltd. Şti. 9 Temizli ve Çay Ocakları İşl. İhalesi16.150.000,00OcOO Semanur Toplam16.650.000,003.150,00445.958,00 6 DHD Ocak 2015

7  Güvenlik hizmetlerinde görev yapan iki güvenlik elemanın Üniversitemizden istifa etmesi nedeniyle, Kasım 2014 ayında iki güvenlik elemanı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya başlamıştır.  Üniversitemiz Çıngız Aytmatov Kampüsü ile Merkez Bina iç ve dış güvenliğini sağlamakta olan Lenin Bölgesi 20 polis memuru ve Oktyabr Bölgesi 9 polis memuru Emniyet Müdürlükleri ile işbirliği devam etmektedir.  20.06.2011 tarih ve GPNA-11/27250/00810D sayılı sözleşmeye göre ‘Gazprom Neft Aziya’ Şirketince sunulan satış noktaları üzerinden Üniversitemiz araçlarına elektronik kartla yakıt alınarak hizmet alımı devam etmektedir.  Üniversitemizin Sivil Savunma Hizmetleri, K.C. adli ve resmi makamları ile kişiler arasında konuyla ilgili vaki olabilecek hukuksal ve fiili sorunlar ile ilgili iş ve işlemlerin çözümlenmesi, yürütülmesi konularında danışmanlık hizmeti vermek üzere Kasım 2014 ayı itibariyle sivil savunma elemanı çalıştırılmaya başlamıştır. Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar 7 DHD Ocak 2015

8 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar 8 DHD Ocak 2015

9 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar LT / KM : 29.805,00 / 182.498 : 0,163 9 DHD Ocak 2015

10 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar 3284,90 km 5696,59 km 2286,95 km 3617,54 km 3284,90 km 3908,61 km 5613,43 km 8233,04 km 2910,67 km 10 DHD Ocak 2015

11 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar LT / KM : 215.786 LT / 1.115.823 : 0,193 11 DHD Ocak 2015

12 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar 31.829,0623.922,21 24.932,76 10.686,89 12 DHD Ocak 2015

13 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar  2014 yılı boyunca Üniversitemiz akademik ve idari birimlerince 334 adet taşınır istek belgesiyle talep edilen 3851 kalem demirbaş ve tüketim malzemelerinin taşınır giriş ve çıkış işlemleri yapılarak ilgili birimlere teslim edilmiştir.  Üniversitemiz birimlerine 14.451.685,71 som tutarında demirbaş ile 34.165.697,35 som tüketim malzemesi 345 firmadan temin edilmiştir.  Birimlerin tutanağa bağlayarak bildirdikleri kullanılmaz duruma gelmiş demirbaş malzemeler teslim alınarak hurda depomuza konulmuştur. Hurdaya ayrılan bu malzemelerin taşınır kayıt işlemleri yapılmasına müteakip hurda konteynırlarına konulmuştur.  Demirbaş hurda deposuna alınan kullanılmaz durumda bulunan ancak tamiri mümkün olan demirbaş malzemeler Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Teknik İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerekli tamir işlemleri yaptırılarak kullanılır duruma getirilmiştir  Yardım talebinde bulunan, A. Osmonaliev Ortaokuluna, ‘Türk - Ata ’ Derneğine, Kerimbay uulu Sarıbay okuluna, Rıspay Konkoşev Okuluna No:12, Kapar Kıdıraliev Lisesine ve Panfilov Okuluna: masa, sandalye, bilgisayar, yazı tahtası vb. demirbaş malzemeleri Rektörlük Makamı Olur’ları ile bağış olarak verilmiş ve taşınır işlemleri yapılmıştır.  Üniversitemiz birimlerinin tüketim sarf malzemelerine ilişkin Ocak- Ağustos 2015 dönemi ihtiyaçların belirlenmesine devam edilmektedir. Şubat 2015 ayı içinde temin edilmeye başlanacaktır.  Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinden, birimlerinde bulunan demirbaş malzemelerin sayımlarını oluşturacakları komisyon marifeti ile saymaları ve sayım sonuçlarını Rektörlüğümüze gönderilmesi istenilmiştir. Bu sayım neticelerine göre çalışma alanlarına dayanıklı taşınır listelerinin asmaları talep edilmiştir. Birimlerin yapacakları bu çalışma neticesine göre yerindelik kontrolü yapılacaktır. 13 DHD Ocak 2015

14 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar  Üniversitemiz temizlik ve çay ocakların işletilmesi, 88 elemanla tüm bina ve alanlarında sürdürülmektedir. Ayrıca Bişkek belediyesinin belirlediği caddelerde üç ay boyunca her Cumartesi günü temizlik yapılmıştır. Bahar döneminde de bu hizmete düzenli bir şekilde devam edilecektir.  Üniversitemizin taşıma hizmetleri 5 personel ile gerçekleştirilmektedir. Bahar döneminde Yeni hizmete açılacak Rektörlük ve Fen Fakültesi Binalarına taşıma işi yapılacaktır.  Peyzaj işlerine devam edilmiş olup 2014 yılında dikilen ağaç ve çiçek sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bahar döneminde de ağaçlandırma, yeşillendirme ve peyzaj işleri sürdürülecektir.  Ağaçlandırma, yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarında kullanılan artezyen suyu kesilmesi nedeniyle 670 tanker su satınalma yoluyla 1.273.000 Son bedelle temin edilmiştir.  Üniversitemizin düzenlemiş olduğu toplantı, seminer, konferans gibi etkinliklere destek verilmeye devam edilmektedir.  Kış mevsiminde üniversitemiz kampus alanlarında kar temizliği, kumlama ve tuzlama işlemlerine devam edilmektedir. 14 DHD Ocak 2015

15 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar 15 DHD Ocak 2015

16 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine İ lişkin Çalışmalar  Üniversitemiz tarafından 2015 yılının kalite yılı ilan edilmesi ile birlikte Daire Başkanlığımızda kullanılmakta olan kaliteye yönelik tüm formlar tespit edilerek TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uygun hale getirilmiştir.  1.01.2015 tarihinden itibaren tüm işlemlerimiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uygun formatta yürütülmektedir.  Ancak, Daire Başkanlığımız tarafından kullanılmakta olan Taşınır Mal Otomasyonu ile İhale Otomasyon programında üretilen formların TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uygun hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. 16 DHD Ocak 2015

17 17 Talep ve Öneriler  Üniversitemiz İdari birimlerinin yeni açılacak olan Rektörlük binasına taşınılması planlandığından, Üniversitemiz imkanları dahilinde uygun bir araç parkı ve araç yıkama yerine ihtiyaç duyulmaktadır.  Yeni hizmete açılacak olan Rektörlük binası ile Fen ve Mühendislik Fakülteleri binasının güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için 4 adet güvenlik görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır. DHD Ocak 2015

18 TEŞEKKÜRLER. 18 DHD Ocak 2015


"1 DHD Ocak 2015. Sunum Planı  Organizasyon Şeması  Personel Sayısı  2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve 2014-2015 Eğitim-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları