Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DHD Ocak 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DHD Ocak 2015."— Sunum transkripti:

1 DHD Ocak 2015

2 Sunum Planı Organizasyon Şeması Personel Sayısı
Eğitim- Öğretim Yılı Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yapılması Planlanan Çalışmalar Talep ve Öneriler DHD Ocak 2015

3 Organizasyon Şeması Sekreter Taşınır Mal Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü
Daire Başkanı Sekreter Taşınır Mal Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Yerleşke Müdürlüğü Müdürlüğü İdari İşler DHD Ocak 2015

4 Personel Sayısı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, DÖRT MÜDÜRLÜKTE
TOPLAM (HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL DAHİL) 209 PERSONEL İLE HİZMET VERMEKTEDİR. İdari İşler Müdürlüğü (1 Müdür, 1 Şef, 1 Sorum. Memur, 3 Danışma Görevlisi, 10 Şoför, 27 Güvenlik Görevlisi) 43 Personel, Satınalma Müdürlüğü ( 1 Müdür, 5 Memur) 6 Personel, Taşınır Mal Müdürlüğü (4 Memur) 4 Personel, Yerleşke Müdürlüğü (1 Amir, 3 Memur, 5 Hizmetli) 9 Personel, Hizmet Alımı (Güvenlik 29+temizlik ve Çay Ocağı 88+ Peyzaj 30) 147 Personel, DHD Ocak 2015

5 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin talep ettiği demirbaş, sarf malzeme ve hizmet alımı toplam USD doğrudan temin yoluyla yurt içinden ve yurt dışından temin edilmiştir. Yeni hizmete açılacak olan Rektörlük binası tefrişi ihalesi tarihinde USD bedelle ihale edilmiştir. İhale konusu tefriş malzemelerin in Türkiye’den sevkiyat işlemleri başlamıştır. Yeni hizmete açılacak olan Fen ve Mühendislik Fakülteleri binasında kullanılacak olan mobilya ihalesi tarihinde USD bedelle ihale edilmiştir. İhale konusu tefriş malzemelerinin Türkiye’den sevkiyat işlemleri başlamıştır. Yeni hizmete açılacak olan Fen ve Mühendislik Fakülteleri binasında kullanılacak olan çeker ocak ihalesi tarihinde USD bedelle ihale edilmiştir. İhale konusu tefriş malzemelerin Türkiye’den sevkiyat işlemleri başlamıştır. 2015 yılı Peyzaj işçiliği hizmet alımı ihale dosyası hazırlanmış olup ihale tarihinde yapılacaktır. Eğitim- Öğretim yılı için temizlik ve çay ocakları işletilmesi işi ihalesi som bedelle ihale edilmiştir. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan ve yurt dışından temin edilen malzemeler ile Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca ihalesi yapılan inşaatlar ve Camii inşaatında kullanılmak üzere yurt dışından gelen malzemelerin gümrük izinleri alınmıştır. Personel ve öğrenci servisi sözleşmesi günlük 2000 som bedelle ihale edilmiş olup tahmini yıllık tutar ,00 som dur. Günlük servis sayısı 12’dir. DHD Ocak 2015

6 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
SATINALMA BİLGİLERİ S N: AÇIKLAMA KGS TL USD FİRMA 1 Servis Sözleşmesi (Günlük 2000 Som) ,00 Viktor SERGEVİÇ 2 Fen ve Müh. Binası Mobilya Alımı 82.847,00 Mobilsoft A.Ş. 3 Fen ve Müh. Binası Çeker Ocak Alımı 17.100,00 4 Rektörlük Binası Tefriş Malz. Alımı ,00 5 Vet. Fak. Lab. Cih. Satın Alımı 45.000,00 MVM Medikal 6 Vet. Fak. Sarf Malzeme Satın Alımı 26.111,00 Ese Medikal 7 Ziraat Fak. Kurutma Dolabı Alımı 3.150,00 Birge Medikal 8 Manas Radyo Müd. Cihaz Alımı 14.950,00 Elektrovizyon Ltd. Şti. 9 Temizli ve Çay Ocakları İşl. İhalesi ,00 OcOO Semanur Toplam ,00 ,00 DHD Ocak 2015

7 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
Güvenlik hizmetlerinde görev yapan iki güvenlik elemanın Üniversitemizden istifa etmesi nedeniyle, Kasım 2014 ayında iki güvenlik elemanı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya başlamıştır. Üniversitemiz Çıngız Aytmatov Kampüsü ile Merkez Bina iç ve dış güvenliğini sağlamakta olan Lenin Bölgesi 20 polis memuru ve Oktyabr Bölgesi 9 polis memuru Emniyet Müdürlükleri ile işbirliği devam etmektedir. tarih ve GPNA-11/27250/00810D sayılı sözleşmeye göre ‘Gazprom Neft Aziya’ Şirketince sunulan satış noktaları üzerinden Üniversitemiz araçlarına elektronik kartla yakıt alınarak hizmet alımı devam etmektedir. Üniversitemizin Sivil Savunma Hizmetleri, K.C. adli ve resmi makamları ile kişiler arasında konuyla ilgili vaki olabilecek hukuksal ve fiili sorunlar ile ilgili iş ve işlemlerin çözümlenmesi, yürütülmesi konularında danışmanlık hizmeti vermek üzere Kasım 2014 ayı itibariyle sivil savunma elemanı çalıştırılmaya başlamıştır. DHD Ocak 2015

8 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
DHD Ocak 2015

9 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
LT / KM : ,00 / : 0,163 DHD Ocak 2015

10 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
2910,67 km 5696,59 km 2286,95 km 3617,54 km 3284,90 km 3908,61 km 3284,90 km 5613,43 km 8233,04 km DHD Ocak 2015

11 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
LT / KM : LT / : 0,193 DHD Ocak 2015

12 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
31.829,06 23.922,21 24.932,76 10.686,89 DHD Ocak 2015

13 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
2014 yılı boyunca Üniversitemiz akademik ve idari birimlerince 334 adet taşınır istek belgesiyle talep edilen 3851 kalem demirbaş ve tüketim malzemelerinin taşınır giriş ve çıkış işlemleri yapılarak ilgili birimlere teslim edilmiştir. Üniversitemiz birimlerine ,71 som tutarında demirbaş ile ,35 som tüketim malzemesi 345 firmadan temin edilmiştir. Birimlerin tutanağa bağlayarak bildirdikleri kullanılmaz duruma gelmiş demirbaş malzemeler teslim alınarak hurda depomuza konulmuştur. Hurdaya ayrılan bu malzemelerin taşınır kayıt işlemleri yapılmasına müteakip hurda konteynırlarına konulmuştur. Demirbaş hurda deposuna alınan kullanılmaz durumda bulunan ancak tamiri mümkün olan demirbaş malzemeler Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Teknik İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerekli tamir işlemleri yaptırılarak kullanılır duruma getirilmiştir Yardım talebinde bulunan, A. Osmonaliev Ortaokuluna, ‘Türk - Ata ’ Derneğine, Kerimbay uulu Sarıbay okuluna, Rıspay Konkoşev Okuluna No:12, Kapar Kıdıraliev Lisesine ve Panfilov Okuluna: masa, sandalye, bilgisayar, yazı tahtası vb. demirbaş malzemeleri Rektörlük Makamı Olur’ları ile bağış olarak verilmiş ve taşınır işlemleri yapılmıştır. Üniversitemiz birimlerinin tüketim sarf malzemelerine ilişkin Ocak- Ağustos 2015 dönemi ihtiyaçların belirlenmesine devam edilmektedir. Şubat 2015 ayı içinde temin edilmeye başlanacaktır. Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinden, birimlerinde bulunan demirbaş malzemelerin sayımlarını oluşturacakları komisyon marifeti ile saymaları ve sayım sonuçlarını Rektörlüğümüze gönderilmesi istenilmiştir. Bu sayım neticelerine göre çalışma alanlarına dayanıklı taşınır listelerinin asmaları talep edilmiştir. Birimlerin yapacakları bu çalışma neticesine göre yerindelik kontrolü yapılacaktır. DHD Ocak 2015

14 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
Üniversitemiz temizlik ve çay ocakların işletilmesi, 88 elemanla tüm bina ve alanlarında sürdürülmektedir. Ayrıca Bişkek belediyesinin belirlediği caddelerde üç ay boyunca her Cumartesi günü temizlik yapılmıştır. Bahar döneminde de bu hizmete düzenli bir şekilde devam edilecektir. Üniversitemizin taşıma hizmetleri 5 personel ile gerçekleştirilmektedir. Bahar döneminde Yeni hizmete açılacak Rektörlük ve Fen Fakültesi Binalarına taşıma işi yapılacaktır. Peyzaj işlerine devam edilmiş olup 2014 yılında dikilen ağaç ve çiçek sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bahar döneminde de ağaçlandırma , yeşillendirme ve peyzaj işleri sürdürülecektir. Ağaçlandırma, yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarında kullanılan artezyen suyu kesilmesi nedeniyle 670 tanker su satınalma yoluyla Son bedelle temin edilmiştir. Üniversitemizin düzenlemiş olduğu toplantı, seminer, konferans gibi etkinliklere destek verilmeye devam edilmektedir. Kış mevsiminde üniversitemiz kampus alanlarında kar temizliği, kumlama ve tuzlama işlemlerine devam edilmektedir. DHD Ocak 2015

15 Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
DHD Ocak 2015

16 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine İlişkin Çalışmalar
Üniversitemiz tarafından 2015 yılının kalite yılı ilan edilmesi ile birlikte Daire Başkanlığımızda kullanılmakta olan kaliteye yönelik tüm formlar tespit edilerek TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uygun hale getirilmiştir. tarihinden itibaren tüm işlemlerimiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uygun formatta yürütülmektedir. Ancak, Daire Başkanlığımız tarafından kullanılmakta olan Taşınır Mal Otomasyonu ile İhale Otomasyon programında üretilen formların TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uygun hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. DHD Ocak 2015

17 Talep ve Öneriler Üniversitemiz İdari birimlerinin yeni açılacak olan Rektörlük binasına taşınılması planlandığından , Üniversitemiz imkanları dahilinde uygun bir araç parkı ve araç yıkama yerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni hizmete açılacak olan Rektörlük binası ile Fen ve Mühendislik Fakülteleri binasının güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için 4 adet güvenlik görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır. DHD Ocak 2015

18 TEŞEKKÜRLER. DHD Ocak 2015


"DHD Ocak 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları