Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNÜMÜZDE ve GAP Erdoğan GÜL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNÜMÜZDE ve GAP Erdoğan GÜL."— Sunum transkripti:

1 GÜNÜMÜZDE ve GAP Erdoğan GÜL

2 BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA TOPRAKLARDAN YARARLANMA
KONUYA GİRİŞ BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA İnsanların  toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine  tarım denir. Türkiye nüfusu- nun yaklaşık  %48.4’ü geçimini TARIM ‘la sağlamaktadır. TOPRAKLARDAN YARARLANMA Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır Ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş alan kaplar.Buna bağlı olarak ekilebilir alanlar azdır…  Ülkemiz arazisinin  % 36 ‘sı Ekili-Dikili Alan, % 32’si Çayır ve Otlak (Mera), % 26 ‘sı Orman ve % 6’sı Diğer Alanlar (Tarıma Elverişsiz Alanlar,Çıplak Kayalıklar gibi) dır. Bölgelere göre Topraklardan Yararlanma Durumu’na baktığımız-da yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi en fazla Ekili-Dikili Alanlar ‘ın bulunduğu bölge Marmara Bölgesi, en az Ekili-Dikili Alanlar ‘ın bulunduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi ’dir.

3 GAP ve Genel Özellikleri
Türkiye’deki Önemli Tarım Kuruluşları GAP ve Genel Özellikleri

4 Su'yu İsraf Etmeyelim... SULAMA SORUNU
Bölgede Sulama Sorunu çözüldüğünde; *** Üretim Artar, *** Nadas Olayı ortadan kalkar, *** İklimsel Değişikliklerden Etkilenme Olayı azalır, *** Üretimde süreklilik sağlanır, *** Tarım Ürün Çeşidi ve Verimliliği artar, *** Tarımsal Üretimin artması ile İşsizlik azalır ve diğer bölgelere olan Göç Olayı azalır, Türkiye Tarımı ‘nda en büyük sorun Sulama So- runu ‘dur. Tarım- da sulama ihtiya- cının en fazla ol- duğu bölgemiz ,kuraklık ve şiddetli buharlaşmaya bağlı olarak G.Doğu Anadolu Bölgesi iken , bu sorunun en az olduğu bölgemiz , yağışların düzenli ve fazla olmasına bağlı olarak Karadeniz Bölgesi ‘dir.   Akarsularımızın derin vadilerden akması ve akış rejiminin düzensiz olmasından dolayı sulamada yeterince faydalanamıyoruz. Bunun için mutlaka akarsular üzerinde gerekli yerlerde Baraj ‘lar yapılmalı ve sayısı artırılmalıdır… Su'yu İsraf Etmeyelim...

5 Tarım'da Gübre Kullanımı'na Önem Verelim... GÜBRELEME
Tarımda verimliliği artırmak için Gübre Kullanımı artırılmalıdır. Ülkemizde hayvancılığın gelişmiş olması Doğal Gübre (Tezek) imkanını oluşturmaktadır Ancak yurdumuzda Doğal Gübre nin Yakacak olarak kullanılması bu olumlu durumu ortadan kaldırmaktadır Ülkemizde üretilen Suni Gübre yeterli olmadığı için İthal (Fas, Tunus, Cezayir…) etmekteyiz….Bu da maliyeti artırdığından çiftçilerimiz yeterince  gübre kullanamamaktadır. Gübre İhtiyacı, Doğal Gübre ‘nin yakacak olmaktan kurtarılması ve gübre fabrikalarının artırılması ile karşılanabilir.  Tarım'da Gübre Kullanımı'na Önem Verelim...

6 Kaliteli Tohum Kullanımı'na
TOHUM ISLAHI Tarım’da verimliliği daha da artırmak için Kaliteli Tohum kullanılmalıdır. Ülkemizde Kalite Tohum üretme konusunda Devlet Üretme Çiftlik-leri  ve Tohum Islah İstasyonları çalışmalar yapmaktadır. Ancak yeterli düzeyde olmadığından,dış ülkelerden İthal edilmektedir… Tarım'da Kaliteli Tohum Kullanımı'na Önem Verelim...

7 Tarım'da Makineli Tarım'a Önem Verelim MAKİNELEŞME
Ürünün zamanında Ekimi, Hasadı ve Yüksek Verim için Makine Kullanımı şarttır Ancak Makine Kullanımı yurdu-muzda yeterli ölçüde gelişmemiştir. Bunun başlıca sebepleri olarak:   *** Makine Kullanımı ‘na elverişsiz alanların varlığı (Dağlık Alanların Fazla Olması), *** Makine Kullanımı ‘nın gerek görülmediği küçük Tarım Alanları’- nın fazla olması *** İş Gücü ‘nün bazı bölgelerde daha ucuz olması, *** Makine Fiyatları ‘nın çiftçinin alım gücünü aşması (Pahalılık), Tarım'da Makineli Tarım'a Önem Verelim

8 İLAÇLAMA ( Zirai Mücadele )
Tarım'da İlaçlamaya Önem Verelim Tarımdaki hastalıkların ,Yabani Otlar ‘ın ve Haşereler ‘in  meydana getireceği üretim düşüklüğünü önlemek için İlaçlı Mücadele şarttır.

9 TOPRAK ANALİZİ ve BAKIMI
Topraklarımızın Özelliklerini Bilelim... Tarla , yağışlardan önce sürülmeli , yabancı otlardan arındırılmalıdır….Ayrıca,topraklar Erozyona karşı korunmalıdır. 1987 1967 1963 Toprak Analizleri ile en iyi verim alınabilecek ürün belirlenir Ayrıca toprağın ihtiyacı olan mineraller tespit edilerek kullanılacak Gübre belirlenir.

10 DESTEKLEME ALIMLARI ve PAZARLAMA
Verimi etkilemez . Üretim Miktarı ‘nı etkiler. Çiftçi ürettiği malı pazarda zarar etmeden satabil-melidir. Çiftçinin elverişsiz piyasa şartlarından olumsuz etkilenmemesi için devlet bazı ürünlerde destekleme alımı yapmaktadır … Not: Destekleme Alımı: Devletin çiftçinin malını belirli bir taban fiyat üzerinden alması olayıdır.)  Destekleme alımı yapılan ürünler: Pamuk,Ş.Pancarı,Buğday,Çay, Fındık,K.Üzüm,K.İncir,K.Kayısı, Haşhaş ve Tütün gibi sanayiye dayalı ürünlerdir.

11 ÇİFTÇİ EĞİTİMİ ve KREDİ DESTEĞİ
Çiftçilerin , kendi yörelerinde ekecekleri ürünler ve toprakların değerlendirilmesi hususunda TDDK tarafından eğitilmeleri ve denetlen-meleri , tarımda verimliliği sağlama açısından önemlidir. Kredi Desteği , Çiftçiyi zor duruma düşürmeyecek biçimde yapılmalıdır.

12 TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMLİ TARIM KURULUŞLARI
Çiftçilerin topraklarının suya kavuşturulması adına gerekli yerlerde barajlar yapmak ve tarla- lara ark / kanallar aracı- lığı ile suyu ulaştırmak Çiftçilerin elindeki ürün- leri alarak,piyasada de- ğerlendirilmesini sağla- mak ve yaptığı Destek- leme Alımları ile çiftçi- lere destek olmak Çiftçilere ürettikleri ürünlere sağladığı Uzun Vadeli Çok Düşük Faizli Kredi İmkanları sağlama, Kaynak Oluşturma, Kefil Olma ve Destek Olma amacını gütmek Çiftçilere maddi anlamda zor günlerinde KREDİ İMKANI (Düşük Faizli) sağlamak Türkiye’de Modern Tarım İşletmeciliği’nin yayılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş çiftliklere destek olmak

13 GAP ve ÖZELLİKLERİ Sulama Enerji Üretimde Verimlilik
GAP TÜRÜ DİĞER KALKINMA PROJELERİ Sulama GAP ve ÖZELLİKLERİ Enerji Üretimde Verimlilik Sanayi Kolları’nın Yaygınlaşması Verimliliğe bağlı olarak Üretim Artışı İş İmkanları Artması Üretim Artışı’na bağlı olarak Üzüm ve Pamuk gibi ürünlerin üretiminin artması Dışarıya verilen göçün azalması

14 GAP TÜRÜ DİĞER KALKINMA PROJELERİ
Sanayi Kalkınma ve Tarım Ulaşım ve Madenleri Değerlendirme Madencilik ve Tarım Ulaşım ve İş İmkanları Yaratma Sulama Projeleri ve Tarım


"GÜNÜMÜZDE ve GAP Erdoğan GÜL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları