Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erkek infertilitesi (Kadın Doğum Uzmanı Gözüyle) Dr.Engin Oral Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D Reprodüktif Endokrinoloji BilimDalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erkek infertilitesi (Kadın Doğum Uzmanı Gözüyle) Dr.Engin Oral Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D Reprodüktif Endokrinoloji BilimDalı."— Sunum transkripti:

1 Erkek infertilitesi (Kadın Doğum Uzmanı Gözüyle) Dr.Engin Oral Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D Reprodüktif Endokrinoloji BilimDalı

2 Objectives What is normal for…………. Optimal use of diagnostic tests in male infertility Varicocele treatment Empiric treatment of idipathic male infertility

3 Temel Değerlendirme Üreme hikayesi En az iki semen analizi ile başlanabilir Üreme hikayesinde;  Cinsel ilişki sıklığı ve zamanlaması  Önceki fertilizasyon durumu  Çocukluk hastalıkları  Puberte gelişimi  Sistemik hastalıklar, ameliyatlar  Cinsel yaşam  Gonadal toksin ve ısıya maruz kalınma sorgulanmalıdır

4 Semen analysis Remains the mainstay in investigating male fertility potential. Serial semen samples (at least two) should be assessed in the same laboratory (WHO,1999)

5 AKROZOM ÇEKİRDEK ORTAKISIM ESASKISIM UÇKISIM KUYRUK 5 µm 45 µm 7.5 µm 3 µm BAŞ Spermatozoon ~(60 μm) kadın genital kanalında (post. forniks- ampulla) yaklaşık 15-20 cm yol kat eder. Bu 1.70 boyundaki birinin yaklaşık 8-9 km gitmesine eşittir.

6 Normal spermiogram Hacim2 ml pH7.2 Sayı20x10 6 /ml veya 40x10 6 /ejakulat Hareket% 50 (% 25 hızlı ileri hareketli) Morfoloji? Vitalite% 75 Lökosit1 milyon/ml IBT,MAR% 50 hareketli sperm WHO laboratory manual, 1999

7 Pyospermi Erkek üreme sisteminde infeksiyon/inflamasyon İnfertil hastaların % 10-20’sinde gösterilmiş. Mekanizma: ROS salınımını uyararak motilite ve sperm fonksiyonlarının inhibisyonu. Lökositlerden salınan sitokinler ve reaktif oksijen metabolitleri sperm motilitesine ve viabilitesine zarar verir. Ejakülatta  1 milyon lökosit= Lökositospermi Tanı: Monoklonal antikorlarla immunhistokimya “altın standart”

8 Sperm sayısının değişkenliği WHO laboratory manual, 1999

9 FERTİL SUBFERTİL İNFERTİL Genetik Bozukluklar CAVD Translokasyonlar Y-Krom.Delesyonları Klinefelter Syn. Hastalıklar Varikosel Erk.Aksesuar bez enf.(Klam.) AS antikor Akkiz zararlar İatrojenik Sistemik Çevresel ve mesleksel Nedenler Hormonal bozucular Xeno-östrojenler Antiandrojenler Toksik maddeler Kurşun, Cıva, Benzen. Pestisidler Organik çözücüler İonize radyasyon. Yaşam Tarzı Gıda Obesite Lipidler Sigara Alkol / ilaç Sedenter yaşam Sıcak banyo Sıkı giyim Stress SUBFERTİLİTE / İNFERTİLİTE : ÇOK ETKENLİ HASTALIK

10 Guzick DS, 2001 765 infertil, 696 fertil, 2 örnek

11 Guzick DS, 2001

12 Sperm sayısı fertiliteyi belirler mi ? Öneriler > 60 milyon---------1 milyon Cevap: 4122 fertil erkek 1000 infertil erkek Sperm sayısı <10 milyon/ml olunca gebelik oranları azalıyor Zuckerman Z, 1977 Collins JA, 1995

13 Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years ? Carlsen E, 1992

14

15 Yaşlı erkek de hangi sperm parametresi bozulmaz Sayı Hareket Morfoloji Hacim Hicbiri bozulmaz

16 Male age-Semen quality (Review of the literature) 1980-1999 Increased male age is associated with a decline in semen volume (16 studies), sperm motility (19 studies), and sperm morphology (14 studies), but not with sperm concentration (21 studies). Kidd SA, 2001

17 İnfertil olgularda spermiogram sonuçları (Cerrahpaşa deneyimi) 1996-2000 1958 spermiogram (WHO, 1992) Sayı azlığı % 28 Hareket azlığı % 95 Morfoloji bozukluğu % 89 Azoospemi % 8.8 Ağır oligospermi % 10.2 (<1x10 6 ). Oral E, 2001

18 Factors that may warrant early investigation Sexual/ejaculatory inadequacy Acquired testicular damage Testicular maldescent Adult mumps Testis and accessory gland infection Chemotherapy or radiotherapy Previous urogenital surgery

19 Gelecek 1 yıl içinde infertilite süresi ve motil sperm konsantrasyonuna göre canlı doğumla sonlanan spontan gebelik yüzdeleri* İnfertilite süresi (Ay) Milyon motil sp/ml12244896 Azoospermi0000 00000 0.5161296 12519149 234261913 536282114 >1037282114 *Kadın yaşı<35 ve kadının normal olduğu olgular Hargreave & Mills. BMJ 1998,316:1438

20 Etyoloji (Erkek infertilitesi) n=7057 çift Etyoloji% Normal48.5 İdyopatik OAT26.4 Varikosel12.3 Enfeksiyon6.6 İmmünolojik3.1 Seksüel1.7 Endokrin0.6 WHO, 1993

21 SART sonuçları (2005)

22 Anamnezin erkek infertilitesine etkisi (n:7273) Hastalık Azospermi (OR)Anormal spermiogram (OR) STD 1.281.42 B. kabakulak orşiti 3.646.28 Bronşektazi 6.065.37 Yüksek ateş 0.692.09 Üriner semptom 1.261.82 Kriptoorşidi 5.042.52 Testis hasarı 1.871.54 Testis torsiyonu2.829.21 Epidimo-orşit 2.742.75 Comhaire FH, 1987

23 Serum ASA-Meta analiz Collins J, 1999

24 PKT (Meta analiz,11 çalışma,n=3093) Sensitivite (infertiliteyi belirleme oranı) 0.10-0.90 Spesifite (fertiliteyi belirleme oranı) 0.30-0.97 Anormal testi en iyi belirleyen sperm sayısı = 1 hareketli sperm LHR: Pozitif test için: 0.77 Negatif test için: 1.85 İnter-observer kappa değeri sperm sayısı ve motilite için 0.51, 0.38 (%39) Oei SG,1995 Glatstein,1995

25 CASA Şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucu CASA teknolojisinin rutin semen analizinde konvansiyonel metodlara üstünlüğü gösterilmemiştir.

26 Sperm function tests Acrosome reaction assays Hypo-osmotic swelling Test (HOST) Hamster egg penetration test (SPA) Zona binding assay Acridine orange test ROS Nuclear maturity tests should not be routine investigations complex expensive not always provide clinically useful information (Oehninger et al 2000)

27 Hangi testis patolojisinde biyopsi ile sperm elde etme oranı enfazladir Obstrüktif azospermi Hipospermatogenez Matürasyon arrest Sertoli cell only Virtüel azoospermi

28 Testis biopsisi Normal Hipospermatogenezis Matürasyon arrest Sertoli cell only % 25 % 80 %50 Ortalama sperm elde etme % 40

29 Tanısal Testis Biopsisi? Daha sonra yapılacak MESA, TESA veya TESE sonuçlarını öngörememesi Spermatogenezin fokal (yama) tarzında olabilmesi Gelecekteki sperm eldesini olumsuz etkileyebilmesi nedeni ile Tanısal testis biopsisi yapılmamalıdır

30 Erkek infertilitesi-Genetik Kistik Fibroz Gen mutasyonları (KBVDY) Yq kromozomu mikrodelesyonları (Azospermi/ağır oligozospermi) Kromozom anormallikleri (Klinefelter sendromu)

31 Genetik Değerlendirme ParametreKlinikÖneri CFTR-GeniCBAVD (Azoospermi) Hasta / Eş Klinefelter (47xxy)En sık görülen kromozomal anomali (Azoo) TESE/İCSİ Preimpl. Gen. tanı Y mikrodelesyonuAzoospermi ve şiddetli Oligospermi TESE/İCSİ öncesi

32 Kromozomal Anomali Klinefelter sendromu (47 XXY) En sık görülen seks kromozom anomalisi Genetik geçiş riski mevcut Pre-implantasyon tanı ve karyotip tayini yapılmalı İ.Ü. CTF Üroloji AD Arşivi

33 Y kromozom Delesyonları (%) Fertil 0.4 İnfertil7.5 Oligospermi2.9 Ağır oligospermi (<5×10 6 /mL) 14.3 Azoospermi7.3 İdyopatik azospermi18 Sertoli-cell only34.5 Foresta C, Moro E, Ferlin A. Y chromosome microdeletions and alterations of spermatogenesis. Endocr Rev 2001;22(2):226–39.

34 Y Mikrodelesyonu Spesifik mikrodelesyon sıklığı –AZFa% 5 –AZFb%35 –AZFc%60 Krauzs C, Int J Androl, 2003

35 AZF - Azoospermi Faktörü AZFa - Tip -1 Sertoli-cell only syndrome spermatogonia yok AZFb Matürasyon arrest AZFc - Tip -2 Sertoli-cell only syndrome Farklı patolojiler çok az spermatogonia vardır kısıtlı spermatogenez Ferlin et al. Hum Reprod. 14, 1710-1716, 2000 Koh E et al, Reprod.Med. 2005

36 Neleri Araştırmalıyız? Azoospermik ve ağır oligozoospermik erkeklerde karyotip tayini ve Y mikrodelesyonu bakılması Obstrüktif azoospermi varsa; “ Eşlerine kistik fibroz mutasyonu için test” yapılması önerilmelidir Jarow JP, 2002.

37 Erkek infertilitesi nedeniyle başvuran olgularda tümör sıklığı %……? 1 5 0.1 0.5 0.01

38 Medical pathology discovered during a male infertility evaluation 13 of 1236 patients (1.1%) –6 testicular tumors Honig SC, 1994 6 of 536 patients (1.1%) –1 testicular tumor Kolettis PN, 2000 2 testicular tumors (Case report) Simon SD, 2001

39 Varicocele A lot of men with varicocele have normal semen analysis and children

40 Varikosel-Sıklık oranları Çalışma Varikosel oranı (%) *WHO çok merkezli çalışma, 1988 (n:7000) Tüm çiflerde 18 Anormal spermi olanlarda 12.3 *İnfertil çiftler Münster, 1997 (n:8000) 17 *Skrotal USG yapılan infertil çiftlerde, 1990 (n:650) 22 *Vasektomi yapılan fertil erkekler, 1981 26.3

41 Varikosel Grad 0: subklinik (USG-Doppler ile tanı konulan ) varikosel, Grad I: Valsalva manevrası ile tespit edilebilen varikosel, Grad II: tespit edilebilen varikosel, Grad III: ayakta ve yatar pozisyonda belirgin varikosel.

42 L large R large L small R small None LargeL104 LargeR SmallL147 SmallR1 None321384 CLINICAL DIAGNOSIS OF VARICOCELE Clinical disagreement 1st Dr’s findings 2nd Dr’s findings Clinical disaggrement = 26 % Br J Urol 67: 328, 1991

43 Varikoselin yok olması Spermiogramda parametrelerin düzelmesi Gebelik Varikoselde hangi sonuç önemli ?

44 Varicocele treatment-pregnancy (Meta-analysis) OR:0.69 (0.42-1.13) Kamischke A, Nieschlag E, 1999

45 Reassessing the value of varicocelectomy as a treatment for male subfertility with a new meta-analysis Joel L. Marmar, 2007

46 Report on varicocele and infertility Varicocele treatment should be offered to the male partner of a couple attempting to conceive, when all of the following are present: –1) a varicocele is palpable; –2) the couple has documented infertility; –3) the female has normal fertility or potentially correctable infertility; –4) the male partner has one or more abnormal semen parameters or sperm function test results. ASRM, 2008

47 Surgery or embolisation for varicoceles in subfertile men Evers JLH, Collins J, Clarke J. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009,

48 Surgery or embolisation for varicoceles in subfertile men Evers JLH, Collins J, Clarke J. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009,

49 Medical treatment of idiopathic male infertility Anti-estrogens Dopaminergic agents Exogenous gonadotropins (hMG, pFSH) Androgens Testolactone Kallikrein Pentoxifylinne Psychotropic drugs Arginine Thyroxine Vitamins and trace elements Indomethacin Others


"Erkek infertilitesi (Kadın Doğum Uzmanı Gözüyle) Dr.Engin Oral Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D Reprodüktif Endokrinoloji BilimDalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları