Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Tanım:Hipotiroidi tiroid hormonlarının azalması veya üretiminin durmasıyla ortaya çıkan,dolayısıyla metabolik olayların yavaşlamasıyla karakterize klinik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Tanım:Hipotiroidi tiroid hormonlarının azalması veya üretiminin durmasıyla ortaya çıkan,dolayısıyla metabolik olayların yavaşlamasıyla karakterize klinik."— Sunum transkripti:

1

2  Tanım:Hipotiroidi tiroid hormonlarının azalması veya üretiminin durmasıyla ortaya çıkan,dolayısıyla metabolik olayların yavaşlamasıyla karakterize klinik tablodur.

3 Primer:otoimmün(hashimato en sık)tiroiditler,iatrojenik,tiroidektomi,iyot eksikliği,aşırı iyot,ilaçlar(lityum,antitiroid ilaçlar,perklorat,dopamin) Sekonder:Hipofizer TSH yetmezliği Tersiyer:Hipotalamik TRH yetersizliği Tiroid hormonunun etkisine direnç

4

5

6 PRİMER HİPOTİROİDİ Tanısı TSH düzeylerine göre konur. TSH:0.5-4 mIU/L NORMAL TSH>4mIU/L T3 T4 normal:subklinik hipotiroidi TSH>10mIU/L T3 T4 düşük:aşikar hipotiroidi TSH>10 mIU/L T3 T4 düşük ve organ yetersizliği:miksödem koma

7  Halsizlik,yorgunluk,kilo alma,unutkanlık,konsantrasyon güçlüğü,cilt kuruluğu,saçlarda dökülme,üşüme, kabızlık,seste kabalaşma,düzensiz yoğun adet kanamaları,infertilite,kas sertliği,kas ağrıları,karpal tünel sendromu,depresyon,demans,kuru soluk cilt,seyrek kaba saçlar,boğuk kaba ses,bradikardi,refleks gevşemesinde yavaşlama.  Perikardial sıvı saptanabilir.

8 Erişkinlerde hipotiroidizm yakınmaları  Kolay yorulma  Soğuğa tahammülsüzlük  Kilo alma  Konstipasyon  Kas ağrıları  Menstrual anomaliler  Kuru ve kaba deri  Şiş yüz ve eller  Kaba kısık ses  Yavaşlamış refleksler  Karotenin vitamin A’ya dönderilmesinde azalma

9  Kardiyovasküler bulgular  Azalmış kardiyak output  Bradikardi  P,T, QRS kompleksinde düşük voltaj  Kardiyak büyüme  Pulmoner fonksiyonlar  Yüzeyel, kısa solunum  Hiperkapni ve hipoksiye bozulmuş yanıt  Miksödem koması durumunda solunum durması

10  Renal fonksiyonlar  Renal fonksiyonlarda bozulma  Azalmış glomerular filtrasyon hızı  Su yükünü atmada yetersizlik  Hematolojik  Fe eksikliği anemisi  GİS  Peristalsizde azalma  Ösofagus motilite bozukluğu  Kabızlık

11  Nöromuskular sistem  Kas krampları  Kas zayıflığı  Paresteziler  Santral sinir sistemi  Kronik yorgunluk  Letarji  Konsantrasyon yeteneğinde azalma  Depresyon  Hipotiroidizm ve nöropsikiatrik hastalık  Hipotiroid hastalar genellikle depresiftirler.  Daha nadiren ciddi hipotiroid hastalar konfüze, paranoid ve hatta manik olabilirler.  Bu nedenle psikiatri polikliniklerine başvuran hastaların FT4 ve TSH taraması önerilmektedir.

12

13  Hashimatoya bağlı hipotiroidide vitiligo pernisiyöz anemi,romatoid artrit,tip 1 diabet,addison hastalığı gibi otoimmün hastalıklar eşlik edebilir.

14  Hipotiroidi tanısı konmuş vakalarda etyolojiye yönelik tanı için,Anti TPO antikoru ölçülmeli.Tiroid muayenesinde patolojik bulgu saptanmışsa USG ile değerlendirme önerilir.Hipotiroidi tanısında USG ve tiroid sintigrafisinin yeri yok.  Lab bulgusu olarak,hiponatremi,kreatinin yükselmesi,hiperlipidemi,CPK yüksekliği AST ALTyüksekliği tabloya eşlik edebilir.

15

16  T3 T4 düzeylerinin normal,TSH yüksek klinik hipotiroidi bulgularının olmadığı tablo.  Hafif subklinik TSH 4 -10 mIU/L  Ağır subklinik TSH>10 mIU/L

17  Subklinik hipotiroidi tanısında TSH değeri üç aylık dönem içinde en az iki kez ölçülerek TSH yükseklİğinin kalıcı olduguna karar verilmelidir.  Gebelerde ve gebelik düsünenlerde risk faktörü varsa TSH ölçümü mutlaka yapılmalıdır.  35 yaş üstü olanlarda her 5 yılda bir TSH bakılması önerilir.Baslangıc TSH sı ne kadar fazlaysa aşikar hipotiroidiye gitme o kadar fazladır.Çocuk ve adölesanlarda asikar hipotiroidİye gidis daha az ve tiroid fonksiyonlarının düzelmesi daha sık.

18  TSH >10 mIU/L ve t3 t4 normal tüm vakalar tedavi edilmeli.  TSH 4 -10 mIU/L t3 t4 normal olanlar: gebelik planlayan infertilitesi olanlar,guatr varlığı,TSH giderek artanlar,TSH iki kez 8 mIU/L bulunmus hastalar,bipolar duygu durum bozukluğu olan hastalar ve tiroid antikorları + olanlar tedavi edilmelidir.  Levotroksinle tedavi 25 -75 µg/gün düşük dozlar yeterli olur.

19  Hedeflenen TSH değerine varıncaya kadar 6- 8 haftalık dönemler ile serum TSH düzeyinin takip edilmesi,gerekirse doz tİtrasyonu yapılması önerilir.  Hedeflenen değere ulaşınca 6 -12 aylık dönemler ile TSH kontrol edilmelidir.

20  Tedavide T4 preperatı,levotiroksin  Ortalama yerine koyma dozu 1,6 µg/kg.Başlangıc dozu hastanın yaşı,hastalık süresi,hastalığın ciddiyetine bağlıdır.  Kardiovasküler riski yüksek kişide 12,5 µg/gün düşük dozda baslanıp 6-8 haftalık dönemler ile doz ayarlaması yapılarak hedeflenen TSH düzeyine ulasılmalıdır.Risk olmayan genç olgularda yarı dozda başlanıp 4-6 hafta içinde tam doza cıkılır.

21  Replasman tedavisinde TSH hedefi Risk taşımayan gençlerde 0.5 -2.5 mIU/L Kardiovasküler sistem risk, 65 yaş üzeri,ileri osteoporoz,AF varlığında 1-4mIU/L

22  Doz ayarlaması 6-8 haftalık periodlar ile yapılmalı.Hedeflenen aralıktan sonra 6 ay-1 yıllık periodlarla takip TSH ile yapılmalı.Doz arttırmak gerekiyorsa 12.5-25 µg/kg lık artıslar yapılmalı.  Levotroksin sabah aç karnına alınmalı.En erken 30 dk sonra yemek yenilmeli.Tiroid hormon emilimi bir cok faktörden etkilenir.Fe bilesikleri,sükralfat,ca,Al hidroksit gibi antiasitler, emilimini etkileyebilir.

23  Uzun süre tedavi edilmemiş hipotirodinin nadir görülen komplikasyonudur.Ağır mental bozukluk olur.  Miksödem komasını presipite eden sebepler:soğuk,mı,cerrahi,kan kaybı,enfeksiyonlar,bazı ilaçlar(fenotiazin diüretik dijitaller)

24  Stupor koma hipotermi,konfüzyon,bradikardi, hipoventilasyon,azalmıs kardiak kontraktilite azalmıs intestinal motilite,paralitik ileus,megakolon bulguları,hipoglisemi bulguları,uygunsuz ADH sendrom bulguları

25

26  Destekleyici tedavi Mekanik ventilasyon Sıvı vazopressör ile hipotansiyonun düzeltilmesi Pasif ısıtma Iv dekstroz Stres bozukluklarında glukokortikoid Ampirik antibiotik tedavisi Aritmiler için monitörizasyon

27  Spesifik tedavi Levotroksin 200-300 µg ıv Alternatif yol olarak T3 5-20 µg ıv verilir.Sonra 5- 10 µg T3 her 8 saatte bir ıv verilerek takip edilir. Bir başka yol T4 ve T3 ün birlikte kullanımıdır.Bu durumda baslangıcta levotiroksin 4 µg/kg ıv ilk gün verilir,50 -100 µg/gün devam edilirken T3 10 µg dozunda 8 -12 saatte bir ıv eklenir.Bu uygulama hasta oral doz alabilen hale gelene kadar devam edilir.

28  Ülkemizde tiroid hormonlarının ıv preperatı bulunmamaktadır.Bu nedenle ıv dozun ilaç kinetiği gözetildiğinde 1,5 katını oral vermek mantıklı görünmektedir.


" Tanım:Hipotiroidi tiroid hormonlarının azalması veya üretiminin durmasıyla ortaya çıkan,dolayısıyla metabolik olayların yavaşlamasıyla karakterize klinik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları