Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STK’lar için Avrupa Birliği Programları İmkanları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STK’lar için Avrupa Birliği Programları İmkanları"— Sunum transkripti:

1 STK’lar için Avrupa Birliği Programları İmkanları
“Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı STK’lar için Avrupa Birliği Programları İmkanları 24 Mart 2015, Adana

2 Sunum İçerik AB Programları Ülkemizin katılım sağladığı Programlar
Ufuk 2020 Erasmus+ Cosme Yaratıcı Avrupa EaSI Gümrükler 2020 ve Fiscalis 2020

3 AB PROGRAMLARI AB Programları, üye ülkeler , program katılımcısı ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve AB’nin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla tematik alanlarda oluşturulmakta ve belirli bir dönem için uygulanmaktadır. Birlik Programları çok ortaklı Katılım Öncesi Mali Destekler ülke bazlı Birlik Programları ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, Birlik politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve Birliğin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş hibe mekanizmalarıdır. Hibe mekanizması olarak adlandırılmaları zaman zaman az önce anlatılan katılım öncesi mali yardım aracı ile karşılaştırılmasına sebep olmaktadır. Şunu açıkça ifade etmek lazım ki IPA ve Birlik Programları birbirinden tamamen ayrı yapılardır. IPA ülke bazında ve atanmış kurumlar aracılığıyla sağlanırken, Birlik Programları hibeleri çoğunlukla çok ortaklı proje üretilmesini gerektirmektedir. Bu ortakların da farklı ülkelerden olması gerekmektedir. Yani kurumlarımızın tek başına yürütecekleri projeler için programlardan hibe almaları mümkün değildir. Tabi çok az da olsa bunun da istisnaları mevcuttur ancak genel yaklaşım farklı ülkelerden kollektif çalışma gerektiren projelerin hazırlanmasıdır.

4 AB Programlarının Özellikleri
Belirli alanlarda AB ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etmek, Bu alanlardaki iyi uygulamaları, bilgiyi paylaşmak, İşbirliğini geliştirmek için farklı ülkelerden ortakların gerekebildiği başlıklar içerir, Belirli alanlarda konu bazlı programlardır, Yatırım içermeyen projeler desteklenmektedir (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım, inovasyon projeleri gibi) Merkezi projelerde başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu’na gönderilmektedir. Merkezi olmayan bazı programlar için her kuruluş, ülkesindeki ulusal ajanslara başvuru yapılmaktadır. Birlik Programları konu bazlı programlardır. Bunlar altında spesifik olarak tanımlanmış hibe çağrılarına çıkılır. Öne çıkan özelliklerinden biri Yatırım içermeyen projelerin desteklenmesidir. Yani altyapı projeleri ya da ekipman alımı, ofis oluşturulması gibi faaliyetler bunlar altında desteklenmez. Programların temel amacı Programların uygulandığı alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak, uygulamalardan ve gelişmelerden haberdar olmak, bilgiyi paylaşmaktır. Birlik Programlarının esasen çok basit bir mantığı vardır. AB tarafından aynı alanda uygulanmakta olan dağınık ve koordinasyondan yoksun faaliyetleri tek bir çatı altında almaktadır. Örnek olarak eğitim alanını alacak olursak, 28 farklı ülkedeki eğitim desteklerini tek bir çatı altına almakta ve ayrıca Komisyon tarafından sağlanan hibe ile ilave finansman imkanı doğurmaktadır. Birlik programlarının uygulanıyor olması, yine tek tek ülkeler tarafından uygulanmakta olan faaliyetlere de engel teşkil etmemektedir. Ülkeler kendi programlarını aynen uygulamaya devam edebilirler. Bütçesi = Katılımcı Ülkelerin Katkı Payları + AB Bütçesinden Tahsisat

5 2007-1013 Dönemi AB Programları
7. Çerçeve Hayatboyu Öğrenme Yaratıcı Avrupa Erasmus+ Gençlik Kültür Horizon 2020 Cosme Fiscalis Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Progress EaSI Customs Fiscalis 2013 Gümrük 2013 Kültür Başkentleri

6 Birlik Programları -Katılım ve Bütçeler-
Sıra Program Adı Katılım Tarihi Program Bütçesi 1 Erasmus+ 19 Mayıs 2014 14,7 Milyar Avro 2 Ufuk 2020 4 Haziran 2014 78,6 Milyar Avro 3 Customs 2020 16 Temmuz 2014 547,3 Milyon Avro 4 Fiscalis 2020 243,3 Milyon Avro 5 COSME 16 Ekim 2014 2,3 Milyar Avro 6 Yaratıcı Avrupa 6 Kasım 2014 1,4 Milyar Avro 7 EaSI 27 Şubat 2015  919,4 Milyon Avro 8 Sağlık 449,4 Milyon Avro TOPLAM 99,158 Milyar Avro

7 UFUK 2020 Bilim ve Araştırmada Dünyaya Açılan Kapı !

8 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programları
Dünden Bugüne Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programları (5 yıl) 17,5 Milyar Avro 6. ÇP (7 yıl) 78,6 Milyar Avro H2020 (7 yıl) 53,2 Milyar Avro 7. ÇP Ülkemizin katılım sağladığı programlardan biri de Horizon 2020 programı. Bu programlar araştırma ve teknolojik yenilik alanında uygulanmakta olan çerçeve programların sekizincisi. Ülkemiz 6. programdan bu yana programlara katılım sağlamakta. Bu programların en büyük özelliği dünyanın en büyük sivil ar-ge programı olmalarıdır. Bu dönem uygulanacak olan programın toplam büyüklüğü yaklaşık 80 milyar avro ama dikkatinizi artan bütçe miktarlarına çekmek istiyorum. Küresel rekabetin arttığı bu dönemde sağlıklı büyümenin anahtarı ar-ge’ye ve yeniliğe yatırım yapmaktan geçiyor. Bunun da farkında olan AB, yaşanılan ağır ekonomik zorluklara rağmen bu alandaki fon büyüklüğünü ciddi oranda arttırmıştır. Ülkemizin de bu programa katılımını bu büyüklükteki program kapsamında üretilen bilgi ve ürünlerden faydalanılması bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Özetle ifade etmek gerekirse, programdaki varlığımız AB’nin bilimsel ve teknolojik birikimini ülkemize transfer etme fırsatını bize sunmaktadır.

9 Avrupa Birliği’nde Araştırma
Dünya Nüfususun %7’si Dünyadaki Ar-Ge harcamalarının %24’si Dünyadaki etkili akademik yayınların %32’si Dünyadaki patent başvurularının %32’si AB dünya nüfusunun %7 si olmasına rağmen araştırma ve yenilikçilikte dünya lideri

10 Bileşenlerin Konuları
UFUK 2020 Bileşenlerin Konuları Avrupa Araştırma Konseyi (ERC): ‘Dünyanın en iyi araştırmacılarını Avrupa’da çalışmak üzere destekler’ Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET): ‘Bilim ve mühendisliği birleştiren farklı yenilik alanlarında işbirliği’ Marie Curie Faaliyetleri:‘Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları’ Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil):Birinci kalite imkanlara erişim’ Bilimsel Mükemmeliyet Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler:‘Bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay ’ Risk Sermayesine Erişim:‘Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel finans desteği’ Yeni KOBİ Programı:‘Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik edilmesi ’ Endüstriyel Liderlik Sağlık, demografik değişim ve refah Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve biyo-ekonomi Güvenli, temiz ve verimli enerji Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler Değişen Dünya’da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması Toplumsal Sorunlara Çözümler

11 UFUK 2020 Kimler Başvurabilir?
Bireysel Araştırmacılar Üniversiteler Araştırma Merkezleri Sanayi -KOBİ Bilimsel Mükemmeliyet Sanayi-KOBİ Kamu Kurumları Endüstriyel Liderlik STK’lar Toplumsal Sorunlara Çözümler Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

12 UFUK 2020 CITyFiED (Akıllı Şehir Enerji Demonstrasyon) Projesi
Proje koordinatörü: İspanya (18 ortak) Projedeki Türk ortaklar : Proje bütçesi: 49,1 M € Türk ortakların bütçesi: 15,7 M € Amaç Bina renovasyonu, akıllı şebekeler ve bölgesel ısıtma uygulamaları ile tekrarlanabilir, sistemsel ve bütünleşik enerji stratejileri geliştirilmesi ve uygulaması Proje Bilgisi SEAŞ Soma Belediyesi TUBITAK EE İTÜ MİR ARGE Türk ortakların alacağı AB fonu 8,2 M € Uygulama alanları ve faaliyetler SEAŞ’tan çıkan atık ısı ile bölgesel ısıtma Enerji tüketiminin (yalıtım, doğal havalandırma, duvardan ısıtma) azaltılması Temiz enerji üretimi (fotovoltaik, solar termal) Fotovoltaikten üretilecek elektriğin ilk kez akıllı şebekeler teknolojisi ile birlikte gerçekleştirilmesi Bölgesel ısıtma sistemlerine özel boru geliştirilmesi İspanya/ Valladolid Proje kapsamında Soma Belediyesi ve Soma Termik Santrali SEAŞ’a ait binaların bulunduğu bir bölgenin SEAŞ’tan elde edilecek atık ısı ile ısıtılması söz konusu olacaktır. Ayrıca, ilgili binaların renovasyonu (Bina yalıtımı, Fotovoltaik ve verimli aydınlatma, Yeni nesil ısıtma sistemi) ile binaların daha verimli hale getirilmesi uygulamaları gerçekleştirilecektir. Binalarda fotovoltaik uygulamaları da gerçekleştirilerek fotovoltaik sistemler yoluyla üretilecek elektriğin merkezi sistemlerle şebekeye bağlanması dolayısıyla akıllı şebeke uygulamaları yapılacaktır. Türkiye/Soma İsveç/Lund Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

13 7. Çerçeve Adana’dan Örnek Proje
7. Çerçeve ( ) Programı kapsamında Adana’da 9 proje uygulanmıştır. Proje Adı: “Cooperative Advanced Driver Assistance System for Green Cars –  Yenilikçi ve Yeşil Üretim Yaklaşımları ile Elektrikli Otobüsler için Akıllı Sürücü Destek Sistemleri ”  Koordinatör: TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET A.S. Proje Süresi:  30 Ay Ortaklar: Almanya, İspanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Polonya, İngiltere Proje Bütçesi: Avro AB Katkısı: Avro

14 Eğitim, Öğrenim, Gençlik ve Spor için
AB Programı

15 ERASMUS+ Amaç ve Hedefler
Erasmus+, Avrupa’da; rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip, beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlar. Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projelerle bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılması, Yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılması  için destekler.

16 ERASMUS+ Bütçe Dağılımları
Erasmus+ Programının dönemi için Toplam Bütçesi 14,7 Milyar Avro Sektörlere göre Dağılım

17 Erasmus + ERASMUS+ Yeni Dönem Önceki Programlar Tek Bir Program
Uluslar arası Yükseköğretim Programları: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, İki taraflı programlar Erasmus + Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylem2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek Hayatboyu Öğrenme Programı: Comenius Erasmus Leonardo Grundtvig Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtvig programları ile Gençlik Programı’nı ve 5 uluslararası işbirliği programı da (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) dahil edilerekErasmus+ başlığı altında toplanıyor. Bundan böyle önceki programların isimleri yerine, yalnızca Erasmus+ ismi kullanılacak. Böylece parçalı yapıdan vazgeçilmiş oluyor, programlar bütünleşik bir yapıya kavuşuyor. Gençlik Programı Özel Eylemler Jean Monnet Spor

18 ERASMUS+ Örnek Projeler
KA1 Okul Eğitimi- Bireylerin Hareketliliği: KA1 Mesleki Eğitim- Bireylerin Hareketliliği: KA1 Gençlik Değişimleri- Bireylerin Hareketliliği: Proje Adı: "Erken Okul Terkinin Önlenmesi için Öğretmen Eğitimi"  Proje Sahibi: Adana Yavuz Selim Ortaokulu Ortaklar: Finlandiya, Çek Cumhuriyeti  Proje Adı: "Ekmeğini İsraf Etme"  Proje Sahibi: Adana Kültür Mutfağı Derneği Ortaklar: Gürcistan, Hırvatistan, italya, Macaristan, Romanya Proje Adı: “Avrupa Kıyılarındaki Genç Avrupalılar”  Proje Sahibi: Çukurova Bilfen Ortaokulu Ortaklar: Norveç, İtalya, İskoçya, Letonya Proje Adı: “Genç Göçmen Politikaları”  Proje Sahibi: Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği Proje Adı: “Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesi” Proje Sahibi: Teknik Eğitim Vakfı Adana Şb. Ortaklar: Almanya, Avusturya ve Letonya Proje Adı: “İşitme Cihazları Üretimi, Kalibrasyonu ve Bakımı” Proje Sahibi: Akkapı Tek. ve End.Mes. Lisesi Ortaklar: Avusturya

19 COSME COSME ( ) işletmeler ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini destekler. Programın amacı, KOBİ’lerin rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliklerinin güçlendirilmesi ,Girişimci kültürün teşvik edilmesidir. COSME ile; KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, Pazarlara erişimin geliştirilmesi, İş kurma ve büyüme için daha iyi bir iş ortamının oluşturulması, Girişimcilik ve girişimci kültürün desteklenmesi hedeflenmektedir.

20 COSME KOBİ’lere 2,3 milyar Avro finansman desteği Finansmana Erişim
-Büyüme için Özkaynak Fonu (EFG) -Kredi Garanti Fonu (LGF) Pazarlara Erişim İş Ortamının İyileştirilmesi Girişimciliğin Desteklenmesi Genç Girişimciler için Erasmus Programı Ülkemizin katılım sağladığı diğer bir program ise doğrudan KOBİ’lere destek sunan COSME Programıdır. Program altında öne çıkan başlık finansman imkanlarına erişimin kolaylaştırılmasıdır. KOBİ’lerimiz anlaşmalı bankalardan normal şartlara göre daha kolay şartlar altında kredi kullanabilmektedir. Ayrıca yeni kurulmakta olan ve ya gelişme aşamasındaki şirketlere de sermaye desteği sağlanması mümkündür. Avrupa İşletmeler ağı vasıtasıyla da yeni pazarlara ulaşılması, hem ürün satışı hem de aramalı ithali noktasında destek alınması mümkündür. İş ortamının iyileştirilmesi başlığı altında ise özellikle iş kurma girişimlerinde karşılaşılan idari engellerin aşılması için araştırmalara destek sağlanacaktır. Girişimcilik başlığı altında da hem girişimcilik kültürü teşvik edilecek hem de genç girişimcilerin Program üyesi herhangi bir ülkedeki şirkette staj yapmalarına imkan tanınacaktır.

21 Yenilikçilik ve Rekabet Edebilirlik 2007-2013
Örnek Proje Proje Adı: Avrupa Kadın Girişimcileri Mentör Ağı Türk Ortak: KAGİDER Hibe Miktarı: Avro Konusu: Kadın Girişimciliğinin Teşviki Kagider tarafından gerçekleştirilen bu projede Avrupa Komisyonundan alınan 38 bin avroluk hibe ile kadın girişimcilerimize rehberlik imkanı oluşturulmuştur.

22 Yaratıcı Avrupa Programı
YARATICI AVRUPA Kültür Programı Yaratıcı Avrupa Programı Medya Programı + = Kültür Bileşeni Sanatçılar ve kültürel alanda faaliyet gösteren kurumlar Uluslararası çalışma Yeni yetenekler Edebi tercümeler Yaratıcı sektörlere 1.46 milyar Avro Medya Bileşeni Eğitim faaliyetleri Film festivalleri Film Okuryazarlığı İzleyici Geliştirme Diğer bir program ise yaratıcı avrupa programı. Bu program kültür sanat ve medya alanlarında uygulanacak. Özellikle sanat camiamıza yıl boyunca çıkılacak çağrılarla sürekli bir finansman desteği yaratmayı hedefliyoruz. Program altında Film yapımcıları, dağıtımcılar, satış temsilcileri ve diğer görsel-işitsel profesyoneller binlerce Avrupa filminin geliştirilmesi, tanıtımı ve dağıtımı için sağlanan fonlardan yararlanacak Sinemaseverler tüm Avrupa’da yüzlerce sinemada ve festivalde tüm Avrupa’dan filmleri izleyebilecek sanatçı ve kültür profesyoneline çalışmalarını sınır ötesine paylaşmaları için destek sağlanacak Binlerce kreatif kurum ve görsel-işitsel profesyonel yeni beceriler kazanacak ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterme kapasiteleri güçlenecek Yayıncılar, 4.500’ün üzerinde edebi eseri telif etmek için fondan destek alacak Kitapseverler sevdikleri yabancı yazarları kendi dillerinde okuyabilecek Program tarafından finanse edilen projeler sayesinde binlerce kişiye ulaşılacak

23 Yaratıcı Avrupa, kültürel ve yaratıcı sektörleri
YARATICI AVRUPA Yaratıcı Avrupa, kültürel ve yaratıcı sektörleri Küreselleşme ve dijital çağın fırsatlarını yakalama Ekonomik potansiyellerine erişmeleri ve sürdürülebilir büyüme, yeni işler ve sosyal uyuma katkı sağlama uluslararası fırsatlar, piyasalar ve izleyici kitlesine ulaşılması Avrupa çapında 2,500 sanatçı, ve kültür çalışanları 2,000 sinema 800 film 4,500 kitap çevirisi

24 YARATICI AVRUPA Ödüller
Ödüller ve Fırsatlar Ödüller Avrupa’nın yeni kurgu yazarları Avrupa Mimarisinde Mükemmeliyet Kültürel Mirasın Korunmasında Üstün Örnekler Rock, Pop ve dans müziklerinde yeni yetenekler Avrupa’nın en iyi filmleri Avrupa Kültür Başkentleri: İki yılda bir 3 şehir Avrupa Kültür Başkenti ünvanı almaktadır. Avrupa Mirası Etiketi: Avrupa entegrasyon süreci için değeri olan kültür alanlarına verilen bir ünvandır. The European Heritage Label brings together outstanding heritage sites with a symbolic European value. All the labelled sites have played a significant role in the history and culture of Europe or in European integration. The label is open to sites in any of these participating EU Member States: Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Luxembourg, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia and Slovakia. Sites can be: • Monuments • Natural, underwater, archaeological, industrialor urban locations • Cultural landscapes • Places of remembrance • Cultural objects and intangible heritage associated with a particular location, including contemporary heritage

25 Kültür Programı 2007-2013 Örnek Proje
Proje Adı: Gölgeye Övgü Türk Ortak: İstanbul Modern Hibe Miktarı: Avro Konusu: Gölge Tiyatrosu Geçen dönem gerçekleştirilen faaliyetlerden biri gölgeye övgü isimli gezici sergi. Yunanistan ve irlanda kültüründe de yeri olan gölge oyunu temasıyla oluşturulan sergi ülkemizde İstanbul modern de sergilenmiş ve istanbul modern proje altında 180 bin avro hibe kullanmıştır.

26 Kültür Programı 2007-2013 Adana’dan Örnek Proje
Proje Adı: Kesişen Sahneler Proje Ortağı: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Proje Türü: Çok Yıllı İşbirliği Projeleri Proje Bütçesi: 189 bin Avro

27 İstihdam ve Sosyal Yenilik
EaSI İstihdam ve Sosyal Yenilik Amaç: nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi Konular İstihdam Sosyal İçerme ve Sosyal Koruma Çalışma Şartları Ayrımcılıkla Mücadele Cinsiyet Eşitliği Analitik faaliyetler -Karşılıklı öğrenme, farkındalık yaratma ve bilginin paylaşımına yönelik faaliyetler -Ana aktörlerin desteklenmesine yönelik faaliyetler Toplam Bütçe: 919 milyon Avro Progress Bütçe: 600 milyon Avro Ayrıntılı olarak değineceğimiz son program istihdam ve sosyal yenilik programı. AB’nin sosyal politikasının beş başlığı kapsamında uygulanan programın temel amacı sosyal politika alanında ihtiyaç duyulan verilerin temini ve araştırmaların gerçekleştirilmesidir. Adından hareketle sosyal içerikli tüm projelerin bu program altında desteklenebileceği düşünülebilir. Ancak sadece saydığımız analitik öğrenme faaliyetlerine destek sağlanmaktadır. Bunu özellikle vurgulamak isteriz.

28 Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik
EaSI Bileşenler PROGRESS Kamu ve özel sektör kişi ve kurumlarına istihdam sosyal koruma ve içerme ile çalışma şartları alanlarında politikaların iyileştirilmesi için araştırma, bilgi paylaşımı, uygulama kapasitesinin artırılması, karşılıklı öğrenme ve diyalog, yeniliklerinin test edilmesi Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik STK, Kişiler Aracı Finansal Kurumlar EaSI Mikrokredi: Dezavantajlı gruplar, Mikro girişimler Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi: İstihdam piyasalarını destekleyen işveren ve iş arayanları buluşturan bir mekanizma Bu bileşen aday ülkelerin katılımına açık değildir. EURES

29 Proje Adı: Türkiye’de Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele
PROGRESS Örnek Proje Proje Adı: Türkiye’de Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Türk Ortak: Özürlüler İdaresi Bşk. (Mülga) Hibe Miktarı: Avro Konusu: Engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesine ilişkin politika önerileri üretilmesi Bu kapsamda örnek olarak geçen dönem gerçekleştirilmiş ayrımcılıkla mücadele projesini sizlere sunuyoruz. Bu alanda bir sempozyum gerçekleştirilmiş ve oluşturulacak politikalara temel teşkil etmesi için çalışmalar yürütülmüştür.

30 Katılım Sağladığımız Diğer Programlar
Gümrükler 2020 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Fiscalis 2020 Maliye Bakanlığı

31 Birlik Ajansları Ülkemiz Avrupa Çevre Ajansı’na ve üyedir. Ajans
İlgili Kurum 1 Avrupa Çevre Ajansı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2 Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezine (EMCDDA) Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İzleme Merkezi (TUBİM)

32 Ulusal Koordinatör Kurumlar
BİRLİK PROGRAMLARI Ulusal Koordinatör Kurumlar AB Program ve Ajanslarına ilişkin olarak değerlendirme ve izleme çalışmalarının yürütülmesinden Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr) sorumludur. Ulusal düzeyde AB Programların yürütülmesinden ise, UFUK 2020 TÜBİTAK ERASMUS+ Ulusal Ajans COSME KOSGEB YARATICI AVRUPA EaSI Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

33 AB Programları Açık Çağrılar

34 AB Programları Açık Çağrılar

35 UFUK 2020 Açık Çağrılardan Bazıları: Çağrılar Açık Çağrılar
Toplumsal Sorunlara Çözüm Son Başvuru Büyüme için Hareketlilik 23 Nisan 2015 Enerji Verimliliği, Pazar Analizi 4 Haziran 2015 Akıllı Şehir ve Toplumlar 5 Mayıs 2015 Yansıtıcı Toplumlar: Kültürel Miras ve Avrupa Kimlikleri 28 Mayıs 2015 Yenilikçi, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Avrupa’da Genç Nesil Sağlık ve Bakım Hizmetlerinin Kişiselleştirilmesi 21 Nisan 2015 Bilimde Mükemmelliyet Son Başvuru Avrupa Araştırma Konseyi “Consolidator” 12 Mart 2015 Yeni ve Gelişen Teknolojiler “Çığır Açıcı Yeni Teknolojiler-Koordinasyon” 31 Mart 2015 Yeni ve Gelişen Teknolojiler “Çığır Açıcı Yeni Teknolojiler-Araştırma Projeleri” Yenilikçiliğe, İnsan Kaynağına, Politika Yapımına ve Uluslararası İşbirliğine Destek 21 Nisan 2015 Birinci Sınıf Araştırma Altyapıların Geliştirilmesi Endüstriyel Liderlik Son Başvuru Avrupa Uzay Sektörünün Rekabetçiliği 8 Nisan 2015 Uydu Navigasyon Uygulamaları Nanoteknoloji, İleri Malzemeler ve Üretim 26 Mart 2015 Biyoteknoloji KOBİ’lerde Yenilikçilik Kapasitesi 29 Nisan 2015 Endüstriyel Zincirler için Kümelenme 30 Nisan 2015 Çağrılar

36 ERASMUS+ Açık Çağrılar UA AB Komisyonu
KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Başvuru Kurumu Son Başvuru KA1 Gençlik Alanı Türkiye Ulusal Ajansı 30 Nisan 2015, 1 Ekim 2015 KA1 Eğitim-Öğretim Alanı 4 Mart 2015 Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri Avrupa Komisyonu Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti 3 Nisan 2015 Yüksek Lisans Derecesi için Kredi Desteği Henüz Planlama aşamasında KA2 Stratejik Ortaklıklar Başvuru Kurumu Son Başvuru KA2 Gençlik Alanı Türkiye Ulusal Ajansı 30 Nisan 2015, 1 Ekim 2015 KA2 Eğitim-Öğretim Alanı 31 Mart 2015 Bilgi Ortaklıkları Avrupa Komisyonu 26 Şubat 2015 Sektörel Beceri Ortaklıkları Yükseköğretim Kapasite Geliştirme 10 Şubat 2015 Gençlik Kapasite Geliştirme 3 Nisan ve 2 Eylül 2015 KA3 Politika Reformları Başvuru Kurumu Son Başvuru KA3 Gençlik Alanı Yapılandırılmış Diyalog Türkiye Ulusal Ajansı 30 Nisan 2015, 1 Ekim 2015 Geleceğe Yönelik Girişimler Avrupa Komisyonu 31 Mart 2015 Jean Monnet Özel Eylemi 26 Mart 2015 Spor Destekleri 22 Ocak 2015 14Mayıs 2015 UA AB Komisyonu

37 COSME Açık Çağrılar AB Komisyonu İş Ortamının İyileştirilmesi Bileşeni
Kümelerin Uluslararasılaşması  COS-CLUSTER Amaç: Kümelenme ve iş ağları ortaklığının sınır ve sektörlerin ötesinde yoğunlaştırılması ve stratejik konularda uluslararası işbirliğinin arttırılması için Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının kurulmasının desteklenmesi Konular: 1. Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının kurulması ve şekillendirilmesi aşamasında hazırlık çalışmalarının desteklenmesi, 2. Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının ilk uygulaması, test edilmesi ve daha da geliştirilmesidir. Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015 AB Komisyonu

38 YARATICI AVRUPA Açık Çağrılar AB Komisyonu Çağrı Son Başvuru
Avrupa Video Oyunlarının geliştirilmesi 26 Mart 2015 İzleyici ve Dinleyici Kitlesi Geliştirilmesi Ko-prodüksüyon Fonları 12 Mart 2015 Medya, Film Dağıtım Desteği 30 Nisan 2015 AB Komisyonu

39 EaSI Açık Çağrılar AB Komisyonu Çağrı Son Başvuru
EaSI Teknik Desteği: Avrupa Yatırım Bankasının Mikrokredi Tedarikçileri Seçimi 31 Mayıs 2015 AB Komisyonu

40 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
İlginiz için teşekkürler Kayhan ÖZÜM Başkan Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı


"STK’lar için Avrupa Birliği Programları İmkanları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları