Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı STK’lar için Avrupa Birliği Programları İmkanları 24 Mart 2015, Adana.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı STK’lar için Avrupa Birliği Programları İmkanları 24 Mart 2015, Adana."— Sunum transkripti:

1 “Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı STK’lar için Avrupa Birliği Programları İmkanları 24 Mart 2015, Adana

2 AB Programları Ülkemizin katılım sağladığı Programlar – Ufuk 2020 – Erasmus+ – Cosme – Yaratıcı Avrupa – EaSI – Gümrükler 2020 ve Fiscalis 2020 Sunum İçerik 2

3 AB Programları, üye ülkeler, program katılımcısı ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve AB’nin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla tematik alanlarda oluşturulmakta ve belirli bir dönem için uygulanmaktadır. Birlik Programları çok ortaklı Katılım Öncesi Mali Destekler ülke bazlı AB PROGRAMLARI 3

4 AB Programlarının Özellikleri  Belirli alanlarda AB ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etmek,  Bu alanlardaki iyi uygulamaları, bilgiyi paylaşmak,  İşbirliğini geliştirmek için farklı ülkelerden ortakların gerekebildiği başlıklar içerir,  Belirli alanlarda konu bazlı programlardır,  Yatırım içermeyen projeler desteklenmektedir (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım, inovasyon projeleri gibi)  Merkezi projelerde başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu’na gönderilmektedir.  Merkezi olmayan bazı programlar için her kuruluş, ülkesindeki ulusal ajanslara başvuru yapılmaktadır. Bütçesi = Katılımcı Ülkelerin Katkı Payları + AB Bütçesinden Tahsisat 4

5 2007-1013 Dönemi AB Programları Hayatboyu Öğrenme Kültür Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Progress Gençlik Kültür Başkentleri Fiscalis 2013 Gümrük 2013 7. Çerçeve EaSI Horizon2020 Erasmus+ Yaratıcı Avrupa Fiscalis Cosme Customs 5

6 Birlik Programları -Katılım ve Bütçeler- SıraProgram AdıKatılım Tarihi Program Bütçesi 1Erasmus+19 Mayıs 201414,7 Milyar Avro 2Ufuk 20204 Haziran 201478,6 Milyar Avro 3 Customs 2020 16 Temmuz 2014547,3 Milyon Avro 4Fiscalis 202016 Temmuz 2014243,3 Milyon Avro 5COSME16 Ekim 20142,3 Milyar Avro 6Yaratıcı Avrupa6 Kasım 20141,4 Milyar Avro 7EaSI27 Şubat 2015 919,4 Milyon Avro 8Sağlık 449,4 Milyon Avro TOPLAM99,158 Milyar Avro 6

7 UFUK 2020 Bilim ve Araştırmada Dünyaya Açılan Kapı ! 7

8 Dünden Bugüne Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programları 2002-2006 (5 yıl) 17,5 Milyar Avro 6. ÇP 2007-2013 (7 yıl) 53,2 Milyar Avro 7. ÇP 2014-2020 (7 yıl) 78,6 Milyar Avro H2020 8

9 Avrupa Birliği’nde Araştırma Dünya Nüfususun %7’si Dünyadaki Ar-Ge harcamalarının %24’si Dünyadaki etkili akademik yayınların %32’si Dünyadaki patent başvurularının %32’si 9

10 Avrupa Araştırma Konseyi (ERC): ‘Dünyanın en iyi araştırmacılarını Avrupa’da çalışmak üzere destekler’ Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET): ‘Bilim ve mühendisliği birleştiren farklı yenilik alanlarında işbirliği’ Marie Curie Faaliyetleri:‘Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları’ Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil):Birinci kalite imkanlara erişim’ Bilimsel Mükemmeliyet Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler:‘Bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay ’ Risk Sermayesine Erişim:‘Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel finans desteği’ Yeni KOBİ Programı:‘Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik edilmesi ’ Endüstriyel Liderlik Sağlık, demografik değişim ve refah Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve biyo- ekonomi Güvenli, temiz ve verimli enerji Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler Değişen Dünya’da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması Toplumsal Sorunlara Çözümler UFUK 2020 Bileşenlerin Konuları 10

11 UFUK 2020 Kimler Başvurabilir? Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı 11

12 UFUK 2020 CITyFiED (Akıllı Şehir Enerji Demonstrasyon) Projesi Amaç Proje Bilgisi Proje koordinatörü: İspanya (18 ortak) Projedeki Türk ortaklar : Proje bütçesi: 49,1 M € Türk ortakların bütçesi: 15,7 M € o İTÜ o MİR ARGE o SEAŞ o Soma Belediyesi o TUBITAK EE Uygulama alanları ve faaliyetler Türkiye/Soma İspanya/ Valladolid İsveç/Lund SEAŞ’tan çıkan atık ısı ile bölgesel ısıtma Enerji tüketiminin (yalıtım, doğal havalandırma, duvardan ısıtma) azaltılması Temiz enerji üretimi (fotovoltaik, solar termal) Fotovoltaikten üretilecek elektriğin ilk kez akıllı şebekeler teknolojisi ile birlikte gerçekleştirilmesi Bölgesel ısıtma sistemlerine özel boru geliştirilmesi Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı 12

13 7. Çerçeve (2007-2013) Programı kapsamında Adana’da 9 proje uygulanmıştır. 13 7. Çerçeve Adana’dan Örnek Proje Proje Adı: “Cooperative Advanced Driver Assistance System for Green Cars – Yenilikçi ve Yeşil Üretim Yaklaşımları ile Elektrikli Otobüsler için Akıllı Sürücü Destek Sistemleri ” Koordinatör: TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET A.S. Proje Süresi: 30 Ay Ortaklar: Almanya, İspanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Polonya, İngiltere Proje Bütçesi: 3 157 978 Avro AB Katkısı: 2 043 922 Avro

14 Eğitim, Öğrenim, Gençlik ve Spor için AB Programı 2014-2020 14

15 Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projelerle bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini – kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılması, – Yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, – kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, – istihdam olanaklarının arttırılması için destekler. ERASMUS+ Amaç ve Hedefler Erasmus+, Avrupa’da; rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip, beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlar. 15

16 Bütçe Dağılımı 2014-2020 Sektörlere göre Dağılım 2014-2020 ERASMUS+ Bütçe Dağılımları 16 Erasmus+ Programının 2014-2020 dönemi için Toplam Bütçesi 14,7 Milyar Avro

17 Hayatboyu Öğrenme Programı:ComeniusErasmusLeonardoGrundtvig Uluslar arası Yükseköğretim Programları: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, İki taraflı programlar Gençlik Programı Önceki Programlar Tek Bir Program Erasmus + Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylem2: Yenilik ve İyi Uygulamaları n Değişimi için İşbirliği Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek ERASMUS+ Yeni Dönem Özel Eylemler Jean Monnet Jean Monnet Spor Spor 17

18 ERASMUS+ Örnek Projeler KA1 Okul Eğitimi- Bireylerin Hareketliliği: KA1 Mesleki Eğitim- Bireylerin Hareketliliği: 18 Proje Adı: "Erken Okul Terkinin Önlenmesi için Öğretmen Eğitimi" Proje Sahibi: Adana Yavuz Selim Ortaokulu Ortaklar: Finlandiya, Çek Cumhuriyeti Proje Adı: “Avrupa Kıyılarındaki Genç Avrupalılar” Proje Sahibi: Çukurova Bilfen Ortaokulu Ortaklar: Norveç, İtalya, İskoçya, Letonya Proje Adı: “Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesi” Proje Sahibi: Teknik Eğitim Vakfı Adana Şb. Ortaklar: Almanya, Avusturya ve Letonya Proje Adı: “İşitme Cihazları Üretimi, Kalibrasyonu ve Bakımı” Proje Sahibi: Akkapı Tek. ve End.Mes. Lisesi Ortaklar: Avusturya KA1 Gençlik Değişimleri- Bireylerin Hareketliliği: Proje Adı: "Ekmeğini İsraf Etme" Proje Sahibi: Adana Kültür Mutfağı Derneği Ortaklar: Gürcistan, Hırvatistan, italya, Macaristan, Romanya Proje Adı: “Genç Göçmen Politikaları” Proje Sahibi: Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği

19 COSME 2014-2020 COSME (2014-2020) işletmeler ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini destekler. Programın amacı, KOBİ’lerin rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliklerinin güçlendirilmesi,Girişimci kültürün teşvik edilmesidir. COSME ile; – KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, – Pazarlara erişimin geliştirilmesi, – İş kurma ve büyüme için daha iyi bir iş ortamının oluşturulması, – Girişimcilik ve girişimci kültürün desteklenmesi hedeflenmektedir. 19

20 COSME KOBİ’lere 2,3 milyar Avro finansman desteği Finansmana Erişim -Büyüme için Özkaynak Fonu (EFG) -Kredi Garanti Fonu (LGF) Pazarlara Erişim İş Ortamının İyileştirilmesi Girişimciliğin Desteklenmesi Genç Genç Girişimciler Girişimciler için için Erasmus Erasmus Programı Programı 20

21 Yenilikçilik ve Rekabet Edebilirlik 2007-2013 Örnek Proje Proje Adı: Avrupa Kadın Girişimcileri Mentör Ağı Türk Ortak: KAGİDER Hibe Miktarı: 38.648 Avro Konusu: Kadın Girişimciliğinin Teşviki 21

22 YARATICI AVRUPA 2014-2020 Yaratıcı sektörlere 1.46 milyar Avro Kültür Bileşeni Sanatçılar ve kültürel alanda faaliyet gösteren kurumlar Uluslararası çalışma Yeni yetenekler Edebi tercümeler Medya Bileşeni Eğitim faaliyetleri Film festivalleri Film Okuryazarlığı İzleyici Geliştir me Kültür Programı Medya Programı + = Yaratıcı Avrupa Programı 22

23 Yaratıcı Avrupa, kültürel ve yaratıcı sektörleri – Küreselleşme ve dijital çağın fırsatlarını yakalama – Ekonomik potansiyellerine erişmeleri ve sürdürülebilir büyüme, yeni işler ve sosyal uyuma katkı sağlama – uluslararası fırsatlar, piyasalar ve izleyici kitlesine ulaşılması Avrupa çapında 2,500 sanatçı, ve kültür çalışanları 2,000 sinema 800 film 4,500 kitap çevirisi YARATICI AVRUPA 2014-2020 23

24 Ödüller – Avrupa’nın yeni kurgu yazarları – Avrupa Mimarisinde Mükemmeliyet – Kültürel Mirasın Korunmasında Üstün Örnekler – Rock, Pop ve dans müziklerinde yeni yetenekler – Avrupa’nın en iyi filmleri Avrupa Kültür Başkentleri: İki yılda bir 3 şehir Avrupa Kültür Başkenti ünvanı almaktadır. Avrupa Mirası Etiketi: Avrupa entegrasyon süreci için değeri olan kültür alanlarına verilen bir ünvandır. YARATICI AVRUPA Ödüller ve Fırsatlar 24

25 Kültür Programı 2007-2013 Örnek Proje Proje Adı: Gölgeye Övgü Türk Ortak: İstanbul Modern Hibe Miktarı: 180.766 Avro Konusu: Gölge Tiyatrosu 25

26 Kültür Programı 2007-2013 Adana’dan Örnek Proje 26 Proje Adı: Kesişen Sahneler Proje Ortağı: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Proje Türü: Çok Yıllı İşbirliği Projeleri Proje Bütçesi: 189 bin Avro

27 EaSI2014-2020 İstihdam ve Sosyal Yenilik Konular İstihdam Sosyal İçerme ve Sosyal Koruma Çalışma Şartları Ayrımcılıkla Mücadele Cinsiyet Eşitliği Analitik faaliyetler -Karşılıklı öğrenme, farkındalık yaratma ve bilginin paylaşımına yönelik faaliyetler -Ana aktörlerin desteklenmesine yönelik faaliyetler Toplam Bütçe: 919 milyon Avro Progress Bütçe: 600 milyon Avro Amaç: nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi 27

28 PROGRESS Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik EURES Kamu ve özel sektör kişi ve kurumlarına istihdam sosyal koruma ve içerme ile çalışma şartları alanlarında politikaların iyileştirilmesi için araştırma, bilgi paylaşımı, uygulama kapasitesinin artırılması, karşılıklı öğrenme ve diyalog, yeniliklerinin test edilmesi STK, Kişiler Aracı Finansal Kurumlar EaSI Mikrokredi: Dezavantajlı gruplar, Mikro girişimler Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi: İstihdam piyasalarını destekleyen işveren ve iş arayanları buluşturan bir mekanizma Bu bileşen aday ülkelerin katılımına açık değildir. EaSI Bileşenler 28

29 PROGRESS 2007-2013 Örnek Proje Proje Adı: Türkiye’de Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Türk Ortak: Özürlüler İdaresi Bşk. (Mülga) Hibe Miktarı: 170.467 Avro Konusu: Engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesine ilişkin politika önerileri üretilmesi 29

30 Katılım Sağladığımız Diğer Programlar Gümrükler 2020 Fiscalis 2020 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı 30

31 Birlik Ajansları Ajansİlgili Kurum 1Avrupa Çevre AjansıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezine (EMCDDA) Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İzleme Merkezi (TUBİM) Ülkemiz Avrupa Çevre Ajansı’na ve üyedir. 31

32 AB Program ve Ajanslarına ilişkin olarak değerlendirme ve izleme çalışmalarının yürütülmesinden Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr) sorumludur.www.ab.gov.tr Ulusal düzeyde AB Programların yürütülmesinden ise, BİRLİK PROGRAMLARI Ulusal Koordinatör Kurumlar UFUK 2020 TÜBİTAK www.h2020.org.tr ERASMUS+ Ulusal Ajans www.ua.gov.tr COSME KOSGEB www.kosgeb.gov.tr YARATICI AVRUPA www.ccp.gov.tr EaSI www.ikg.gov.tr Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı 32

33 AB Programları Açık Çağrılar 33

34 AB Programları Açık Çağrılar 34

35 Açık Çağrılardan Bazıları: UFUK 2020 Açık Çağrılar Bilimde MükemmelliyetSon Başvuru Avrupa Araştırma Konseyi “Consolidator” 12 Mart 2015 Yeni ve Gelişen Teknolojiler “Çığır Açıcı Yeni Teknolojiler- Koordinasyon” 31 Mart 2015 Yeni ve Gelişen Teknolojiler “Çığır Açıcı Yeni Teknolojiler- Araştırma Projeleri” 31 Mart 2015 Yenilikçiliğe, İnsan Kaynağına, Politika Yapımına ve Uluslararası İşbirliğine Destek 21 Nisan 2015 Birinci Sınıf Araştırma Altyapıların Geliştirilmesi 21 Nisan 2015 Endüstriyel LiderlikSon Başvuru Avrupa Uzay Sektörünün Rekabetçiliği 8 Nisan 2015 Uydu Navigasyon Uygulamaları 8 Nisan 2015 Nanoteknoloji, İleri Malzemeler ve Üretim 26 Mart 2015 Biyoteknoloji26 Mart 2015 KOBİ’lerde Yenilikçilik Kapasitesi 29 Nisan 2015 Endüstriyel Zincirler için Kümelenme 30 Nisan 2015 Toplumsal Sorunlara Çözüm Son Başvuru Büyüme için Hareketlilik 23 Nisan 2015 Enerji Verimliliği, Pazar Analizi 4 Haziran 2015 Akıllı Şehir ve Toplumlar 5 Mayıs 2015 Yansıtıcı Toplumlar: Kültürel Miras ve Avrupa Kimlikleri 28 Mayıs 2015 Yenilikçi, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Avrupa’da Genç Nesil 28 Mayıs 2015 Sağlık ve Bakım Hizmetlerinin Kişiselleştirilmesi 21 Nisan 2015 Çağrılar 35

36 KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği BaşvuruKurumu Son Başvuru Son Başvuru KA1 Gençlik Alanı Türkiye Ulusal Ajansı 30 Nisan 2015, 1 Ekim 2015 KA1 Eğitim- Öğretim Alanı 4 Mart 2015 Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri Avrupa Komisyo nu 4 Mart 2015 Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Avrupa Komisyo nu 3 Nisan 2015 Yüksek Lisans Derecesi için Kredi Desteği Avrupa Komisyo nu Henüz Planlama aşamasınd a ERASMUS+ Açık Çağrılar KA2 Stratejik Ortaklıklar BaşvuruKurumu Son Başvuru Son Başvuru KA2 Gençlik Alanı Türkiye Ulusal Ajansı 30 Nisan 2015, 1 Ekim 2015 KA2 Eğitim- Öğretim Ala nı Türkiye Ulusal Ajansı 31 Mart 2015 Bilgi Ortaklıkları Avrupa Komisyo nu 26 Şubat 2015 Sektörel Beceri Ortaklıkları Avrupa Komisyo nu 26 Şubat 2015 Yükseköğret im Kapasite Geliştirme Avrupa Komisyo nu 10 Şubat 2015 Gençlik Kapasite Geliştirme Avrupa Komisyo nu 3 Nisan ve 2 Eylül 2015 KA3 Politika Reformları BaşvuruKurumu Son Başvuru Son Başvuru KA3 Gençlik Alanı Yapılandırıl mış Diyalog Türkiye Ulusal Ajansı 30 Nisan 2015, 1 Ekim 2015 Geleceğe Yönelik Girişimler Avrupa Komisyo nu 31 Mart 2015 Jean Monnet Özel Eylemi Avrupa Komisyo nu 26 Mart 2015 Spor Destekleri Avrupa Komisyo nu 22 Ocak 2015 14Mayıs 2015 UA AB Komisyonu 36

37 COSME Açık Çağrılar İş Ortamının İyileştirilmesi Bileşeni Kümelerin Uluslararasılaşması COS-CLUSTER-2014-3-03 Amaç: Kümelenme ve iş ağları ortaklığının sınır ve sektörlerin ötesinde yoğunlaştırılması ve stratejik konularda uluslararası işbirliğinin arttırılması için Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının kurulmasının desteklenmesi Konular: 1. Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının kurulması ve şekillendirilmesi aşamasında hazırlık çalışmalarının desteklenmesi, 2. Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının ilk uygulaması, test edilmesi ve daha da geliştirilmesidir. Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015 AB Komisyonu 37

38 ÇağrıSon Başvuru Avrupa Video Oyunlarının geliştirilmesi 26 Mart 2015 İzleyici ve Dinleyici Kitlesi Geliştirilmesi 26 Mart 2015 Ko-prodüksüyon Fonları12 Mart 2015 Medya, Film Dağıtım Desteği30 Nisan 2015 YARATICI AVRUPA Açık Çağrılar AB Komisyonu 38

39 EaSI Açık Çağrılar AB Komisyonu 39 ÇağrıSon Başvuru EaSI Teknik Desteği: Avrupa Yatırım Bankasının Mikrokredi Tedarikçileri Seçimi 31 Mayıs 2015

40 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İlginiz için teşekkürler Kayhan ÖZÜM Başkan Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı kozum@ab.gov.tr


"“Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı STK’lar için Avrupa Birliği Programları İmkanları 24 Mart 2015, Adana." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları