Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU II PROJESİ (ETCF II) HİBE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU II PROJESİ (ETCF II) HİBE."— Sunum transkripti:

1 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU II PROJESİ (ETCF II) HİBE PROGRAMI HİBE BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 12 Ocak 2012 Burcu Atılgan-Proje Hibe Uzmanı TOBB AB Dairesi

2 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 2 BAŞVURU FORMU İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUR A. PROJE ÖN TEKLİF FORMATI B.BAŞVURU FORMU HiBE BAŞVURU FORMLARININ BÖLÜMLERİ VE EKLERİ

3 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 3 3 bölümden oluşmaktadır; 1. 1.Faaliyetin özeti 1.2. Faaliyetin ilgililiği 1.3. Faaliyetin tanımı Toplam en fazla 5 (beş) sayfa (punto büyüklüğü Arial 10’dan küçük olmamalıdır) A. PROJE ÖN TEKLİFİ

4 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 4 Talep Edilen AB Katkısı Sorusu için Örnek Çalışma Talep edilen hibe miktarı en az 50 bin €, en fazla 150 bin € olabilir. Örneğin: Proje bütçesi 166.000 Euro Yüzde oranı: %90 ise Maksimum talep edilebilecek hibe miktarı :149.400 Euro - 1.1.Faaliyetin Özeti A.PROJE ÖN TEKLİFİ- 1.1.Faaliyetin Özeti

5 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 5 A. - 1.1.Faaliyetin Özeti A. PROJE ÖN TEKLİFİ- 1.1.Faaliyetin Özeti Projenin hedefleri sorusu: Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefleri ve başarmayı amaçladığı özel hedef(ler)i açıklayınız. (Örn: “.............”, özel amacıyla, “..........” beklenen sonuçlara ulaşacağız)

6 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 6 A. - 1.2.Faaliyetin İlgililiği A. PROJE ÖN TEKLİFİ- 1.2.Faaliyetin İlgililiği 1.2.1. Faaliyetin çağrıdaki hedef/sektör/konu/spesifik önceliklere ilişkin ilgililiği –Faaliyetin çağrının hedef ve öncelikleri ile ilgisi –Faaliyetin spesifik olarak altkonu/sektör ve çağrı rehberinde belirtilen diğer özel gerekliliklerle olan ilgisi (ortaklık, yerel sahiplenme vb.) –Faaliyetin rehberde belirtilen beklenen sonuçlardan hangilerine yönelik olduğu

7 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 7 A. - 1.2.Faaliyetin İlgililiği A. PROJE ÖN TEKLİFİ- 1.2.Faaliyetin İlgililiği 1.2.2. Hedef ülke/ler, bölge/ler ve/veya ilgili sektörlerin belirli ihtiyaçlarına yönelik ilgililik –Bu yerlerdeki önceki durum (mümkünse sayısal değerler ile) –Problemlerin detaylı analizi –Ulusal, bölgesel, yerel düzeyde konu ile ilgili planlar –Daha önceki bir faaliyetin devamı ise bu faaliyetin sonuç/aktiviteleri üzerine nasıl inşa edileceği –Daha büyük bir programın parçası ise bu program ile nasıl koordinasyon kurulacağı

8 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 8 A. - 1.2.Faaliyetin İlgililiği A. PROJE ÖN TEKLİFİ- 1.2.Faaliyetin İlgililiği 1.2.3. Hedef grup ve nihai yararlanıcıların tanımı, ihtiyaçları ve sıkıntıları ve faaliyetin bu ihtiyaçları nasıl gidereceği

9 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 9 A. - 1.2.Faaliyetin İlgililiği A. PROJE ÖN TEKLİFİ- 1.2.Faaliyetin İlgililiği 1.2.4. Özel katma değer unsurları Kamu/özel işbirliği ortaklığının teşviki, inovasyon, en iyi örneklemeler ve ya diğer kesen konular (çevre, cinsiyet eşitliğinin teşviki, engelli insanların ihtiyaçları vb.) hakkında bilgi

10 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 10 A. - 1.3.Faaliyetin Tanımı A. PROJE ÖN TEKLİFİ- 1.3.Faaliyetin Tanımı Faaliyet hazırlılığının arka planı Hedeflerin tanımı Paydaş grupların tanımı Aktivite türleri ve ilgili çıktı ve sonuçları

11 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 11 B. BAŞVURU FORMU 8 bölümden oluşmaktadır; I.Genel Bilgi II.Faaliyet III.Başvuru sahibi IV.Başvuru sahibinin projeye katılan ortakları V.Başvuru sahibinin projeye katılan iştirakçileri VI.Kontrol listesi VII.Başvuru sahibinin beyanı VIII.Değerlendirme tablosu

12 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 12 B. BAŞVURU FORMU- I. GENEL BİLGİ B. BAŞVURU FORMU- I. GENEL BİLGİ Teklif çağrısının Referans Numarası EuropeAid/132381/D/ACT/TR Teklif çağrısının adı: Civil Society Dialogue - EU-Turkish Chambers Forum-II: EU-TURKEY CHAMBERS PARTNERSHIP GRANT SCHEME Başvuru Sahibi: Proje adı: Uygulama yeri: -faaliyetten yararlanacak ülke /leri, bölgel/eri belirtiniz.

13 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 13 B. BAŞVURU FORMU- II. FAALİYET B. BAŞVURU FORMU- II. FAALİYET 2.1 Tanımı 2.2. Bütçe 2.3. Başvuru Sahibinin Benzer proje deneyimleri 2.4. Ortakların benzer proje deneyimleri

14 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 14 B. BAŞVURU FORMU- II. FAALİYET B. BAŞVURU FORMU- II. FAALİYET 2.1 Faaliyetin Tanımı: 2.1.1. Tanım Faaliyetin hedef grup ve nihai yararlanıcıların durumunu nasıl geliştireceği(hedef grup ve yerel ortakların teknik ve yönetimsel kapasiteleri dahil) Her faaliyetin detaylı açıklaması ve bu aktivitelerin neden seçildiği

15 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 15 B. BAŞVURU FORMU- II. FAALİYET 2.1.2. Metodoloji Uygulama metodları ve bu metodların neden seçildiği Bir önceki faaliyetin devamı ise, o faaliyetin sonuçları üzerine nasıl kurulduğu Daha büyük bir programın parçası ise bu program ile nasıl koordinasyon kurulacağı Proje/faaliyeti izleme prosedürleri ve iç/dış değerlendirme prosedürleri Projeye dahil olan tüm aktörlerin rolü ve projeye katkıları Proje organizasyonel yapısı, sunulan proje takımının görevleri Ne tür araç/ekipman kullanılacağı Paydaşların faaliyet ve aktiviteler hakkındaki tutum ve görüşleri Görünürlük aktiviteleri

16 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 16 Yıl 1 1. Yarıyıl2. Yarıyıl Faaliyet 1.ay2.ay3.ay4.ay5.ay6.ay7.ay8.ay9.ay10.ay11. ay 12.ay Uygulama Birimi Örnek Hazırlık faaliyeti 1 (başlık) Ortak 1 Uygulama faaliyeti 1 (başlık) Ortak 1 Hazırlık faaliyeti 2 (başlık) Ortak 2 Vs. B. BAŞVURU FORMU- II. FAALİYET 2.1.3. Süre ve İndikatif Faaliyet Planı

17 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 17 B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET 2.1.4. Sürdürülebilirlik -Faaliyetin beklenen etkisi (mümkünse sayısal değerler ile), teknik, ekonomik, sosyal ve politika düzeylerinde (daha iyi geliştirilmiş düzenlemeye sevk edecekmidir, metodlar vb.), -Faaliyetin yayılma planı ve faaliyet çıktıları için tekrar ve uzama olasılıkları (çarpan etkileri), herhangi bir öngörülen yayılma kanalını açıkca belirterek -Detaylı risk analizi ve acil durum planı.

18 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 18 B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET 2.1.4. Sürdürülebilirlik -Uygulama dönemi ve sonrasına yönelik ön koşul ve varsayımlar -Sürdürülebilirliğin faaliyet bitiminde nasıl sağlanacağı: a. Mali Boyut (hibe bittikten sonra faaliyetlerin finansmanı; gelecekteki tüm işletme ve bakım masraflarını karşılayacak kaynaklar, vb); b. Kurumsal Boyut (oluşturulan yapılar, proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine olanak sağlayacak şekilde varlığını koruyacak mı, nasıl? Proje sonuçları için ‘yerel sahiplenme’ sağlayacak faaliyetleri olacak mı?); c. Politik Boyut (varsa). (projenin politika düzeyinde ne tür yapısal etkileri olacak; örneğin önerilen proje; mevzuatın, kuralların, yöntemlerin v.b. gelişmesine katkı sağlayacak mı?) d. Çevresel Boyut

19 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 19 Mantıksal Çerçeve Matrisi, projenin amaçları, sonuçları ve faaliyetleri ile tüm bilgilerin gösterileceği bir matristir. Başvuru Formu ekinde yer alan matristeki tüm sorular cevaplandırılmalıdır. B. BAŞVURU FORMU- II. FAALİYET 2.1.5 Mantıksal Çerçeve Matrisi –(Lütfen Başvuru Rehberi Ek C[1] yi doldurunuz) [1] Açıklamalar aşağıdaki internet adresinde bulunabilir: http://ec.europa.eu/europeaid/reports//index_en.pdf) http://ec.europa.eu/europeaid/reports//index_en.pdf

20 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 20 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ 4 3 2 1 1213 10 11 89 5 6 7 Maliyetler 1. Proje Tanımı 2. Doğrulanabilir göstergeler 4. Varsayımlar Genel hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler 3.Doğrulama kaynakları Ön koşullar

21 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 21 B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET 2.2.Proje bütçesi Başvuru Rehberi Ek B’yi doldurun Beklenen fon kaynaklarıBeklenen fon kaynakları Proje için beklenen finansman kaynakları hakkında bilgi vermek için, Başvuru Rehberi Ek B’yi doldurun (çalışma dosyası 2)Proje için beklenen finansman kaynakları hakkında bilgi vermek için, Başvuru Rehberi Ek B’yi doldurun (çalışma dosyası 2) ve diğer beklenen kaynaklar (çalışma dosyası 3)MFİB den talep edilen miktar ve diğer beklenen kaynaklar (çalışma dosyası 3)

22 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 22 BÜTÇENİN DOLDURULMASI BÜTÇENİN DOLDURULMASI Faaliyet Bütçesi alt başlıklar 1.İnsan kaynakları 2.Seyahat 3.Ekipman ve malzemeler 4.Yerel ofis / proje maliyetleri 5.Diğer maliyetler, hizmetler 6.Diğer

23 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 23 BÜTÇENİN DOLDURULMASI BÜTÇENİN DOLDURULMASI 7.Diğer Uygun Doğrudan Maliyetler Ara Toplamı (1-6) 8.Yedek akçe 9.Projenin Toplam Uygun Maliyetleri (7+8) 10. İdari Giderler 11.Toplam uygun maliyetler (9+10) 12.Vergiler 13.Toplam uygun maliyetler (11+12)

24 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 24 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutar, yerel personel) 3 1.1.1 Teknik 1.1.1.1 Proje Koordinatörü 1.1.1.2 Danışman 1.1.2 İdari / destek personeli 1.1.2.1 Muhasebeci 1.2 Maaşlar (brüt tutar, yabancı/uluslararası personel) 1.3 Görev/seyahat gündelikleri 4 1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) 1.3.2 Yerel (proje personeli) 1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları

25 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 25 BÜTÇENİN DOLDURULMASI "2. Seyahat" kaleminde, hareket ve varış noktalarını belirtiniz. "3 no lu Ekipman ve Malzeme Kalemi" satın alma veya kiralama maliyetini i ç erir "4.Yerel Ofis" Kalemindeki maliyetler, sadece proje faaliyetleri i ç in kiralanan yerleri kapsar. Proje y ö netimi i ç in kiralanan yerler bu başlık altına girmez. Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının olağan kira ve hizmet giderleri, 10 numaralı idari giderler b ü t ç e kalemine girer. "5.Diğer Maliyetler, Hizmetler" Kalemindeki yayın, et ü d araştırma ve seminer/konferans maliyeti, hizmet tamamen y ü kleniciye ihale ediliyorsa belirtilecektir. "5.Diğer Maliyetler, Hizmetler" T ü m hibe s ö zleşmelerinde uluslararası alanda tanınan yetkili bir denet ç i ( YMMO yeminli mali m ü şavir) tarafından hazırlanan proje hesaplarına ilişkin bir dışsal denetim raporunun proje sonunda sunulması gerekmektedir. "6. Diğer" her türlü hizmet alımı bu başlık altında belirtilecek. "8.Yedek Ak ç e" sadece Merkezi Finans ve İhale Birimi ’ nin yazılı ö n onayı ile kullanılabilir

26 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 26 BÜTÇENİN DOLDURULMASI Bütçe, sadece Sözleşme Makamı katkısını değil, Projenin uygun tüm maliyetlerini kapsamalıdır. Bütçe kalemlerinden her biri yeterince detaylandırılmalı ve kendi içerisinde anlamlı bir şekilde temel bileşenlerine ayrılmalıdır. Her bileşen için birim sayısı ve birim maliyetleri ayrı ayrı belirtilmelidir. Harcırahların hangi ülke itibarı ile tahakkuk ettiği hususu ile geçerli günlük harcırah tutarını belirtiniz. Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dahilinde seyahat ile muhtelif giderleri kapsar. Planlanan her faaliyet bütçelendirilmelidir Her bir bütçe satırı için miktar ve birim maliyet yazılmalıdır Bütçe süresi proje süresi ile sınırlı olmalıdır

27 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 27 BÜTÇENİN DOLDURULMASI BÜTÇENİN DOLDURULMASI  Personel giderleri brüt olarak yazılmalıdır (maaş+sigorta+vergi)  Tam zamanlı çalışmayacak personel için çalışma süresi yüzde olarak birim tanımı yanında birim miktar sütununda gösterilmelidir  Önerilecek maaşların piyasa değeri üzerinde olmamasına dikkat edilmelidir  Verilecek harcırahların AB tarafından belirlenen miktarları geçmemesine dikkat edilmelidir  Harcırahlar ikamet yeri dışında geçirilecek gece başına hesaplanmalıdır ve önceden ödenememektedir.  Seyahat harcamaları için hareket yeri, gidilecek yer ve ulaşım aracı belirtilmelidir

28 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 28 BÜTÇENİN DOLDURULMASI BÜTÇENİN DOLDURULMASI  Ekipman olarak sadece projenin uygulanması için zorunlu olanlar dahil edilmeli, satın alma ve kiralama masraflarına taşıma ve montaj bedelleri de eklenmelidir. Bu bölümde önerilecek harcamaların toplamı genel bütçe toplamının %15ini geçmemelidir  Yerel ofis giderlerine sadece projenin yürütülmesi için özel bir ofis kurulması gerekiyorsa yer verilmeli, değilse idari giderler kullanılmalıdır. Bu konuda detaylı açıklamalar http://www.cfcu.gov.tr/files/kaynaklar/idari_giderler.pdf adresinde bulunmaktadır

29 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 29 BÜTÇENİN DOLDURULMASI BÜTÇENİN DOLDURULMASI  İdari giderler genel uygun giderler toplamının %7sinden fazla olamaz  Birim maliyetler normal piyasa fiyatlarını geçmemelidir  Ayni yardımlar uygun maliyet değildir  Projede görevlendirilecek kamu personeli için, ilgili kurum yasasında yer alan kurallar esastır. Bu konuda gerekli açıklamalar için http://www.cfcu.gov.tr/resources.php?lng=tr&action=reference http://www.cfcu.gov.tr/resources.php?lng=tr&action=reference adresine bakılabilir

30 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 30 BÜTÇENİN DOLDURULMASI BÜTÇENİN DOLDURULMASI  Harcamaların Gerekçelendirilmesi tablosunda bütçede harcama kalemi olarak verilen tüm kalemlerin detaylı açıklaması yapılmalıdır  Beklenen fon kaynakları tablosunda faaliyetin finansmanının nasıl karşılanacağı gösterilecektir  Proje süresince bir gelir elde edilmesi durumunda, bu durum açıkça belirtilmelidir

31 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 31 B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET 2.3. Başvuru Sahibinin Benzer Proje Deneyimi Her proje için en fazla 1 sayfa. Son üç yılda kurum/kuruluşunuz tarafından yürütülen projeler hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. Bu bilgiler, kurum/kuruluşunuzun hibe talebinde bulunduğu proje ile aynı sektörde ve karşılaştırılabilir ölçekte projeleri yönetme konusunda, yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Benzer Proje Deneyimi 2.4. Ortakların Benzer Proje Deneyimi

32 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 32 B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET Proje Deneyimi Referans numarası: Proje başlığı: Sektör: (Section 3.2.2 ye bakınız) Kuruluşun adı Projenin uygulandı ğı yer Projenin maliyeti (AVRO) Lider kuruluş ya da ortak Finansman sağlayan donör kuruluş[1] [1] Eğer donör kuruluş Avrupa Komisyonu ya da AB’ye Üye Ülkelerden biri ise, lütfen AK, Avrupa Kalkınma Fonu ya da Üye Ülke bütçe kalemini belirtin.[1] Donör kuruluş tarafından sağlanan katkı tutarı Tarih (gg/aa/yyy y ile - gg/aa/yyy y arası) Projenin hedefi ve sonuçları

33 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 33 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3. 1. Kimlik 3. 1. Kimlik Tüzel Kişilik Dosya NumarasıTüzel Kişilik Dosya Numarası KısaltmasıKısaltması Sicil numarası (ya da benzeri)Sicil numarası (ya da benzeri) Sicil kayıt tarihiSicil kayıt tarihi Kayıtlı bulunduğu resmi adresKayıtlı bulunduğu resmi adres Kayıtlı bulunduğu ülkeKayıtlı bulunduğu ülke Kurum/ kuruluşun e-posta adresiKurum/ kuruluşun e-posta adresi Telefon numarası: şehir kodu + numaraTelefon numarası: şehir kodu + numara Faks numarası: şehir kodu + numaraFaks numarası: şehir kodu + numara Kurum/ kuruluşun web adresiKurum/ kuruluşun web adresi

34 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 34 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.2. PROFİL (Kurum/kuruluş bilgileri) 3.2. PROFİL (Kurum/kuruluş bilgileri) Yasal Statüsü Kar amaçlı □ Evet □ Hayır STK □ Evet □ Hayır Değer tabanlı[1] □ Siyasal □ Dinsel □ İnsani □ Tarafsız Kurumunuz başka bir kurumla ilişkili midir? □ Evet, üst kuruluş: (üst kuruma ait EuropeAid ID:…………………………) □ Evet, denetimi altında □ Evet, aile organizasyonu/network kurumu ( federasyon, konfederasyon, birlik vb.) □ Hayır, bağımsız [1] Belirtilenlerden yalnızca birini işaretleyiniz.

35 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 35 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.2.1.Kategori Kamu Kamu Yönetimi Egemen Devletlerin merkezi olmayan temsilcileri Uluslararası Kuruluş Yargı Kuruluşu Yerel Yönetim Uygulama Ajansı Üniversite/ Eğitim Araştırma Enstitüsü Düşünce Kuruluşu Vakıf Dernek Medya Ağ/ Federasyon Meslek Kuruluşu ve/ veya Sanayi Kuruluşu Sendika Kültür Örgütü Ticaret Örgütü Özel Uygulama Ajansı Üniversite/ Eğitim Araştırma Enstitüsü Düşünce Kuruluşu Vakıf Dernek Medya Ağ/ Federasyon Profesyonel ve/ veya Sanayi Organizasyonu Ticaret Birliği Sendika Kültür Örgütü Ticaret Örgütü Diğer Hükümet Dışı Aktör

36 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 36 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.2.2.Sektörler Eğitim, sağlık, nüfus programları, kamu ve sivil toplum, iletişim, enerji, iş ve diğer hizmetler, tarım, inşaat, turizm vb. sektörler yer alır. Lütfen, kuruluşunuzun son 7 yılda faaliyet gösterdiği sektörleri işaretleyin. Bu sınıflandırma OECD’nin DAC listesinden alınmıştır.

37 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 37 Herkes Çocuk askerler Çocuklar (18 yaşından küçük) Topluluk esaslı örgüt(ler) Tüketiciler Engelli kişiler Uyuşturucu bağımlıları Eğitim kurum ve kuruluşları (okul, üniversite) Yaşlılar Hastalıktan etkilenen kişiler (Sıtma, Tüberküloz, HIV/AIDS) Yerli halklar Yerel yönetim Göçmenler Sivil Toplum Kuruluşları Tutuklular Mesleki kategori Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler Araştırma kuruluşları/ araştırmacılar KOBİ Öğrenciler Kentsel yoksulluk bölgelerinde yaşayanlar Çatışma ve afet mağdurları Kadınlar Gençler Diğer (lütfen belirtin): …………………………….. Hedef grupların niteliklerine göre açıklamalar yapılmalıdır. (Yer, yaş grubu vb. sayısal kriterler belirtilmelidir) B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.2.3.Hedef gruplar

38 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 38 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.3. Proje yönetme ve uygulama kapasitesi 3.3.1.Sektörel deneyim (3.2.2 de işaretlenen her bir sektör için), 3.3.1.Sektörel deneyim (3.2.2 de işaretlenen her bir sektör için),Sektör Deneyim (son 7 yıl) Son 7 yıl içerisindeki deneyim Proje Sayısı Tahmini Miktar(bin Avro)

39 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 39 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.3.2. Bölgesel ya da ülkelere göre deneyimi Ülke ya da bölgeÜlke ya da bölge Deneyim (yıl)Deneyim (yıl) Proje Sayısı (son 7 yıl)Proje Sayısı (son 7 yıl) Tahmini Miktar(bin Avro-son 7 yıla göre)Tahmini Miktar(bin Avro-son 7 yıla göre) Sektörlere ve coğrafi bölgelere göre deneyim tablosu:Sektörlere ve coğrafi bölgelere göre deneyim tablosu: Sektör(ler)(3.2.2’de seçildiği gibi) Ülke yada bölge

40 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 40 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.3.3. Kaynaklar B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.3.3. Kaynaklar Mali BilgilerMali Bilgiler Lütfen aşağıdaki bilgileri, kar ve zarar hesabına ve kurum/kuruluşunuzun bilançosuna göre doldurunuz. Lütfen aşağıdaki bilgileri, kar ve zarar hesabına ve kurum/kuruluşunuzun bilançosuna göre doldurunuz.YılGelirler Net Kazanç Toplam Bilanço veya Bütçe Öz sermaye Orta ve Uzun Vadeli Borçlar Kısa Vadeli Borçlar (< 1 yıl)

41 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 41 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.3.3. Kaynaklar Finansman kaynakları lütfen kuruluşun gelir kaynağını/ kaynaklarını işaretleyin ve istenen bilgileri doldurun Yıl Kaynak Avrupa Komisyonu AB'ye Üye Ülke Kamu Kurumları Üçüncü Ülke Kamu Kurumları Birleşmiş Milletler Diğer Uluslararası Kuruluş(lar) Özel Sektör Üyelik aidatları Diğer (lütfen belirtin): …………… Toplam%100 Oran (belirli bir yıl için toplam oran %100 olmalıdır) Aidat ödeyen üye sayısı (yalnızca üyelik aidatı kaynağı için)

42 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 42 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.3.3. Kaynaklar B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.3.3. Kaynaklar Personel sayısı (tam zamanlı) (lütfen personel türüne göre ilgili seçeneği işaretleyin): Personel türü –Genel Merkez personeli: Genel Merkezde istihdam edilen –Yurt dışında görev yapmış personel –Yerel personel: yerel düzeyde (varsa, şube) istihdam edilen

43 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 43 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.3.3. Yönetim komitesinin listesi Adı Mesleği Görevi Uyruğu Kurulda görev süresi (yıl)

44 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 44 B. BAŞVURU FORMU 4.BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI B. BAŞVURU FORMU 4.BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI 4.1. Ortaklarla ilgili bilgiler 4.1. Ortaklarla ilgili bilgiler Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’de yapılan tanıma uygun her ortak kuruluş için doldurulacaktır. Anılan bölümde tanımlanmış bulunan iştirakçilerden bahsedilmesine gerek yoktur. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.

45 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 45 B. BAŞVURU FORMU 4.BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI 4.1. Ortaklarla ilgili bilgiler B. BAŞVURU FORMU 4.BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI 4.1. Ortaklarla ilgili bilgiler 1.Ortak EuropeAid ID No: PADOR sistemine kayıtlı ise Tam yasal adı Sicil kayıt tarihi Yasal statüsü Kayıtlı bulunduğu resmi adres Kayıtlı bulunduğu ülke Bağlantı kurulacak kişi Telefon numarası: şehir kodu + numara Faks numarası: şehir kodu + numara E-posta adresi Personel sayısı Diğer ilgili kaynaklar Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı

46 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 46 Sözleşme Makamına sunulan teklifin içeriğini okuyarak onaylamış bulunuyorum. İyi ortaklık prensiplerine uyacağımı taahhüt ederim. Adı ve Soyadı, Kurum/Kuruluş, Pozisyonu/Görevi, İmza, Tarih ve Yer B. BAŞVURU FORMU 4.BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI 4.2. Ortaklık beyannamesi

47 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 47 B. BAŞVURU FORMU 5. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’de yapılan tanıma uygun her iştirakçi kuruluş için doldurulmalıdır. İştirakçilerinizin sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.

48 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 48 B. BAŞVURU FORMU 6. KONTROL LİSTESİ Başvuru Sahibi uygun başvuru formu ve paketi hazırladığını buradaki soruları kontrol ederek kendi onaylar.

49 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 49 B. BAŞVURU FORMU 7. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI Başvuru Sahibini ve her bir ortağı temsil eden yetkili kişi olarak beyannameyi başvuru sahibi adına imzalar. B. BAŞVURU FORMU 8. DEĞERLENDİRME TABLOSU (MFİB için)

50 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 50 B. BAŞVURU FORMU EKLERİ- EĞİTİM MÜFREDATI EK E(GEREKTİĞİNDE ) Eğitim konusu SüreToplam saatGün içindeki saat Konu 1 Konu1-Alt konu Konu 2

51 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 51 B. BAŞVURU FORMU EKLERİ- ÖZGEÇMİŞLER EK D Proje Koordinatörü, eğitmen,danışman,seminer konuşmacıları vb. proje faaliyetlerinin uygulamasında sorumlu kişilerin CVleri

52 ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 52 Teşekkürler Burcu Atılgan Proje Hibe Uzmanı TOBB AB Dairesi E-mail :burcu.atilgan@tobb.org.tr


"ETCF-II is implemented by EUROCHAMBRES& TOBB TOBB ETCF-II is co-funded by the European Union and Turkey 1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU II PROJESİ (ETCF II) HİBE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları