Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Burcu Atılgan-Proje Hibe Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Burcu Atılgan-Proje Hibe Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Burcu Atılgan-Proje Hibe Uzmanı
AB-TÜRKİYE ODA FORUMU II PROJESİ (ETCF II) HİBE PROGRAMI HİBE BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 12 Ocak 2012 Burcu Atılgan-Proje Hibe Uzmanı TOBB AB Dairesi 1

2 HiBE BAŞVURU FORMLARININ BÖLÜMLERİ VE EKLERİ
BAŞVURU FORMU İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUR A. PROJE ÖN TEKLİF FORMATI B. BAŞVURU FORMU Linklere atıfta bulunulacak ve her bir linkteki doküman kısaca açıklanacak. 2

3 A. PROJE ÖN TEKLİFİ 3 bölümden oluşmaktadır; 1. 1.Faaliyetin özeti
1.2. Faaliyetin ilgililiği 1.3. Faaliyetin tanımı Toplam en fazla 5 (beş) sayfa (punto büyüklüğü Arial 10’dan küçük olmamalıdır) Linklere atıfta bulunulacak ve her bir linkteki doküman kısaca açıklanacak. 3

4 Talep Edilen AB Katkısı Sorusu için Örnek Çalışma
PROJE ÖN TEKLİFİ-1.1.Faaliyetin Özeti Talep Edilen AB Katkısı Sorusu için Örnek Çalışma Talep edilen hibe miktarı en az 50 bin €, en fazla 150 bin € olabilir. Örneğin: Proje bütçesi Euro Yüzde oranı: %90 ise Maksimum talep edilebilecek hibe miktarı : Euro

5 A. PROJE ÖN TEKLİFİ-1.1.Faaliyetin Özeti
Projenin hedefleri sorusu: Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefleri ve başarmayı amaçladığı özel hedef(ler)i açıklayınız. (Örn: “ ”, özel amacıyla, “ ” beklenen sonuçlara ulaşacağız) 5

6 A. PROJE ÖN TEKLİFİ-1.2.Faaliyetin İlgililiği
Faaliyetin çağrıdaki hedef/sektör/konu/spesifik önceliklere ilişkin ilgililiği Faaliyetin çağrının hedef ve öncelikleri ile ilgisi Faaliyetin spesifik olarak altkonu/sektör ve çağrı rehberinde belirtilen diğer özel gerekliliklerle olan ilgisi (ortaklık, yerel sahiplenme vb.) Faaliyetin rehberde belirtilen beklenen sonuçlardan hangilerine yönelik olduğu 6

7 A. PROJE ÖN TEKLİFİ-1.2.Faaliyetin İlgililiği
Hedef ülke/ler, bölge/ler ve/veya ilgili sektörlerin belirli ihtiyaçlarına yönelik ilgililik Bu yerlerdeki önceki durum (mümkünse sayısal değerler ile) Problemlerin detaylı analizi Ulusal, bölgesel, yerel düzeyde konu ile ilgili planlar Daha önceki bir faaliyetin devamı ise bu faaliyetin sonuç/aktiviteleri üzerine nasıl inşa edileceği Daha büyük bir programın parçası ise bu program ile nasıl koordinasyon kurulacağı 7

8 A. PROJE ÖN TEKLİFİ-1.2.Faaliyetin İlgililiği
Hedef grup ve nihai yararlanıcıların tanımı, ihtiyaçları ve sıkıntıları ve faaliyetin bu ihtiyaçları nasıl gidereceği 8

9 A. PROJE ÖN TEKLİFİ-1.2.Faaliyetin İlgililiği
Özel katma değer unsurları Kamu/özel işbirliği ortaklığının teşviki, inovasyon, en iyi örneklemeler ve ya diğer kesen konular (çevre, cinsiyet eşitliğinin teşviki, engelli insanların ihtiyaçları vb.) hakkında bilgi 9

10 A. PROJE ÖN TEKLİFİ-1.3.Faaliyetin Tanımı
Faaliyet hazırlılığının arka planı Hedeflerin tanımı Paydaş grupların tanımı Aktivite türleri ve ilgili çıktı ve sonuçları 10

11 B. BAŞVURU FORMU 8 bölümden oluşmaktadır; Genel Bilgi Faaliyet
Başvuru sahibi Başvuru sahibinin projeye katılan ortakları Başvuru sahibinin projeye katılan iştirakçileri Kontrol listesi Başvuru sahibinin beyanı Değerlendirme tablosu 11

12 B. BAŞVURU FORMU- I. GENEL BİLGİ
Teklif çağrısının Referans Numarası EuropeAid/132381/D/ACT/TR Teklif çağrısının adı: Civil Society Dialogue - EU-Turkish Chambers Forum-II: EU-TURKEY CHAMBERS PARTNERSHIP GRANT SCHEME Başvuru Sahibi: Proje adı: Uygulama yeri: -faaliyetten yararlanacak ülke /leri, bölgel/eri belirtiniz. 12

13 B. BAŞVURU FORMU- II. FAALİYET
2.1 Tanımı 2.2. Bütçe 2.3. Başvuru Sahibinin Benzer proje deneyimleri 2.4. Ortakların benzer proje deneyimleri 13

14 B. BAŞVURU FORMU- II. FAALİYET
2.1 Faaliyetin Tanımı: Tanım Faaliyetin hedef grup ve nihai yararlanıcıların durumunu nasıl geliştireceği(hedef grup ve yerel ortakların teknik ve yönetimsel kapasiteleri dahil) Her faaliyetin detaylı açıklaması ve bu aktivitelerin neden seçildiği

15 B. BAŞVURU FORMU- II. FAALİYET
Metodoloji Uygulama metodları ve bu metodların neden seçildiği Bir önceki faaliyetin devamı ise, o faaliyetin sonuçları üzerine nasıl kurulduğu Daha büyük bir programın parçası ise bu program ile nasıl koordinasyon kurulacağı Proje/faaliyeti izleme prosedürleri ve iç/dış değerlendirme prosedürleri Projeye dahil olan tüm aktörlerin rolü ve projeye katkıları Proje organizasyonel yapısı, sunulan proje takımının görevleri Ne tür araç/ekipman kullanılacağı Paydaşların faaliyet ve aktiviteler hakkındaki tutum ve görüşleri Görünürlük aktiviteleri

16 B. BAŞVURU FORMU- II. FAALİYET 2.1.3. Süre ve İndikatif Faaliyet Planı
Yıl 1 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Faaliyet 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12 .ay Uygulama Birimi Örnek Hazırlık faaliyeti 1 (başlık) Ortak 1 Uygulama faaliyeti 1 (başlık) Hazırlık faaliyeti 2 (başlık) Ortak 2 Vs.

17 B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET
Sürdürülebilirlik -Faaliyetin beklenen etkisi (mümkünse sayısal değerler ile), teknik, ekonomik, sosyal ve politika düzeylerinde (daha iyi geliştirilmiş düzenlemeye sevk edecekmidir, metodlar vb.), -Faaliyetin yayılma planı ve faaliyet çıktıları için tekrar ve uzama olasılıkları (çarpan etkileri), herhangi bir öngörülen yayılma kanalını açıkca belirterek -Detaylı risk analizi ve acil durum planı.

18 B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET
Sürdürülebilirlik -Uygulama dönemi ve sonrasına yönelik ön koşul ve varsayımlar -Sürdürülebilirliğin faaliyet bitiminde nasıl sağlanacağı: a. Mali Boyut (hibe bittikten sonra faaliyetlerin finansmanı; gelecekteki tüm işletme ve bakım masraflarını karşılayacak kaynaklar, vb); b. Kurumsal Boyut (oluşturulan yapılar, proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine olanak sağlayacak şekilde varlığını koruyacak mı, nasıl? Proje sonuçları için ‘yerel sahiplenme’ sağlayacak faaliyetleri olacak mı?); c. Politik Boyut (varsa). (projenin politika düzeyinde ne tür yapısal etkileri olacak; örneğin önerilen proje; mevzuatın, kuralların, yöntemlerin v.b. gelişmesine katkı sağlayacak mı?) d. Çevresel Boyut

19 (Lütfen Başvuru Rehberi Ek C[1] yi doldurunuz)
B. BAŞVURU FORMU- II. FAALİYET 2.1.5 Mantıksal Çerçeve Matrisi (Lütfen Başvuru Rehberi Ek C[1] yi doldurunuz) [1] Açıklamalar aşağıdaki internet adresinde bulunabilir: Mantıksal Çerçeve Matrisi, projenin amaçları, sonuçları ve faaliyetleri ile tüm bilgilerin gösterileceği bir matristir. Başvuru Formu ekinde yer alan matristeki tüm sorular cevaplandırılmalıdır. 19

20 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ
4 3 2 1 12 13 10 11 8 9 5 6 7 Maliyetler 1. Proje Tanımı 2. Doğrulanabilir göstergeler 4. Varsayımlar Genel hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler 3.Doğrulama kaynakları Ön koşullar

21 B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET
2.2.Proje bütçesi Başvuru Rehberi Ek B’yi doldurun Beklenen fon kaynakları Proje için beklenen finansman kaynakları hakkında bilgi vermek için, Başvuru Rehberi Ek B’yi doldurun (çalışma dosyası 2) MFİB den talep edilen miktar ve diğer beklenen kaynaklar (çalışma dosyası 3) 21

22 BÜTÇENİN DOLDURULMASI
Faaliyet Bütçesi alt başlıklar İnsan kaynakları Seyahat Ekipman ve malzemeler Yerel ofis / proje maliyetleri Diğer maliyetler, hizmetler Diğer 22

23 BÜTÇENİN DOLDURULMASI
Diğer Uygun Doğrudan Maliyetler Ara Toplamı (1-6) Yedek akçe Projenin Toplam Uygun Maliyetleri (7+8) 10. İdari Giderler Toplam uygun maliyetler (9+10) Vergiler Toplam uygun maliyetler (11+12) 23

24 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutar, yerel personel)3 1.1.1 Teknik Proje Koordinatörü Danışman 1.1.2 İdari / destek personeli Muhasebeci 1.2 Maaşlar (brüt tutar, yabancı/uluslararası personel) 1.3 Görev/seyahat gündelikleri4 1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) 1.3.2 Yerel (proje personeli) 1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları

25 BÜTÇENİN DOLDURULMASI
"2. Seyahat" kaleminde, hareket ve varış noktalarını belirtiniz. "3 no lu Ekipman ve Malzeme Kalemi" satın alma veya kiralama maliyetini içerir "4.Yerel Ofis" Kalemindeki maliyetler, sadece proje faaliyetleri için kiralanan yerleri kapsar. Proje yönetimi için kiralanan yerler bu başlık altına girmez. Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının olağan kira ve hizmet giderleri, 10 numaralı idari giderler bütçe kalemine girer. "5.Diğer Maliyetler, Hizmetler" Kalemindeki yayın, etüd araştırma ve seminer/konferans maliyeti, hizmet tamamen yükleniciye ihale ediliyorsa belirtilecektir. "5.Diğer Maliyetler, Hizmetler" Tüm hibe sözleşmelerinde uluslararası alanda tanınan yetkili bir denetçi ( YMMO yeminli mali müşavir) tarafından hazırlanan proje hesaplarına ilişkin bir dışsal denetim raporunun proje sonunda sunulması gerekmektedir. "6. Diğer" her türlü hizmet alımı bu başlık altında belirtilecek. "8.Yedek Akçe" sadece Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin yazılı ön onayı ile kullanılabilir

26 BÜTÇENİN DOLDURULMASI
Bütçe, sadece Sözleşme Makamı katkısını değil, Projenin uygun tüm maliyetlerini kapsamalıdır. Bütçe kalemlerinden her biri yeterince detaylandırılmalı ve kendi içerisinde anlamlı bir şekilde temel bileşenlerine ayrılmalıdır. Her bileşen için birim sayısı ve birim maliyetleri ayrı ayrı belirtilmelidir. Harcırahların hangi ülke itibarı ile tahakkuk ettiği hususu ile geçerli günlük harcırah tutarını belirtiniz. Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dahilinde seyahat ile muhtelif giderleri kapsar. Planlanan her faaliyet bütçelendirilmelidir Her bir bütçe satırı için miktar ve birim maliyet yazılmalıdır Bütçe süresi proje süresi ile sınırlı olmalıdır

27 BÜTÇENİN DOLDURULMASI
Personel giderleri brüt olarak yazılmalıdır (maaş+sigorta+vergi) Tam zamanlı çalışmayacak personel için çalışma süresi yüzde olarak birim tanımı yanında birim miktar sütununda gösterilmelidir Önerilecek maaşların piyasa değeri üzerinde olmamasına dikkat edilmelidir Verilecek harcırahların AB tarafından belirlenen miktarları geçmemesine dikkat edilmelidir Harcırahlar ikamet yeri dışında geçirilecek gece başına hesaplanmalıdır ve önceden ödenememektedir. Seyahat harcamaları için hareket yeri, gidilecek yer ve ulaşım aracı belirtilmelidir 27

28 BÜTÇENİN DOLDURULMASI
Ekipman olarak sadece projenin uygulanması için zorunlu olanlar dahil edilmeli, satın alma ve kiralama masraflarına taşıma ve montaj bedelleri de eklenmelidir. Bu bölümde önerilecek harcamaların toplamı genel bütçe toplamının %15ini geçmemelidir Yerel ofis giderlerine sadece projenin yürütülmesi için özel bir ofis kurulması gerekiyorsa yer verilmeli, değilse idari giderler kullanılmalıdır. Bu konuda detaylı açıklamalar adresinde bulunmaktadır 28

29 BÜTÇENİN DOLDURULMASI
İdari giderler genel uygun giderler toplamının %7sinden fazla olamaz Birim maliyetler normal piyasa fiyatlarını geçmemelidir Ayni yardımlar uygun maliyet değildir Projede görevlendirilecek kamu personeli için, ilgili kurum yasasında yer alan kurallar esastır. Bu konuda gerekli açıklamalar için adresine bakılabilir 29

30 BÜTÇENİN DOLDURULMASI
Harcamaların Gerekçelendirilmesi tablosunda bütçede harcama kalemi olarak verilen tüm kalemlerin detaylı açıklaması yapılmalıdır Beklenen fon kaynakları tablosunda faaliyetin finansmanının nasıl karşılanacağı gösterilecektir Proje süresince bir gelir elde edilmesi durumunda, bu durum açıkça belirtilmelidir 30

31 B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET
2.3. Başvuru Sahibinin Benzer Proje Deneyimi Her proje için en fazla 1 sayfa. Son üç yılda kurum/kuruluşunuz tarafından yürütülen projeler hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. Bu bilgiler, kurum/kuruluşunuzun hibe talebinde bulunduğu proje ile aynı sektörde ve karşılaştırılabilir ölçekte projeleri yönetme konusunda, yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. 2.4. Ortakların Benzer Proje Deneyimi

32 B. BAŞVURU FORMU II. FAALİYET Proje Deneyimi
Referans numarası: Proje başlığı: Sektör: (Section ye bakınız) Kuruluşun adı Projenin uygulandığı yer Projenin maliyeti (AVRO) Lider kuruluş ya da ortak Finansman sağlayan donör kuruluş[1] [1] Eğer donör kuruluş Avrupa Komisyonu ya da AB’ye Üye Ülkelerden biri ise, lütfen AK, Avrupa Kalkınma Fonu ya da Üye Ülke bütçe kalemini belirtin. Donör kuruluş tarafından sağlanan katkı tutarı Tarih (gg/aa/yyyy ile - gg/aa/yyyy arası) Projenin hedefi ve sonuçları

33 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ
3.1. Kimlik Tüzel Kişilik Dosya Numarası Kısaltması Sicil numarası (ya da benzeri) Sicil kayıt tarihi Kayıtlı bulunduğu resmi adres Kayıtlı bulunduğu ülke Kurum/ kuruluşun e-posta adresi Telefon numarası: şehir kodu + numara Faks numarası: şehir kodu + numara Kurum/ kuruluşun web adresi 33

34 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ
3.2. PROFİL (Kurum/kuruluş bilgileri) Yasal Statüsü Kar amaçlı □ Evet □ Hayır STK □ Evet □ Hayır Değer tabanlı[1] □ Siyasal □ Dinsel □ İnsani □ Tarafsız Kurumunuz başka bir kurumla ilişkili midir? □ Evet, üst kuruluş: (üst kuruma ait EuropeAid ID:…………………………) □ Evet, denetimi altında □ Evet, aile organizasyonu/network kurumu (federasyon, konfederasyon, birlik vb.) □ Hayır, bağımsız [1] Belirtilenlerden yalnızca birini işaretleyiniz.

35 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.2.1.Kategori
Kamu Kamu Yönetimi Egemen Devletlerin merkezi olmayan temsilcileri Uluslararası Kuruluş Yargı Kuruluşu Yerel Yönetim Uygulama Ajansı Üniversite/ Eğitim Araştırma Enstitüsü Düşünce Kuruluşu Vakıf Dernek Medya Ağ/ Federasyon Meslek Kuruluşu ve/ veya Sanayi Kuruluşu Sendika Kültür Örgütü Ticaret Örgütü Özel Üniversite/ Eğitim Araştırma Enstitüsü Vakıf Dernek Profesyonel ve/ veya Sanayi Organizasyonu Ticaret Birliği Ticaret Örgütü Diğer Hükümet Dışı Aktör

36 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.2.2.Sektörler
Eğitim, sağlık, nüfus programları, kamu ve sivil toplum, iletişim, enerji, iş ve diğer hizmetler, tarım, inşaat, turizm vb. sektörler yer alır. Lütfen, kuruluşunuzun son 7 yılda faaliyet gösterdiği sektörleri işaretleyin. Bu sınıflandırma OECD’nin DAC listesinden alınmıştır.

37 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.2.3.Hedef gruplar
Herkes Çocuk askerler Çocuklar (18 yaşından küçük) Topluluk esaslı örgüt(ler) Tüketiciler Engelli kişiler Uyuşturucu bağımlıları Eğitim kurum ve kuruluşları (okul, üniversite) Yaşlılar Hastalıktan etkilenen kişiler (Sıtma, Tüberküloz, HIV/AIDS) Yerli halklar Yerel yönetim Göçmenler Sivil Toplum Kuruluşları Tutuklular Mesleki kategori Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler Araştırma kuruluşları/ araştırmacılar KOBİ Öğrenciler Kentsel yoksulluk bölgelerinde yaşayanlar Çatışma ve afet mağdurları Kadınlar Gençler Diğer (lütfen belirtin): …………………………….. Hedef grupların niteliklerine göre açıklamalar yapılmalıdır. (Yer, yaş grubu vb. sayısal kriterler belirtilmelidir)

38 3.3.1.Sektörel deneyim (3.2.2 de işaretlenen her bir sektör için),
B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ Proje yönetme ve uygulama kapasitesi 3.3.1.Sektörel deneyim (3.2.2 de işaretlenen her bir sektör için), Sektör Deneyim (son 7 yıl) Son 7 yıl içerisindeki deneyim Proje Sayısı Tahmini Miktar(bin Avro)

39 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3. 3. 2
B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ Bölgesel ya da ülkelere göre deneyimi Ülke ya da bölge Deneyim (yıl) Proje Sayısı (son 7 yıl) Tahmini Miktar(bin Avro-son 7 yıla göre) Sektörlere ve coğrafi bölgelere göre deneyim tablosu: Sektör(ler)(3.2.2’de seçildiği gibi) Ülke yada bölge

40 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.3.3. Kaynaklar
Mali Bilgiler Lütfen aşağıdaki bilgileri, kar ve zarar hesabına ve kurum/kuruluşunuzun bilançosuna göre doldurunuz. Yıl Gelirler Net Kazanç Toplam Bilanço veya Bütçe Öz sermaye Orta ve Uzun Vadeli Borçlar Kısa Vadeli Borçlar (< 1 yıl)

41 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.3.3. Kaynaklar
Finansman kaynakları lütfen kuruluşun gelir kaynağını/ kaynaklarını işaretleyin ve istenen bilgileri doldurun Yıl Kaynak Avrupa Komisyonu AB'ye Üye Ülke Kamu Kurumları Üçüncü Ülke Kamu Kurumları Birleşmiş Milletler Diğer Uluslararası Kuruluş(lar) Özel Sektör Üyelik aidatları Diğer (lütfen belirtin): …………… Toplam%100 Oran (belirli bir yıl için toplam oran %100 olmalıdır) Aidat ödeyen üye sayısı (yalnızca üyelik aidatı kaynağı için)

42 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3.3.3. Kaynaklar
Personel sayısı (tam zamanlı) (lütfen personel türüne göre ilgili seçeneği işaretleyin): Personel türü Genel Merkez personeli: Genel Merkezde istihdam edilen Yurt dışında görev yapmış personel Yerel personel: yerel düzeyde (varsa, şube) istihdam edilen

43 B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ 3. 3. 3
B. BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİ Yönetim komitesinin listesi Adı Mesleği Görevi Uyruğu Kurulda görev süresi (yıl)

44 B. BAŞVURU FORMU 4.BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI
4.1. Ortaklarla ilgili bilgiler Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’de yapılan tanıma uygun her ortak kuruluş için doldurulacaktır. Anılan bölümde tanımlanmış bulunan iştirakçilerden bahsedilmesine gerek yoktur. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız. 44

45 B. BAŞVURU FORMU 4. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI 4. 1
B. BAŞVURU FORMU 4.BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI Ortaklarla ilgili bilgiler Ortak  EuropeAid ID No: PADOR sistemine kayıtlı ise Tam yasal adı  Sicil kayıt tarihi Yasal statüsü Kayıtlı bulunduğu resmi adres Kayıtlı bulunduğu ülke Bağlantı kurulacak kişi  Telefon numarası: şehir kodu + numara  Faks numarası: şehir kodu + numara  E-posta adresi  Personel sayısı  Diğer ilgili kaynaklar  Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi  Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi  Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı 

46 B. BAŞVURU FORMU 4. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI 4. 2
B. BAŞVURU FORMU 4.BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI Ortaklık beyannamesi Sözleşme Makamına sunulan teklifin içeriğini okuyarak onaylamış bulunuyorum. İyi ortaklık prensiplerine uyacağımı taahhüt ederim. Adı ve Soyadı, Kurum/Kuruluş, Pozisyonu/Görevi, İmza, Tarih ve Yer

47 B. BAŞVURU FORMU 5. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ
Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’de yapılan tanıma uygun her iştirakçi kuruluş için doldurulmalıdır. İştirakçilerinizin sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.

48 B. BAŞVURU FORMU 6. KONTROL LİSTESİ
Başvuru Sahibi uygun başvuru formu ve paketi hazırladığını buradaki soruları kontrol ederek kendi onaylar.

49 B. BAŞVURU FORMU 7. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
Başvuru Sahibini ve her bir ortağı temsil eden yetkili kişi olarak beyannameyi başvuru sahibi adına imzalar. B. BAŞVURU FORMU 8. DEĞERLENDİRME TABLOSU (MFİB için)

50 B. BAŞVURU FORMU EKLERİ- EĞİTİM MÜFREDATI EK E(GEREKTİĞİNDE)
Eğitim konusu Süre Toplam saat Gün içindeki saat Konu 1 Konu1-Alt konu Konu 2

51 B. BAŞVURU FORMU EKLERİ- ÖZGEÇMİŞLER EK D
Proje Koordinatörü, eğitmen,danışman,seminer konuşmacıları vb. proje faaliyetlerinin uygulamasında sorumlu kişilerin CVleri

52 Teşekkürler Burcu Atılgan Proje Hibe Uzmanı TOBB AB Dairesi


"Burcu Atılgan-Proje Hibe Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları