Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB EĞİTİM, KÜLTÜR,GENÇLİK PROGRAMLARI 2007-2013 Prof. Dr. Selda Önderoğlu AB Ofisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB EĞİTİM, KÜLTÜR,GENÇLİK PROGRAMLARI 2007-2013 Prof. Dr. Selda Önderoğlu AB Ofisi."— Sunum transkripti:

1 AB EĞİTİM, KÜLTÜR,GENÇLİK PROGRAMLARI 2007-2013 Prof. Dr. Selda Önderoğlu AB Ofisi

2 AB Eğitim ve Gençlik Programları 2000-2006 dönemi Socrates Leonardo da Vinci Gençlik 31 Aralık 2006’da sona erdi..

3 Gençlik (15-25 yaş) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları LEONARDO DA VINCI (mesleki eğitim, yaşam boyu eğitim) SOCRATES (genel eğitim)

4 SOCRATES ALT PROGRAMLAR 1-ERASMUS(Yüksek öğretim) 2-COMENIUS(Örgün eğitim-okul eğitimi) 3-GRUNDTVIG(Yetişkin-hayat boyu eğitim) 4-LINGUA (Yabancı dil eğitimi) 5-MINERVA (Açık-uzaktan eğitim) 6-GÖZLEMLER VE YENİLİKLER 7-ORTAK EYLEMLER 8-DESTEK FAALİYETLER ÜNİVERSİTELER TÜMÜNDEN YARARLANDI.

5 Erasmus Programı Kapsamındaki Etkinlikler Erasmus 1 ( üniversiteler arası işbirliği) — OM (Hareketliliğin Düzenlenmesi) — PV (Hazırlık Ziyaretleri) — ECTS (Avrupa Kredi Transfer sistemi) — CD (Müfredat Geliştirme Projeleri-Curriculum Development Projects) — IP (Yoğun Programlar-Intensive Programs) Erasmus 2 ( hareketlilik) — SM (Öğrenci Hareketliliği-student mobility) — TS (Öğretim Elemanı Hareketliliği-teacher mobility) DEĞİŞTİ!... Erasmus 3 (uzmanlık ağları kurulması) Akademik Bilgi Ağları- Thematic Network projects

6 Leonardo da Vinci Programı 2000-2006 Ülkeler arası işbirliğiyle mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesi, yeniliklerin teşvik edilmesi ve Avrupa boyutunun yükseltilmesi. Hemşirelik Y.O;FTRYO;Eczacılık F.,Radyo-Tel.Bölümü proje yaptı.

7 Leonardo da Vinci Programı kapsamındaki etkinlikler 1-hareketlilik -------- A tipi projeler PL2 ERASMUS’A GEÇTİ-staj 2-pilot projeler-------- 3-dil yeterlilikleri------- B tipi projeler 4- ülkeler arası ağlar------ Hemşirelik Y.O 5-başvuru kaynakları------ C tipi projeler 6-ortak eylemler

8 Gençlik Programı 5 adet alt program. Üniversitedeki öğrenci kulüpleri toplulukları, hatta 4-5 öğrenci biraraya gelip bir grup oluşturarak yararlanabilir. Hacettepe 4 proje ile katıldı. Ayrı bir program oldu.

9 Programların yönetimi ve yürütülmesi: 2007-2013 Yönetim ve yürütme:AB :Eğitim, Kültür,Görsel – İşitsel Alan Genel Md.lüğü-Brüksel Merkezi proje Başvuru ve yönetimi: Yürütme ajansı(Executive Agency)-Brüksel www.eacea.ec.europa.eu –çağrı,başvuru formları, genel bilgi,son tarihler... Yürütme ve yönetim:Ulusal Ajans-Türkiye Yürütme-AB Ofisi- Hacettepe Ün.

10 2007-2013 Programlar A-Yaşam Boyu Öğrenme (LLP) Sektörel programlar (Dikey peogramlar) Ortak Konulu (transversal-yatay) Program Jean Monnet Programı B- Gençlik C- Kültür 2007 D-Avrupa vatandaşlığı pogramı

11 yaşam boyu öğrenme (LLP) 2007-2013 İlk defa tek bir program okul öncesinden yaşlılığa kadar eğitimi kapsıyor. Socrates;Leonardo da Vinci ve Gençlik Programlarının yerine geçti. Toplam Bütçe: 6.970.000.000Euro. Hedef:programa katılan ülkeleri eğitim sistemlerini hareketlilik,işbirliği ve karşılıklı etkileşim ile birbirini daha iyi anlar hale koymak ve Avrupa’yı eğitimde ‘’Dünya Markası’’haline getirmek.

12 NASIL? Her eğitim seviyesindeki Öğrenci/ Öğretim elemanı hareketliliği, Çalışanların hareketliliği, Eğitimde ikili ve çoklu ortaklı projeler, Eğitim ve öğretim sistemlerinde kaliteyi arttırmaya yönelik yenilikçi projeler,

13 2007-2013 Yaşam Boyu Öğrenme Programı(LLP) alt programları SEKTÖREL PROGRAMLAR(dikey Prog.) 1- Comenius 2-Erasmus 3-Leonardo da Vinci 4-Gruntvig. ORTAK KONULU(YATAY) PROGRAM 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme; Dil Öğrenme; BİT; Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması. JEAN MONNET PROGRAMI

14 Sektörel programlar (dikey programlar) Comenius: 1.047.000.000euro o kul öncesinden lise öğretimi sonuna kadar, Erasmus: 3.114.000.000euro Yüksek Öğretim, LdV’deki stajlar bu programa geldi, Leonardo da Vinci: 1.725.000.000euro Mesleki Eğitim/öğretim veren Yüksek öğretim kurumları ve kuruluşlar Gruntvig: 358.000.000euro Yetişkin Eğitimi

15 HEDEFLER Comenius:En az 3 milyon öğrencinin 2013’e kadar ortak eğitim programına katılması, Erasmus:2012’ye kadar 3 milyon Erasmus öğrencisi, LdV:her yıl 80.000 kişiye staj olanağı, Gruntvig:her yıl 7.000 yetişkinin hareketliliğe katılması.

16 Bu dönemdeki (2007-2013) DEĞİŞİKLİKLER.. Basitleştirme -UA tarafından yönetim,yürütme arttı. Erasmus Öğretim elemanı hareketliliği- kapsamı değişti. Leonardo da Vinci hareketlilik(PL2)- stajlar Erasmus’a geldi.

17 Erasmus Programı Kapsamındaki Etkinlikler Erasmus 1 ( üniversiteler arası işbirliği) — OM (Hareketliliğin Düzenlenmesi) — PV (Hazırlık Ziyaretleri) — ECTS (Avrupa Kredi Transfer sistemi-(AKTS)) — CD (Müfredat Geliştirme Projeleri-Curriculum Development Projects-CD) — IP (Yoğun Programlar-Intensive Programs-IP) Erasmus 2 ( hareketlilik) — SM (Öğrenci Hareketliliği-student mobility) — TS (Öğretim Elemanı Hareketliliği-teacher mobility) DEĞİŞTİ!... Erasmus 3 (uzmanlık ağları kurulması) Akademik Bilgi Ağları- Thematic Network projects (TN)

18 Öğretim elemanı değişiminde Değişiklikler-Yenilikler Öğretim elemanı değişimi “Teaching staff mobility” idi- “STAFF MOBILITY” oldu. Her türlü personele açık. Öğretim elemanı+İdari Personel yararlanır. 1-6hafta arasında; 5saat ders verme Yol+harcirah ödemesi yapılacak. HANGİ FAALİYET İÇİN GİDİLİR: 1- Eğitim vermek için- eski dönemdeki gibi 2- Eğitim almak için- workshop,kurs gibi,”learning outcome” belirlenmiş olmalı

19 Öğretim Elemanı değişimi 2007-2013 Teaching assignment - Eğitim verme en az 1gün –en fazla 6hafta gün bazında olabilir (ör:2gün) Yol+ harcirah hafta olursa 5 saat ders verme Staff mobility - Eğitim Alma İdari personel de yararlanabilir, workshop,seminer,konferans,ofiste çalışma,tecrübe paylaşımı Bu yılki performansımıza göre gelecek yıl bütçemiz uygun olacak, Bu yıl performansımız düşüktür!....(17 kişi başvuru - 80 kontenjana) ERASMUS KARŞILIKLI ANLAŞMASINDAKİ KONTENJAN TÜM ÖĞRETİM Gör./ÜYELERİNİN KULLANIMINA AÇIKTIR!.. (Erasmus koordinatörünüze danışınız)

20 Leonardo da Vinci Programı kapsamındaki etkinlikler 1-hareketlilik -------- A tipi projeler ERASMUS’A GEÇTİ 2-pilot projeler-------- 3-dil yeterlilikleri------- B tipi projeler 4- ülkeler arası ağlar------ 5-başvuru kaynakları------ C tipi projeler 6-ortak eylemler

21 Leonardo Programı Hareketlilikteki Değişiklikler-Yenilikler Öğrenci Zorunlu veya zorunlu olmayan staj için gidebilecek. Proje değil “Inter-institutional Agreement” ( Eski “Bilateral anlaşma”), Karsı üniversitenin bir merkezine veya üniversite dışı bir kuruluşa (ör.: ilaç fabrikası, Ün. araştırma merkezi, hastane, bilgisayar firması), Karşı kurumun Güvenilir olmasına dikkat!... Faaliyetin amacı,Öğrenme kazanımları (“learning outcome”) belirlenmiş olmalı.

22 Yoğun Programlar (Intensive Programs IP) UA tarafından yönetim+ Yürütme, Başvuru UA’ya yapılacak, Müfredatta olmayan,özel konular,yeni alanları yaygınlaştırmak için proje yaparak gerçekleştirilecek, 2-10 hafta süreli Hacettepe IP’leri: Odiyoloji, FTRYO,Sosyal Hizmet B.,

23 ORTAK KONULU (TRANSVERSAL)PROGRAMLAR Toplam Bütçe: 369.000euro Hangi faaliyetler? 1- yaşam boyu öğrenme politikalarında işbirliği ve yenilikçilik, 2- dil öğrenmenin desteklenmesi, 3-Yaşam boyu öğrenmeyi yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojileri içerikli, bunları kullanan, pedagojik ve uygulamaya yönelik projeler ile geliştirmek.

24 TRANSVERSAL PROGRAMLAR- faaliyetler-(devam) Yaşam boyu öğrenme ve daha önceki programların sonuçlarını yaygınlaştıran ve yaygın kullanımını sağlayan ve iyi uygulamalarda değişim yapan faaliyetler.

25 JEAN MONNET PROGRAMI Bütçe: 170.000.000euro Hangi Faaliyetler desteklenecek ? Avrupa’nın integrasyonunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapan kurumlar ve bu yöndeki aktiviteler. - AB ile ilgili ders veren öğr. elem. Projeleri destek alabilir (son başv.:15 mart 2007)

26 Diğer programlar Gençlik 2007-2013 Kültür 2007-2013 Avrupa Vatandaşlığı 2007-2013

27 GENÇLİK EYLEM PROGRAMI 2007-2013 Amaç: Gençlerin kişisel sorumluluklarını inisiyatiflerini, başkaları için de sorumluluk duymalarını, sivil topluma katılımlarını artırmak ve bölgesel, ulusal ve Avrupa çapında aktif katılımcı olmalarını sağlamak. Bütçe: 885.000.000euro

28 Gençlik Programı- Alt Programlar 1-Avrupa için gençlik hareketlilik 2-Avrupa gönüllü hizmeti Dayanışma ruhunu gelişim için çalışma (2000-2006:Hacettepe AB Ofisi 2 Proje) 3- Dünya için gençlik AB’ye yeni katılan ülkelerle yapılacak projeler 4- Genç çalışanlar ve destek sistemleri Avrupa çapında faaliyet gösteren kuruluşların projeleri 5- gençlik alanında politika geliştirmeye destek politika üreten kuruluşların çalışmaları

29 KÜLTÜR 2007-2013 Amaç: Avrupa Kültür alanını geliştirmek. Bütçe: 408.000.000euro Hedefler:Avrupa kültür mirasının korunma ve bilgilenmeyi artırmak, Kültür sektöründe çalışanların hareketliliği, Kültürel faaliyet ve sanat ürünlerinin uluslararası dolaşımını sağlamak, Kültürler arası diyaloğu artırmak için destek

30 KÜLTÜR 2007-2013 Kimler yararlanabilir? Üniversiteler ve görsel-işitsel olan veya olmayan ama kültürle ilgili faaliyet gösteren her türlü kuruluş. Bu kuruluşların kar amaçlı olmaması gerekir.

31 Avrupa Vatandaşlığı 2007-2013 Amaç: Kamuoyunun AB kuruluşlarını daha iyi anlaması. Aktif Avrupa vatandaşlığı bilincini yaymak. Eylemler: 1- Avrupa için aktif vatandaşlar, 2-Avrupa için aktif sivil toplum, 3-Avrupa için elele, 4-Avrupa geçmişini hatırlamak. Avrupa uluslarının çeşitliliğine saygı ile ulusal vizyondan daha geniş açılı düşünebilme çalışmaları.

32 Kim hangi etkinlikten yararlanabilir? ÖĞRENCİLERİMİZ Erasmus öğrenci değişimi (3-12ay arası) Öğretmen adayı öğrencilerimiz(Eğitim F.) Comenius asistanlığı Bireysel Başvuru-Ulusal Ajansa. IP Projesi kapsamında kursa,yaz okuluna,çalıştaya. Zorunlu olan/olmayan staj için Üniv. Araştırma merkezi,resmi olan/olmayan kuruluşlara Karşı kuruluş ile anlaşma kapsamında Detaylar UA’dan bekleniyor.

33 Kim hangi etkinlikten yararlanabilir? ÖĞRETİM ELEMANLARI Eğitim verme amacıyla 1gün-6 hafta arasında. Eğitim alma amacıyla 1gün-6hafta arasında, Seminer,kurs,çalıştaya katılabilir, karşılıklı anlaşma kapsamında, 2007-2008 akademik yılında başlayacak.

34 Kim hangi etkinlikten yararlanabilir? İDARİ PERSONEL Eğitim alma/verme amacıyla -1gün-6hafta arasında, -karşılıklı anlaşma kapsamında Örnek: Öğrenci işleri Daire Başkanlığı,Enstitüler,Uluslararası Öğrenci Ofisi,AB Ofisi idari elemanları, laboratuvar teknisyenleri

35 Kaynaklar www.hacettepe/AB Ofisi.edu.tr www.ua.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı( Ulusal Ajans) http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_e n.htmlhttp://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_e n.html AB Komisyonu http://eacea.ec.europa.eu Executive Agency (başvuru tarihleri,formlar,duyurular..) Funding alerts- http://www.welcomeurope.com/http://www.welcomeurope.com/ AB Ofisi duyurusu-Proje başvuru duyuruları ve son tarihleri Üyelere açık bilgilere ulaşmak için: sonderog@hacettepe.edu.tr

36 İlginize teşekkür ederiz!.... Avrupa Birliği Ofisi ( AB Ofisi)


"AB EĞİTİM, KÜLTÜR,GENÇLİK PROGRAMLARI 2007-2013 Prof. Dr. Selda Önderoğlu AB Ofisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları