Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB EĞİTİM, KÜLTÜR,GENÇLİK PROGRAMLARI 2007-2013 Prof. Dr. Selda Önderoğlu AB Ofisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB EĞİTİM, KÜLTÜR,GENÇLİK PROGRAMLARI 2007-2013 Prof. Dr. Selda Önderoğlu AB Ofisi."— Sunum transkripti:

1 AB EĞİTİM, KÜLTÜR,GENÇLİK PROGRAMLARI Prof. Dr. Selda Önderoğlu AB Ofisi

2 AB Eğitim ve Gençlik Programları dönemi Socrates Leonardo da Vinci Gençlik 31 Aralık 2006’da sona erdi..

3 Gençlik (15-25 yaş) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları LEONARDO DA VINCI (mesleki eğitim, yaşam boyu eğitim) SOCRATES (genel eğitim)

4 SOCRATES ALT PROGRAMLAR 1-ERASMUS(Yüksek öğretim) 2-COMENIUS(Örgün eğitim-okul eğitimi) 3-GRUNDTVIG(Yetişkin-hayat boyu eğitim) 4-LINGUA (Yabancı dil eğitimi) 5-MINERVA (Açık-uzaktan eğitim) 6-GÖZLEMLER VE YENİLİKLER 7-ORTAK EYLEMLER 8-DESTEK FAALİYETLER ÜNİVERSİTELER TÜMÜNDEN YARARLANDI.

5 Erasmus Programı Kapsamındaki Etkinlikler Erasmus 1 ( üniversiteler arası işbirliği) — OM (Hareketliliğin Düzenlenmesi) — PV (Hazırlık Ziyaretleri) — ECTS (Avrupa Kredi Transfer sistemi) — CD (Müfredat Geliştirme Projeleri-Curriculum Development Projects) — IP (Yoğun Programlar-Intensive Programs) Erasmus 2 ( hareketlilik) — SM (Öğrenci Hareketliliği-student mobility) — TS (Öğretim Elemanı Hareketliliği-teacher mobility) DEĞİŞTİ!... Erasmus 3 (uzmanlık ağları kurulması) Akademik Bilgi Ağları- Thematic Network projects

6 Leonardo da Vinci Programı Ülkeler arası işbirliğiyle mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesi, yeniliklerin teşvik edilmesi ve Avrupa boyutunun yükseltilmesi. Hemşirelik Y.O;FTRYO;Eczacılık F.,Radyo-Tel.Bölümü proje yaptı.

7 Leonardo da Vinci Programı kapsamındaki etkinlikler 1-hareketlilik A tipi projeler PL2 ERASMUS’A GEÇTİ-staj 2-pilot projeler dil yeterlilikleri B tipi projeler 4- ülkeler arası ağlar Hemşirelik Y.O 5-başvuru kaynakları C tipi projeler 6-ortak eylemler

8 Gençlik Programı 5 adet alt program. Üniversitedeki öğrenci kulüpleri toplulukları, hatta 4-5 öğrenci biraraya gelip bir grup oluşturarak yararlanabilir. Hacettepe 4 proje ile katıldı. Ayrı bir program oldu.

9 Programların yönetimi ve yürütülmesi: Yönetim ve yürütme:AB :Eğitim, Kültür,Görsel – İşitsel Alan Genel Md.lüğü-Brüksel Merkezi proje Başvuru ve yönetimi: Yürütme ajansı(Executive Agency)-Brüksel –çağrı,başvuru formları, genel bilgi,son tarihler... Yürütme ve yönetim:Ulusal Ajans-Türkiye Yürütme-AB Ofisi- Hacettepe Ün.

10 Programlar A-Yaşam Boyu Öğrenme (LLP) Sektörel programlar (Dikey peogramlar) Ortak Konulu (transversal-yatay) Program Jean Monnet Programı B- Gençlik C- Kültür 2007 D-Avrupa vatandaşlığı pogramı

11 yaşam boyu öğrenme (LLP) İlk defa tek bir program okul öncesinden yaşlılığa kadar eğitimi kapsıyor. Socrates;Leonardo da Vinci ve Gençlik Programlarının yerine geçti. Toplam Bütçe: Euro. Hedef:programa katılan ülkeleri eğitim sistemlerini hareketlilik,işbirliği ve karşılıklı etkileşim ile birbirini daha iyi anlar hale koymak ve Avrupa’yı eğitimde ‘’Dünya Markası’’haline getirmek.

12 NASIL? Her eğitim seviyesindeki Öğrenci/ Öğretim elemanı hareketliliği, Çalışanların hareketliliği, Eğitimde ikili ve çoklu ortaklı projeler, Eğitim ve öğretim sistemlerinde kaliteyi arttırmaya yönelik yenilikçi projeler,

13 Yaşam Boyu Öğrenme Programı(LLP) alt programları SEKTÖREL PROGRAMLAR(dikey Prog.) 1- Comenius 2-Erasmus 3-Leonardo da Vinci 4-Gruntvig. ORTAK KONULU(YATAY) PROGRAM 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme; Dil Öğrenme; BİT; Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması. JEAN MONNET PROGRAMI

14 Sektörel programlar (dikey programlar) Comenius: euro o kul öncesinden lise öğretimi sonuna kadar, Erasmus: euro Yüksek Öğretim, LdV’deki stajlar bu programa geldi, Leonardo da Vinci: euro Mesleki Eğitim/öğretim veren Yüksek öğretim kurumları ve kuruluşlar Gruntvig: euro Yetişkin Eğitimi

15 HEDEFLER Comenius:En az 3 milyon öğrencinin 2013’e kadar ortak eğitim programına katılması, Erasmus:2012’ye kadar 3 milyon Erasmus öğrencisi, LdV:her yıl kişiye staj olanağı, Gruntvig:her yıl yetişkinin hareketliliğe katılması.

16 Bu dönemdeki ( ) DEĞİŞİKLİKLER.. Basitleştirme -UA tarafından yönetim,yürütme arttı. Erasmus Öğretim elemanı hareketliliği- kapsamı değişti. Leonardo da Vinci hareketlilik(PL2)- stajlar Erasmus’a geldi.

17 Erasmus Programı Kapsamındaki Etkinlikler Erasmus 1 ( üniversiteler arası işbirliği) — OM (Hareketliliğin Düzenlenmesi) — PV (Hazırlık Ziyaretleri) — ECTS (Avrupa Kredi Transfer sistemi-(AKTS)) — CD (Müfredat Geliştirme Projeleri-Curriculum Development Projects-CD) — IP (Yoğun Programlar-Intensive Programs-IP) Erasmus 2 ( hareketlilik) — SM (Öğrenci Hareketliliği-student mobility) — TS (Öğretim Elemanı Hareketliliği-teacher mobility) DEĞİŞTİ!... Erasmus 3 (uzmanlık ağları kurulması) Akademik Bilgi Ağları- Thematic Network projects (TN)

18 Öğretim elemanı değişiminde Değişiklikler-Yenilikler Öğretim elemanı değişimi “Teaching staff mobility” idi- “STAFF MOBILITY” oldu. Her türlü personele açık. Öğretim elemanı+İdari Personel yararlanır. 1-6hafta arasında; 5saat ders verme Yol+harcirah ödemesi yapılacak. HANGİ FAALİYET İÇİN GİDİLİR: 1- Eğitim vermek için- eski dönemdeki gibi 2- Eğitim almak için- workshop,kurs gibi,”learning outcome” belirlenmiş olmalı

19 Öğretim Elemanı değişimi Teaching assignment - Eğitim verme en az 1gün –en fazla 6hafta gün bazında olabilir (ör:2gün) Yol+ harcirah hafta olursa 5 saat ders verme Staff mobility - Eğitim Alma İdari personel de yararlanabilir, workshop,seminer,konferans,ofiste çalışma,tecrübe paylaşımı Bu yılki performansımıza göre gelecek yıl bütçemiz uygun olacak, Bu yıl performansımız düşüktür!....(17 kişi başvuru - 80 kontenjana) ERASMUS KARŞILIKLI ANLAŞMASINDAKİ KONTENJAN TÜM ÖĞRETİM Gör./ÜYELERİNİN KULLANIMINA AÇIKTIR!.. (Erasmus koordinatörünüze danışınız)

20 Leonardo da Vinci Programı kapsamındaki etkinlikler 1-hareketlilik A tipi projeler ERASMUS’A GEÇTİ 2-pilot projeler dil yeterlilikleri B tipi projeler 4- ülkeler arası ağlar başvuru kaynakları C tipi projeler 6-ortak eylemler

21 Leonardo Programı Hareketlilikteki Değişiklikler-Yenilikler Öğrenci Zorunlu veya zorunlu olmayan staj için gidebilecek. Proje değil “Inter-institutional Agreement” ( Eski “Bilateral anlaşma”), Karsı üniversitenin bir merkezine veya üniversite dışı bir kuruluşa (ör.: ilaç fabrikası, Ün. araştırma merkezi, hastane, bilgisayar firması), Karşı kurumun Güvenilir olmasına dikkat!... Faaliyetin amacı,Öğrenme kazanımları (“learning outcome”) belirlenmiş olmalı.

22 Yoğun Programlar (Intensive Programs IP) UA tarafından yönetim+ Yürütme, Başvuru UA’ya yapılacak, Müfredatta olmayan,özel konular,yeni alanları yaygınlaştırmak için proje yaparak gerçekleştirilecek, 2-10 hafta süreli Hacettepe IP’leri: Odiyoloji, FTRYO,Sosyal Hizmet B.,

23 ORTAK KONULU (TRANSVERSAL)PROGRAMLAR Toplam Bütçe: euro Hangi faaliyetler? 1- yaşam boyu öğrenme politikalarında işbirliği ve yenilikçilik, 2- dil öğrenmenin desteklenmesi, 3-Yaşam boyu öğrenmeyi yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojileri içerikli, bunları kullanan, pedagojik ve uygulamaya yönelik projeler ile geliştirmek.

24 TRANSVERSAL PROGRAMLAR- faaliyetler-(devam) Yaşam boyu öğrenme ve daha önceki programların sonuçlarını yaygınlaştıran ve yaygın kullanımını sağlayan ve iyi uygulamalarda değişim yapan faaliyetler.

25 JEAN MONNET PROGRAMI Bütçe: euro Hangi Faaliyetler desteklenecek ? Avrupa’nın integrasyonunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapan kurumlar ve bu yöndeki aktiviteler. - AB ile ilgili ders veren öğr. elem. Projeleri destek alabilir (son başv.:15 mart 2007)

26 Diğer programlar Gençlik Kültür Avrupa Vatandaşlığı

27 GENÇLİK EYLEM PROGRAMI Amaç: Gençlerin kişisel sorumluluklarını inisiyatiflerini, başkaları için de sorumluluk duymalarını, sivil topluma katılımlarını artırmak ve bölgesel, ulusal ve Avrupa çapında aktif katılımcı olmalarını sağlamak. Bütçe: euro

28 Gençlik Programı- Alt Programlar 1-Avrupa için gençlik hareketlilik 2-Avrupa gönüllü hizmeti Dayanışma ruhunu gelişim için çalışma ( :Hacettepe AB Ofisi 2 Proje) 3- Dünya için gençlik AB’ye yeni katılan ülkelerle yapılacak projeler 4- Genç çalışanlar ve destek sistemleri Avrupa çapında faaliyet gösteren kuruluşların projeleri 5- gençlik alanında politika geliştirmeye destek politika üreten kuruluşların çalışmaları

29 KÜLTÜR Amaç: Avrupa Kültür alanını geliştirmek. Bütçe: euro Hedefler:Avrupa kültür mirasının korunma ve bilgilenmeyi artırmak, Kültür sektöründe çalışanların hareketliliği, Kültürel faaliyet ve sanat ürünlerinin uluslararası dolaşımını sağlamak, Kültürler arası diyaloğu artırmak için destek

30 KÜLTÜR Kimler yararlanabilir? Üniversiteler ve görsel-işitsel olan veya olmayan ama kültürle ilgili faaliyet gösteren her türlü kuruluş. Bu kuruluşların kar amaçlı olmaması gerekir.

31 Avrupa Vatandaşlığı Amaç: Kamuoyunun AB kuruluşlarını daha iyi anlaması. Aktif Avrupa vatandaşlığı bilincini yaymak. Eylemler: 1- Avrupa için aktif vatandaşlar, 2-Avrupa için aktif sivil toplum, 3-Avrupa için elele, 4-Avrupa geçmişini hatırlamak. Avrupa uluslarının çeşitliliğine saygı ile ulusal vizyondan daha geniş açılı düşünebilme çalışmaları.

32 Kim hangi etkinlikten yararlanabilir? ÖĞRENCİLERİMİZ Erasmus öğrenci değişimi (3-12ay arası) Öğretmen adayı öğrencilerimiz(Eğitim F.) Comenius asistanlığı Bireysel Başvuru-Ulusal Ajansa. IP Projesi kapsamında kursa,yaz okuluna,çalıştaya. Zorunlu olan/olmayan staj için Üniv. Araştırma merkezi,resmi olan/olmayan kuruluşlara Karşı kuruluş ile anlaşma kapsamında Detaylar UA’dan bekleniyor.

33 Kim hangi etkinlikten yararlanabilir? ÖĞRETİM ELEMANLARI Eğitim verme amacıyla 1gün-6 hafta arasında. Eğitim alma amacıyla 1gün-6hafta arasında, Seminer,kurs,çalıştaya katılabilir, karşılıklı anlaşma kapsamında, akademik yılında başlayacak.

34 Kim hangi etkinlikten yararlanabilir? İDARİ PERSONEL Eğitim alma/verme amacıyla -1gün-6hafta arasında, -karşılıklı anlaşma kapsamında Örnek: Öğrenci işleri Daire Başkanlığı,Enstitüler,Uluslararası Öğrenci Ofisi,AB Ofisi idari elemanları, laboratuvar teknisyenleri

35 Kaynaklar Ofisi.edu.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı( Ulusal Ajans) n.htmlhttp://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_e n.html AB Komisyonu Executive Agency (başvuru tarihleri,formlar,duyurular..) Funding alerts- AB Ofisi duyurusu-Proje başvuru duyuruları ve son tarihleri Üyelere açık bilgilere ulaşmak için:

36 İlginize teşekkür ederiz!.... Avrupa Birliği Ofisi ( AB Ofisi)


"AB EĞİTİM, KÜLTÜR,GENÇLİK PROGRAMLARI 2007-2013 Prof. Dr. Selda Önderoğlu AB Ofisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları