Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sikatrisyel Alopesilerde Algoritmik Tanı Dr. Suhan Günaştı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sikatrisyel Alopesilerde Algoritmik Tanı Dr. Suhan Günaştı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Sikatrisyel Alopesilerde Algoritmik Tanı Dr. Suhan Günaştı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

2 Sikatrisyel alopesiler, kıl follikülü kök hücrelerinin geriye dönüşümsüz yıkımıyla oluşur.

3 Sikatrisyel alopesilerde tanı Klinik : Follikül açıklıklarının kaybı Histopatolojik: Histopatolojik: Kıl folliküllerinin yıkımı

4 Sikatrisyel alopesiler Primer: Kıl follikülü ana hedef Sekonder: Follikül dışı olay sonradan folliküler yıkıma neden olur

5 Sekonder Sikatrisyel Alopesiler Travma (kimyasal, fiziksel) İnfeksiyon (fungal, bakteriyel, viral) Granülomatöz infiltrasyon Neoplastik infiltrasyon Otoimmün (lineer skleroderma, sikatrisyel pemfigoid)

6 Primer Sikatrisyel Alopesiler 2001 yılında dermatolog ve patologlardan oluşan Kuzey Amerika Kıl Araştırma Topluluğu tarafından tabloya hakim olan inflamatuvar hücre tipi (lenfositik, nötrofilik, miks) temel alınarak sınıflandırılmıştır.

7 Primer Sikatrisyel Alopesiler Nötrofilik dekalvans Follikülitis dekalvans Disekan selülit Disekan selülitMiks Akne keloidalis Akne keloidalis Akne nekrotika varioliformis Akne nekrotika varioliformis Eroziv püstüler dermatoz Eroziv püstüler dermatoz Lenfositik Kronik kutanöz LE Liken planopilaris Klasik liken planopilaris Frontal fibrozan alopesi Graham-Little sendromu Brocq’un psödopeladı Brocq’un psödopeladı Alopesi müsinoza Alopesi müsinoza Keratozis folikülaris Keratozis folikülaris spinüloza dekalvans Olsen EA, Bergfeld WF, et al. Workshop on Cicatricial Alopecia. Summary of North American Hair Research Society February 10-11, 2001. JAAD 2003; 48: 103-110

8 Primer sikatrisyel alopesilerde tanıda neden güçlük var? Klinik bulgular genellikle tanı için yeterli değil Klinik ve patolojik özellikler birbiriyle örtüşür Hepsinde son evrede follikül, fibröz doku ile yer değiştirir

9 Anamnez ve fizik muayenede dikkat edilecek noktalar Başlangıç yaşı Lezyonun saçlı derideki lokalizasyonu Lezyonun niteliği Saçlı deri dışında lezyon varlığı

10 Yaş grubu Erişkin YaşlıÇocuk Saçlı deri lokalizasyonu Erişkin How not to get scar(r)ed: pointers to the correct diagnosis in patients with suspected primary cicatricial alopecia M.J. Harries, R.M. Trueb, A. Tosti, Br J Dermatol 2009

11 Saçlı deri lokalizasyonu Santral Frontal Nukhal Görünür inflamasyon? İnflamasyon yokKenardaMerkezde Santral How not to get scar(r)ed: pointers to the correct diagnosis in patients with suspected primary cicatricial alopecia M.J. Harries, R.M. Trueb, A. Tosti, Br J Dermatol 2009

12 Çocuk Keratozis folikülaris spinüloza dekalvans Perifolliküler eritem, skuam, kaşlarda alopesi, kirpiklerde düzensizlikler Fotofobi, korneal distrofi, palmoplantar keratodermi ve atopi eşlik edebilir.

13 Erozyon ve püstüllerin üzerinde kalın kurutlar var. Etiyoloji bilinmiyor. Kronik güneş hasarı, lokal travma (radyoterapi, deri grefti, kontüzyon...) suçlanıyor. Yaşlı Saçlı derinin eroziv püstüler dermatozu

14 Saçlı deri lokalizasyonu Erişkin Frontal Nukhal Santral

15 Sıklıkla postmenopozal kadınlarda. Frontotemporal bölgede band şeklinde simetrik geri çekilme, kaşlarda da dökülme eşlik eder. Saçlı deri sınırında perifoliküler eritem ve folliküler hiperkeratoz Frontal Frontal fibrozan alopesi Erişkin

16 Karakteristik olarak saçlı deri oksipital bölgede ve ensede yerleşir. Sert folliküler papüller fibröz nodül ve plaklara dönüşür. Sekonder enfeksiyon sıktır. Ağrılı olabilir. Nukhal Akne keloidalis nukha Erişkin

17 Saçlı deri lokalizasyonu Santral Görünür inflamasyon? İnflamasyon yokKenardaMerkezde

18 Deri renginde atrofik yamalar “kardaki ayak izlerine” benzetilir. Birleşerek daha büyük iregular yamalar oluşturabilirler İnflamasyon yok Brocq’un psödopeladı Erişkin Santral

19 Saçlı deri verteks ve tepe bölgesinden başlar yavaşça progresif olarak sentrifugal yayılır. Skar alanlarında tek ya da gruplar halinde saçlar sağlam kalabilir. İnflamasyon yok Santral sentrifugal sikatrisyel alopesi Tanımlayıcı bir terim, foliküler dejenerasyon sendromunda, liken planopilarisde ve diskoid LE’da görülür Erişkin Santral

20 Santral saçlı deride lokalizasyon, grube folliküller püstüller ve skuam; alopesik yamanın kenarında aktif lezyonlar. Kalınlaşmış hipertofik skarlar Kenarda inflamasyon Follikülitis dekalvans Erişkin Santral

21 Klasik; saçlı deri santral yerleşim, multifokal yama veya difüz konfeti benzeri patern, perifolliküler eritem ve hiperkeratoz. Saçlı deri dışında liken planus lezyonu olabilir. Kenarda inflamasyon Liken planopilaris Kenarda inflamasyon Liken planopilaris Erişkin Santral

22 Yamasal progresif skarlı alopesi, aksilla ve pubik bölgede nonsikatrisyel alopesi, gövde ve ekstremitelerde keratozis pilaris Kenarda inflamasyon Liken planopilaris Kenarda inflamasyon Graham Little sendromu Erişkin Santral

23 Saçlı deri santral yerleşim, tek ya da multiple plaklarda difüz eritem, skuam, folliküler tıkaç, atrofi, telanjiyektazi ve dispigmentasyon Merkezde inflamasyon Kronik kutanöz lupus eritematozus Erişkin Santral

24 Folliküler açıklıklar sıklıkla belirgindir. Hafif bir basınçla bazen müsinöz materyal folliküler açıklıklardan çıkabilir. Başlangıç lezyonu skarsız olabilir. Eritemli papül, yama ve plaklar saçlı deri dışında da görülebilir. Merkezde inflamasyon Alopesi müsinoza Erişkin - Çocuk Santral

25 Alopesik zemin üzerinde ağrılı birbirleriyle birleşen nodüller. Nodüller fluktuasyon verir, içlerinden pürülan materyal boşalabilir. Akne konglobata, hidradenitis süpürativa (foliküler oklüzyon triadı) ve artrit ile birlikte olabilir. Merkezde inflamasyon Disekan sellülit Merkezde inflamasyon Disekan selülit Erişkin Santral

26 Kaşıntılı ve ağrılı lezyonlar saçlı deri ön çizgisinde ve pariyetal bölgede yerleşir. Karakteristik lezyonlar göbekli papülopüstüllerdir ve merkezi olarak nekrozla gerileyerek varioliform skarla iyileşir. Yüz, kaş, boyun ve gövde gibi seboreik bölgelerde de lezyonlar olabilir. Merkezde inflamasyon Akne nekrotika varioliformis Erişkin Santral - Frontal

27 Kıl çekme testi Saçlı deriden 20-30 kadar kılı nazikçe çek Aktif lezyonun kenarından 6+ patolojik

28 Kıl çekme testi Anagen kıl + kalınlaşmış kıl kökü = Sikatrisyel alopesi Cicatricial Alopecia. An Apporoach to Diagnosis and Management. Springer, New York 2011.

29 Anagen kılın kolaylıkla koparıldığı üç durum Aktif primer sikatrisyel alopesi Gevşek anagen sendromu Kemoterapi tedavisi sırasında Cicatricial Alopecia. An Apporoach to Diagnosis and Management. Springer, New York 2011.

30 Biyopsi Erken klinik --- aktif hastalıklı lezyon Görünür inflamasyon yok --- kıl içeren bölge Kılların kolaylıkla geldiği yer --- aktif bölge Son evre tamamen saçsız alanlar --- nonspesifik Ross EK, Tan E, et al. Update on primary cicatricial alopecias. JAAD 2005;53:1-37

31 Dermoskopik bulgular ve biyopsi yeri Peripilar konsantrik beyaz skuamlar ve/veya peripilar eritem Liken planopilaris Frontal fibrozan alopesi Diskoid lupus eritematozus Beyaz sarımsı skuamlarla çevrili aynı ostiumdan 6 ya da daha fazla kılın çıkması Folikülitis dekalvans Beyaz gri halo ile çevrili bir ya da iki kılın birlikte çıkması Santral sentrifugal sikatrisyel alopesi Foliküler kırmızı noktalarDiskoid lupus eritematozus Keratotik tıkaçlar Liken planopilaris Diskoid lupus eritematozus Dermoscopy guided scalp biopsy in cicatricial alopecia. M. Miteva, A. Tosti. JEADV 2012

32 Dermoskopik bulgular ve biyopsi yeri 80 hastanın %95’inde kesin tanıya ulaşarak dermoskopinin rehberliğinde yapılan biyopsi ile optimal klinikopatolojik korelasyon Dermoscopy guided scalp biopsy in cicatricial alopecia. M. Miteva, A. Tosti. JEADV 2012

33 Biyopsi LenfositikNötrofilikMiks Olsen EA, Bergfeld WF, et al. Workshop on Cicatricial Alopecia. Summary of North American Hair Research Society February 10-11, 2001. JAAD 2003; 48: 103-110

34 Biyopsi Nötrofilik Follikülitis dekalvans Disekan selülit

35 Biyopsi Miks Akne keloidalis nucha Akne nekrotika varioliformis Eroziv püstüler dermatoz

36 Lenfosit Dermal müsin yok Periekrin inf. yok DİF: Fibrinojen saçaklı LikenoidVakuoler Dermal müsin var Periekrin inf. var DİF: Ig G lineer band Liken planopilaris Frontal fibrozan alopesi Kronik kutanöz LE İnterfaz değişiklikler Biyopsi How not to get scar(r)ed: pointers to the correct diagnosis in patients with suspected primary cicatricial alopecia M.J. Harries, R.M. Trueb, A. Tosti, Br J Dermatol 2009

37 Lenfosit Alopesi müsinoza PozitifNegatif Keratozis folikülaris spinülosa dekalvans Santral sentrifugal sikatrisyel alopesi Brocq’un psödopeladı Müsin boyası Biyopsi İnterfaz değişiklikler yok How not to get scar(r)ed: pointers to the correct diagnosis in patients with suspected primary cicatricial alopecia M.J. Harries, R.M. Trueb, A. Tosti. Br J Dermatol 2009

38 Biyopsi Geç evre Elastin boyası Yüzeysel kama şeklinde skar LPP Elastik liflerin geniş dermal kaybı DLE, FD, DSS, AKN, ANV, EPD Kalınlaşmış elastik lifler PB, SSSA Somani N, Bergfeld WF. Cicatricial alopecia: classification and histopathology. Dermatologic Therapy. 2008, 221-237.


"Sikatrisyel Alopesilerde Algoritmik Tanı Dr. Suhan Günaştı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları