Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ Dr. Fahri ŞAHİN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ Dr. Fahri ŞAHİN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ Dr. Fahri ŞAHİN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

2 Kanser Transplantasyon

3 İMMÜNOLOJİ TAKIMI

4 Sir Macfarlane Burnet (1899-1985) 1960 Nobel “ Az sayıda oluşan tümör hücreleri yüzeylerinde antijenik yapılar bulundurdukları için etkili bir immün cevaba ve tümör gerilemesine neden olurlar ”

5 İmmün Gözetim Değişime uğramış hücrelerin büyümesini engellemek veya bu hücreleri tümöre dönüşmeden önce yok etmek

6 Tümör - İmmün sistem ilişkisi Histopatolojik Gözlemler: - Bazı tümörlerin etrafında lenfosit infiltrasyonu daha iyi prognoz ile koreledir Tümöre karşı immün yanıtlar tümör büyümesini engeller Deneysel gözlemler: - Daha önce aynı tümöre maruz kalmış farelere nakledilen tümörler reddedilir Tümör reddi, edinsel immünitenin özelliklerini taşır ve lenfositler tümör reddine aracılık eder Klinik gözlemler: - İmmün yetersizliği olan bireylerde bazı tümör tiplerine daha sık rastlanır İmmün sistem tümörlerin büyümesine karşı koruma sağlar (immün gözetim) SonuçKanıt

7 Kimyasal karsinojen ile indüklenmiş tümör Tümör rezeksiyonu CD8 + T hücre izolasyonu Tümörde büyüme Tümörde büyüme yok Tümörün eradikasyonu Tümör hücrelerinin, tümörü ilk taşıyan fareye verilmesi Tümör hücrelerinin, sinjeneik fareye verilmesi Tümör nakli yapılan fareye T hücre transferi

8 Tümörlerde immün sistem tarafından yabancı olarak kabul edilen antijenler nelerdir? İmmün sistem tümörleri nasıl tanır ve bunlara nasıl yanıt verir? Tümörlere karşı oluşan immün yanıtlar, tümör reddini arttırmak amacıyla ne şekilde değiştirilebilir?

9 Örnekler MHC ile birlikte öz antijenler taşıyan normal konak hücresi Normal öz protein T hücre yanıtı yok

10 Örnekler MHC ile birlikte öz antijenler taşıyan normal konak hücresi Değişik tipte tümör antijenleri eksprese eden tümör hücreleri Karsinojen veya radyasyon ile uyarılan değişik mutant proteinler Normal öz protein T hücre yanıtı yok Mutasyona uğramış öz protein

11 Örnekler MHC ile birlikte öz antijenler taşıyan normal konak hücresi Değişik tipte tümör antijenleri eksprese eden tümör hücreleri Karsinojen veya radyasyon ile uyarılan değişik mutant proteinler Mutsyona uğramış Ras, Bcr-abl füzyon Mutasyona uğramış p53 T hücre yanıtı yok Normal öz protein Mutasyona uğramış öz protein onkogen veya mutasyona uğramış tm supresör gen ürünü

12 Örnekler MHC ile birlikte öz antijenler taşıyan normal konak hücresi Değişik tipte tümör antijenleri eksprese eden tümör hücreleri Karsinojen veya radyasyon ile uyarılan değişik mutant proteinler Mutsyona uğramış Ras, Bcr-abl füzyon Mutasyona uğramış p53 Tirozinaz, gp100, MART MAGE, BAGE protein Normal öz protein T hücre yanıtı yok Mutasyona uğramış öz protein onkogen veya mutasyona uğramış tm supresör gen ürünü Öz-proteinin aşırı veya aberan ekspresyonu

13 Örnekler MHC ile birlikte öz antijenler taşıyan normal konak hücresi Değişik tipte tümör antijenleri eksprese eden tümör hücreleri Karsinojen veya radyasyon ile uyarılan değişik mutant proteinler Mutsyona uğramış Ras, Bcr-abl füzyon Mutasyona uğramış p53 Tirozinaz, gp100, MART MAGE, BAGE protein Cx ca: HPV E6, E7 Lenfoma: EBV EBNA proteinleri T hücre yanıtı yok Normal öz protein Mutasyona uğramış öz protein onkogen veya mutasyona uğramış tm supresör gen ürünü Öz-proteinin aşırı veya aberan ekspresyonu Onkojenik virüs

14 Anti-tümör T hücre yanıtının başlatılması Anti-tümör CTL yanıtının efektör evresi Tümör antijeni Fagosite edilmiş tümör hücresi CD4+ yardımcı T lenfositler sitokinler Tümöre özgül CD8 + CTL tümör hücresini tanır Tümör hücresinin öldürülmesi

15 İmmün Sistemden Kaçış Tümör büyüme hızı Tm antijenlerinin öz-antijenlerden farkı Antijenden yoksun varyantlar –Aj ekspresyonunun durdurulması –MHC sınıf I moleküllerin ekspr. durdurulması İmmün yanıtı baskılayan molekül üretimi (TGF- β)

16 Tümör hücresi Tümör antijeni Tümör antijenine özgü T hücresi T hücresinin tümör antijenini tanıması T hücresini etkin kılar MHC molekülü Anti-tümör İmmünite

17 Tümör hücresi Tümör antijeni Tümör antijenine özgü T hücresi T hücresinin tümör antijenini tanıması T hücresini etkin kılar MHC molekülü Anti-tümör İmmünite Tm hücresinin antijen yoksun varyantı Tümörün T hücresi tarafından tanınmaması Tümör Antijeni yapımında yetersizlik

18 Tümör hücresi Tümör antijeni Tümör antijenine özgü T hücresi T hücresinin tümör antijenini tanıması T hücresini etkin kılar MHC molekülü Anti-tümör İmmünite Tümörün T hücresi tarafından tanınmaması Sınıf I MHC yoksun Tm hücresi Tümörün T hücresi tarafından tanınmaması Tm hücresinin antijen yoksun varyantı Tümör Antijeni yapımında yetersizlik MHC genleri ve antijen işleme için gerekli genlerin mutasyonu

19 Tümör hücresi Tümör antijeni Tümör antijenine özgü T hücresi T hücresinin tümör antijenini tanıması T hücresini etkin kılar MHC molekülü Anti-tümör İmmünite Tümörün T hücresi tarafından tanınmaması hücresi Tümörün T hücresi tarafından tanınmaması İmmün baskılayıcı sitokinler T hücresi Aktivasyonunun inhibisyonu Sınıf I MHC yoksun Tm hücresi Tm hücresinin antijen yoksun varyantı Tümör Antijeni yapımında yetersizlik MHC genleri ve antijen işleme için gerekli genlerin mutasyonu İmmün baskılayıcı proteinlerin yapımı

20 “İmmünoterapi” terimini gündeme getirmiştir Vücudumuzun her patojen’e karşı etkin antikor husule getiremediği durumlarda bünyemizi savunan sisteme yardımcı olacak yeni kemoterapötik ajanlar sentez etmeliyiz Paul Ehrlich (1854-1915) 1908 Nobel

21 1. Non-spesifik İmmünoterapi 2. Spesifik İmmünoterapi İmmünoterapi

22 Non-spesifik immünoterapi Tedavi: Mesane kanseri Bacillus Calmette Guerin (BCG) Canlı atenüe mycobacterium BCGMakrofaj IL-1Aktive T-lenf / NK BCG hipersensitivite reaksiyonu

23 Sitokin Tedavisi - Interferon - IL-2; IL-4 - TNF Viral enfeksiyonlar; AIDS Kanser *Multipl myelom *Osteosarkom *Meme kanseri *Serviks kanseri

24 Spesifik İmmünoterapi Tümör hücreleri Tümör hücresi lizatı Tümör Antijenleri Hastalarda immün yanıtın indüksiyonu = aktif immünizasyon

25 Tümör Antijenleri

26 TÜMÖR ANTİJENLERİ İLE YÜKLÜ DENDRİTİK HÜCRELER İLE AŞILAMA Tümör antijenleri ile yüklü Dendritik hücreler T hücre Tümöre özgül T hücrelerinin Aktivasyonu

27 DNA immünizasyonu Tümör antijenini kodlayan genin izolasyonu plazmid hasta

28 Tümöre özgül T hücrelerinin Aktivasyonu T hücre Tümör Antijenini kodlayan cDNA eksprese eden plasmid Tümör antijenini eksprese eden plasmid ile transfekte dendritik hücreler DNA veya TRANSFEKTE DENDRİTİK HÜCRE İLE AŞILAMA Tümör antijenini üreten APC

29 EŞ-UYARANLAR veya IL-2 EKSPRESE EDEN TÜMÖR HÜCRESİ İLE AŞILAMA Tümöre özgül T hücrelerinin Aktivasyonu CD8 + T hücre Lenfosit eş-uyaranı (örneğin B7) veya IL-2 geni ile transfekte tümör hücresi IL-2, tümöre özgül T hücrelerinin çoğalmasını ve başkalaşımını arttırır B7 eksprese eden tümör hücresi tümöre özgül T hücresini uyarır B7 IL-2

30 TÜMÖRE ÖZGÜL CTL KLONU ÜRETİMİ melanom Mononükleer hücreler Tümör hücreleri Melanom Hücre dizisi Melanom ve MNH’lerin eş-zamanlı kültürü

31 Tümör aşısı uygulamaları İlk klinik deneyimler 1990’lı yılların ortalarında başlatılmış, ilk olarak bir malign melanom vakası sunulmuştur İleri evre meme kanserli 10 hastada HER-2 neu peptit ile uyarılan Dendritik Hücreler ciltaltı uygulanmış Levy ve ark. folliküler lenfoma ve myeloma vakalarında DH aşısı uygulamış Renal hücreli kanserli vakada tümör hücresi ile uyarılmış DH, İV olarak verilmiş

32 TEŞEKKÜRLER fahri.sahin@ege.edu.tr


"TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ Dr. Fahri ŞAHİN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları