Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II Hafta 7 Kelime İşlemci – II (Microsoft Word) Konya, 2012 Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II Hafta 7 Kelime İşlemci – II (Microsoft Word) Konya, 2012 Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi."— Sunum transkripti:

1 1 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II Hafta 7 Kelime İşlemci – II (Microsoft Word) Konya, 2012 Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi

2 2 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II BİÇİMLENDİRME Kelime işlemcilerde tek tip yazı yazmak yerine farklı biçimler kullanarak belgenin daha etkileyici olması sağlanabilir. Belgedeki temel işlemler yukarıda görülen araç çubuğuyla kolayca sağlanabilirken, ayrıntılı işlemler ise menülerle yapılır. Bu araç çubuğundaki komut düğmelerini kullanmadan önce biçimlenmesi istenen metin seçilmelidir. Yeni Aç Kaydet KesYapıştır Geri Al Yinele Yakınlaştır Tablo ekle Yazdır KopyalaBaskı Ön İzleme Yazı TipiYazı Büyüklüğü Kalın Altı Çizili İtalik Sola Hizala Ortala Sağa Hizala Yasla Numaralandırma Madde İşareti Yazı Rengi

3 3 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II DİL AYARLARI DİL AYARLARI Bir belgede farklı dillerde metin hazırlarken ihtiyaç duyulan dil özelliklerini kullanmak veya yapılan yazım hatalarını düzeltmek amacıyla kelime işlemci yazım ve dilbilgisi denetleme özelliği sunmaktadır. BİÇİMLENDİRME Araçlar – Dil – Dil Ayarla komutu kullanılarak metin dili seçilerek yazılan metindeki yazım ve dil bilgisi hataları seçilen metin diline göre kontrol edilir.

4 4 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II YAZI TİPİ AYARLARINI DEĞİŞTİRME YAZI TİPİ AYARLARINI DEĞİŞTİRME BİÇİMLENDİRME Bir metnin veya karakterlerin yazı tipini (tip, boyut, stil, renk vb.) değiştirmek için ilk önce istenen kısım seçilmelidir. Sadece imleç bulunan kelimede değişiklik yapılacaksa bu kelimeyi seçmeye gerek yoktur. Yazı tipi ayarlarına Biçim menüsü altındaki Yazı Tipi seçeneğinden ulaşabilirsiniz

5 5 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II ÖrnekKısayolDüğme Kalın Ctrl+K İtalik Ctrl+T Altı Çizili Shift+Ctrl+A Üstü Çizili - Yazı Rengi - Alt Simge - Üst Simge - Tip ve Boyut - BİÇİMLENDİRME - YAZI TİPİ AYARLARI

6 6 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II BİÇİMLENDİRME - YAZI TİPİ AYARLARI Karakterler Arası Boşluğu Ayarlama: Bir metnin aralığını değiştirmek için istenilen metin seçildikten sonra Yazı Tipi Menüsündeki Karakter Aralığı alt menü seçenekleri kullanılır. Aralık: Seçili bir metindeki karakterler daha seyrek veya sık şekilde bu sekme ile düzenlenebilir. Konum: Seçili olan metindeki satırlar normal konumundan daha yukarıya veya aşağıya bu sekme ile taşınabilir.

7 7 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II PARAGRAF AYARLARINI DEĞİŞTİRME PARAGRAF AYARLARINI DEĞİŞTİRME BİÇİMLENDİRME Bir paragrafın hizalama, girinti, aralık, satır aralığı, özel…vb ayarlarını değiştirmek bu bölüm ile mümkündür. Tek paragraftan oluşan bir metin üzerinde Paragraf ayarları yapılırken önceden paragrafı seçmeye gerek yoktur ve bu paragrafın nerede başlayıp nerede bittiğini anlamak için « » düğmesi kullanılabilir. Biçim menüsünden Paragraf seçeneği kullanılarak paragrafların hizalaması, girintileri, satır aralıkları ve paragraflar arası veya sonrası boşluklar ayarlanabilir.

8 8 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II BİÇİMLENDİRME – PARAGRAF AYARLARINI DEĞİŞTİRME Hizalama: Bir paragrafı sola, ortaya, sağa veya iki yana hizalamak için o paragrafı seçmek gerekmez. İmlecin ilgili paragrafta olması yeterlidir. Birden fazla paragraf veya satır hizalanacaksa bunu seçmek gerekir. Sola Hizala Ortala Sağa Hizala Yasla OYNAT

9 9 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II BİÇİMLENDİRME – PARAGRAF AYARLARINI DEĞİŞTİRME Satır Aralığını Ayarlama: Bir metnin satır aralığını ayarlamak için bir önceki tabloda görülen Satır Aralığı kutusunun içerdiği değerler kullanılır. Bu değerlerin ne anlama geldiği aşağıda belirtilmiştir. Tek: Satır Aralığı tek satır olarak ayarlanır. 1,5 Satır: Satır Aralığı 1,5 satır olarak ayarlanır. Çift: Satır Aralığı 2 satır olarak ayarlanır.

10 10 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II BÜYÜK/KÜÇÜK HARF DEĞİŞTİRME BÜYÜK/KÜÇÜK HARF DEĞİŞTİRME BİÇİMLENDİRME Ekrana bakmadan çok hızlı yazabilen biri uzun bir süre yazdıktan sonra klavyedeki caps lock ışığının yanık olduğunu ve yazdığı metnin tamamını istemeyerek ters yazdığını fark edebilir. Yani harfler büyük olması gerekirken küçük, küçük olması gerekirken büyük yazılmış olabilir. Bu durumda Biçim menüsündeki BÜYÜK/Küçük harf değiştir seçeneği işinizi kolaylaştıracaktır. Kısayol olarak klavyeden Shift+F3’ü kullanabilirsiniz.

11 11 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II YAPILAN EN SON İŞLEMİ TEKRARLAMA YAPILAN EN SON İŞLEMİ TEKRARLAMA BİÇİMLENDİRME Kelime işlemcide yapılan hemen hemen bütün işlemlerle ilgili olan Yapılan en son işlemi tekrarlama komutu klavyedeki F4 tuşuna basılarak uygulanmaktadır. Bu belgede herhangi bir komut uygulandıktan sonra hemen arkasından F4 tuşuna basıldığında ilgili komut tekrar uygulanır. Bu tekrarlar defalarda yapılabilir.

12 12 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II BAŞLANGIÇ HARFİNİ BÜYÜK YAPMA BAŞLANGIÇ HARFİNİ BÜYÜK YAPMA BİÇİMLENDİRME Paragrafın ilk harfini diğer harflere göre daha büyük yapma işlemidir. Biçim menüsünden Başlangıcı Büyüt seçeneklerinden kendi ayarlarınızı sağda görülen pencereden yapabilirsiniz. Buradan ilk harfin konumu ve yazı özellikleri ayarlanabilir.

13 13 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II BİÇİMLENDİRME – BAŞLANGIÇ HARFİNİ BÜYÜK YAPMA Başlangıç Harfini Büyük Yapma ile ilgili örnekleri inceleyiniz.

14 14 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II ÖZEL KARAKTER EKLEME ÖZEL KARAKTER EKLEME BİÇİMLENDİRME Klavyede yazılamayan veya yazmak için birden fazla tuşa basmak gereken özel karakterler vardır. Harf dışında özel karakterler içeren yazı tiplerine ait bu simgelerin belgeye eklemek için Ekle menüsünden Simge seçeneği ile en çok kullanılanları veya Tüm Simgelerden seçim yapabilirsiniz.

15 15 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II METNİ SÜTUNLARA BÖLME METNİ SÜTUNLARA BÖLME BİÇİMLENDİRME Bir metni 45 sütuna kadar ayırmak mümkündür. Ancak bu sayı sayfa yapısına göre değişiklik gösterebilir. Standart araç çubuğundaki düğme ile kaç sütuna ayıracağımızı seçebiliriz. Biçim menüsündeki Sütunlar seçeneği ile yazım alanının kaç sütuna ayrılacağı ve sütunlar ile ilgili genişlik, aralık, araya çizgi koyma gibi ayrıntılar bu tablodan yapılır. OYNAT

16 16 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II MADDE İŞARETLERİ VE NUMARALANDIRMA MADDE İŞARETLERİ VE NUMARALANDIRMA BİÇİMLENDİRME Biçim menüsünden Madde İşaretleri ve Numaralandırma seçeneği ile sıralı listeler oluşturulabilir. Oluşturulan bu listelerin başına otomatik olarak numara veya madde işareti konulabilir. Bu özelliklerin hepsi buradan ayarlanır. NumaralandırmaMadde İşareti

17 17 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II OTOMATİK MADDE İŞARETİ VE NUMARA EKLEME OTOMATİK MADDE İŞARETİ VE NUMARA EKLEME BİÇİMLENDİRME Kelime işlemci bazı karakterlerle başlanan paragraflara otomatik olarak numaralandırma veya madde işareti uygular. Örneğin satıra, 1. yazıp bir boşlukla başlarsanız yeni paragrafa geçerken kelime işlemci otomatik olarak 2. yazar ve yazdığınız paragrafa Numaralandırma stili uygular. Bu özellik harfler için de aynıdır. Yine satıra, yıldız (*), tire (-), çift tire (--) veya büyüktür (>) yazıp bir boşlukla başlarsanız yeni bir paragrafa geçerken kelime işlemci bu kez yazdığınız paragrafa Madde İşareti Stili uygular. Ayrıca Madde İşaretlerinde « » « » düğmelerinin anlamları sırasıyla Girintiyi Arttır ve Girintiyi Azalttır.

18 18 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II KENARLIK VE GÖLGELENDİRME KENARLIK VE GÖLGELENDİRME BİÇİMLENDİRME Biçim menüsünden Kenarlık ve Gölgelendirme seçeneği ile paragraflara veya sayfaya kenarlık verilebilir, bu kenarlıkların rengi, biçimi, şekli ayarlanabilir. Ayrıca gölgelendirme seçeneği kullanılarak paragrafın veya sayfanın arka planına renk verilebilir. Bunun için paragrafa kenarlık veya arka plan rengi verilecekse; paragraf işaretlenir Kenarlıklar ve Gölgelendirme seçenekleri ayarlanarak Tamam tıklanır. Sayfaya kenarlık veya arka plan verilecekse Sayfa Kenarlığı ve Gölgelendirme seçenekleri ayarlanarak Tamam tıklanır.

19 19 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II SAYFA YAPISINI DEĞİŞTİRME SAYFA YAPISINI DEĞİŞTİRME BELGE SONLANDIRMA Bir belgenin sayfa yapısı Dosya menüsündeki Sayfa Yapısı seçeneğinden değiştirilebilir. Aynı işlem cetvel üzerindeki gri alanlar çift tıklanarak da gerçekleştirilebilir. Kenar Boşlukları Sekmesiyle: boşluklar, kağıdın yatay veya dikey oluşu ayarlanabilir. Kağıt Sekmesiyle: kağıdın türü ve boyutu tanımlanabilir. Düzen Sekmesiyle: üst bilgi ve alt bilgi yazım alanlarının kağıttan olan uzaklığı ile ilgili ayarlamalar yapılabilir. Belgenin kaç satırdan oluştuğunu görmek için bütün metne satır numarası verilebilir.

20 20 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II ÜST BİLGİ VE ALT BİLGİ EKLEME ÜST BİLGİ VE ALT BİLGİ EKLEME BELGE SONLANDIRMA Her sayfanın başında ya da sonunda tekrarlanması istenen ifadeler ya da resimler için üstbilgi veya altbilgi özelliği kullanılmalıdır. Genellikle şirket adı ve logosu için üstbilgi, yazar adı, sayfa numarası ve tarih gibi bilgiler için altbilgi kullanılır. Sayfaya üstbilgi veya altbilgi eklemek için Görünüm menüsünden Üstbilgi ve altbilgi seçeneği tıklanır. Yazım alanının üstünde ve altında yer alan üstbilgi veya alt bilgi alanına istenilen metin klavyeden girilerek veya üstbilgi ve altbilgi araç çubuğu kullanılarak (örneğin sayfa numarası) düzenleme yapılır. Butonların altında bulunan ok işaretlerine tıklandığında açılan menüden seçim yapıldığında karşımıza aşağıdaki menü açılır. OYNAT

21 21 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II SAYFA NUMARASI EKLEME SAYFA NUMARASI EKLEME BELGE SONLANDIRMA Belgede yer alan sayfalara numara vermek için Ekle menüsünden Sayfa Numaraları seçeneği kullanılır. Belgenin ilk sayfasında sayfa numarası olup olmamasını sayfa numaralarını biçimlendir sekmesinden ayarlanabilir. Ayrıca bu kısım sayfa numaralarının sayı biçimi, başlangıç ve süreklilik gibi özelliklerle de ilgilidir. Sayfa numarası bölüm numarası ile birlikte olacak şekilde biçimlendirilebilir. Sayfa numarası Üstbilgi-Altbilgi özelliği taşır. OYNAT

22 22 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II BELGEYİ ÖN GÖRÜNTÜLEME - YAZDIRMA BELGEYİ ÖN GÖRÜNTÜLEME - YAZDIRMA YAZDIRMA Standart araç çubuğundaki Baskı Önizleme seçeneği ile belgenin yazdırılmadan önceki son halini bir bütün olarak görüntüleyebilirsiniz. Kısayol olarak da Ctrl+P’yi kullanabilirsiniz. Belgeyi yazdırmadan önce mutlaka ön görüntüleme yaparak belgenin sayfa üzerinde nasıl durduğunu kontrol ediniz. Bu size zaman, kağıt, mürekkep ve güven kazandırır. Baskı Önizleme

23 23 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II YAZDIRMA 2 1 3 4 1)Belgenin tümünü yada istenen sayfaları yazdırmak için kullanılan ayar bölümüdür. 2)Sayfanın yazdırılmak istenen yüzünün seçildiği bölümdür. 3)Kopyalı yapılan bir baskı işinde basılan dokümanın içindeki sayfaların doğru şekilde sıralanmasını sağlar. 4)Yazdırılmak istenen yaprak adetinin belirlendiği bölümdür.

24 24 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II Hafta 7 Kelime İşlemci – II (Microsoft Word) Konya, 2012 Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi


"1 / 24 © TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – KELİME İŞLEMCİ- II Hafta 7 Kelime İşlemci – II (Microsoft Word) Konya, 2012 Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları