Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET Başlamak için “İbadet” butonuna tıklayımız. İbadet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET Başlamak için “İbadet” butonuna tıklayımız. İbadet."— Sunum transkripti:

1 TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET Başlamak için “İbadet” butonuna tıklayımız. İbadet

2 Kullanma Kılavuzu Başlangıç Sayfası Kategori Soruları Sorunun Cevabı

3 İbadet Soruları 67891012345 16171819201112131415 26272829302122232425 36373839403132333435 46474849504142434445 51515252535354545555

4 İbadet 1) Camilerde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammediyi okuyan, kamet eden Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir?  a) Hoca  b) İmam  c) Müezzin  d) Cemaat ?

5 İbadet 2) İnsanın dünyaya gönderiliş amacı nedir?  a) Güzelce yaşamaktır.  b) Çalışıp adam olmaktır.  c) Okumak zengin olmaktır.  d) Allah’ı tanımak ve O’na ibadet etmektir. ?

6 İbadet 3) Peygamberimizin yüce Allah ile görüştüğü ve 5 vakit namazın farz kılındığı geceye ne denir?  a) Berat Kandili  b) Kadir Gecesi  c) Mevlid Kandili  d) Miraç Kandili ?

7 İbadet 4) Kâbe’nin karşısında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmeye ne denir?  a) Tavaf  b) Vakfe  c) Say  d) Mina ?

8 İbadet 5) Oruç ibadetinde, orucun başlama ve bitiş anı aşağıdaki ifadelerden hangisidir?  a) Zeval ve iftar  b) Tanyeri ve iftar  c) İmsak ve iftar  d) Kaza ve iftar ?

9 İbadet 6) Camilerde Kâbe yönünü gösteren, imama ayrılmış girintili yere ne denir?  a) Minber  b) Hutbe  c) Mihrab  d) Kürsü ?

10 İbadet 7) Aşağıdakilerden hangisine bir Müslüman zekat veremez?  a) Kardeşine  b) Yeğenine  c) Anne babasına  d) Teyze ve halasına ?

11 İbadet 8) Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?  a) Hacda Kurban kesmek  b) İhrama girmek  c) Arafatta vakfe yapmak  d) Ziyaret tavafı yapmak ?

12 İbadet 9) İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?  a) Kürsü  b) Minber  c) Minare  d) Mihrab ?

13 İbadet 10) Aşağıdaki hangi hayvan kurban edilemez?  a) Koyun  b) Keçi  c) Sığır  d) Deve kuşu ?

14 İbadet 11) Namazın rükunlarını yerli yerinde ve düzenli yapmaya,(ruku, secde ve doğrulunca) dikkat edilmesi gereken hareketlere ne denir?  a) Tadil-i erkan  b) Allah-ü ekber  c) Kıyam  d) Rükun ?

15 İbadet 12) Besmelenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  a) Allah’a hamd olsun  b) Allah’ım bizi koru  c) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla  d) Allah birdir. ?

16 İbadet 13) Kişinin kendisini gıybet, yalan, haram yemek, emanete ihanet etmek gibi günahlardan temizlemesi hangi kısma girer?  a) Manevi temizlik  b) Hükmi temizlik  c) Maddi temizlik  d) Şahsi temizlik ?

17 İbadet 14) Vitir namazında kunut duası okumak nedir?  a) Farz  b) Vacip  c) Sünnet  d) Müstehap ?

18 İbadet 15) Aşağıdakilerden hangisi ibadet çeşitlerinden biri değildir?  a) Bedeni ibadet  b) Mali ibadet  c) Ruhi ibadet  d) Bedeni ve Mali ibadet ?

19 İbadet 16) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki rukunlardan biri değildir?  a) İftitah tekbiri  b) Kıyam  c) Necasetten taharet  d) Secde ?

20 İbadet 17) Namazda kıbleye dönmek ne demektir?  a) Kıyam  b) İstikbal-i kıble  c) Hadesten taharet  d) Niyet ?

21 İbadet 18) Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir?  a) İstikbali kıble  b) Kıyam  c) Subhaneke okumak  d) Fatiha suresini okumak ?

22 İbadet 19) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin bağlayıcı tarzda istenilen emirlere ne denir?  a) Vacip  b) Sünnet  c) Farz  d) Müstehab ?

23 İbadet 20) Hangisi abdestsiz yapılabilir?  a) Namaz kılınabilir  b) Tilavet secdesi yapılabilir  c) Kabe tavaf edilebilir  d) Camiye gidilebilir ?

24 İbadet 21) Minarede müezzinin ezan okuduğu, çıkıntılı bölümün adı nedir?  a) Minare  b) Şerefe  c) Alem  d) Mahya ?

25 İbadet 22) Zekat kimlere verilmez?  a) Borçlu olanlara  b) Yoksullara  c) Fakir olan dedemize  d) Yolda kalmışlara ?

26 İbadet 23) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?  a) Bayılmak  b) Yatarak veya dayanarak uyumak  c) Yıkanmak  d) Vücudtan irin ve su çıkması ?

27 İbadet 24) Yapılması kesin olarak yasaklanmış şeylere ne denir?  a) Mekruh  b) Mübah  c) Müfsit  d) Haram ?

28 İbadet 25) İslam alimlerinin bir konuda görüş birliğine varmalarına ne denir?  a) Kıyas  b) İcma  c) Kitap  d) Sünnet ?

29 İbadet 26) Mükellefin görevleri kaçtır ve nelerdir?  a) 5 tir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah  b) 4 tür. Kitap, farz, vacip, sünnet  c) 3 tür. Farz, vacip, sünnet  d) 8 dir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, haram, mekruh, müfsid ?

30 İbadet 27) Cuma namazının hükmü nedir?  a) Farz  b) Sünnet  c) Vacip  d) Mübah ?

31 İbadet 28) Abdestsiz yapılmayan şey hangisidir?  a) Tilavet secdesi yapılmaz  b) Uyunmaz  c) Yemek yenmez  d) Oruç tutulmaz ?

32 İbadet 29) Namazda secdeye kapandığımızda, okuduğumuz tesbihat aşağıdakilerden hangisidir?  a) Subhane Rabbiyel âzim  b) Rabbena lekel hamd  c) Subhane Rabbiyel âla  d) Allah’ü Ekber ?

33 İbadet 30) Gusül abdesti olmadan neler yapılamaz?  a) Namaz kılınamaz  b) Yemek yenmez  c) Evde kimseyle konuşulmaz  d) Uyku uyunmaz ?

34 İbadet 31) Haram neye denir?  a) Yapılması uygun olan şeylere denir.  b) Yapılması hoş olmayan şeylere denir.  c) Yapılması Allah tarafından kesin olarak yasaklanmış şeylere denir.  d) Yapılması Allah tarafından emredilen şeylere denir. ?

35 İbadet 32) İstemeyerek bozulan orucun yerine, Ramazan ayından sonra, gün sayısınca tutulan oruc nedir?  a) Kefaret  b) Kaza  c) Borç  d) Nafile ?

36 İbadet 33) Peygamberimizin dünyaya geldiği geceye ne denir?  a) Regaib kandili  b) Mevlid kandili  c) Berat kandili  d) Kadir gecesi ?

37 İbadet 34) Hangisi gusül abdesti olmadan yapılabilir?  a) Dua edilebilir  b) Namaz kılınabilir  c) Kur’an’a el sürülebilir  d) Kâbe tavaf edilebilir ?

38 İbadet 35) İslamın şartlarından olup mali ibadettir. Dinen zengin sayılan, erkek-kadın her müslümanın senede bir defa malının kırkta birini niyet ederek Müslüman fakire vermesi farzı ayın olan bir ibadettir. Bu ibadet hangisidir?  a) Hac  b) Namaz  c) Oruç  d) Zekat ?

39 İbadet  36) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?  a) Kolları yıkamak  b) Başının dörtte birini mesh etmek  c) Ağzı yıkamak  d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak ?

40 İbadet  37) Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu, akıllı ve büluğ çağına eren Müslümana ne denir?  a) Mükellef  b) Alacaklı  c) Borçlu  d) Müşkül ?

41 İbadet  38) Farz neye denir?  a) Peygamberimizin sözlerine ve fiillerine denir.  b) Peygamberimizin emirlerine denir.  c) Allah’ın tavsiyelerine denir.  d) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin olan emirlere denir. ?

42 İbadet  39) Hangi hayvanlardan kurban kesilmez?  a) Koyun keçi  b) Sığır-Manda  c) Deve  d) At-Eşek ?

43 İbadet  40) Ayakları topukları ile birlikte yıkamak abdestin neyidir?  a) Abdestin sünneti  b) Abdestin vacibi  c) Abdestin mekruhu  d) Abdestin farzı ?

44 İbadet  41) Kabenin etrafında yedi defa dönmeye ne denir?  a) Şavt  b) Say  c) Reme  d) Tavaf ?

45 İbadet  42) Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz yapılabilir?  a) Namaz kılmak  b) Tilavet secdesi yapmak  c) Ezbere Kuran okumak  d) Kâbe’yi tavaf etmek ?

46 İbadet  43) Gusül gerekenin gusletmesi, abdesti olmayanın abdest almasına ne denir?  a) Hadesten taharet  b) Setr-i avret  c) Necasetten taharet  d) İstikbali kıble ?

47 İbadet  44) Ramazan ayında kişi başına verilmesi vacip olan sadaka aşağıdakilerden hangisidir?  a) Zekat  b) Sadaka  c) Fitre  d) Sadaka-ı cariye ?

48 İbadet  45) Sabah namazının sünneti hangi sünnet çeşidindendir?  a) Sünneti müekkede  b) Sünneti gayri müekkede  c) Sünneti zevaid  d) Sünneti kifaye ?

49 İbadet  46) Hem beden hem de mal ile yapılan ibadet şekli hangisidir?  a) Namaz  b) Hac  c) Oruç  d) Zekat ?

50 İbadet  47) Sehiv secdesi nedir?  a) Şükür secdesidir.  b) Okuma secdesidir.  c) Kâbe’de yapılan bir secdedir.  d) Namazda yanılmadan dolayı namaz sonunda yapılan secdedir. ?

51 İbadet  48) İlk ezanı kim okumuştur?  a) Hz. Peygamber  b) Hz. Ebubekir  c) Hz. Ömer  d) Bilal-i Habeşi ?

52 İbadet  49) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?  a) Fakirlere  b) Borçlulara  c) Yolda kalmışlara  d) Ana, baba ve çocuklara ?

53 İbadet  50) Namaz ne zaman farz kılınmıştır?  a) Medine döneminde  b) Uhud savaşından sonra  c) Hicretten 1.5 yıl önce, Miraçta.  d) Mekke’nin fethinde ?

54 İbadet  51) Aşağıdakilerden hangisi namazda iken ayakta (kıyam) okunur?  a) Salli-Barik duaları  b) Rabena Atina duası  c) Ettehiyyatü duası  d) Kunut duaları ?

55 İbadet  52) Namaza başlanınca ilk olarak ne okunur?  a) Besmele  b) Fatiha  c) Subhaneke  d) Euzu ?

56 İbadet  53) Kur’an-ı Kerimi baştan sona kadar okumaya ne denir?  a) Mevlit  b) Hatim  c) Kur’an  d) Merasim ?

57 İbadet  54) Bir günde kılınan farz ve vacip namazların toplamı kaç rekattır?  a) 30  b) 20  c) 40  d) 17 ?

58 İbadet  55) Ramazan ayında oruçlu iken 3 gün bilerek ve sebepsiz yere orucunu bozan kişi ramazandan sonra ne kadar oruç tutmalıdır?  a) 60 gün  b) 61 gün  c) 63 gün  d) 183 gün ?

59 Cevaplar İbadet

60 İbadet Cevapları

61 İbadet 1) Camilerde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammediyi okuyan, kamet eden Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir?  a) Hoca  b) İmam  c) Müezzin  d) Cemaat

62 İbadet 2) İnsanın dünyaya gönderiliş amacı nedir?  a) Güzelce yaşamaktır.  b) Çalışıp adam olmaktır.  c) Okumak zengin olmaktır.  d) Allah’ı tanımak ve O’na ibadet etmektir.

63 İbadet 3) Peygamberimizin yüce Allah ile görüştüğü ve 5 vakit namazın farz kılındığı geceye ne denir?  a) Berat Kandili  b) Kadir Gecesi  c) Mevlid Kandili  d) Miraç Kandili

64 İbadet 4) Kâbe’nin karşısında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmeye ne denir?  a) Tavaf  b) Vakfe  c) Say  d) Mina

65 İbadet 5) Oruç ibadetinde, orucun başlama ve bitiş anı aşağıdaki ifadelerden hangisidir?  a) Zeval ve iftar  b) Tanyeri ve iftar  c) İmsak ve iftar  d) Kaza ve iftar

66 İbadet 6) Camilerde Kâbe yönünü gösteren, imama ayrılmış girintili yere ne denir?  a) Minber  b) Hutbe  c) Mihrab  d) Kürsü

67 İbadet 7) Aşağıdakilerden hangisine bir Müslüman zekat veremez?  a) Kardeşine  b) Yeğenine  c) Anne babasına  d) Teyze ve halasına

68 İbadet 8) Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?  a) Hacda Kurban kesmek  b) İhrama girmek  c) Arafatta vakfe yapmak  d) Ziyaret tavafı yapmak

69 İbadet 9) İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?  a) Kürsü  b) Minber  c) Minare  d) Mihrab

70 İbadet 10) Aşağıdaki hangi hayvan kurban edilemez?  a) Koyun  b) Keçi  c) Sığır  d) Deve kuşu

71 İbadet 11) Namazın rükunlarını yerli yerinde ve düzenli yapmaya,(ruku, secde ve doğrulunca) dikkat edilmesi gereken hareketlere ne denir?  a) Tadil-i erkan  b) Allah-ü ekber  c) Kıyam  d) Rükun

72 İbadet 12) Besmelenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  a) Allah’a hamd olsun  b) Allah’ım bizi koru  c) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla  d) Allah birdir.

73 İbadet 13) Kişinin kendisini gıybet, yalan, haram yemek, emanete ihanet etmek gibi günahlardan temizlemesi hangi kısma girer?  a) Manevi temizlik  b) Hükmi temizlik  c) Maddi temizlik  d) Şahsi temizlik

74 İbadet 14) Vitir namazında kunut duası okumak nedir?  a) Farz  b) Vacip  c) Sünnet  d) Müstehap

75 İbadet  15) Aşağıdakilerden hangisi ibadet çeşitlerinden biri değildir?  a) Bedeni ibadet  b) Mali ibadet  c) Ruhi ibadet  d) Bedeni ve Mali ibadet

76 İbadet 16) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki rukunlardan biri değildir?  a) İftitah tekbiri  b) Kıyam  c) Necasetten taharet  d) Secde 1-İftitah 2- Kıyam 3- Kıraat 4- Rüku Tekbiri 5- Secde 6- Kede-i Ahire ( Son Oturuş)

77 İbadet 17) Namazda kıbleye dönmek ne demektir?  a) Kıyam  b) İstikbal-i kıble  c) Hadesten taharet  d) Niyet

78 İbadet 18) Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir?  a) İstikbali kıble ( Farz )  b) Kıyam ( Farz )  c) Subhaneke okumak ( Sünnet )  d) Fatiha suresini okumak

79 İbadet 19) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin bağlayıcı tarzda istenilen emirlere ne denir?  a) Vacip  b) Sünnet  c) Farz  d) Müstehab

80 İbadet 20) Hangisi abdestsiz yapılabilir?  a) Namaz kılınabilir  b) Tilavet secdesi yapılabilir  c) Kabe tavaf edilebilir  d) Camiye gidilebilir

81 İbadet 21) Minarede müezzinin ezan okuduğu, çıkıntılı bölümün adı nedir?  a) Minare  b) Şerefe  c) Alem  d) Mahya

82 İbadet 22) Zekat kimlere verilmez?  a) Borçlu olanlara  b) Yoksullara  c) Fakir olan dedemize  d) Yolda kalmışlara

83 İbadet 23) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?  a) Bayılmak  b) Yatarak veya dayanarak uyumak  c) Yıkanmak  d) Vücudtan irin ve su çıkması

84 İbadet 24) Yapılması kesin olarak yasaklanmış şeylere ne denir?  a) Mekruh  b) Mübah  c) Müfsit  d) Haram

85 İbadet 25) İslam alimlerinin bir konuda görüş birliğine varmalarına ne denir?  a) Kıyas  b) İcma  c) Kitap  d) Sünnet

86 İbadet 6) Mükellefin görevleri kaçtır ve nelerdir?  a) 5 tir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah  b) 4 tür. Kitap, farz, vacip, sünnet  c) 3 tür. Farz, vacip, sünnet  d) 8 dir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, haram, mekruh, müfsid 12 Yaşında

87 İbadet 27) Cuma namazının hükmü nedir?  a) Farz  b) Sünnet  c) Vacip  d) Mübah

88 İbadet 28) Abdestsiz yapılmayan şey hangisidir?  a) Tilavet secdesi yapılmaz  b) Uyunmaz  c) Yemek yenmez  d) Oruç tutulmaz

89 İbadet 29) Namazda secdeye kapandığımızda, okuduğumuz tesbihat aşağıdakilerden hangisidir?  a) Subhane Rabbiyel âzim  b) Rabbena lekel hamd  c) Subhane Rabbiyel âla  d) Allah’ü Ekber

90 İbadet 30) Gusül abdesti olmadan neler yapılamaz?  a) Namaz kılınamaz  b) Yemek yenmez  c) Evde kimseyle konuşulmaz  d) Uyku uyunmaz

91 İbadet 31) Haram neye denir?  a) Yapılması uygun olan şeylere denir.  b) Yapılması hoş olmayan şeylere denir.  c) Yapılması Allah tarafından kesin olarak yasaklanmış şeylere denir.  d) Yapılması Allah tarafından emredilen şeylere denir.

92 İbadet 32) İstemeyerek bozulan orucun yerine, Ramazan ayından sonra, gün sayısınca tutulan oruc nedir?  a) Kefaret  b) Kaza  c) Borç  d) Nafile

93 İbadet 33) Peygamberimizin dünyaya geldiği geceye ne denir?  a) Regaib kandili  b) Mevlid kandili  c) Berat kandili  d) Kadir gecesi

94 İbadet 34) Hangisi gusül abdesti olmadan yapılabilir?  a) Dua edilebilir  b) Namaz kılınabilir  c) Kur’an’a el sürülebilir  d) Kâbe tavaf edilebilir

95 İbadet 35) İslamın şartlarından olup mali ibadettir. Dinen zengin sayılan, erkek-kadın her müslümanın senede bir defa malının kırkta birini niyet ederek Müslüman fakire vermesi farzı ayın olan bir ibadettir. Bu ibadet hangisidir?  a) Hac  b) Namaz  c) Oruç  d) Zekat

96 İbadet  36) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?  a) Kolları yıkamak  b) Başının dörtte birini mesh etmek  c) Ağzı yıkamak  d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak

97 İbadet  37) Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu, akıllı ve büluğ çağına eren Müslümana ne denir?  a) Mükellef  b) Alacaklı  c) Borçlu  d) Müşkül

98 İbadet  38) Farz neye denir?  a) Peygamberimizin sözlerine ve fiillerine denir.  b) Peygamberimizin emirlerine denir.  c) Allah’ın tavsiyelerine denir.  d) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin olan emirlere denir.

99 İbadet  39) Hangi hayvanlardan kurban kesilmez?  a) Koyun keçi  b) Sığır-Manda  c) Deve  d) At-Eşek

100 İbadet  40) Ayakları topukları ile birlikte yıkamak abdestin neyidir?  a) Abdestin sünneti  b) Abdestin vacibi  c) Abdestin mekruhu  d) Abdestin farzı

101 İbadet  41) Kabenin etrafında yedi defa dönmeye ne denir?  a) Şavt  b) Say  c) Reme  d) Tavaf

102 İbadet  42) Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz yapılabilir?  a) Namaz kılmak  b) Tilavet secdesi yapmak  c) Ezbere Kuran okumak  d) Kâbe’yi tavaf etmek

103 İbadet  43) Gusül gerekenin gusletmesi, abdesti olmayanın abdest almasına ne denir?  a) Hadesten taharet  b) Setr-i avret  c) Necasetten taharet  d) İstikbali kıble

104 İbadet  44) Ramazan ayında kişi başına verilmesi vacip olan sadaka aşağıdakilerden hangisidir?  a) Zekat  b) Sadaka  c) Fitre  d) Sadaka-ı cariye

105 İbadet  45) Sabah namazının sünneti hangi sünnet çeşidindendir?  a) Sünneti müekkede  b) Sünneti gayri müekkede  c) Sünneti zevaid  d) Sünneti kifaye

106 İbadet  46) Hem beden hem de mal ile yapılan ibadet şekli hangisidir?  a) Namaz  b) Hac  c) Oruç  d) Zekat

107 İbadet  47) Sehiv secdesi nedir?  a) Şükür secdesidir.  b) Okuma secdesidir.  c) Kâbe’de yapılan bir secdedir.  d) Namazda yanılmadan dolayı namaz sonunda yapılan secdedir.

108 İbadet  48) İlk ezanı kim okumuştur?  a) Hz. Peygamber  b) Hz. Ebubekir  c) Hz. Ömer  d) Bilal-i Habeşi

109 İbadet  49) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?  a) Fakirlere  b) Borçlulara  c) Yolda kalmışlara  d) Ana, baba ve çocuklara

110 İbadet  50) Namaz ne zaman farz kılınmıştır?  a) Medine döneminde  b) Uhud savaşından sonra  c) Hicretten 1.5 yıl önce, Miraçta.  d) Mekke’nin fethinde

111 İbadet  51) Aşağıdakilerden hangisi namazda iken ayakta (kıyam) okunur?  a) Salli-Barik duaları  b) Rabena Atina duası  c) Ettehiyyatü duası  d) Kunut duaları

112 İbadet  52) Namaza başlanınca ilk olarak ne okunur?  a) Besmele  b) Fatiha  c) Subhaneke  d) Euzu

113 İbadet  53) Kur’an-ı Kerimi baştan sona kadar okumaya ne denir?  a) Mevlit  b) Hatim  c) Kur’an  d) Merasim

114 İbadet  54) Bir günde kılınan farz ve vacip namazların toplamı kaç rekattır?  a) 30  b) 20  c) 40  d) 17 40173

115 İbadet  55) Ramazan ayında oruçlu iken 3 gün bilerek ve sebepsiz yere orucunu bozan kişi ramazandan sonra ne kadar oruç tutmalıdır?  a) 60 gün  b) 61 gün  c) 63 gün  d) 183 gün


"TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET Başlamak için “İbadet” butonuna tıklayımız. İbadet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları