Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUŞUN İÇERİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ SON DÖNEM GELİŞMELER SON DÖNEM GELİŞMELER UYUM PAKETLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUŞUN İÇERİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ SON DÖNEM GELİŞMELER SON DÖNEM GELİŞMELER UYUM PAKETLERİ."— Sunum transkripti:

1 SUNUŞUN İÇERİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ SON DÖNEM GELİŞMELER SON DÖNEM GELİŞMELER UYUM PAKETLERİ UYUM PAKETLERİ MEVZUAT UYUMU MEVZUAT UYUMU PROJELER PROJELER

2 TÜRK HALKININ AB’YE BAKIŞI TÜRK HALKININ AB’YE BAKIŞI Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği hakkında halk oylaması yapılacak olsa siz ne yönde oy kullanırdınız? % 10 % 18 % 72 01020304050607080 Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliğini destekler yönde oy kullanırım Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliğine karşı yönde oy kullanırım Cevap yok / Fikri yok Kaynak; Eurobarometer Araştırması Temmuz-2003

3 AB’ye girmenin Türkiye’ye en önemli iki yararı ne olacaktır? Baz Yüzde=%192 % 3 % 1 % 14 % 18 % 20 % 24 % 28 % 30 % 52 0102030405060 Ekonominin gelişmesi, işsizlik ve hayat pahalılığının düşmesi Türk vatandaşlarının AB ülkelerinde serbest dolaşımı Demokrasinin gelişmesi, halkın yönetime daha fazla katılımı Rüşvet ve yolsuzlukların azalması Devletin vatandaşlara karşı daha eşit ve adil davranması Türkiye’nin uluslararası alanda gücünün artması Toplumsal huzurun artması Yararı olmaz Fikri yok

4 TERMİNOLOJİ TERMİNOLOJİ Müktesebat: AB tarafından bugüne kadar kabul edilmiş politikalar, mevzuat ve uygulamaların tümüdür.

5 TERMİNOLOJİ Katılım Ortaklığı Belgesi : Avrupa Birliği’nin, aday ülkeler için hazırladığı, aday ülkelerin AB’ye üye olabilmek için yerine getirmesi gereken önceliklerin yer aldığı belgedir. Ulusal Program: Aday ülkenin hazırlayıp AB’ye sunduğu, AB Müktesebatının uygulanması için öngörülen takvimi belirten belgedir.

6 II.DÜNYA SAVAŞI SONRASI AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ FİKRİ 1.II. Dünya Savaşı sonrası kalıcı bir barışın kurulması ihtiyacı) 1.II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da refahı ve barışı kalıcı kılmak. (kalıcı bir barışın kurulması ihtiyacı) 2.Almanya ile Fransa arasındaki sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak. 3.Savaşın hammaddesi olan ürünlerin (bilhassa kömür ve çelik) kontrol altına alınması ihtiyacı 4.Sovyet tehdidine karşı bir bütünleşme oluşturmak. 5.Marshall yardımlarının ABD’ye bağımlılık yaratması - bu yardımların 5.Marshall yardımlarının ABD’ye bağımlılık yaratması - bu yardımların etkin ve adil biçimde dağıtımının sağlanması ihtiyacı 6.II. Dünya Savaşı sonrası yıkımı ortadan kaldırmak.

7 AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ 1.Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951) 2. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (1957) 3. Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957) Avrupa Topluluğu (1965) Füzyon Anlaşması Daha sonra Maastricht Anlaşması ile Topluluk Daha sonra Maastricht Anlaşması (1993) ile Topluluk AVRUPA BİRLİĞİ adını almıştır.

8 KURUCU ÜYELER ALMANYA FRANSA İTALYA BELÇİKA HOLLANDA LÜKSEMBURG

9 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ Birinci Genişleme (1973) İngiltere, İrlanda, Danimarka İkinci Genişleme (1981)Yunanistan Üçüncü Genişleme (1986) İspanya, Portekiz Dördüncü Genişleme (1995) İsveç, Avusturya, Finlandiya

10

11 BEŞİNCİ ve EN BÜYÜK GENİŞLEME ( 1 Mayıs 2004) MacaristanLitvanya Çek Cum.Polonya SlovakyaSlovenya EstonyaLetonya GKRY Malta

12 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER Almanya Almanya Fransa Fransa İtalya İtalya Belçika Belçika Hollanda Hollanda Lüksemburg Lüksemburg İngiltere İngiltere İrlanda İrlanda Danimarka Danimarka Yunanistan Yunanistan İspanya İspanya Portekiz Portekiz İsveç İsveç Avusturya Finlandiya Macaristan Litvanya GKRY Çek Cum. Polonya Malta Slovakya Slovenya Estonya Letonya

13 ADAY ÜLKELER Bulgaristan Bulgaristan Romanya Romanya Hırvatistan  2009’da üye olması beklenmektedir. Hırvatistan  2009’da üye olması beklenmektedir. Türkiye  Türkiye  Bu iki ülkenin 2007’de üye olması beklenmektedir. Müzakere tarihi beklemektedir.

14

15

16 AB’NİN KURUMLARI (ORGANLARI) 1.Asıl Organları 1.Asıl Organları Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Bakanlar Konseyi Bakanlar Konseyi Komisyon Komisyon Avrupa Parlamentosu Avrupa Parlamentosu Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Sayıştay Sayıştay 2.Danışma Organları 2.Danışma Organları a. Ekonomik ve Sosyal Komite a. Ekonomik ve Sosyal Komite b. Bölgeler Komitesi b. Bölgeler Komitesi 3.Diğer Organlar 3.Diğer Organlar a. Avrupa Yatırım Bankası a. Avrupa Yatırım Bankası b. Avrupa Merkez Bankası b. Avrupa Merkez Bankası

17 AB’NİN ASIL ORGANLARI 1- DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ - En önemli görevi, Birliğin gelişimi için gerekli desteği vermesi ve uygulanacak genel politikayı belirlemesidir. - Siyasi ve diğer alandaki tıkanıklıkların en üst düzey yetkililer tarafından çözümlenmesi amacına hizmet eder. - Yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) toplanır.

18 AB’NİN ASIL ORGANLARI 2- AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ - Topluluğun karar alma organıdır. (Avr. Parl. ile birlikte) - Üye devletlerin Dışişleri Bakanlarından oluşur. Ancak gündemin içeriğine göre ilgili bakanlar da katılır. - - Konsey, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıları ele alır, yasalaşmasını sağlar. - - Bu süreç içinde Avrupa Parlamentosu değişiklik önerisinde bulunabilir, ancak kesin karar Konseye aittir. - - Konsey, Birliği şekillendiren, yöneten ve dış politikasını belirleyen organdır.

19 AB’NİN ASIL ORGANLARI 3- AVRUPA KOMİSYONU - Topluluğun yürütme organıdır. - AB’yi hareket geçiren organdır. Yasama sürecini başlatır. - Antlaşmalarına ve temel ilkelere uyum sağlanmasını sağlar. - Üyeler, ulusal hükümetlerini değil AB’yi temsil ederler. - Görev süresi 5 yıldır ve 25 üyeden oluşur.

20 AB’NİN ASIL ORGANLARI 4- AVRUPA PARLAMENTOSU - Bütçeyi hazırlar, ombudsmanı tayin eder. - Komisyon ve Konseyi denetleme yetkisi vardır. - Komisyon üyelerini atar ve görevden alabilir. - Anlaşmaları onaylar ve yeni üye katılımını kabul eder.

21 5 - AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI 5 - AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI - Topluluk hukukunu yorumlar, uyuşmazlıklara bakar. - Her üye ülkeden bir yargıç 6 yıllığına göreve gelir. - Aldığı kararlara karşı temyiz olanağı yoktur. 6- SAYIŞTAY 6- SAYIŞTAY - AB’nin tüm gelir ve giderlerini denetler.

22 AB’NİN DANIŞMA ORGANLARI AB’NİN DANIŞMA ORGANLARI 1- EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE - İşçiler, işverenler, çiftçiler, serbest meslek sahipleri gibi ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerinin temsilcilerinden oluşur. - İşçiler, işverenler, çiftçiler, serbest meslek sahipleri gibi ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerinin temsilcilerinden oluşur. - Topluluk bu konularla ilgili mevzuat çıkarırken Komite’ye danışır. - Topluluk bu konularla ilgili mevzuat çıkarırken Komite’ye danışır. 2- BÖLGELER KOMİTESİ - Eğitim, gençlik, kültür, halk sağlığı, enerji, telekomünikasyon gibi bölgesel yararları etkileyen konularda bu organa danışılır.

23 AB’NİN DİĞER ORGANLARI AB’NİN DİĞER ORGANLARI 1- AVRUPA YATIRIM BANKASI - Üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilir ve kar amacı gütmez. - Üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilir ve kar amacı gütmez. - Politikaların ve projelerinin finansmanını sağlar. - Politikaların ve projelerinin finansmanını sağlar. 2- AVRUPA MERKEZ BANKASI - AB’nin para politikasını uygulamakla görevli ve bağımsızdır. - AB’nin para politikasını uygulamakla görevli ve bağımsızdır. - EURO’nun istikrarını ve tedavüldeki miktarını da belirler. - EURO’nun istikrarını ve tedavüldeki miktarını da belirler.

24 EURO 12 AB üyesi, Avrupa Ortak Para birimi olan EURO’yu, 12 AB üyesi, Avrupa Ortak Para birimi olan EURO’yu, 1 Ocak 2002’den itibaren tek para olarak kullanmaya başlamıştır. İsveç, İngiltere ve Danimarka ise EURO’yu kullanmayı reddetmişlerdir. İsveç, İngiltere ve Danimarka ise EURO’yu kullanmayı reddetmişlerdir. AB’ye yeni üye olan ülkeler, 2 yıllık bir geçiş sürecinin ardından ve Maastricht Kriterlerini yerine getirdiğinde EURO’yu kullanmaya başlayacaklardır. AB’ye yeni üye olan ülkeler, 2 yıllık bir geçiş sürecinin ardından ve Maastricht Kriterlerini yerine getirdiğinde EURO’yu kullanmaya başlayacaklardır.

25 EURO‘YA GEÇİŞ AMACI 1- Tek Pazarın daha iyi işlemesini sağlamak, 1- Tek Pazarın daha iyi işlemesini sağlamak, 2- Üye ülkeler arasında kur farklarını ortadan kaldırmak, 2- Üye ülkeler arasında kur farklarını ortadan kaldırmak, 3- Ekonomik ilişkilerin gelişmesini hızlandırmak, 3- Ekonomik ilişkilerin gelişmesini hızlandırmak, 4- Büyümeyi ve istihdamı artırmak, 4- Büyümeyi ve istihdamı artırmak, 5- Ekonomik istikrarı sağlamak, 5- Ekonomik istikrarı sağlamak,

26 KOPENHAG KRİTERLERİ SİYASİ KRİTERLER Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarına saygı. EKONOMİK KRİTERLER İşleyen bir pazar ekonomisi, İşleyen bir pazar ekonomisi, AB içindeki piyasa güçlerine ve rekabet baskısına karşı çıkabilme kapasitesi. AB içindeki piyasa güçlerine ve rekabet baskısına karşı çıkabilme kapasitesi. TOPLULUK MÜKTESEBATININ KABULÜ KRİTERİ Aday ülkenin, AB müktesebatını üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesi

27 MAASTRİCHT KRİTERLERİ ( Ekonomik ve Parasal Birliğe Geçiş Kriterleri ) MAASTRİCHT KRİTERLERİ ( Ekonomik ve Parasal Birliğe Geçiş Kriterleri ) - AB’de en düşük enflasyona sahip üç ülkenin enflasyon ortalaması ile, ilgili üye ülkenin enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçemez. - Kamu borçlarının milli gelire oranı %60’ı geçemez. - Kamu borçlarının milli gelire oranı %60’ı geçemez. - Bütçe açığının milli gelire oranı % 3’ü geçemez. - Faiz oranları, en iyi fiyat istikrarına sahip üç ülkenin ortalamasını 2 puandan fazla aşamaz. - Ülke parası son iki yıl içinde devalüe edilmemiş olacaktır.

28 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN UNSURLARI BİRİNCİL HUKUK: Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmalar ve Tadilat Antlaşmaları Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmalar ve Tadilat Antlaşmaları Paris Antlaşması (1951) Paris Antlaşması (1951) Roma Antlaşması (1957) Roma Antlaşması (1957) Tek Avrupa Senedi (1987) Tek Avrupa Senedi (1987) Maastricht Antlaşması (1993) Maastricht Antlaşması (1993) Amsterdam Antlaşması (1999) Amsterdam Antlaşması (1999) Nice Antlaşması (2000) Nice Antlaşması (2000) Katılım Antlaşmaları Katılım Antlaşmaları Üçüncü ülkelerle yapılan her türlü antlaşma ve anlaşmalar, Üçüncü ülkelerle yapılan her türlü antlaşma ve anlaşmalar, ATAD Kararları ATAD Kararları

29 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN UNSURLARI İKİNCİL HUKUK: AB’nin tüzel bir kişilik olarak oluşturduğu tüm mevzuat AB’nin tüzel bir kişilik olarak oluşturduğu tüm mevzuat Tüzük, Tüzük, Direktif, Direktif, Karar Karar Tavsiye Kararı Tavsiye Kararı Görüş Görüş

30 AB HUKUK KURALLARI AB HUKUK KURALLARI Tüzük : Bizdeki kanunlar gibidir. 3 özelliği vardır. - Genel geçerli olması (tüm topluluğa yönelik olması) - Genel geçerli olması (tüm topluluğa yönelik olması) - Doğrudan uygulanması (hiçbir hukuk işlemi gerekmeksizin) - Doğrudan uygulanması (hiçbir hukuk işlemi gerekmeksizin) - Bütünüyle bağlayıcı olması (tüm hükümleri uygulanmalıdır) - Bütünüyle bağlayıcı olması (tüm hükümleri uygulanmalıdır) Direktif : Bağlayıcıdır, ancak tüzükten farklı olarak, direkt uygulanamaz, üye ülkeler tarafından iç hukuka alınması uygulanamaz, üye ülkeler tarafından iç hukuka alınması gerekir. (üyeler, bu iç hukuk araçlarını seçmekte serbesttir) gerekir. (üyeler, bu iç hukuk araçlarını seçmekte serbesttir) Karar : Bağlayıcıdır. Özelliği; bir ülke, firma veya kişiyi muhatap alabilir. alabilir. Görüş ve Öneri : Bağlayıcı değildir. Genellikle etik değer taşır.

31 TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

32 (NEDEN AVRUPA ?) Tanzimatla başlayan Batı’ya açılma ve çağdaşlaşma dış politikamızın değişmez bir ilkesi olmuştur. Tanzimatla başlayan Batı’ya açılma ve çağdaşlaşma dış politikamızın değişmez bir ilkesi olmuştur. Atatürk, Türk Devleti’nin Batı uygarlığına katılmasını bir hedef olarak belirlemiştir. Atatürk, Türk Devleti’nin Batı uygarlığına katılmasını bir hedef olarak belirlemiştir. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 29 Ekim 1923, Cilt III - sayfa 68) ABD’den sağlanan mali yardımlarda yaşanan tıkanıklıklar ve bu nedenle AT’nin yeni bir ekonomik yarar kapısı olarak görülmüştür. ABD’den sağlanan mali yardımlarda yaşanan tıkanıklıklar ve bu nedenle AT’nin yeni bir ekonomik yarar kapısı olarak görülmüştür.

33 (NEDEN AVRUPA ?) Batı kurumlarında Yunanistan yalnız bırakılmamaya çalışılmıştır. Batı kurumlarında Yunanistan yalnız bırakılmamaya çalışılmıştır. II.Dünya Savaşı sonrası istikrarsız ortamda güvenlik arayışı artmıştır. II.Dünya Savaşı sonrası istikrarsız ortamda güvenlik arayışı artmıştır. Ekonomik güçlükler, bir entegrasyon arayışını zorunlu kılmıştır. Ekonomik güçlükler, bir entegrasyon arayışını zorunlu kılmıştır.

34 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER İlk resmi Başvuru (1959) Ortaklık (Ankara) Anlaşması (1963) Katma Protokol (1970) Tam Üyelik Başvurusu (1987) Gümrük Birliği (1996) İlerleme Raporları 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004 Helsinki Zirvesi (aday ülke statüsü verilmesi) (1999) Katılım Ortaklığı Belgesi (2000 ve 2003) Ulusal Program (2001 ve 2003) 17 Aralık 2004 Zirvesi (2004)

35 2004 İLERLEME RAPORU (6 Ekim 2004) AB Komisyonu, Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli düzeyde karşıladığı görüşünde olduğunu belirtmiş ve katılım müzakerelerinin başlamasını önermiştir. AB Komisyonu, Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli düzeyde karşıladığı görüşünde olduğunu belirtmiş ve katılım müzakerelerinin başlamasını önermiştir.

36 17 ARALIK ZİRVESİ 17 Aralık 2004 tarihinde toplanan AB Konseyi Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kapısını açmıştır. 17 Aralık 2004 tarihinde toplanan AB Konseyi Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kapısını açmıştır.

37 AVRUPA ANAYASASI AB’nin entegrasyon sürecinde tarihi bir adımdır. AB’nin entegrasyon sürecinde tarihi bir adımdır. 29 Ekim 2004 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da üye ülkeler tarafından imzalanmıştır. 29 Ekim 2004 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da üye ülkeler tarafından imzalanmıştır. 2009'da yürürlüğe girecektir. 2009'da yürürlüğe girecektir.

38 AVRUPA ANAYASASI MADDE 2: BİRLİĞİN DEĞERLERİ Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukuk devleti ve insan haklarına saygı değerleri üzerine kurulmuştur. Bu değerler, çoğulcu, hoşgörülü, adil, dayanışmacı ve ayrım gözetmeyen bir toplumda, Üye Devletlerin hepsi için ortaktır.

39 UYUM PAKETLERİ Avrupa Birliği’ne Uyum çalışmaları Kapsamında bugüne kadar 9 adet uyum paketi yayınlanmıştır. Avrupa Birliği’ne Uyum çalışmaları Kapsamında bugüne kadar 9 adet uyum paketi yayınlanmıştır. Bu uyum paketlerinde göze çarpan en önemli değişiklikler şunlardır.. Bu uyum paketlerinde göze çarpan en önemli değişiklikler şunlardır..

40 UYUM PAKETLERİNİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER  İşkence ve kötü muamele sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hükmettiği tazminatın, bu suçları işleyen görevlilere ödettirilmesi hükmü getirildi.  Partilere kapatma yerine, Hazine yardımından men cezası verilebileceği ibaresi eklendi.  Kaymakamlara sadece mülki idare amirliği sınıfından olanlar vekalet edebilecek. (Jandarma komutanları bundan böyle kaymakamlara vekalet edemeyecek)

41 UYUM PAKETLERİNİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER İdam cezası kaldırılmış ve müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür. İdam cezası kaldırılmış ve müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür. İdam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları aftan yararlanamaz. İdam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları aftan yararlanamaz. “Sadece eleştirmek maksadıyla yapılan yazılı, sözlü veya görüntülü düşünce açıklamaları cezayı gerektirmez.” ibaresi eklendi. “Sadece eleştirmek maksadıyla yapılan yazılı, sözlü veya görüntülü düşünce açıklamaları cezayı gerektirmez.” ibaresi eklendi. Cemaat vakıfları,Bakanlar Kurulunun izniyle ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilirler ve taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunabilirler. Cemaat vakıfları,Bakanlar Kurulunun izniyle ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilirler ve taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunabilirler.

42 UYUM PAKETLERİNİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilmesine ve bunların öğrenilmesine olanak sağlanıyor. Farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilmesine ve bunların öğrenilmesine olanak sağlanıyor. Siyasi yasaklıların milletvekili seçilmelerinin önündeki engel kaldırıldı. Siyasi yasaklıların milletvekili seçilmelerinin önündeki engel kaldırıldı. AİHM'e başvuran bir kişi, mahkemenin kendini haklı bulması durumunda, aleyhinde karar veren yerel mahkemeye yargılamanın iadesi için doğrudan başvurabilecek. AİHM'e başvuran bir kişi, mahkemenin kendini haklı bulması durumunda, aleyhinde karar veren yerel mahkemeye yargılamanın iadesi için doğrudan başvurabilecek.

43 UYUM PAKETLERİNİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Sadece eleştirmek maksadıyla yapılan açıklamalar ceza gerektirmeyecek. Sadece eleştirmek maksadıyla yapılan açıklamalar ceza gerektirmeyecek. ''İşkence'' suçunun soruşturulması öncelikli işlerden olacak. ''İşkence'' suçunun soruşturulması öncelikli işlerden olacak. Sayıştay, Silahlı Kuvvetlerin elindeki mallar da dahil olmak üzere denetlemeler yapabilecek. Sayıştay, Silahlı Kuvvetlerin elindeki mallar da dahil olmak üzere denetlemeler yapabilecek. MGK Genel Sekreteri, Başbakan'ın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanacak. MGK Genel Sekreteri, Başbakan'ın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanacak.

44 AYRINTILI BİLGİ İÇİN www. abgs.gov.tr www. abgs.gov.tr


"SUNUŞUN İÇERİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ SON DÖNEM GELİŞMELER SON DÖNEM GELİŞMELER UYUM PAKETLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları