Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan : Azmi EKMEN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan : Azmi EKMEN"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan : Azmi EKMEN
AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hazırlayan : Azmi EKMEN AB Uzman Yardımcısı

2 SUNUŞUN İÇERİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ
SON DÖNEM GELİŞMELER UYUM PAKETLERİ MEVZUAT UYUMU PROJELER

3 TÜRK HALKININ AB’YE BAKIŞI
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği hakkında halk oylaması yapılacak olsa siz ne yönde oy kullanırdınız? % 10 % 18 % 72 10 20 30 40 50 60 70 80 Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliğini destekler yönde oy kullanırım Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliğine karşı yönde oy kullanırım Cevap yok / Fikri yok Kaynak; Eurobarometer Araştırması Temmuz-2003

4 Hayatından Memnun Olanlar
%33 %40 %46 %50 %51 %54 %55 %57 %61 %74 %76 %77 %85 10 20 30 40 50 60 70 80 90 SLOVENYA KIBRIS MALTA ÇEK CUMHURİYETİ POLONYA MACARİSTAN LETONYA SLOVAKYA Aday Ülkeler Ortalaması ESTONYA TÜRKİYE LİTVANYA ROMANYA BULGARİSTAN Kaynak; Avrupa Komisyonu Aday Ülkeler Eurobarometer Araştırması 2001

5 AB’ye girmenin Türkiye’ye en önemli iki yararı ne olacaktır?
% 3 % 1 % 14 % 18 % 20 % 24 % 28 % 30 % 52 10 20 30 40 50 60 Ekonominin gelişmesi, işsizlik ve hayat pahalılığının düşmesi Türk vatandaşlarının AB ülkelerinde serbest dolaşımı Demokrasinin gelişmesi, halkın yönetime daha fazla katılımı Rüşvet ve yolsuzlukların azalması Devletin vatandaşlara karşı daha eşit ve adil davranması Türkiye’nin uluslararası alanda gücünün artması Toplumsal huzurun artması Yararı olmaz Fikri yok Baz Yüzde=%192

6 AB Hakkında Bilgi Düzeyi
SLOVENYA 4,9 KIBRIS 4,6 SLOVAKYA 4,5 MALTA 4,3 ROMANYA 4,2 POLONYA 4,2 ÇEK CUMHURİYETİ 4,1 LETONYA 4,1 BULGARİSTAN 4,1 Aday Ülkeler Ortalaması 4,0 MACARİSTAN 4,0 LİTVANYA 4,0 ESTONYA 3,8 TÜRKİYE 3,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Çok şey biliyorum 10 Hiç birşey bilmiyorum Orta Kaynak; Avrupa Komisyonu Aday Ülkeler Eurobarometer Araştırması 2001

7 TERMİNOLOJİ Müktesebat:
AB tarafından bugüne kadar kabul edilmiş politikalar, mevzuat ve uygulamaların tümüdür.

8 TERMİNOLOJİ Katılım Ortaklığı Belgesi : Ulusal Program:
Avrupa Birliği’nin, aday ülkeler için hazırladığı, aday ülkelerin AB’ye üye olabilmek için yerine getirmesi gereken önceliklerin yer aldığı belgedir. Ulusal Program: Aday ülkenin hazırlayıp AB’ye sunduğu, AB Müktesebatının uygulanması için öngörülen takvimi belirten belgedir.

9 II.DÜNYA SAVAŞI SONRASI
AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ FİKRİ II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da refahı ve barışı kalıcı kılmak. (kalıcı bir barışın kurulması ihtiyacı) Almanya ile Fransa arasındaki sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak. Savaşın hammaddesi olan ürünlerin (bilhassa kömür ve çelik) kontrol altına alınması ihtiyacı Sovyet tehdidine karşı bir bütünleşme oluşturmak. Marshall yardımlarının ABD’ye bağımlılık yaratması - bu yardımların etkin ve adil biçimde dağıtımının sağlanması ihtiyacı II. Dünya Savaşı sonrası yıkımı ortadan kaldırmak.

10 Daha sonra Maastricht Anlaşması (1993) ile Topluluk
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ Avrupa Topluluğu (1965) Füzyon Anlaşması Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951) 2. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (1957) 3. Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957) Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. Daha sonra Maastricht Anlaşması (1993) ile Topluluk AVRUPA BİRLİĞİ adını almıştır.

11 KURUCU ÜYELER ALMANYA FRANSA İTALYA BELÇİKA HOLLANDA LÜKSEMBURG

12 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ
Birinci Genişleme (1973) İngiltere, İrlanda, Danimarka İkinci Genişleme (1981) Yunanistan Üçüncü Genişleme (1986) İspanya, Portekiz Dördüncü Genişleme (1995) İsveç, Avusturya, Finlandiya

13

14 BEŞİNCİ ve EN BÜYÜK GENİŞLEME (1 Mayıs 2004)
Macaristan Litvanya Çek Cum. Polonya Slovakya Slovenya Estonya Letonya GKRY Malta

15 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER
Almanya Fransa İtalya Belçika Hollanda Lüksemburg İngiltere İrlanda Danimarka Yunanistan İspanya Portekiz İsveç Avusturya Finlandiya Macaristan Litvanya GKRY Çek Cum. Polonya Malta Slovakya Slovenya Estonya Letonya

16 ADAY ÜLKELER Bulgaristan Romanya
Hırvatistan  ’da üye olması beklenmektedir. Türkiye  Bu iki ülkenin 2007’de üye olması beklenmektedir. Müzakere tarihi beklemektedir.

17

18

19 AB’NİN KURUMLARI (ORGANLARI)
1.Asıl Organları Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Bakanlar Konseyi Komisyon Avrupa Parlamentosu Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Sayıştay 2.Danışma Organları a. Ekonomik ve Sosyal Komite b. Bölgeler Komitesi 3.Diğer Organlar a. Avrupa Yatırım Bankası b. Avrupa Merkez Bankası

20 AB’NİN ASIL ORGANLARI 1- DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ
En önemli görevi, Birliğin gelişimi için gerekli desteği vermesi ve uygulanacak genel politikayı belirlemesidir. Siyasi ve diğer alandaki tıkanıklıkların en üst düzey yetkililer tarafından çözümlenmesi amacına hizmet eder. Yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) toplanır.

21 AB’NİN ASIL ORGANLARI 2- AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ
Topluluğun karar alma organıdır. (Avr. Parl. ile birlikte) Üye devletlerin Dışişleri Bakanlarından oluşur. Ancak gündemin içeriğine göre ilgili bakanlar da katılır. Konsey, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıları ele alır, yasalaşmasını sağlar. Bu süreç içinde Avrupa Parlamentosu değişiklik önerisinde bulunabilir, ancak kesin karar Konseye aittir. Konsey, Birliği şekillendiren, yöneten ve dış politikasını belirleyen organdır.

22 AB’NİN ASIL ORGANLARI 3- AVRUPA KOMİSYONU
Topluluğun yürütme organıdır. AB’yi hareket geçiren organdır. Yasama sürecini başlatır. Antlaşmalarına ve temel ilkelere uyum sağlanmasını sağlar. Üyeler, ulusal hükümetlerini değil AB’yi temsil ederler. - Görev süresi 5 yıldır ve 25 üyeden oluşur.

23 AB’NİN ASIL ORGANLARI 4- AVRUPA PARLAMENTOSU
Bütçeyi hazırlar, ombudsmanı tayin eder. Komisyon ve Konseyi denetleme yetkisi vardır. Komisyon üyelerini atar ve görevden alabilir. Anlaşmaları onaylar ve yeni üye katılımını kabul eder.

24 Topluluk hukukunu yorumlar, uyuşmazlıklara bakar.
5 - AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI Topluluk hukukunu yorumlar, uyuşmazlıklara bakar. Her üye ülkeden bir yargıç 6 yıllığına göreve gelir. - Aldığı kararlara karşı temyiz olanağı yoktur. 6- SAYIŞTAY AB’nin tüm gelir ve giderlerini denetler.

25 AB’NİN DANIŞMA ORGANLARI
1- EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE - İşçiler, işverenler, çiftçiler, serbest meslek sahipleri gibi ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerinin temsilcilerinden oluşur. - Topluluk bu konularla ilgili mevzuat çıkarırken Komite’ye danışır. 2- BÖLGELER KOMİTESİ - Eğitim, gençlik, kültür, halk sağlığı, enerji, telekomünikasyon gibi bölgesel yararları etkileyen konularda bu organa danışılır.

26 AB’NİN DİĞER ORGANLARI
1- AVRUPA YATIRIM BANKASI - Üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilir ve kar amacı gütmez. - Politikaların ve projelerinin finansmanını sağlar. 2- AVRUPA MERKEZ BANKASI - AB’nin para politikasını uygulamakla görevli ve bağımsızdır. - EURO’nun istikrarını ve tedavüldeki miktarını da belirler.

27 EURO 12 AB üyesi, Avrupa Ortak Para birimi olan EURO’yu,
1 Ocak 2002’den itibaren tek para olarak kullanmaya başlamıştır. İsveç, İngiltere ve Danimarka ise EURO’yu kullanmayı reddetmişlerdir. AB’ye yeni üye olan ülkeler, 2 yıllık bir geçiş sürecinin ardından ve Maastricht Kriterlerini yerine getirdiğinde EURO’yu kullanmaya başlayacaklardır.

28 EURO‘YA GEÇİŞ AMACI 1- Tek Pazarın daha iyi işlemesini sağlamak,
2- Üye ülkeler arasında kur farklarını ortadan kaldırmak, 3- Ekonomik ilişkilerin gelişmesini hızlandırmak, 4- Büyümeyi ve istihdamı artırmak, 5- Ekonomik istikrarı sağlamak,

29 KOPENHAG KRİTERLERİ SİYASİ KRİTERLER
Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarına saygı. EKONOMİK KRİTERLER İşleyen bir pazar ekonomisi, AB içindeki piyasa güçlerine ve rekabet baskısına karşı çıkabilme kapasitesi. TOPLULUK MÜKTESEBATININ KABULÜ KRİTERİ Aday ülkenin, AB müktesebatını üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesi

30 MAASTRİCHT KRİTERLERİ ( Ekonomik ve Parasal Birliğe Geçiş Kriterleri )
AB’de en düşük enflasyona sahip üç ülkenin enflasyon ortalaması ile, ilgili üye ülkenin enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçemez. Kamu borçlarının milli gelire oranı %60’ı geçemez.   Bütçe açığının milli gelire oranı % 3’ü geçemez. Faiz oranları, en iyi fiyat istikrarına sahip üç ülkenin ortalamasını 2 puandan fazla aşamaz. Ülke parası son iki yıl içinde devalüe edilmemiş olacaktır.

31 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN UNSURLARI
BİRİNCİL HUKUK: Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmalar ve Tadilat Antlaşmaları Paris Antlaşması (1951) Roma Antlaşması (1957) Tek Avrupa Senedi (1987) Maastricht Antlaşması (1993) Amsterdam Antlaşması (1999) Nice Antlaşması (2000) Katılım Antlaşmaları Üçüncü ülkelerle yapılan her türlü antlaşma ve anlaşmalar, ATAD Kararları

32 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN UNSURLARI
İKİNCİL HUKUK: AB’nin tüzel bir kişilik olarak oluşturduğu tüm mevzuat Tüzük, Direktif, Karar Tavsiye Kararı Görüş

33 AB HUKUK KURALLARI Tüzük : Bizdeki kanunlar gibidir. 3 özelliği vardır. - Genel geçerli olması (tüm topluluğa yönelik olması) - Doğrudan uygulanması (hiçbir hukuk işlemi gerekmeksizin) - Bütünüyle bağlayıcı olması (tüm hükümleri uygulanmalıdır) Direktif : Bağlayıcıdır, ancak tüzükten farklı olarak, direkt uygulanamaz, üye ülkeler tarafından iç hukuka alınması gerekir. (üyeler, bu iç hukuk araçlarını seçmekte serbesttir) Karar : Bağlayıcıdır. Özelliği; bir ülke, firma veya kişiyi muhatap alabilir. Görüş ve Öneri : Bağlayıcı değildir. Genellikle etik değer taşır.

34 TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

35 (NEDEN AVRUPA ?) Tanzimatla başlayan Batı’ya açılma ve çağdaşlaşma dış politikamızın değişmez bir ilkesi olmuştur. Atatürk, Türk Devleti’nin Batı uygarlığına katılmasını bir hedef olarak belirlemiştir. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 29 Ekim 1923, Cilt III - sayfa 68) ABD’den sağlanan mali yardımlarda yaşanan tıkanıklıklar ve bu nedenle AT’nin yeni bir ekonomik yarar kapısı olarak görülmüştür.

36 (NEDEN AVRUPA ?) Batı kurumlarında Yunanistan yalnız bırakılmamaya çalışılmıştır. II.Dünya Savaşı sonrası istikrarsız ortamda güvenlik arayışı artmıştır. Ekonomik güçlükler, bir entegrasyon arayışını zorunlu kılmıştır.

37 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER
İlk resmi Başvuru (1959) Ortaklık (Ankara) Anlaşması (1963) Katma Protokol (1970) Tam Üyelik Başvurusu (1987) Gümrük Birliği (1996) İlerleme Raporları 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004 Helsinki Zirvesi (aday ülke statüsü verilmesi) (1999) Katılım Ortaklığı Belgesi (2000 ve 2003) Ulusal Program (2001 ve 2003) 17 Aralık 2004 Zirvesi (2004)

38 2004 İLERLEME RAPORU (6 Ekim 2004)
AB Komisyonu, Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli düzeyde karşıladığı görüşünde olduğunu belirtmiş ve katılım müzakerelerinin başlamasını önermiştir.

39 17 ARALIK ZİRVESİ ??? 17 Aralık 2004 tarihinde toplanacak olan, AB Konseyi Türkiye ile üyelik müzakerelerinin açılma olasılığı konusunda karar alacaktır.

40 AVRUPA ANAYASASI AB’nin entegrasyon sürecinde tarihi bir adımdır.
29 Ekim 2004 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da üye ülkeler tarafından imzalanmıştır. 2009'da yürürlüğe girecektir.

41 AVRUPA ANAYASASI MADDE 2: BİRLİĞİN DEĞERLERİ
Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukuk devleti ve insan haklarına saygı değerleri üzerine kurulmuştur. Bu değerler, çoğulcu, hoşgörülü, adil, dayanışmacı ve ayrım gözetmeyen bir toplumda, Üye Devletlerin hepsi için ortaktır.

42 UYUM PAKETLERİ Avrupa Birliği’ne Uyum çalışmaları Kapsamında bugüne kadar 9 adet uyum paketi yayınlanmıştır. Bu uyum paketlerinde göze çarpan en önemli değişiklikler şunlardır..

43 UYUM PAKETLERİNİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER
İşkence ve kötü muamele sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hükmettiği tazminatın, bu suçları işleyen görevlilere ödettirilmesi hükmü getirildi. Partilere kapatma yerine, Hazine yardımından men cezası verilebileceği ibaresi eklendi. Kaymakamlara sadece mülki idare amirliği sınıfından olanlar vekalet edebilecek. (Jandarma komutanları bundan böyle kaymakamlara vekalet edemeyecek)

44 UYUM PAKETLERİNİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER
İdam cezası kaldırılmış ve müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür. İdam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları aftan yararlanamaz. “Sadece eleştirmek maksadıyla yapılan yazılı, sözlü veya görüntülü düşünce açıklamaları cezayı gerektirmez.” ibaresi eklendi. Cemaat vakıfları,Bakanlar Kurulunun izniyle ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilirler ve taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunabilirler.

45 UYUM PAKETLERİNİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER
Farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilmesine ve bunların öğrenilmesine olanak sağlanıyor. Siyasi yasaklıların milletvekili seçilmelerinin önündeki engel kaldırıldı. AİHM'e başvuran bir kişi, mahkemenin kendini haklı bulması durumunda, aleyhinde karar veren yerel mahkemeye yargılamanın iadesi için doğrudan başvurabilecek.

46 UYUM PAKETLERİNİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER
Sadece eleştirmek maksadıyla yapılan açıklamalar ceza gerektirmeyecek.  ''İşkence'' suçunun soruşturulması öncelikli işlerden olacak. Sayıştay, Silahlı Kuvvetlerin elindeki mallar da dahil olmak üzere denetlemeler yapabilecek.   MGK Genel Sekreteri, Başbakan'ın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanacak.

47 ULUSAL PROGRAM KAPSAMINDA MEVZUAT UYUM ÇALIŞMALARI

48 ULUSAL PROGRAM VE SAĞLIK
Malların Serbest Dolaşımı Uluslararası Gümrük İşbirliği Kişilerin Serbest Dolaşımı Sosyal Politikalar ve İstihdam Çevre Tüketicinin Korunması ve Sağlık İstatistik Adalet ve İçişleri

49 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI
Klasik Yaklaşım Grubu Ürünler Tıbbi Ürünler Kozmetikler Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Gıda Maddeleri Deterjanlar Yeni Yaklaşım Grubu Ürünler Tıbbi Cihazlar (Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar, Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları dahil) Oyuncaklar

50 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI- KLASİK YAKLAŞIM- TIBBİ ÜRÜNLER
Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği 23 Ekim 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 30 Haziran 2004 tarihinde de söz konusu yönetmelik revize edilmiştir. Amacı, üretilen, ihraç edilen, ithal edilen, klinik araştırması yapılan ürünler de dahil, tüm beşeri tıbbi ürünlerin iyi imalat uygulamalarına uygun olarak imal edilmesi ve bu çerçevede farmasötik kalite güvence sisteminin uygulanmasına dair ilke ve esasları düzenler.

51 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI- KLASİK YAKLAŞIM- TIBBİ ÜRÜNLER
Beşeri Tıbbi Ürünler Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, 23 Ekim 2003 tarih ve sayılı RG’de yayımlanmıştır. 1 Aralık 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Amacı:Tıbbi ürünlerin rasyonel kullanımını temin etmeye yönelik olarak topluma ve sağlık çalışanlarına (hekim, eczacı, diş hekimi) tanıtımının ilkelerini ve esaslarını düzenler. Önceki Yönetmelikten en önemli farkı, reçetesiz satılan ürünlerin topluma tanıtımının yapılabilecek olmasıdır.

52 TIBBİ ÜRÜNLER KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER
89/105/EEC sayılı Direktife uyumlu olarak, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına İlişkin Kararın oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Fiyat ve ruhsatın birbirinden ayrılması gerekmektedir. Yabancı ve yerli firmalar arasında ayrımcılık yapılmaması gerekmektedir.

53 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI- KLASİK YAKLAŞIM- KOZMETİKLER
Kozmetik Kanun Tasarı Taslağı, TBMM Genel Kurulu’na sevk edilmiştir. Amacı: Kozmetik ürünlerin topluma güvenli, etkili ve kaliteli şekilde ulaşmasını temin etmek üzere, ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce bildirimde bulunulması, piyasa gözetim ve denetiminin yapılması ile bu ürünlerin üretim yerlerinin denetimi konularındaki esasları belirlemektir.

54 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI-
KOZMETİKLER Bu Kanun hükümlerine göre eksik bilgi ve belge ihtiva eden bildirim yapılmış sayılmaz. Önceki Kanun ile ilgili arasındaki en önemli fark, kozmetik ürünlerin üretim, ithal ve piyasaya arzı için halen uygulanmakta olan önceden izin alma prosedürünü kaldırılmakta ve AB mevzuatı ile uyumlu olarak bildirim ve piyasa gözetim ve denetimi uygulanmasına geçiş sağlanmaktadır. Kozmetik ürünün piyasaya ilk kez arz edilmeden önce Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunulması zorunludur.

55 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI- TIBBİ ÜRÜNLER, KOZMETİKLER YAPILMASI GEREKENLER
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması (Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu), Piyasa denetimi kapsamında Ulusal Referans Laboratuarı olan RSHM Başkanlığı Kozmetik Laboratuarlarının alt yapısının geliştirilmesi, Beşeri tıbbi ürünlerin ve kozmetik ürünlerin mevzuat uygulamaları için eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması.

56 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI- UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELER
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin denetimi için “Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik 16 Haziran 2004 tarih ve sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Amacı : Ülkemiz, Afganistan’dan kaynaklanan uyuşturucu hammaddesi ile Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinde üretilen asetik anhidrit sevkiyatlarında transit ülke konumundadır. Bu nedenle özellikle, yasal alanda kullanımı yaygın olan asetik anhidrit maddesinin kaçakçılığına karşı etkin bir sonuç alabilmek için bu tür maddelerin etkin bir şekilde denetlenmesi büyük bir önem arz etmektedir.

57 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI GIDA MADDELERİ
17 adet Tebliğ RG’ de yayımlanmıştır. “Doğal Mineral Sular Hakkına Yönetmelik” 1 Aralık 2004 tarih ve sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda Maddeleri Tüzüğü Danıştay’a gönderilmiştir.

58 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI ÇEVRE- DETERJANLAR
Deterjanlarla ilgili tebliğ hazırlanmıştır. Amaç: Yüzey aktif maddelerinin direktifte belirtilen aralıklarda olması Biyolojik parçalanabilirliklerinin direktifte belirtilen minimum düzeyin altında olmamasıdır.Burada amaç deterjanların bildirim esasına tabi olmasıdır. YAPILACAKLAR Etkin bir piyasa denetimi sağlanabilmesi için merkez ve illerdeki kadroların eğitilmesi ve deterjanlara ilişkin laboratuar altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir.

59 YENİ YAKLAŞIM GRUBU ÜRÜNLER
Yetkili Otorite Üretici/İthalatçı/ Dağıtıcı Onaylanmış Kurum Tüketici Düzenlemeyi yapar Etkin piyasa gözetimi ve denetimi yapar Onaylanmış Kurum kriterlerini belirler Ürettiği/ ithal ettiği/ dağıttığı üründen doğrudan sorumludur tarafından yapılan düzenlemeye uygun üretim yapılıp yapılmadığını inceler ve buna göre onay verir. Tüketir Şikayette bulunur (kullanıcı, rakip üretici, dağıtıcı, onaylanmış kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları)

60 Piyasa Gözetimi ve Denetimi,
Ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken; Ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; Güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek Gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla Yetkili Kuruluş tarafından yapılacak her türlü faaliyettir.

61 CE İŞARETİ CE İşareti, AB’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir “CE” uygunluk işareti iliştirilmesini öngören teknik düzenlemeler kapsamındaki sanayi ürünlerine bu işaretin iliştirilmesi amacıyla takip edilecek uygunluk değerlendirme modülleri ile bu işaretin kullanılmasına dair usul ve esas düzenlenmiştir.

62 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI- YENİ YAKLAŞIM- VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği, 12 Mart 2002 tarih ve sayılı RG’de yayımlanmış olup, aktif tıbbı cihazların tasarımı, üretimi, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı ve denetimi ile ilgili bütün faaliyetleri kapsar

63 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI YENİ YAKLAŞIM- TIBBİ CİHAZLAR
Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ise, 13 Mart 2002 tarih ve sayılı RG’de yayımlanmış olup, Tıbbi Cihaz ve aksesuarlarının tasarımı, üretimi, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmette sunulması, kullanımı ve denetimi ile ilgili bütün faaliyetleri kapsar. Yönetmelik, 31 Aralık 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

64 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI- YENİ YAKLAŞIM- VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği 14 Ekim 2003 tarih ve sayılı RG’de yayımlanmış olup, Vücut dışında kullanılan (in-vitro) tıbbi tanı cihazları ve aksesuarlarının tasarımı, üretimi, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı ve denetimi ile ilgili bütün faaliyetleri kapsar. Yayımından 18 ay sonra yürürlüğe girecektir.

65 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI YENİ YAKLAŞIM- TIBBİ CİHAZLAR
Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tıbbi Cihaz, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ  14 Kasım 2003 tarih ve sayılı RG’de yayımlanmıştır. Amacı: Yukarıda bahsedilen yönetmelikler kapsamında piyasaya arz edilmesi hedeflenen cihazları, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesi amacıyla görevlendirilecek onaylanmış kuruluşların taşıması gereken asgari şartları çalışma usul ve esaslarını ve faaliyetlerine ilişkin hususları düzenler.

66 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI TIBBİ CİHAZ MEVZUATININ SAĞLAYACAĞI KATKI
Yasal boşluk doldurulmuştur. İmalatçı doğrudan sorumlu hale getirilerek tüketici hakları korunacaktır. Bakanlık, söz konusu ürünler için piyasa gözetim ve denetimini yürütecektir. Cihazlar çeşitli test ve belgelendirme aşamalarından geçeceklerdir. Bakanlık Onaylanmış Kuruluşları atayabilecek ve test ve belgelendirme laboratuarlarını denetleyebilecektir.

67 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI TIBBİ CİHAZLAR- YAPILMASI GEREKENLER
Onaylanmış kuruluşların atanması, Etkin bir piyasa gözetim ve denetim sistemini oluşturması, RSHM Başkanlığı laboratuarlarının altyapısının güçlendirilmesi, mevcut personelin niteliğinin hizmet içi ve ileri eğitimlerle artırılması, gerekirse personel takviyesinin yapılması. Tıbbi cihazlara ilişkin olarak yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilmesi (Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu), Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri için merkezde denetlenebilir ve kolay ulaşılabilir bir kayıt sistemi oluşturulması.

68 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI YENİ YAKLAŞIM- OYUNCAKLAR
Oyuncaklar Yönetmeliği 17 Mayıs 2002 tarih ve sayılı RG’ de yayımlanmıştır. Yönetmelik, 18 aylık bir geçiş sürecinden sonra yürürlüğe girmiştir. (Kasım 2003) Amacı Oyuncakların tasarımı, üretimi, piyasaya arzı, dağıtımı ile gözetim ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir. - CE Uygunluk Beyanı - Onaylanmış Kuruluşların Atanması Muhtemel risklerle ilgili etiketlerde gerekli uyarılar bulunacaktır.

69 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI OYUNCAKLAR- YAPILMASI GEREKENLER
AB Komisyonu’ndan gelen görüşler doğrultusunda mevzuat tarihinde revize edilmiştir. Oyuncakların piyasa gözetimi konusunda laboratuarların alt yapıları güçlendirilecek, akredite edilecek ve laboratuar çalışanları eğitilecektir. Etkin bir piyasa gözetimi sağlanabilmesi için merkez ve il kadrolarının eğitimi yapılacaktır. Oyuncaklarla ilgili bugüne kadar Bakanlığımıza onaylanmış kuruluş ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

70 ULUSLARARASI GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ TIBBİ AMAÇLI ÜRÜNLER
Doku Tipleyici Ayıraçlar (insan, hayvan ve bitki dokularının tiplerinin tayin edilmesine ve gruplandırılmasına yarayan reaktifler) konusundaki Anlaşma da dahil 10 Avrupa Konseyi Anlaşmasına taraf olunmuştur.

71 KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü 19 Haziran 2002 tarih ve Sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak Danıştay Tüzüğün bazı maddelerini iptal etmesiyle ilgili olarak Tüzük üzerinde yeniden çalışmalar sürdürülmektedir. Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması ile ilgili olarak ABGS tarafından bir kanun taslağı hazırlanmıştır. Bu kanunla, özellikle sağlık mesleklerin denkliği (eğitim süreleri ve içerikleri) ve diplomaların karşılıklı tanınması ile ilgili hükümler ortaya çıkacaktır.

72 KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI – Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması Hakkındaki Kanun neleri içeriyor Öncelikle bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Aile Hekimliği sistemi uygulamaya konulacaktır. Aile Hekimliği eğitimi 2006 yılına kadar 2 yıl 2006 dan sonra ise 3 yıl olacaktır. Uzmanlık branşları ve süreleri ile ilgili listeler kanun ekinde yayınlanacaktır. Eczacılık Eğitimi 5 yıla çıkarılacaktır. Hemşirelik ve Ebelik Eğitimleri 4 yıllık Yüksek öğrenim düzeyinde olacaktır. Diğer mesleklerle ilgili eğitim süreleri ve mesleğin tanınması ile ilgili kriterler Kanun ekinde yayımlanacaktır.

73 SOSYAL POLİTİKALA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
“Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik” 23 Haziran 2002 tarih ve sayılı RG’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Medikal Sertifika Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Gemi Adamlarının Sağlık Eğitimine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Tele Sağlık Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 2005 IV. çeyreğine göre çıkarılması gerekmektedir

74 AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM ÖNCESİ MALİ KAYNAKLAR ve PROJELER

75 Türkiye’ye Yönelik Programlar MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
Genel Nitelikleri: Türkiye- AB mali işbirliği sürecinin temel finansman kaynağıdır. MEDA II (Avrupa Akdeniz Ortaklığı), 6. Çerçeve Programı, Halk Sağlığı Programı gibi ülkemizin katılımına açılan AB programlarının katılım payları bu program çerçevesinde sağlanmaktadır. Teknik ve alt yapı desteği sağlamaktadır.

76 Türkiye’ye Yönelik Programlar MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
Genel Koşulları: “Katılım Ortaklığı Belgesi” ve “Ulusal Program”da yer alan önceliklere uygunluk şartı aranmaktadır. Finansman tahsisi için programlamanın bir yıl öncen yapılması gerekmektedir.

77 Türkiye’ye Yönelik Programlar MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
Su ve Biosidal Ürünler Projesi, Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı Projesi Kansersiz Yaşam Projesi İyi Laboratuar Uygulamaları (GLP) Projesi

78 Avrupa Birliği Programları YENİ HALK SAĞLIĞI PROGRAMI (2003-2008)
AB tarafından 9 Ekim 2002 tarihinde kabul edilmiştir. AB üyesi devletlerin kendi halk sağlığı öncelikleri çerçevesinde uyguladığı bir program olmakla birlikte, aday ülkelere de açık bir programdır. dönemi için ayrılan toplam bütçe: 312 Milyon EURO Ülkemiz de Halk Sağlığı Eylem Programına katılmakta ve bunun için her yıl belli bir katılım ücreti ödemektedir.

79 Avrupa Birliği Programları YENİ HALK SAĞLIĞI PROGRAMI (2003-2008)
Öncelik verilen projelerin nitelikleri: Avrupa katma değeri sağlanması, Büyük ölçekli, uzun süreli, bir çok bilim dalını içmesi, Sürdürülebilir sonuçlara ve çıktılara götürmesi, Programın yıllık çalışma planına uygun olması, Ortak finansmanı öngörmesi, Sağlığın korunmasına büyük ölçüde katkıda bulunması

80 Avrupa Birliği Programları AVRUPA BİRLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI (LEONARDO )
Amaçları: Her seviyedeki mesleki eğitimin başlangıcındaki insanların, özellikle gençlerin beceri ve yeterliklerinin geliştirilmesi, Mesleki eğitime girişin ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, Mesleki eğitimin, yeterlilik ve girişimcilik açısından güçlendirilmesi ve desteklenmesi

81 TAIEX (Technical Assistance Information Exchange)
Bilgi değişimi konusunda yeni üye devletlere, aday ülkelere ve Batı Balkan ülkelerine teknik yardım sağlayan bir AB komisyonu ofisidir. 2 haftayı geçmeyecek biçimde AB mevzuatının uyumlaştırılması ve uygulanması ise ilgili olarak kısa süreli uzman desteği sağlar. İdari kapasitenin geliştirilmesi dahil talebin mevzuat uyumuna veya uygulanmasına yönelik olması gereklidir. Talebin KOB ve Ulusal Program öncelikleri ile örtüşmesi

82 EŞLEŞTİRME (TWINNING)
Üye devlette bulunan muadil kurumdan gelen bir uzmanın uzun dönem Türkiye’de bulunmak suretiyle destek sağlaması, Bu uzmandan farklı olarak kısa/orta dönem uzmanların gelmesi, Seminer, çalışma toplantısı, staj, eğitim vb. Ofis, ofis malzemesi, haberleşme, sekreterya desteği, eşleştirme talebinde bulunan ülke tarafından karşılanır.

83 MATRA VE PSO PROGRAMLARI (HOLLANDA)
Genel Nitelikleri: Hollanda hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Altyapı, imar faaliyetleri, insani yardım ve salt akademik nitelikli projeler finanse edilmemektedir. Genel Koşulları: Desteklenecek projelerin Ulusal Program öncelikleriyle uyumlu olması gerekmektedir.

84 Avrupa Birliği Akdeniz (MEDA) Programı Üreme Sağlığı Programı
Sorumlu Birim: AÇSAP Genel Müdürlüğü, Toplam Bütçesi: 60 Milyon Euro Ülkemiz Katkısı: 5 Milyon Euro (Ayni Katkı) Amacı : Ülkemizde üreme sağlığı sistemini geliştirmek, Bilgilendirme, eğitim ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere hizmetlerin modernleştirilmesi, Üreme sağlığı alanında kişilerin haklarının ve seçimlerinin desteklenmesine elverişli bir ortam yaratmak için uygun bir strateji geliştirmek

85 Toplam Bütçesi: 3.179 Milyon Euro
Avrupa Birliği Akdeniz (MEDA) Programı Kanser Tarama ve Eğitim Merkezleri Projesi Sorumlu Birim: Kanser Savaşı Dairesi Başkanlığı Toplam Bütçesi: Milyon Euro AB Katkısı: 1.9 Milyon Euro Ülkemiz Katkısı: milyon Euro AMACI : Deri kanseri, rahim kanseri ve meme kanserinin önlenmesi amacıyla 11 ilde Kanser Tarama ve Eğitim Merkezi kurulacaktır.

86 AYRINTILI BİLGİ İÇİN


"Hazırlayan : Azmi EKMEN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları